Rope Access

Rope Access

Rope Access er ofte hurtigere og dermed også billigere end brug af lift og/eller stillads. Måden at gøre det på er at at fastgøre to reb pr. klatrer på for eksempel taget. Derefter firer klatreren sig ned til arbejdsstedet og løser opgaven. Rope arbejdet er teknikker, der anvendes inden for erhvervsklatring, industriklatring og arbejdsklatring.

Leverandører af Rope Access (erhvervsklatring):

AAA Training

Roersvej 33 B
5000 Odense C
Tlf.: 26 52 03 17
Email: kontakt@aboveall.dk

www.aboveall.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

RT9 Scandinavian Rope Access

Framlev Korsvej 25
8462 Harlev J
Tlf. 30 80 00 70
E-mail: info@rt9.dk

www.rt9.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Sky-Work A/S

Fyrrely 23
7451 Sunds
Tlf.: 91 91 91 58
E-mail: info@skywork.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Rope Access sikrer at man får mulighed for at bevæge sig op og ned ad rebene, hvorved man kan få adgang til besværlige eller utilgængelige arbejdssteder. Ved brug af disse rebteknikker kan man relativt hurtigt klatre sikkert rundt på ex. vindmøller, offshore rigs, nede i tanke, på broer eller høje bygninger, imens man udfører arbejdet.

Rope access er arbejde, hvor man anvender reb som adgang til arbejdsstedet – erhvervsklatring.

Ved rebunderstøttet arbejde skal følgende betingelser opfyldes:

  • Man skal bruge mindst 2 reb med hver sit selvstændige forankringspunkt – det ene er et bærereb, det andet et sikringsreb.
  • Den ansatte skal være udstyret med en klatresele, som skal være forbundet med sikringsrebet.
  • Arbejdsrebet skal være forsynet med en sikker klatre- og ned- firingsmekanisme og have et automatisk blokeringssystem.
  • Sikringsrebet skal være forsynet med en bevægelig faldsikringsanordning, der følger brugerens bevægelser.
  • Værktøj og andet tilbehør skal være fastgjort forsvarligt til klatre-sele eller stol.
  • Eventuelle spil skal kunne bruges, så fri firing ved normal betjening ikke er muligt.
  • Alle bevægelige dele skal være sikret mod klemning.
  • Alle påløb på tovtromler og ledeskiver skal være afskærmet mod klemning.

Ansatte, der udfører erhversklatring, skal have modtaget en særlig fyldestgørende oplæring i udførelsen af pågældende arbejde, især i de relevante redningsprocedurer.


RT9 – Hvorfor skal du vælge Rope Access til dit montage/demontage arbejde?
RT9 er en IRATA certificeret virksomhed, både som træner og udførende. Hvilket betyder at vi har et fuldt sikkerheds setup og ekstern audit på vores procedurer

Det er mere fleksibelt at bruge Rope Access, når der skal monteres eller demonteres elementer lige fra rør til plader eller stålkonstruktioner. Håndværkere i reb kan nemlig tilgå enhver bygning, som ellers kan være svær at komme til med traditionelle stilladser eller lift.

Typiske forhold, der kan gøre det svært fremkommeligt for håndværkere, er bygninger med komplekse konstruktioner, tæt bebygning, travle byggepladser eller nydelige områder, man ikke ønsker ødelagt. Her er Rope Access helt ideelt! Opsætningen af adgangssystemet (rebene) tager kun få øjeblikke. Derfra er vi klar til at arbejde, uanset hvor arbejdet befinder sig.

Med rope access er der ingen objekter i vejen under løftet, så der er masser af luft til, at elementer, der skal installeres eller afinstalleres, har plads til at “hænge” i kranen, flyttes i taljer, spil mm. Er løftet et “let løft” under 500 kg, kan vi også med vores udstyr varetage løft og hejsning og derved spare udgifter til mobilkraner mm.

Med Rope Access transporterer man sig derhen, hvor arbejdet er, og sparer opsætningen af tungt materiale, så positionerer man sig i en god arbejdsposition, hvorefter arbejdet håndteres. Hurtigt og tidsbesparende.

Læs mere her


Sky-Work – Pakhusene Aarhus Ø
Parkhus projektet er et fint projekt, der viser bredden i vores arbejde.

Her startede vi et samarbejde med arkitekten og entreprenøren i form af at lave en vedligeholdelsesløsning, som man i fremtiden skal bruge til at drift bygningen uden brug af lifte eller stillads. Løsning skulle integreres i bygningen, så den blev mindst synlig. Det tætte samarbejde gjorde at entreprenøren fik øjnene op for at man kunne løse opgaver under byggeprocessen mere fordelagtigt, eftersom man kan optimere nogle processer ved ikke at skulle have store og tunge lifte til at køre rundt på byggepladsen. Her hjalp vi også andre underentreprenører med mindre opgaver, såsom murerarbejde, solbænke og til sidst slutrengøring af vinduerne. Efterfølgende kan bygningen her vedligeholdes med Rope Access og derved sikres en næsten CO2 neutral vedligeholdelsesløsning til fremtiden.


Er dit kraftværk eller forbrændingsværk beskidt?
Vi hjælper flere kraftværker og forbrændingsanlæg i Danmark med at få støvsuget deres svært tilgængelige områder.

Det er med til at prioritere værkets miljø for medarbejderes sundhed og trivsel, samtidig nedbringer det risikoen for brand.
Det er ikke alle værker der ved hvordan de skal nå alle kroge på deres kraftværk, og typisk er det kun gangarealer og håndlister der bliver rengjort.

Vi har erfaring med at udføre det besværlige sikkert og til en høj standard. Så grib knoglen og ring, så kigger vi et smut forbi!


Nyheder og Indlæg om Rope Access


Seneste om Rope Access
Cookie-indstillinger