Skimmelsvamp

Skimmelsvamp - På denne side finder du viden om skimmelsvamp, produktnyheder om Skimmelsvamp, samt bekæmpelse af Skimmelsvamp.

Leverandører af og viden om Skimmelsvamp:


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, skadeservice, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol,  korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


LIGHTAIR/ Wellcomm ApS


Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.: 89 2121 52
Email: salg@lightair.dk

www.lightair.dk

Kompetencer: Luftrensning, luftrenser, indeklima, allergi, cigaretrøg, pollen, røg, skimmel

Læs mere om LIGHTAIR/ Wellcomm ApS


Teknologisk Institut – Pas på skjult skimmelsvamp
Skimmelsvampepartikler i indeklimaet giver luftvejsgener, hovedpine og træthed. Meget tyder på, at vi reagerer på svampevæksten, selv om vi ikke kan se den

Selvom kilden til skimmelvæksten er fjernet, og skimmelsvampen er tørret ud, viser nye celleforsøg, at skimmelsvampepartiklerne stadig påvirker vores immunforsvar. De bør derfor fjernes helt fra indeklimaet.
- Skimmelsvampeprøver, både fra overflader med udtørret vækst, og fra fugtige overflader med igangværende vækst, er inflammatoriske. Det tyder på, at det ikke er nok ”bare” at stoppe væksten, men at svampen helt skal fjernes fra vores indeklima for at undgå en negativ påvirkning af vores immunforsvar, siger Sofie Marie Kristensen, der er specialist i skimmelsvamp på Teknologisk Institut.
Hun har netop afsluttet sit ph.d.projekt om luftbårne skimmelsvampepartikler fra vækst i bygninger fra Aalborg Universitet.

Den skjulte skimmel udfordrer
Skimmelsvampe findes både i luften ude og inde. De bliver først et problem for os i det øjeblik, de begynder at vokse i vores bygninger – og særligt, når de vokser i det skjulte. Skimmelsvampene udsender partikler og kemiske forbindelser til vores omgivelser. Ved indånding skaber de inflammation i luftvejene, og vi oplever symptomer som luftvejsgener, hovedpine og træthed.
- Der, hvor vi virkelig ser udfordringer er ved skjult skimmelsvampevækst, når skimmelsvampene gror på skjulte overflader i bygninger, fx under dit trægulv, bag den indvendige efterisolering på dine ydervægge eller over dit nedhængte loft. Ofte kan vi heller ikke lugte skjult skimmelsvampevækst, men meget tyder på, at skimmelvæksten alligevel kan påvirke vores helbred, fortæller Sofie Marie Kristensen.

Svært at måle skjult skimmelsvampevækst
En anden udfordring ved den skjulte vækst er, at den også kan være svær at måle nøjagtigt i luften indendørs.
- Det betyder, at vi ofte er nødt til at lave åbninger i konstruktionerne, for at finde frem til den skjulte vækst. Hvis vi har at gøre med en gammel skade, der er repareret, men hvor skimmelsvampen ikke er fjernet, kan det også være svært rent visuelt, eller ved brug af fugtmålinger at vide, i hvilket område der er størst sandsynlighed for vækst. Det kan derfor være lidt af et detektivarbejde at finde frem til skjulte skimmelsvampeskader i bygninger, selv med de metoder vi har i dag, forklarer Sofie Marie Kristensen.

Teknologisk Institut har omkring 800 individuelle sager årligt, som bl.a. omhandler forskellige scenarier af skimmelsvampeproblematikker i bygninger. Ofte rapporterer bygningsbrugere om gener, der viser sig at stamme fra gamle udtørrede skader.

Q&A

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om skimmelsvampevækst i min bolig?
Det er vigtigt at kontakte en fagperson så snart mistanken opstår – jo hurtigere man griber ind, og får stoppet skaden og sat renoveringen i gang, jo mindre vil omfanget af renoveringen være. Bor man til leje, skal man hurtigst muligt anmelde mistanken til sin udlejer, der så kan tage kontakt til en rådgiver.

Det er altid en god ide, at kontakte en fagperson før man går i gang med en renovering for skimmelsvampevækst, da der er vigtigste forhåndsregler at overholde både i forhold til beskyttelse af sig selv, men også i forhold til at undgå tilbagevendende vækst.

Hvordan undgår jeg skimmelsvampevækst i min bolig?
Hold øje med fugtniveauet i indeklimaet. Skimmelsvampe skal bruge væsentligere højere fugtniveauer for at vækste, end dem vi mennesker har behov for, for at føle os tilpasse. Teknologisk Institut anbefaler, at man tilpasser sin boligindretning samt udluftnings- og opvarmningsvaner til det hus, man bor i.

Ældre huse har som oftest større naturlig udluftning i form af infiltration fra revner og sprækker, men derimod koldere overflader, der gør, at det er uhensigtsmæssigt at indrette sig med møbler op ad ydervægge, hvilket begrænser opvarmning og luftcirkulation.

Til gengæld kan det være nødvendigt med mere udluftning i nyere bygninger, der oftest er tætte, men med varmere overflader der stiller færre krav til indretningen.


Airmanager Technologies – Eliminering af Skimmelsvampesporer
Fra november 2012 til november 2015 deltog Airmanager Technologies i et Eurostars projekt, hvor opgaven lød på at fjerne Trichloranisoler (TCA) og Tribromanisoler (TBA), der udgør et stort økonomisk problem for den Europæiske Vinindustri, idet 13% af den årlige rødvinsproduktion destrueres på grund af disse stoffer.

TCA & TBA kommer fra forekomsten af Skimmelsvampesporer.

Projektet begyndte med en laboratorietest hos DTU i Lyngby, og efterfølgende blev er foretaget test hos et vinslot i Slovenien, hvor man har store problemer med netop skimmelsvampesporer.

Resultatet af denne test var markant positiv, hvorfor DTU i august skrev en artikel om vores teknologis evne til at eliminere skimmelsvampesporer. Denne artikel kan læses på vores hjemmeside www.amscan.dk under fanebladet ”Testresultater”

Test af skimmelsvampe før brug af                                                                                  Test af skimmelsvampe 24 timer efter Airmanager teknologien

      


Skimmelsvamp på skoleskemaet ruster mureren til vinterens forretningsmuligheder
Håndværkeren oplever i stigende grad, at der stilles krav til hans viden om håndtering af skimmelsvamp og fugtskader. Derfor har Byggros skabt et kursus til udførende, som vil specialisere sig i håndtering af fugtproblematikker, herunder hvordan de kan modvirkes med indeklimapladen SkamoPlus. Montørkurset afholdes i samarbejde med Dansk Miljørådgivning, som med deres særlige viden ruster deltagerne til at arbejde med skimmel og fugt.

Behovet for altid at holde sig opdateret på den nyeste viden er stigende i byggeriet. Derfor har Byggros lanceret et montørkursus rettet mod håndværkeren, som gerne vil tilegne sig mere viden om, hvordan man håndterer og forebygger skimmelsvamp og fugt. Kurset, som bl.a. omhandler brugen af indeklimapladen SkamoPlus, er skabt for både at uddanne montører, men også danne et tættere samarbejde mellem producent, rådgiver og håndværker, som i sidste ende kommer alle parter til gode.

- Vi har oplevet en efterspørgsel på viden om skimmelsvamp og fugt blandt vores kunder. Emnet er besværligt at kaste sig over, men med SkamoPlus-montørkurset åbner man for et helt nyt forretningsområde, som montøren kan specialisere sig i, fortæller Jesper Kristensen, salgskonsulent for Byggros og ansvarlig for implementering og videreudvikling af SkamoPlus i Danmark.

Uddannelse til gavn for kunden
Frank Rasmussen fra HRH Murer i Albertslund har tidligere deltaget i kurset. Han fortæller:
- Man får en god dybdegående viden om forebyggelse og løsninger på problemer med skimmelsvamp og fugt. Det fungerer godt at være flere samlet, så andre deltagere måske stiller de spørgsmål, man ikke selv får tænkt over. På den måde får man meget praktisk viden på kort tid.

Kurset er skabt i samarbejde med Dansk Miljørådgivning, hvilket betyder, at den nyeste viden på området benyttes i undervisningen. Her får montøren en grundig gennemgang af, hvordan problemer med fugt og skimmelsvamp opstår, samt hvad man kan gøre for at forhindre det.

- Vi indgår i et tæt samarbejde med både montøren og Dansk Miljørådgivning og forsøger at skabe et netværk til gavn for alle. Samtidig uddanner vi montøren i, hvordan man bedst bruger SkamoPlus til at modvirke og bekæmpe problemer med fugt og skimmelsvamp, fortæller Jesper Kristensen.

Montøren rustes til hverdagen
Frank Rasmussen har efter kurset kunnet bruge den nye viden i hverdagen:
- Det er rart at have god faglig baggrund, når man står over for kunden. Det skaber både sikkerhed og tryghed i forholdet. Underviserne fra Dansk Miljørådgivning har masse brugbar viden og har også været gode at kontakte efterfølgende, når man havde konkrete spørgsmål.

Det er præcis formålet med kurset, fortæller Jesper Kristensen:
- Alt handler i sidste ende om, at kunden får en god vejledning og et produkt, som både producenten og montøren ved, er den bedste løsning, og som alle er trygge og glade for. Så vinder alle.