Pæleramning / Pælefundering

Pæleramning / Pælefundering benyttes i forbindelse med byggeri, gulve og vægge til at forstærke et fundament og skabe stabilitet. Virksomheder der tilbyder pæleramning / pælefundering kan tilbyde næsten alle slags løsninger.

Leverandører af og viden om Pæleramning – Pælefundering:


CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43446800
E-mail: info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk

Kompetencer: Anlægsbeton, Betonarbejde, Betonrenovering, Efterfundering, Havnemoler, Jordarbejde, Kajanlæg, Kystsikring, Pæleramning, Spunsarbejde, Stenmoler, Stålmontage

Læs mere om CG Jensen A/S


GeoPile ApS

Snedkervej 39
6740 Bramming
Tlf.: 82 82 30 40
E-mail: info@geopile.dk

www.geopile.dk

Kompetencer: Efterfundering, Fundering, Skruefundamenter

Læs mere om GeoPile ApS


TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Kompetencer: Pumper, lænsepumper, dykkede lænsepumper, spildevandspumper, hydrauliske pumper, centrifugalpumper, bentonitpumper, grundvandspumper, højtrykspumper, membranpumper, slampumper, sandpumper, slurrypumper, tilbehør til pumper, gravekasser, fundering, borerigge, sliddele, spunsvibrator, pælevibrator, pælehammer, kompaktorhjul, hydraulisk udstyr, hydraulisk værktøj, asfalt, egenproduktion

Læs mere om TZACHO P/S


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, anlægsarbejde, forsyningsarbejde, entrepriser

Læs mere om Zøllner A/S


Andreasen & Hvidberg – Store besparelser i pæleprojekt på Vindpark Overgaard
Andreasen & Hvidberg har optimeret pæleprojektet i etape 1B på Vindpark Overgaard, hvor pælelængerne er blevet reduceret med op til 25 procent.

Vindpark Overgaard nær Randers bliver Danmarks største landvindmøllepark med 46 møller på hver 3,6 MW og en årlig el-produktion, der kan dække 127.000 husstandes forbrug. I etape 1B har Andreasen & Hvidberg udarbejdet udbudsmateriale til anlægsarbejder, udført geotekniske boringer, tilsynsopgaver og optimeret dimensioneringen af pælefunderingen. Etapen indeholder ti møller.

I projektet har Andreasen & Hvidberg stået for dimensioneringen af pælefunderingen og derudover foretaget dimensionering af adgangsveje og kranpladser, stået for fagtilsyn i anlægsfasen. Det har betydet, at pælelængerne på de ti af møllerne er blevet optimeret med op til 25 procent. Besparelserne er opnået med geotekniske undersøgelser ved hver mølle samt PDA-målinger, herunder CAPWAP-analyser, af prøvepæle, hvilket Andresen & Hvidberg er specialister i at håndtere og beregne.

– Vindmøllefundamenterne er dimensioneret af Vestas, der ligeledes indledningsvist har fastsat pælelængderne, hvor der tages højde for værste tilfælde. Vi tilpasser og optimerer funderingen for hver mølle, hvor jordbundsforholdene varierer meget fra mølle til mølle. Der installeres prøvepæle og derudover PDA-målinger ved hver mølle, for at optimere og dokumentere hvor meget pælene kan belastes med, forklarer Jens Porsmose fra Andreasen & Hvidberg.

Etape 1B har Andreasen & Hvidberg udført tilsynsopgaver under pæleramning samt udgravning, på armeringsprojektet og under etableringen af ti nye adgangsveje og pladser.

– Andreasen & Hvidberg har været inde over tilsynet og styret tidsplanen og processen med anlægsarbejdet i tæt samarbejde med bygherre og entreprenøren, hvilket har medført en god fremdrift uden ventetid. Dette har stor betydning for så stort et projekt, fortæller direktør Jens Porsmose.

Læs mere om Andreasen & Hvidbergs kompetencer inden for jordbundsundersøgelser her


Cookie-indstillinger