Papirisolering

Papirisolering, også kendt som celluloseisolering, er en type isoleringsmateriale lavet af genbrugspapir og -karton. Det bruges til at isolere boliger og bygninger mod varmetab og kuldeindtrængning. Papirisolering er de senere år vundet frem som et yderst miljøvenligt isoleringsmateriale. Papirisolering er produceret ud af granuleret genbrugspapir.

Leverandører af og viden om Papirisolering:


SKANACID A/S

Lunikvej 30A
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere, Beskyttelse mod strålevarme, Isoleringsteknik, Afstandsringe, Isolering marine

Læs mere om SKANACID A/S


Mere viden om Papirisolering:

Papirisolering anvendes i løs vægt og blæses direkte ind i den konstruktion/bygning som ønskes isoleret, hvilket foretages med specialbyggede indblæsningsmaskiner.

Ved indblæsning af papirisolering opnår man den helt rette densitet i isoleringen. Den helt store fordel ved at indblæse papirisolering ind i de lukkede konstruktioner som eksempelvis hulmur, en skrå væg eller en etageadskillelse er, at der ikke opstår nogen kuldebroer.

Produktionen af papirisolering involverer genbrug af aviser, magasiner, papkasser og andet papiraffald. Papiret gennemgår en proces, hvor det bliver mekanisk oprevet, blandet med brandhæmmende tilsætningsstoffer og behandlet for at forbedre dets isolerende egenskaber. De brandhæmmende tilsætningsstoffer er vigtige for at gøre papirisoleringen mere brandsikker.

Papirisoleringen installeres normalt ved at blæse den ind i vægge, lofter eller gulve ved hjælp af en særlig maskine. Den fylder hulrum og sprækker og skaber en tæt og ensartet isoleringsbarriere. Det kan også anvendes som et løst lag oven på eksisterende isolering for at forbedre effektiviteten.

Fordelene ved papirisolering inkluderer dets evne til at reducere varmetab, forbedre energieffektiviteten, dæmpe lyd, forbedre indeklimaet og være et miljøvenligt valg på grund af genbrug af papiraffald.

Det er vigtigt at bemærke, at korrekt installation af papirisolering er afgørende for at opnå de ønskede isoleringsegenskaber. Det anbefales normalt at få det udført af professionelle isoleringsfirmaer for at sikre en effektiv og sikker installation.


BEWI leverer GreenLine, banebrydende genanvendt Flamingo-isolering, til 64 boliger i Ry
BEWI leverer GreenLine, banebrydende genanvendt Flamingo-isolering, til 64 boliger i Ry

Det er Enemærke & Petersen A/S, som er totalentreprenør på projektet i Kildebjerg i Ry, hvor 64 boliger opføres med 9.000 m2 GreenLine-isolering i terrændækket. Hele projektet bliver udført til DGNB Guld-certificering, hvor der er lagt vægt på at bygge bæredygtigt og fornuftigt.

De 64 boliger bygges i størrelsen fra 65 til 88 m² og er udformet i 14 bygninger i det attraktive kvarter Kildebjerg i Ry. Terrændæksisoleringen, GreenLine, leveres af BEWI Insulation Danmark A/S, og er et banebrydende isoleringsprodukt produceret af genanvendt Flamingo/EPS.

-    Hos Enemærke & Petersen går vi højt op i bæredygtigt byggeri, som også er et gennemgående tema for materialevalget i Kildebjerg i Ry. Når et byggeri skal DGNB Guld-certificeres, kigger vi bl.a. på hvilke materialer, der vejer tungt i CO2 -regnskabet, og her udgør både beton og isolering en væsentlig faktor. Derfor valgte vi at anvende BEWI’s genanvendte GreenLine-isolering i terrændækket. Prisforskellen mellem GreenLine og almindelig ny EPS er lille og har ingen betydning i det samlede regnskab, siger Patrick Andersen, projektchef i Enemærke & Petersen A/S.

Stort fokus på affaldssortering

Det er ikke kun isoleringen, der er i fokus på byggepladsen i Ry. Også byggeaffald og spild bliver nænsomt sorteret i afmærkede containere, som sendes til genanvendelse. Det samme gælder afskær fra det genanvendte GreenLine-isolering, som løbende opsamles i poser af bl.a. Christopher Amorsen, bygningsstruktør hos JDN Byg, som står for jord-, kloak-, belægning- og betonentreprisen:

-    Jeg kan ikke se eller mærke forskel på GreenLine-isoleringen i forhold til almindelig ny EPS. Faktisk synes jeg, det føles lidt mere solidt.

Ved udlægningen af GreenLine anvender JDN Byg glødetrådsskærer, som nemt og nænsomt tilpasser Flamingo-isoleringen i de rigtige størrelser og vinkler. På den måde sikrer underentreprenøren, at EPS’en ikke fnulderer og blæser bort.

-    Vi bakker op om den grønne profil. Det er interessant at arbejde med genanvendte materialer og være med til at sikre ansvarlig håndtering af byggespild, siger Dennis Hasle, projektleder i JDN Byg.

Bygherren er Enemærke & Petersens ejendomsudvikling. Første spadestik blev taget i juni 2023, og projektet forventes at stå færdigt 1. november 2024.


Thermofloc papirisolering nu med en Dansk EPD
Thermofloc udgiver miljøvaredeklaration / EPD efter EN15804+A1 via gensidig anerkendelsesaftale med IBU.
Som den eneste produktspecifikke celluloseproducent med total EPD gennemgang, kan resultaterne nu hentes hos EPD Danmark og anvendes til beregning i LCA Byg. Ny EPD kan hentes her:
https://www.epddanmark.dk/

Krav til Klimapåvirkninger i det nye BR
Fra 1. januar 2023 bliver der krav i Bygningsreglementet om, at man skal gennemføre en klimaberegning for nybyggeri for at dokumentere byggeriets klimapåvirkninger.
Livscyklusvurderinger (LCA) er den anvendte metode til at beregne bygningers klimapåvirkninger, metoden er baseret på EN15978 og tilhørende standarder. Klimaberegningen i henhold til bygningsreglementet (BR) vil dog ikke omfatte alle livscyklusmoduler, som definerer standarden.

Hvordan beregnes LCA?
I Danmark bliver metoden, der anvendes kaldet LCA Byg og kan downloades til frit brug her:
https://www.lcabyg.dk/da/
LCA Byg er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCA Byg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug, Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i de udvalgte figurer og en rapport.

Der beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- pog ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og evt. genanvendelse ag bygningsdele og materialer. Beregningerne er knyttet til de førnævnte moduler fra A1 til D, fra vugge til grav.

For at kunne lave en LCA-beregning kræves det at et produkt har en EPD, miljødeklaration. EPD står for ”Environmental Product Declaration” og er redskabet til professionelle inden for byggeriet, som har behov for at kende miljøpåvirkningen fra de forskellige byggematerialer.
En EPD viser et bestemt byggemateriales samlede udledninger og ressourceforbrug i de faser af materialets levetid, som EPD’en dækker. Det er blandt andet:
• CO2-udledning
• Energiforbrug
• Vandforbrug
• Affaldsgenerering
Derudover fortæller EPD’en for eksempel også om byggematerialets bidrag til nedbrydning af ozonlaget, smog og forsuring.

Thermofloc borfri papirisolering LCA resultater:

Bemærk; I Thermofloc EPD indgår faserne A1-A3, A4-A5, B1, C1-C2, C4 og D
(MND = Measurements not declared og MNR = Measurements not required).

For yderligere spørgsmål kontakt produktansvarlig Betina Voss på betinavoss@thermofloc.dk eller på mobil 24450269


Førende papirisoleringsleverandør skifter navn
Den førende papirisoleringsleverandør CBI Papiruld Danmark skifter nu navn til NVIRO – CBI Papiruld. Navneskiftet er med til at understøtte virksomhedens bæredygtige udvikling og miljørigtige produkter.

I april fusionerede de to markedsledende papirisoleringsvirksomheder CBI Danmark i Vildbjerg og Papiruld Danmark i Hillerød under navnet CBI Papiruld Danmark. Nu tager virksomheden skridtet videre i udviklingen og skifter navn til NVIRO – CBI Papiruld. Det nye navn stammer fra det engelske ord ”environment” og sætter således fokus på miljø og bæredygtighed, som er virksomhedens kerneværdi.

Vi er en virksomhed med en stærk grøn identitet, og vores hovedfokus ligger på vores store portefølje af bæredygtige træfiber- og papiruldsisoleringsprodukter. Det ønsker vi i højere grad at afspejle både internt og eksternt, og derfor skifter vi nu navn til NVIRO. På den måde understøtter og viderefører vi også den fremadrettede miljørigtige udvikling, lyder det fra adm. direktør i NVIRO, Jens Engbo Norddal.

Ny fælles bæredygtig identitet

Inden fusionen af de to papirisoleringsvirksomheder havde både CBI Danmark og Papiruld Danmark hver især en solid virksomhed med en stærk identitet. Det er ifølge Jens Engbo Norddal et godt udgangspunkt at videreudvikle fra:

Vi er så privilegerede at have samlet to af de største aktører i branchen, som begge kommer med stærke brands, som de har opbygget gennem mange år. Det er et rigtig godt udgangspunkt at tage afsæt i, og derfor har vi også taget virksomhedens historie med i navnet ved at tilføje CBI Papiruld efter NVIRO. På den måde fortsætter vi udviklingen med respekt for virksomhedens historie, siger han og fortsætter:

Samtidig ønsker vi med navneskiftet at konsolidere virksomheden yderligere og skabe en ny, stærk fælles identitet og kultur, hvor vi for alvor kan begynde at kigge fremad som én samlet virksomhed. Det baner vej for en ny retning med nye visioner og innovative løsninger, der tager udgangspunkt i vores kerneområde, nemlig miljørigtige isoleringsprodukter.

Læs også: Isocell papirisolering klarer sig til et 12 tal i konkurrence med mineraluld

Med det nye navn følger også en ny visuel og digital identitet i form af blandt andet ny hjemmeside, mailadresser og ikke mindst logo, der med sin grønne farve og træsymbol fremhæver fokus på bæredygtighed og produkternes oprindelse fra det organiske stof cellulose, der stammer fra træer.

NVIRO er en del af koncernen Nordic Wood Industries, der er en producent og leverandør af træbaserede materialer og præfabrikation til bæredygtigt byggeri i Danmark og udvalgte lande i Nordeuropa. Koncernen beskæftiger samlet 550 medarbejdere med en total omsætning på mere end 700 mio. kr. Nordic Wood Industries’ selskaber dækker på nuværende tidspunkt ni lokationer i både Danmark og udlandet.


Papiruld Danmark og CBI Danmark fusionerer
De to førende leverandører af papirisolering, Papiruld Danmark og CBI Danmark, er netop fusioneret. Med CBI Papiruld Danmark, som den nye virksomhed nu kalder sig, kan det danske byggeri hilse en massiv markedsfrontløber på papirisoleringsfronten velkommen.  

Papirisoleringsleverandørerne Papiruld Danmark og CBI Danmark er netop fusioneret. Således har Papiruld Danmark købt 51% af CBI Danmark. Ligeledes har CBI Danmark erhvervet 49% af Papiruld Danmark. Resultatet af sammenlægningen mellem de to markedsledende virksomheder er, at den nye isoleringsleverandør CBI Papiruld Danmark nu ser dagens lys. Holger C. Hansen, der ejer aktiemajoriteten i CBI Papiruld Danmark, glæder sig til at præsentere det danske markeds absolut største leverandør af bæredygtig papirisolering, der nu står bag branchens bredeste og mest helstøbte produktsortiment.

-  Med den nye stærke konstellation får vi mulighed for at bygge videre på de gode resultater, der er skabt hos både Papiruld Danmark og CBI Danmark. Begge virksomheders produkter er i særklasse, og med sammenslutningen af de mange kompetente medarbejdere er jeg sikker på, at CBI Papiruld Danmark har et enormt udviklingspotentiale.

Det forklarer Holger C. Hansen, der samtidig påpeger, at fusionen stemmer godt overens med Nordic Wood Industries strategi om at indtage en markedsledende position inden for bæredygtige byggematerialer. 

Det perfekte match
Fusionen medfører, at den nuværende adm. direktør for Papiruld Danmark Jens Engbo Norddal tiltræder som adm. direktør for CBI Papiruld Danmark - og ifølge ham er der tale om det perfekte match. CBI Danmark er nemlig en virksomhed med en mangeårig og indgående ekspertise, når det kommer til isolering. Udover Isocell papirisolering rummer deres portefølje en bred pallette af løsninger, der blandt andet tæller dampbremser, Isowind ventilationsplader og indblæsningsmaskiner samt en serie af Hunton træfiberisolerings-produkter.

- CBI Danmark har en solid kerne af engagerede medarbejdere, der alle medbringer flere års erfaring med rådgivning, byggeri, renovering, ingeniørvidenskab og bæredygtig forretning. Ligesom os er CBI Danmark kendt for sit brede netværk af kompetente og topprofessionelle isolatører, og de har desuden en høj kendskabsgrad blandt håndværkerne samt en stærk forankring rundt omkring hos tømmerhandlerne. Ligeledes er Papiruld Danmark førende på bæredygtig papirisolering. Vi har en markant profil, når det kommer til både projekt- og privatmarkedet, og vores næsten 30 år i branchen har sikret os en omfattende erfaring og knowhow.

Sådan lyder det fra Jens Engbo Norddal, der ser frem til at udarbejde den bedst mulige salgsstrategi i tæt dialog med de stærke salgsteams hos de to fusionerede virksomheder. Samtidig betragter han fusionen som en enestående mulighed for at understøtte Papiruld Danmarks ambition om at vækste kraftigt.  

Ifølge CBI Danmarks tidligere direktør og ejer Per K. Thomsen forener fusionen ikke bare to af markedets stærkeste produktporteføljer. Synergieffekten bliver også en organisation, der kan levere højt specialiseret teknisk viden og knowhow til alle kunder og samarbejdspartnere, der har brug for sparring og support. Som medlem i direktionen hos CBI Papiruld Danmark glæder han sig over den styrkede markedsposition, som det nye setup unægtelig vil medføre:

- Fusionen er ikke bare ensbetydende med en produktmæssig konsolidering. CBI Danmark og Papiruld Danmark deler det samme solide værdigrundlag, og vi tilfører hinanden nye styrker i forhold til en række parametre. Derudover skaber vores hhv. sjællandske og jyske beliggenheder en geografisk balancering til stor gavn for vores kunder og samarbejdspartnere, som vi fortsat vil være tæt på. Jeg glæder mig derfor til at fortsætte den stærke udvikling og vækst inden for bæredygtige isoleringsløsninger – både som ansat direktør og betydelig aktionær i den nye virksomhed.

Stort potentiale i bæredygtige produktegenskaber
Det er ikke mindst de to virksomheders massivt bæredygtige profiler, der får Holger C. Hansen til at tro på potentialet i sammenlægningen. Eks. er Papiruld Danmarks materialer traditionelt blevet fremstillet af overskudspapir og genbrugsaviser, hvilket sikrer en ekstremt lavt CO2-udledning i produktionsfasen. Ligeledes er Isocell papirisolering FSC® mærket (FSC-N003106) og Natureplus certificeret, hvilket i den grad udgør et bæredygtighedsmæssigt kvalitetsstempel.

- CBI Danmark kompletterer Papiruld Danmarks program med en række produktegenskaber, der er i fokus inden for både nybyggeri, renovering og vedligeholdelse. Isolering med papiruld er både en lettilgængelig, effektiv og ikke mindst bæredygtig vej til massive forbedringer af indeklimaet såvel som energiforbruget. De fordele er der flere og flere, som får øjnene op for, forklarer Holger C. Hansen.


CBI – Et af Europas bedste papirisoleringsprodukter
Endnu engang viser undersøgelser, at Isocell papirisolering hører til blandt de bedste i Europa
ETA (European Technical Assesment) fra maj 2018 viser, at Isocell papirisolering har en forbedret lambdaværdi. CBI Danmark A/S, leverandør af Isocell til danske håndværkere og trælaster, er ikke overrasket. Per Thomsen, direktør i CBI Danmark A/S, er stolt over, at Isocell papirisolering har opnået en lavere lambdaværdi, nærmere betegnet en lambdaværdi klasse 37. ”Den forbedrede lambdaværdi er et udtryk for en positiv udvikling: Produktionsoptimering, råvareoptimering og færre salte medfører flere og bedre isolerende fibre i produktet. Ensartede prøvningsværdier medfører derved en bedre lambdaværdi,” fortæller Per Thomsen. Lambdaværdi betyder isoleringsevne og angives i tal. Tallet fortæller, hvor godt et materiale isolerer. Jo lavere lambdaværdi, jo bedre isolerer materialet. ”Jo flere fibre der lægges tæt sammen, jo højere lufttæthed. Lufttæthed imødekommer varmetab udefra, giver en bedre fugttransmission og forbedrer lydegenskaber,” forklarer Per Thomsen. Han understreger vigtigheden af at være opmærksom på produktets tekniske værdier, før der vælges isolering: ”Papirisolering er ikke bare papirisolering; det er af stor betydning for isoleringsevnen, hvilke værdier produktet har. Som med alt andet er der forskel på kvalitet.” Udover Isocell papirisolering, er CBI Danmark A/S leverandør af det borfrie produkt Isocell Evolution. Produktet er godkendt til Svanemærket byggeri og er Natureplus certificeret. Natureplus certificeringen betyder, at det hører til blandt de bedste produkter til bæredygtige byggerier. Det giver god mening i forhold til CBI Danmarks værdisæt, som bl.a. indeholder at sikre markedets mest bæredygtige løsninger til gavn for os, vore partnere og for samfundet generelt samt vores ambition om at være markedets førstevalg som produkt og leverandør hos miljøbevidste kunder,” afslutter Per K. Thomsen.

Cookie-indstillinger