Pæleramning

Pæleramning benyttes i forbindelse med byggeri, gulve og vægge til at forstærke et fundament og skabe stabilitet. Virksomheder der tilbyder pæleramning kan tilbyde næsten alle slags løsninger.

Leverandører af og viden om Pæleramning:


TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Kompetencer: Pumper, lænsepumper, dykkede lænsepumper, spildevandspumper, hydrauliske dykkede pumper, centrifugalpumper, bentonitpumper, grundvandspumper, højtrykspumper, membranpumper, slampumper, sandpumper, slurrypumper, tilbehør til pumper, gravekasser, fundering, borerigge, sliddele, spunsvibrator, pælevibrator, pælehammer, kompaktorhjul, hydraulisk udstyr, hydraulisk værktøj, asfalt, egenproduktion

Læs mere om TZACHO P/S