Pultrudering

Pultrudering

Pultrudering er en fremstillingsproces, der bruges til at producere fiberforstærkede polymerprodukter, såsom pultruderede profiler. Processen er kontinuerlig og involverer trækning af fiberforstærkede råmaterialer gennem en form for at skabe et kontinuerligt profilprodukt.

Leverandører af Pultrudering:


Mere viden:

Her er de grundlæggende trin i pultruderingsprocessen:

  1. Materialeforberedelse: Fiberforstærkningsmaterialer, såsom glasfiber- eller kulfiberrovings (lange og kontinuerlige fibre), og en flydende harpiks (normalt polyester, vinylester eller epoxy) forberedes og indlæses i separate spoler eller ruller.
  2. Rovings og harpiksindføring: Rovings og harpiks føres gennem en forudindstillet guide- og indføringssystem, hvor de kombineres og blandes for at danne en sammenhængende blanding.
  3. Trækning og formning: Den kombinerede roving-harpiks-blanding føres gennem en form eller døråbning med den ønskede profilform. I formen gennemgår materialet en trækningsproces, hvor det strækkes og udformes i den ønskede profilform. Dette sker normalt ved hjælp af et trækkraftsystem, der kontrollerer hastighed og trækningskraft for at opnå den ønskede profilgeometri.
  4. Hærdning: Efter formning gennemgår materialet en hærdningsproces, normalt ved at passere gennem en opvarmningszone, hvor den flydende harpiks hærder og bliver fast. Denne hærdning sker typisk ved hjælp af varme eller ved anvendelse af en hærder eller katalysator i harpiksen.
  5. Efterbehandling og afskæring: Efter hærdning skæres eller skæres de pultruderede profiler til den ønskede længde og gennemgår eventuel yderligere efterbehandling eller bearbejdning, såsom overfladebehandling, boring eller påføring af monteringsbeslag.

Pultrudering giver mulighed for fremstilling af stærke, lette og holdbare fiberforstærkede produkter med en bred vifte af geometriske former. Det anvendes i forskellige industrier, herunder byggeri, infrastruktur, transport, vindenergi, elektronik og meget mere. Nogle eksempler på pultruderede profiler inkluderer rør, stænger, plader, paneler, bjælker og trapper. Processen muliggør også integrering af forskellige materialer og komponenter i det pultruderede produkt for at opnå ønskede funktionelle egenskaber


Kompositsektionen hylder industrirelevant forskning om pultrudering
Michael Sandberg har fået tildelt Danish Composite Award 2021 for sin Ph.D.-afhandling på DTU om optimering af pultruderingsprocessen og kompositfremstilling.

Plastindustriens Kompositsektion har udpeget Michael Sandberg som vinder af årets Danish Composite Award for sin Ph.D.-afhandling ”Numerical modelling of material flow in the resin-injection pultrusion process”.

I afhandlingen, som er udarbejdet på DTU, har Michael Sandberg undersøgt processen for pultrudering og fremstilling af kompositmaterialer gennem simulering. Resultaterne kan optimere kvaliteten og outputtet af pultruderingsprocessen og har stor anvendelighed for kompositindustrien.

  • Jeg er utrolig glad og stolt over at modtage Danish Composite Award. Det er en stor anerkendelse af mit arbejde, så det betyder rigtig meget for mig, udtaler Michael Sandberg om prismodtagelsen.

Årets vinder er indstillet af Jesper Hattel, sektionsleder og professor ved DTU, Department of Mechanical Engineering, som også er afhandlingens hovedvejleder.

Resultater kan optimere pultruderingsproces

Bestyrelsen i Plastindustriens Kompositsektion har givet følgende begrundelse for tildelingen af prisen:

  • Michaels Sandberg har udarbejdet en omfattende og faglig stærk afhandling, som ultimativt gør det muligt at optimere pultruderingsprocesser. Det er et vigtigt bidrag til moderne fremstillingsteknologi, hvor det er centralt at udnytte simuleringsmodeller til at analysere procestrin. Afhandlingen kan være af stor værdi og praktisk anvendelighed for den samlede danske kompositindustri.

Begrundelsen uddybes i indstillingen af Jesper Hattel, professor og hovedvejleder på afhandlingen:

  • Resultaterne viser, at det er muligt at forudsige procesparametre såsom temperatur, resintryk, udvædning og processpændinger med høj detaljegrad og god nøjagtighed ved brug af simulering. Disse modeller tilbyder industrien et stærkt værktøj til at designe nye og optimere eksisterende pultruderingsprocesser.

Oplev resultaterne på Kompositsektionens årsmøde

Prisen bliver officielt uddelt til Kompositsektionens årsmøde den 30. september 2021, hvor Michael Sandberg har takket ja til at deltage og præsentere afhandlingens overordnede resultater, hvilket han ser frem til:

  • Selvom mit arbejde specifikt har omhandlet pultrudering, kan mange af de koncepter og teknikker, jeg har arbejdet med, overføres til andre kompositfremstillingsprocesser. Jeg håber derfor, at deltagerne til årsmødet vil dele min begejstring for emnet. Samtidigt er det vigtigt for mig som forsker at holde mig opdateret om, hvad der sker i industrien, så det glæder jeg mig til at få mulighed for.

Michael Sandberg er uddannet civilingeniør (MSc) fra DTU inden for maskinteknik med speciale i faststofmekanik.

Med en baggrund som udviklingsingeniør i LM Windpower har han indgående kendskab til de industrielle perspektiver på kompositfremstilling. I dag er han ansat som Postdoc på Aarhus Universitet.

Deltager på førende messe for kompositmaterialer

Danish Composite Award består – ud over hæderen – af et diplom og en rejse til ’JEC WORLD’ - den førende messe for kompositmaterialer, der finder sted i Paris i marts 2022.

Michael Sandberg er særligt glad for, at rejsen er en del af prisen:

  • JEC er stedet, hvor folk fra hele verdenen rejser til for at mødes i branchen og blive opdateret med det nyeste inden for kompositter. Ud over det faglige er det også en super mulighed for mig at mødes med tidligere kollegaer fra min tid i industrien og ophold på udenlandske universiteter. Jeg er rigtig glad for, at turen til JEC er en del af prisen.

Ph.D.-projektet, som blev afsluttet i november 2020, er udført på DTU i samarbejde med universiteterne ETH Zürich (Schweiz) og UT Twente (Holland) samt virksomheden Fiberline Composites A/S.Cookie-indstillinger