PCB Indkapsling

Med PCB indkapsling fjernes PCBen ikke fra bygningen. Da langtidseffekten ikke er dokumenteret, må indkapsling på nuværende tidspunkt betragtes som et midlertidigt tiltag

Leverandører af og viden om PCB indkapsling:


RODAN Technologies A/S

Vassingerødvej 6
3540 Lynge
Telefon: +45 45821294
E-mail: sales@rodantech.com

www.rodantech.com/da

Kompetencer: Konnektorer Kabler og tilbehør Kabelmontage  Apparat montage Flexible flexprint Højtrykstøb / Lavtrykstøb / PCB Indstøbning Elektromekanik Site Solutions (RF) Fiberoptik Kundedesign

Læs mere om RODAN Technologies A/S


Total Diamanten ApS

Lillemosevej 1, Stærkende
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 71 43 04
E-mail: mail@totaldiamanten.dk

web

kompetencer: Diamantboring, asfaltskæring, diamantskæring, wireskæring

Læs mere om Total Diamanten ApS


PCB har frit spil i vores bygninger – Introflex
Miljøgiften PCB er i dag forbudt i hele verden, men forekommer alligevel overalt - i beboelsesejendomme, på skoler og på arbejdspladser.
Ofte er det forbundet med store omkostninger at fjerne alle forurenede materialer, men med ny teknologi kan man i mange tilfælde forsegle giften effektivt og billigt. I 1977 blev det forbudt at anvende PCB i byggematerialer som fugemasser, maling, lim og plast, da det indeholder giftstoffer, der bl.a. kan forårsage kræft og diabetes. Men selvom det er mere end 35 år siden, det sidst blev anvendt, påvirker giftstofferne stadig vores hverdag i dag. Senest har en stikprøveundersøgelse fra Energistyrelsen i juni måned vist, at op mod 60 folkeskoler landet over kan være forurenet med PCB.  Samme kortlægning viser, at 75 pct. af én- og tofamilieshuse, 90 pct. af etageejendomme og 80 pct. af institutioner og kontorbyggerier fra perioden 1950-1977 indeholder PCB i mindre eller større grad, hvoraf ca. 10 pct. har kritiske værdier. "PCB er et langt mere udbredt problem, end mange nok er klar over. Det findes overalt, typisk i bygninger opført i 50'erne til 70'erne, hvilket er tilfældet for mange beboelsesejendomme, skoler og erhvervsbyggerier, og derfor bør det tages alvorligt," siger Kjeld Jensen, direktør i virksomheden Intro Flex ApS, der distribuerer specialprodukter til forsegling af PCB. Sundhedsstyrelsen har fastsat forsigtighedsgrænse Sundhedsstyrelsen følger de tyske retningslinjer for PCB-forurening og har således fastsat en såkaldt forsigtighedsgrænse på 300 nanogram PCB pr. kubikmeter luft i et rum. Overstiges denne grænse, anbefales det, at der handles på sigt, hvorimod et tal på 3.000 eller derover bør give anledning til øjeblikkelig handling. "Det er svært at anslå, hvor alarmerende problemet med PCB-forureningen er, men med Sundhedsstyrelsens grænseværdier kan man relativ let måle og stille en foreløbig diagnose på bygninger for derefter at afgøre, hvilke der har brug for akut assistance," siger Kjeld Jensen fra Intro Flex. Tysk teknik begrænser miljøgiften effektivt I Tyskland har man i mange år haft fokus på PCB-forureningen og udviklet en rationel og prisfornuftig løsning til at håndtere problemet. De primære kilder, der fra starten af har indeholdt PCB, ofte i høje koncentrationer, skal fjernes helt, mens de bygningsdele, der er forurenet af udsivning og afdampning fra de primære kilder, i mange tilfælde kan forsegles med materialer, der indkapsler PCB'en effektivt. Det gøres ved hjælp af de tyske specialprodukter, som Intro Flex nu har hentet til Danmark. "Ved gængse behandlingsmetoder fjerner man ofte alle forurenede bygningsdele og genopbygger det hele på ny. Med den tyske teknik kan man ved mindre forureninger ofte forsegle PCB'en i stedet med en specialmaling, der tilbageholder PCB'en effektivt. Det er mindre tidskrævende, og det nedbringer forureningen i indeklimaet væsentligt med langt færre omkostninger," siger Kjeld Jensen, og fortæller, at den gennemsnitlige tilbageholdelsesevne ved forsegling er 94 pct. Uagtet at produkterne med succes har været anvendt i Tyskland i over 15 år, indgår Intro Flex ApS nu et samarbejde med flere større rådgivere, bl.a. Golder Associates A/S om forsøg i Danmark med produkterne. Indkapslingsmetoden er netop inkluderet i Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger for håndtering af PCB. Om PCB PCB er en forkortelse for polychlorerede biphenyler - en kompleks blanding af stoffer, der blev anvendt i mange bygge-kemiske produkter som f.eks. fuger, maling og brandsikringsbelægninger indtil det blev forbudt i 1977. Vi mennesker optager primært PCB gennem føden, som regel i forbindelse med indtagelsen af fisk, kød og mælk, ligesom vi optager det gennem luften, der indåndes. PCB ophober sig især i fedtvæv, knoglemarv og hjernemassen, og kan bl.a. give øget risiko for kræft og diabetes ligesom det påvirker sædkvalitet og evnen til at få børn.