Punktfundering

Punktfundering med stålankre benyttes til mastefundering langs vejbanenettet, fordi pladskravene ved etablering og montage ofte er minimale. Stålankret rammes direkte i jorden uden nogen former for præparering og udgravning af jord. Fundamentet kan således etableres med mindst mulig gene for grundejere og færdsel.

Leverandører af og viden om punktfundering:

Dansk Fundering A/S

dansk fundering

Navervej 13 A
4000 Roskilde
Telefon 46 75 03 03
E-mail: fundering@danskfundering.dk

www.danskfundering.dk

Kompetencer: Fundering, pæleramning, efterfundering, punktfundering


Uretek Fundering ApS

Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Efterfundering, fundering, geoteknik, funderingsundersøgelser, punktfundering, jordbundsundersøgelser, pæleramning, geotekniske undersøgelser, jordboring, industrigulve