Personkarruseller

Personkarruseller er effektive, når det drejer sig om at regulere, begrænse og kontrollere tilstrømningen af mennesker til og fra bygninger eller afgrænsede, geografiske områder.

Leverandører af og viden om personkarruseller:


Gunnebo
Hørsvinget 7
2630 Taastrup
Tlf.: 70 10 56 00
Kompetencer: Værdi og sikkerhedsløsninger

Læs mere om Gunnebo