Kloakarbejde

Kloakarbejde - af kloakarbejde kan nævnes Inspektion af kloak med farve-tv, Nyanlæg af kloak- bykloak, reparation af kloak, slamsugning og spuling af kloak- og drænledninger, opgravning og nedlægning af kloak. Vær med til at skåne miljøet ved kun at bruge miljøgodkendte materialer. Beregning af vandføringsevne finder du her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

 

Leverandører af og viden om Kloakarbejde:


JAC Kloak Teknik A/S

Mellemvang 10
4300 Holbæk
Tlf.: 21 84 96 96
E-mail: pa@jacas.dk

web

Kompetencer: Strømpeforing, No Dig, kloakarbejde, tv-inspektion, spuling, gravearbejde, renovering af faldstammer, relining

Læs mere om JAC Kloak Teknik A/S


Murermester Tim Nielsen

Mesterlodden 10F, 2820 Gentofte
Orupgade 46, 4640 Faxe
Tlf.: 70 20 10 13
E-mail: info@tim.dk

web

Kompetencer: Skybrudssikring, højvandslukke, kloakarbejde, facaderenoveringer, pumpebrønde, tagrenoveringer, totalentrepriser, tømrerarbejde

Læs mere om Murermester Tim Nielsen


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Rottefængeren ApS

Flinterupvej 15
4480 St. Fuglede
Kim: 40 411 412
kim@rottefaengeren.dk
Dennis: 30 68 44 47
Dennis@rottefaengeren.dk

www.rottefaengeren.dk

Kompetencer: Rottebekæmpelse, Rottesikring, Rottespærre, Rottefælder, Rotteprop, Rottefælder til kloak, Betonfyldning, TV-Inspektion, Røgprøve, Muldvarpe/Mosegrise

Læs mere om Rottefængeren ApS


Selandia Lækagesporing

Østerled 6
4300 Holbæk
Tlf.: 70 70 19 15
Email: info@70701915.dk

www.selandialaekagesporing.dk

Kompetencer: Lækagesporinger, Lækagesporing på alle former for skjulte rør, ledningslokalisering, spindelsøgning, fejlfinding på el gulvvarme, påvisning af gulvvarmeslanger, rørtætning med mere

Læs mere om Selandia Lækagesporing


TSCHERNING

Guldalderen 32
2640 Hedehusene
Tlf.: 70 20 70 50
E-mail: administration@tscherning.dk

web

Kompetencer: Nedrivning, miljøsanering, PCB sanering, asbestsanering, anlægsarbejde, genanvendelse, genvinding, maskinudlejning

Læs mere om TSCHERNING


Vesti Olsen A/S


Bukkerupvej 92
4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 00 22
E-mail: mail@vesti-olsen.dk

www.vesti-olsen.dk

Kompetencer: Vi bygger primært i hoved-, og totalentreprise – og vi bygger i HELE Danmark

Halbyggeri, industribyggeri, stålhaller, værkstedsbyggeri, bilhuse, kontorbyggeri, domicilbyggeri, institutionsbyggeri, landbrugsbyggeri, ridehaller og ride stalde.

Læs mere om Vesti Olsen A/S


Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, anlægsarbejde, forsyningsarbejde, entrepriser

Læs mere om Zøllner A/S


Aarsleff – Separatkloakering er den normale løsning, men det er også en dyr løsning
Derfor har Norddjurs valgt alternative løsninger, der giver bedre effekt.

Ifølge forsyningsselskabet AquaDjurs kan der i forbindelse med kloakrenovering mange gange opnås både en stor økonomisk og miljømæssig effekt ved at tænke alternativt på delområder af fornyelsen. Dvs. nogle anderledes løsninger end den helt traditionelle separatkloakering, hvor man graver gamle rør op og lægger to nye. Det er ofte en kombination af traditionelle separatkloakeringer og alternative løsninger der kan være det oplagte valg.

– Et godt eksempel er i landsbyen Rimsø med cirka 50 husstande – et område som i kommunens spildevandsplan var udpeget til separatkloakering, men hvor vi nu i stedet for at vælge den langt dyrere løsning med at grave alt op og separatkloakere, har valgt en markant billigere og bedre løsning ved at forny de eksisterende kloakrør, kombineret med enkelte lokale regnvandsløsninger. Tidligere havde vi tradition for at grave alle rør op og lægge to nye, fortæller AquaDjurs adm. direktør Palle Mikkelsen, i en pressemeddelelse.

Opgravningsfri fornyelse
Med afsæt i en række undersøgelser og løsningsvurderinger har AquaDjurs allieret sig med entreprenøren Per Aarslef A/S, der udfører opgravningsfri fornyelse af det nedslidte kloaknet fra 1964 via strømpeforinger. En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og danner et nyt rør inde i det gamle og derved sparer tid og omkostninger i forhold til opgravning af asfalterede eller flisebelagte områder.

– Det har i stor udstrækning været normen i branchen, at man uden at analysere detaljeret på alternative løsninger, startede gravemaskinerne op med henblik på separatkloakering. Men vi ser nu en klar tendens mod, at flere og flere vandselskaber lige som AquaDjurs, begynder at tænke i billigere og mere bæredygtige løsninger for specifikke områder, siger Erland Gai, salgsleder hos Aarslef Rørteknik, i pressemeddelelsen.

Nuanceret graduering
Og driftsleder Brian Pedersen hos AquaDjurs supplerer:

– Nogle steder må vi bare konstatere, at det giver langt mere mening at håndtere regnvand lokalt kombineret med bassinanlæg og renovering af den eksisterende kloak via opgravningsfri løsninger. Det er samfunds- og miljøøkonomisk ofte langt billigere og, det giver langt mindre gener for borgerne fordi vi undgår opgravning af en hel by. Og sidste men ikke mindst, så er det en langt mere klimavenlig løsning kontra opgravning, siger han.

Som led i opdatering af spildevandsplanen og med henblik på at prioritere de fremadrettede indsatser har Norddjurs Kommune i samspil med forsyningsselskabet AquaDjurs gennemført en detaljeret gennemgang af en stor del af kommunens recipienter. Arbejdet er udført med assistance fra en ekstern biolog og kombineret med forsyningsselskabets registreringer af kundehenvendelser, driftsobservationer, restlevetider for eksisterende afløbsledninger etc.

– Her viser det sig, at nogle af de områder som tilbage i 2014 var udpeget til separatkloakering i Spildevandsplanen, der giver det ikke mening at grave op her i 2022. Så mange af de investeringer, der var planlagt, de er udskudt og andre er trukket helt ud, fordi man miljømæssigt kan se det, ikke giver forbedringer. Det har resulteret i, at Norddjurs Kommune i samspil med AquaDjurs har reprioriteret spildevandsplanens indsatser, forklarer Palle Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Fokus på bæredygtighed
Strategien med at tænke i alternative løsninger til separatkloakering hænger ifølge Palle Mikkelsen i høj grad sammen med at AquaDjurs også har fokus på bæredygtige løsninger, men han lægger heller ikke skjul på, at mange steder giver det ikke mening at pålægge borgerne de store økonomiske udgifter i en fuld separatkloakering.

– Det her foregår i tæt samarbejde med Norddjurs kommune, og deres positiv tilgang og store leksibilitet gør at det her kan lade sig gøre. Og også borgernes modenhed i forhold til at tænke regnvand som en ressource og nedsivning af regnvand på egen grund, betyder at vi kan lave mange lere af den type løsninger som i Rimsø, siger Palle Mikkelsen.


DM&E udvikler ny kortportal – der er lovlig at bruge
Kortmateriale er et vigtigt værktøj for entreprenører og kloakmestre i det daglige arbejde, og hos Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) oplevede man et stort behov blandt medlemsvirksomhederne for et brugervenligt og nemt kortprogram og udviklede derfor DM&E Kortportal, som allerede er en stor succes for foreningens entreprenør- og kloakmestervirksomheder

At bruge kortmateriale til planlægning og udførelse af opgaver er ikke noget nyt for entreprenører og kloakmestre – problemet er dog, at der på mange af kortportalerne som f.eks. Arealinformation ikke er lovligt at bruge luftfotos erhvervsmæssigt. Derfor har DM&E udviklet deres eget system, som er nemt, brugervenligt og ikke mindst lovligt at bruge.
 
Den nye kortportal er blandt andet brugbar, når der skal søges oplysninger i forbindelse med planlægning og projektering kloak- og anlægsopgaver. Kortportalen gør det muligt at finde den ejendom, man skal arbejde på og bl.a. se boringer, beskyttelseszoner og okkerpotentielle områder mv. på det udvalgte areal. ”Vi har udvalgt de funktioner til værktøjet, som netop er brugbare inden for vores branche, og på den måde får virksomhederne et værktøj, der er målrettet deres behov”, fortæller Søren Christensen.
 
Optimering af tegnearbejdet
Kortportalen giver også mulighed for at planlægge arbejdet hjemmefra, hvor man kan sidde på kontoret og screene arealer, indtegne områder og efterfølgende printe kortene ud og udlevere til medarbejderen, der skal arbejde i området. Kortportalen kan benyttes på alle platforme og er derfor et fleksibelt værktøj, når man er på pladsen.
 
Portalen er udviklet så man kan udføre simpelt tegnearbejde på selve kortportalen til eksempelvis instruktion af medarbejdere eller dokumentation af udført arbejde. Skal man lave en kloaktegning eller skilteplan kan man nemt hente kortmaterialet over i DM&E´s Kloakmodul eller Skiltemodul, hvor tegningerne udarbejdes med kortmaterialet som baggrund, forklare Søren Christensen.
 
Danske Maskinstationer og Entreprenører demonstrerer den nye kortportal på Rørcenterdagene, hvor de besøgende får mulighed for at se nærmere på programmet og samspillet mellem det og foreningens andre IT-værktøjer til kloak- og skiltetegninger samt høre mere om foreningens mange andre ydelser til kloakbranchen.