Porebeton

Porebeton består af cement, brændt kalk, sand og eventuelt flyveaske. Porebeton er mest kendt under navnet gasbeton. Leverandører af porebeton kan du finde på denne side. Beregn dit cementforbrug, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om porebeton:


H+H Nordics A/S

Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Tlf: +45 7024 0050

www.hplush.dk

Kompetencer: Beton, Porebeton

Læs mere om H+H Nordics A/S


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Mere viden om porebeton:

Porebeton er Miljøvenligt, varmeisolerende, varmeakkumulerende, massivt materiale, modstandsdygtig over for fugt og råd, nemt at save i, søm- og skruefast, let at løfte, stærkt materiale og brandsikkert.


Ny prisbog viser porebetonens vidtrækkende projekterings- og udførelsesperspektiver
Standardiserede produkter, som kan kombineres på et utal af måder, giver både tidsbesparelser og øger byggeprocessernes fleksibilitet. Bl.a. derfor er porebetonens indtog på de danske byggepladser blevet så stor en succes. En ny 40 siders prisbog fra markedslederen YTONG summerer op på det miljøvenlige byggemateriales effektiviseringspotentialer i alt fra enfamilieshuse til hospitalsbyggerier.
Stigende anvendelse af miljøvenlige porebetonløsninger til opførelse af råhuse har betydet væsentlige effektiviseringsgevinster for projekterende såvel som udførende i byggeriet over de senere år. Det skyldes ifølge den markedsledende porebetonproducent Xella, som står bag varemærket YTONG, der bl.a. bruges fast af nogle af Danmarks førende typehusfirmaer, at porebetonløsningerne er udviklet specifikt med henblik på at optimere det samlede byggesagsforløb - fra projektering over opførelse til den efterfølgende bygningsdrift. Få elementer i utallige kombinationer - Grundidéen bag YTONG er, at det samme grundelement kan anvendes på utallige måder i byggeprocessen. Det gør både projektering, udførelse og bygningsdrift langt enklere, fortæller nordisk direktør Niels Jørgen Pallesen fra Xella og fortsætter: - De mange standardiserede produkter i forskellige størrelser sikrer, at produktet passer 100 pct. til det enkelte projekt. Resultatet er kort projekteringstid og hurtig montage, der samlet set forenkler byggesagsforløbet betragteligt, uanset om du bygger et almindeligt enfamilieshus eller opfører et mere specialiseret sygehusbyggeri, fortsætter han. Bidrager hvert år til over 300.000 byggeprojekter Byggeriets stærkt voksende interesse for porebeton er baggrunden for, at Xella netop har lanceret en ny 40 siders prisbog med fokus på byggematerialets talrige anvendelsesmuligheder. Bogen, der er trykt i 32.000 eksemplarer, distribueres til byggeriets professionelle via direkte forsendelser samt de trælaster, som Xella samarbejder med. Ud over at levere et aktuelt overblik over, hvordan man nemt kan projektere og udføre alt fra lejlighedsskel til etablering af lyd- og brandvægge, leverer bogen også et erfaringsbaseret skøn over materialeudgifterne forbundet med den enkelte projekttype. - Et af formålene med prisbogen er at vise bygherrer, rådgivere, arkitekter og håndværkere, hvad der konkret kan forventes at være af materialeudgifter i forbindelse med løsninger baseret på porebeton. Det handler først og fremmest om åbenhed, men også om at vise, at der ud over produkternes egenskaber også er gode økonomiske grunde til, at vi årligt bidrager til mere end 300.000 byggeprojekter verden over, understreger Niels Jørgen Pallesen

Indvendig efterisolering gavner miljø, indeklima og pengepung
Der er store fremtidsudsigter i indvendig efterisolering. Det er mantraet hos Xella, der med sine bæredygtige og højisolerende løsninger vil optimere varmeregningen, indeklimaet og ikke mindst miljøvenligheden i utætte og trængende bygninger.

Xella har stor tiltro til fremtidsudsigterne i energioptimering og bæredygtighed. Spørger man den internationale byggevareproducent, så præges byggebranchen nemlig af en stigende opmærksomhed omkring vigtigheden af at energirenovere med størst mulig hensyntagen til indeklima såvel som miljø.

Et voksende behov
Som verdens førende leverandør af byggematerialer i porebeton og kalksandsten hilser Xella den bæredygtige dagsorden velkommen. Den er nemlig særdeles forenelig med koncernens højisolerende Ytong Multipor isoleringsplader, der rummer et stort potentiale i forhold til at opfylde et stadigt voksende behov på det danske marked, nemlig indvendig efterisolering. Xellas direktør Niels Jørgen Pallesen forklarer:

- Behovet for efterisolering er enorm på det danske marked, og det mærker vi tydeligt gennem efterspørgslen på vores isoleringsplader. Og deres popularitet afspejler ikke kun et voksende behov for renovering og efterisolering. Som et "natureplus"-certificeret produkt med et 100 pct. mineralsk og uorganisk indhold vidner efterspørgslen på Ytong Multipor nemlig også om, at grønne løsninger er i højsædet hos både bygherrer, arkitekter og slutbrugere, siger Niels Jørgen Pallesen og fortsætter:

- Hidtil har specielt indvendig isolering været voldsomt nedprioriteret på det danske marked pga. dårlige erfaringer med skimmel og fugt. Men hos Xella har vi gennem 15 års forskning på området været i stand til at udvikle et komplet system til indvendig efterisolering, der udover at være utrolig enkelt er udstyret med solide varmeisolerende og fugtregulerende egenskaber.

Den bæredygtige løsning til indvendig efterisolering
Ifølge Niels Jørgen Pallesen rummer Danmarks mange historisk bevaringsværdige bygninger et stort potentiale hvad angår renovering og efterisolering. Perspektivet rækker dog længere end blot energioptimering og udbedring af skader, da forbedring af bygningernes indeklima og komfort ligeledes er et vigtigt parameter. Netop her kommer de indeklimamærkede og skadestoffri isoleringsplader til deres ret, og ifølge Niels Jørgen Pallesen ligger kimen til tilfredsstillende løsninger i at lade bruger- og miljøhensyn går op i en højere enhed.

- Den ideelle efterisolering skal kunne sænke energiforbruget, forbedre indeklimaet og minimere risikoen for svamp og råd. Med Ytong Multipor ønsker vi at sætte standarden for indvendig efterisolering, så utætte og trængende bygninger optimeres bedst muligt for både beboerne og miljøet, slutter han.