Pæleramning / Pælefundering

Pæleramning

Pæleramning, også kendt som pælefundamentering eller pælefundering, er en teknik inden for bygningskonstruktion, hvor pæle eller søjler indsættes i jorden for at støtte strukturer som bygninger, broer, dæmninger og andre anlæg. Formålet med pæleramning er at overføre byrden fra den overliggende struktur til et mere stabilt og bæredygtigt underlag, typisk dybere nede i jorden.

Der er forskellige typer pæler, og valget af pæler afhænger af jordbundsforholdene samt de specifikke krav til konstruktionen

Leverandører af Pæleramning – Pælefundering:

CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43446800
E-mail: info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

GeoPile ApS

Snedkervej 39
6740 Bramming
Tlf.: 82 82 30 40
E-mail: info@geopile.dk

www.geopile.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Nogle af de mest almindelige typer af pæler inkluderer:

  1. Spuns: Disse er stålplader, der drives eller presses ned i jorden for at danne en støttevæg. Spunspæle bruges ofte til at skabe midlertidige eller permanente vægge til bygningskonstruktion, dæmninger og beskyttelse mod erosion.
  2. Borede pæle: Disse pæle er normalt lavet af beton og er fremstillet ved at bore et hul i jorden og derefter fylde det med beton. Borede pæle kan være præfabrikerede og derefter installeret eller støbt direkte på stedet.
  3. Rammede pæle: Disse pæle er normalt lavet af stål eller beton og installeres ved at ramme dem ned i jorden ved hjælp af en pæleramme. Rammede pæle bruges ofte i områder med hårde jordbundsforhold eller hvor adgangsforholdene er vanskelige.
  4. Skruede pæle: Disse pæle har en skrueformet spids, der skrues ned i jorden ved hjælp af et roterende værktøj. Skruede pæle er hurtige at installere og kan være velegnede til områder med begrænset plads eller følsomme miljøer.

Pæleramning kræver grundig forundersøgelse af jordbundsforholdene for at vælge den mest hensigtsmæssige pæletype og -konfiguration. Det er en vigtig del af fundamentdesignprocessen og er afgørende for at sikre, at den overliggende struktur har tilstrækkelig stabilitet og bæreevne.


Andreasen & Hvidberg – Store besparelser i pæleprojekt på Vindpark Overgaard
Andreasen & Hvidberg har optimeret pæleprojektet i etape 1B på Vindpark Overgaard, hvor pælelængerne er blevet reduceret med op til 25 procent.

Vindpark Overgaard nær Randers bliver Danmarks største landvindmøllepark med 46 møller på hver 3,6 MW og en årlig el-produktion, der kan dække 127.000 husstandes forbrug. I etape 1B har Andreasen & Hvidberg udarbejdet udbudsmateriale til anlægsarbejder, udført geotekniske boringer, tilsynsopgaver og optimeret dimensioneringen af pælefunderingen. Etapen indeholder ti møller.

I projektet har Andreasen & Hvidberg stået for dimensioneringen af pælefunderingen og derudover foretaget dimensionering af adgangsveje og kranpladser, stået for fagtilsyn i anlægsfasen. Det har betydet, at pælelængerne på de ti af møllerne er blevet optimeret med op til 25 procent. Besparelserne er opnået med geotekniske undersøgelser ved hver mølle samt PDA-målinger, herunder CAPWAP-analyser, af prøvepæle, hvilket Andresen & Hvidberg er specialister i at håndtere og beregne.

– Vindmøllefundamenterne er dimensioneret af Vestas, der ligeledes indledningsvist har fastsat pælelængderne, hvor der tages højde for værste tilfælde. Vi tilpasser og optimerer funderingen for hver mølle, hvor jordbundsforholdene varierer meget fra mølle til mølle. Der installeres prøvepæle og derudover PDA-målinger ved hver mølle, for at optimere og dokumentere hvor meget pælene kan belastes med, forklarer Jens Porsmose fra Andreasen & Hvidberg.

Etape 1B har Andreasen & Hvidberg udført tilsynsopgaver under pæleramning samt udgravning, på armeringsprojektet og under etableringen af ti nye adgangsveje og pladser.

– Andreasen & Hvidberg har været inde over tilsynet og styret tidsplanen og processen med anlægsarbejdet i tæt samarbejde med bygherre og entreprenøren, hvilket har medført en god fremdrift uden ventetid. Dette har stor betydning for så stort et projekt, fortæller direktør Jens Porsmose.

Læs mere om Andreasen & Hvidbergs kompetencer inden for jordbundsundersøgelser herCookie-indstillinger