Jordrensning

Jordrensning

Jordrensning er en proces, der sigter mod at fjerne eller reducere forurenende stoffer i jorden for at genoprette eller beskytte jordens kvalitet og sikre en sundere og mere bæredygtig miljøtilstand. Det er en vigtig del af miljøforvaltning og affaldshåndtering for at minimere den negative indvirkning, forurenet jord kan have på mennesker, dyreliv og økosystemer.

Leverandører af Jordrensning:

Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

JNC TEKNIK

Bredgade 57A, 2
7400 Herning
Tlf.: +45 9722 5922
Mobile: +45 4052 5922
E-mail: jnc@jnc-teknik.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Jordrensningen - der er genbrugssvirksomheder, der modtager forurenet jord, byjord for kartering og udtagning af analyser. Ligeledes kan du komme af med jord med bygningsaffald til sorteringbeton, asfalt med mere.

Jordrensningen er en proces, der sigter mod at fjerne eller reducere forurenende stoffer i jorden. Dette for at genoprette eller beskytte jordens kvalitet og sikre en sundere og mere bæredygtig miljøtilstand. Det er en vigtig del af miljøforvaltning og affaldshåndtering for at minimere den negative indvirknin Grunden hertil er at forurenet jord kan have på mennesker, dyreliv og økosystemer.

Det er vigtigt at vælge den mest effektive og bæredygtige metode til jordrensning. Dette baseret på typen af forurenende stoffer, jordens sammensætning, omgivende miljø og økonomiske faktorer. Jordrensning kan være en kompleks og kostbar proces. Men det er afgørende for at beskytte miljøet og sundheden for mennesker og andre organismer, der kan blive påvirket af forureningen.

Cookie-indstillinger