Jordrensning

Jordrensning er en proces, der sigter mod at fjerne eller reducere forurenende stoffer i jorden for at genoprette eller beskytte jordens kvalitet og sikre en sundere og mere bæredygtig miljøtilstand. Det er en vigtig del af miljøforvaltning og affaldshåndtering for at minimere den negative indvirkning, forurenet jord kan have på mennesker, dyreliv og økosystemer.

Leverandører af og viden om Jordrensning:


Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Kompetencer: Fundering, Geoteknik, Ingeniører, Jordbundsundersøgelser, Miljøsanering, Vibrationsmåling

Læs mere om Andreasen & Hvidberg A/S


JNC TEKNIK

Bredgade 57A, 2
7400 Herning
Tlf.: +45 9722 5922
Mobile: +45 4052 5922
E-mail: jnc@jnc-teknik.dk

web

Kompetencer: Skrot og metaller - Affaldssortering, Dåsepressere, Elektronikskrot, E-skrot, Genvinding, Jernskrot, Knusning, Miljøteknik, Neddeling, Shreddere, Bil genbrug og afmontering, Affaldsdestruktion, Jordrensning, Byggeaffald, Nedrivning, Tågekanon, Dugkanon, Støvkanon, Fogcannons

Læs mere om JNC TEKNIK


Mere viden om Jordrensning:

Jordrensning - der er genbrugssvirksomheder, der modtager forurenet jord, byjord for kartering og udtagning af analyser. Ligeledes kan du komme af med jord med bygningsaffald til sorteringbeton, asfalt med mere.

Jordrensning er en proces, der sigter mod at fjerne eller reducere forurenende stoffer i jorden for at genoprette eller beskytte jordens kvalitet og sikre en sundere og mere bæredygtig miljøtilstand. Det er en vigtig del af miljøforvaltning og affaldshåndtering for at minimere den negative indvirkning, forurenet jord kan have på mennesker, dyreliv og økosystemer.