Skruefundamenter

Skruefundamenter er et stærkt alternativ til den mere kendte pæleramning, men må anses for at være væsentlig stærkere. Ved brug af skruefundamenter  har gevindet en relativ stor overflade, som dermed sikrer forbindelsen med den sammenpressede jord omkring skruen

Leverandører af og viden om Skruefundamenter:


BAYO.S Skruefundamenter ApS

Torebyvej 23B
4891 Toreby L
Tlf.: +45 7220 7012
E-mail: mail@bayosskruefundamenter.dk

web

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter

Læs mere om BAYO.S Skruefundamenter ApS


GeoPile ApS

Snedkervej 39
6740 Bramming
Tlf.: 82 82 30 40
E-mail: info@geopile.dk

www.geopile.dk

Kompetencer: Efterfundering, Fundering, Skruefundamenter

Læs mere om GeoPile ApS


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Mere viden om Skruefundamenter:

Skruefundamenter er også kendetegnet ved at være det bæredygtige valg, da man skåner miljøet ved denne funderingsmetode, da man ikke skal foretage en stor udgravning. Skruefundamenter har også den helt store fordel at selve installationen er markant hurtigere end ved de traditionelle funderingsløsninger.


Forskning i BAYO.S skruefundamenter
BAYO.S Skruefundamenter og geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg har med støtte fra Innovationsfonden rejst 21 mio. kr. til et stort forskningsprojekt, som gennemføres i samarbejde med BUILD – Aalborg Universitet.

Byggeriet boomer i alle dele af verden, og det kræver enorme mængder sand og grus. Så store mængder, at ressourcerne er ved at være knappe og udvindingen af de ressourcer, der er tilbage, skader naturen og miljøet. Derfor er det afgørende, at der udvikles alternative løsninger, der kan imødegå manglen på sand og grus.

Skruefundamenter fra BAYO.S er en af løsningerne.

Forskningsprojektets mål er at udvikle nye beregningsmodeller og metoder til fundering, så mere miljø- og klimavenlige fundamentløsninger fremover kan benyttes over alt i byggeriet.

BAYO.S Skruefundamenter er allerede nu godkendt til at levere og montere skruefundamenter, så dit byggeri kan forsikres med den lovpligtige byggeskadesforsikring.

Hør mere om, hvordan BAYO.S skruefundamenter kan bruges til netop dit projekt – tlf. 70 275 275.


BAYO.S – Skruefundamenter til afsværtning og stabilisering
BAYO.S skruefundamenter - effektiv metode til afsværtning af betonelementer

Elementstøtter anvendes til afsværtning og stabilisering af beton- og stålelementer i monteringsfasen samt til afsværtning af vægforskalling. Med BAYO.S skruefundamenter kan fundamentet til støtten etableres hurtigt og sikkert.

BAYO.S skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle. Stålskruerne med selvskærende spids skrues i det bærende jordlag og overfører dermed de statiske kræfter til elementet. Metoden er enkel, hurtig og vibrationsfri.

Skruefundamenter har mange fordele:

 • Med skruefundamenter er der intet gravearbejde og ingen bortkørsel af jord.
 • Da der ikke skal støbes med beton, er der heller ingen ventetid på hærdning. Du skruer skruen i og kan montere elementstøtten straks efter.
 • Skruefundamenter kan monteres i alle typer jord og i al slags vejr. Du er ikke begrænset af frost, sne eller regn. Derved spares tid og penge, da vejret ikke får byggeriets tidsplan til at skride.
 • Skruefundamenterne kan skrues op og genplaceres flere gange. Materialerne er ligeledes genanvendelige. Alt dette er til gavn for miljøet.
 • BAYO.S kan dokumentere træklasterne på baggrund af forskning og et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg.

Stabile fundamenter

Med BAYO.S skruefundamenter er det hurtigt at opbygge stabile fundamenter til helårshuse, tilbygninger, kolonihavehuse, moduler, elementstøtter, carporte, terrasser ... BAYO.S skruefundamenter forankrer effektivt enhver form for bygning.

Fakta om BAYO.S skruefundamenter:

 • Er godkendte til byggeri i EU
 • Er produceret i EU
 • Er ISO-certificerede
 • Er CE-mærkede
 • Overholder EN-normen for stål, svejsning og galvanisering
 • Understøtter BR18
 • Kan akkrediteres i henhold til Eurocode 3 og 7
 • Kan dokumentere bæreevne og levetid
 • Du kan tegne lovpligtig byggeskadesforsikring, når du bygger på BAYO.S skruefundamenter

Fremtidens byggerier

BAYO.S har et tæt samarbejde med geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg, Aalborg Universitet, Innovationsfonden og Vækstfonden omkring skruefundamenter til fremtidens byggerier.

BAYO.S Skruefundamenter, Andreasen & Hvidberg og Aalborg Universitet har med støtte fra Innovationsfonden gennemført et forskningsprojekt og kan nu som de første i Danmark akkreditere brugen af BAYO.S skruefundamenter. Dermed sikres, at bygningsreglementets Eurocode 7 overholdes.

Ud fra en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke beregner vi, hvordan opgaven skal løses og slutteligt modtager du som kunde en rapport, der dokumenterer alle de installerede skruefundamenter enkeltvis.

Innovationsfonden støtter også et nyt 4-årigt forskningsprojekt – Grand Solution - på Aalborg Universitet, som skal være med til at løfte teknologien ind i de store byggerier. Også dette projekt er skabt som et samarbejde mellem BAYO.S Skruefundamenter, Andreasen & Hvidberg og Aalborg Universitet.


BAYO.S – Byg på et stabilt skruefundament, som skåner naturen
På en fantastisk grund beliggende i Vig lige ud til Isefjorden har BAYO.S monteret skruefundamenter til fundering af 85 m2 sommerhus og anneks samt træterrasse omkring huset. Skruerne er professionelle forlængbare skruefundamenter monteret til bæredygtig bund.

Bæreevnen på alle skruefundamenterne er dokumenteret og akkrediteret af dansk Geo ingeniør.

Bygherre har valgt at hæve sommerhus, anneks og terrasse over terræn. Dermed vil de være bedre sikret, hvis vandstanden igen skulle stige som tilbage i december måned 2013, hvor stormen Bodil ramte Danmark med store oversvømmelser til følge.

BAYO.S skruefundamenter monteres direkte gennem eksisterende underlagt. Der skal ikke graves op og støbes med beton. Dette betyder, at naturen omkring byggeriet skånes og en omfattende reetablering undgås. Biodiversiteten i området bevares.

”Det er absolut ikke sidste gang, der skal projekteres med skruefundamenter fra BAYO.S” siger bygherres arkitekt Erik Jensen.

Læs mere om BAYO.S skruefundamenter på vores hjemmeside

Har du brug for yderligere information om BAYO.S skruefundamenter, er du velkommen til at kontakte:

BAYO.S Skruefundamenter ApS
Torebyvej 23B
4891 Toreby L.
Tlf.: 70 275 275


Stort forskningsprojekt skabt af 2 erhvervsvirksomheder fra hver sin yderkant af Danmark
BAYO.S Skruefundamenter ApS fra Lolland og geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg A/S i Aalborg har med støtte fra Innovationsfonden rejst 21 mio. kr. til et stort forskningsprojekt, som gennemføres i samarbejde med BUILD – Aalborg Universitet.

Byggeriet boomer i alle dele af verden, og det kræver enorme mængder sand og grus. Så store mængder, at ressourcerne er ved at være knappe og udvindingen af de ressourcer, der er tilbage, skader naturen og miljøet. Derfor er det afgørende, at der udvikles alternative løsninger, der kan imødegå manglen på sand og grus.

Forskningsprojektets mål er at udvikle nye beregningsmodeller, så mere miljø- og klimavenlige fundamentløsninger fremover kan benyttes i store byggerier.

Fra små til større byggerier

Skruefundamenter er en ny og innovativ fundamenttype, som består af lange forzinkede pæle, som skrues ned i jorden. Den koniske form på pælene gør, at de spænder sig fast i jorden. De benyttes allerede i dag som erstatning for betonfundamenter til f.eks. skure, modul- og mindre byggeri.

Forskningsprojektet Day to Day vil bringe teknologien fra mindre til stor skala, så den i fremtiden også kan udbredes til større byggerier. Det åbner et helt nyt marked for skruefundamenter, som vil revolutionere og være et bæredygtigt alternativ til de nuværende fundamentmetoder i alle typer bygningskonstruktioner.

Hidtil har der ikke eksisteret nogle standardiserede beregningsmodeller, som kunne dokumentere bæreevnen på skruefundamenter. Derfor krævede det uforholdsmæssigt meget arbejde at teste, beregne og montere byggeri med skruefundamenter. Samtidig medførte det eksisterende bygningsreglement, at der blev brugt unødvendigt mange skruefundamenter. Alt dette er med til at øge udgifterne for kunden.

Geotekniske undersøgelser

Andreasen & Hvidberg er blandt de mest erfarne virksomheder, når det kommer til geoteknik i Nordjylland.

De har et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og er altid på forkant med den teknologiske udvikling

Tests udført i samarbejde mellem Andreasen & Hvidberg og Aalborg Universitet har vist, at skruefundamenter har op til tre gange den bæreevne, som beton og stålpæle har.

Disse test er bl.a. udført på en byggegrund i Klitmøller i Nordvestjylland, hvor TV-vært Thomas Uhrskov er ved at bygge sit nye sommerhus. Både danske og Internationale forskere er involveret i byggeriet af verdens første betonhus på veldokumenterede skruefundamenter.

Mindre belastning på miljø og CO2 regnskabet

Fundamentet blev sat på 1 dag og med 44 skruer mindre – svarende til 180 meter – end der hidtil har været brugt på et tilsvarende fundament. Samtidig slap man for at grave jord væk og tilføre grus og sand.

Metoden koster mindre, tager kortere tid end et traditionelt fundament og kræver ikke en masse sand og grus, der belaster miljøet og CO2 regnskabet.

Se indslag fra TV MIDTVEST om skruefundamenter til fremtidens byggerier


BAYO.S Skruefundamenter – EY Entrepreneur Of The Year
BAYO.S Skruefundamenter ApS er nomineret til EY Entrepreneur Of The Year i kategorien Start-up/Scaleup

Hos BAYO.S er vi stolte og meget beæret over at være nomineret i denne anerkendte konkurrence, som hylder de bedste vækstskabere i Danmark og globalt.

EY Entrepreneur Of The Year kårer regionale vindere på tværs af brancher og virksomhedstyper ved seks regionskåringer. Ved landskåringen kåres landsvinderen - årets EY Entrepreneur Of The Year - samt vinderne af de særlige kategorier.

BAYO.S er nomineret i kategorien Start-up/Scaleup: Virksomheder i kategorien Start-up/Scaleup er unge virksomheder med et stort potentiale og drive. Entrepreneurerne har en skalérbar idé, et stort ambitionsniveau, en stærk iværksætterånd og de har udvist "proof of business" og "proof of concept".

Nu krydser vi fingre for, at vi går videre til Regionskåring Sjælland d. 24. november 2020. Vi er 1 ud af 18 virksomheder i region Sjælland, som er nomineret i kategorien Start-up/Scaleup. 3 virksomheder går videre.


BAYO.S skruefundamenter er nomineret til 2 af Byggeriets 4 klimapriser
BAYO.S Skruefundamenter bliver en del af et meget kompetent og stærkt opløbsfelt, når uddeling af årets klimapriser finder sted på Byggeri 20 i marts måned. Der bliver uddelt i alt 4 klimapriser på messen – Byggeriets Klimapris, Byggeriets Energipris, Byggeriets Miljøpris og Byggeriets Arbejdsmiljøpris.

BAYO.S Skruefundamenter er 1 ud af 5 virksomheder, som er nomineret i kategorien Byggeriets Klimapris samt 1 ud af 5 virksomheder, der er nomineret i kategorien Byggeriets Arbejdsmiljøpris.


Nemt Fundament – Iværksætter kombinerer nyskabende funderingsløsning med gammeldags ordentlighed
Rune Roepstorff Nissen opdagede skruefundamentet ved et tilfælde, men i virksomheden Nemt Fundament er heldet ikke en del af ligningen
Her er det ordentlighed, grundighed og kvalitet, der sætter dagsordenen. Den kombination har sikret Nemt Fundament både omsætning og en fyldt kundebog. I 2013 bad en ven Rune Roepstorff Nissen om at tegne en ny terrasse. I den forbindelse nævnte vennen begejstret skruefundamenter som et både meget nemmere og billigere alternativ til et traditionelt betonfundament. Med sin håndværkerbaggrund var Rune umiddelbart skeptisk, så han besluttede sig for at undersøge konceptet nærmere: ”Det var utroligt at se, hvor umiddelbart og effektivt det var at arbejde med skruefundamenter, og jeg blev hurtigt overbevist. Da jeg tre dage efter blev fritstillet fra mit arbejde som udviklingskonsulent, undersøgte jeg af nysgerrighed, hvem der forhandlede produktet i Danmark. Det viste sig, at den tyske producent Krinner faktisk ledte efter en dansk forhandler, og så var jeg ligesom i gang,” fortæller Rune Roepstorff Nissen, indehaver af Nemt Fundament. Eneforhandler og tredobling af salget I dag er Nemt Fundament eneforhandler af Krinners skruefundamenter i Danmark, men det lå ikke umiddelbart i kortene, at Krinner skulle lave en eksklusivaftale med den lille danske iværksættervirksomhed: ”Da jeg tog kontakt til tyskerne, krævede det en del overbevisning. Men da vi først fik landet en aftale, lykkedes det mig allerede første år at tredoble det forventede salg, og så satsede de på mig som eneforhandler. Samtidig fik vi skabt en god personlig relation, da jeg som ung brugte et år som naver, hvor jeg rejste rundt og udførte kvalitetshåndværk for husly. Navere er nemlig meget populære i Tyskland,” fortæller Rune Roepstorff Nissen. Håndværker, akademiker og iværksætter Runes erfaringer og baggrund er da også en uløselig del af Nemt Fundaments succes. Efter han bestod sin svendeprøve som tømrer og gik som naver i Skandinavien, arbejdede han et år som tømrer i det nordlige Norge, hvor han slog sin skulder af led og endte i revalidering. Det gav ham mulighed for at forfølge en gammel drøm om at læse videre, og efter en Hf-uddannelse tog han en kandidatgrad på universitetet i filosofi og socialvidenskab. Da han efter nogle år som fagredaktør og konsulent i uddannelsessektoren ved et tilfælde igen endte i byggebranchen, kunne han derfor trække på et bredt netværk og en række nyerhvervede kompetencer indenfor bl.a. projektudvikling. Det er dog kvaliteten, der er det gennemgående for både Rune selv og Nemt Fundament: ”Jeg finder en enorm glæde i kvaliteten i klassiske, enkle og gedigne løsninger inden for alle håndværk. Så jeg er ret konservativ, hvad angår nye byggematerialer. Krinners skruefundamenter er dog så simple og funktionelle – så tyske – at jeg faldt for dem med det samme. Og da de både er langtidsholdbare, klimavenlige og genbrugelige, har de faktisk en del tilfælles med klassiske materialer,” siger Rune Roepstorff Nissen. Kvaliteten er en helt afgørende del af salgstalen Selvom Nemt Fundament markedsfører sine skruefundamenter som et nemmere, billigere, grønnere og ikke mindst hurtigere alternativ til de eksisterende funderingsløsninger på markedet, handler det i sidste ende om kvalitet: ”Det gælder stadig om at gøre sit arbejde ordentligt. Håndværk handler om kvalitet, og der er ingen nemme veje eller billige tricks, der virker i længden. Skruefundamenter giver en masse muligheder og fordele, men som med alt andet håndværk, skal det laves ordentligt. Den filosofi er helt afgørende for Nemt Fundament, og det er da også den salgstale, jeg giver både mine kunder og samarbejdspartnere,” siger Rune Roepstorff Nissen. Ordentligheden gælder også i det daglige I Nemt Fundament er ordentlighed dog ikke kun en rettesnor for det håndværksmæssige arbejde. Ordentligheden skinner også igennem i alt fra kunderelationer til ansættelsesstrategi. Den professionelle tilgang har sikret virksomheden en kundebog fyldt med gengangere. De første mindre opgaver for en kunde vokser hurtigt til større projekter, når samarbejdet først er i gang. Samtidig valgte Rune Roepstorff Nissen at ansætte den syriske flygtning, Mohammed Majed Alcharour, netop som flygtningedebatten var på sit højeste. Og den slags tiltag understreger, at Nemt Fundament mener det med ordentlighed alvorligt. ”Vi arbejder i og for en branche, der ofte er under et enormt tidspres og derfor har et stort behov for vores enkle og tidsøkonomiske fundamenteringsløsninger. Derfor er det vigtigt, at vi altid husker at informere og oplære vores kunder og samarbejdspartnere, så skruefundamenterne bruges med succes hver gang,” siger Rune Roepstorff Nissen og forsætter: ”Den slags grundighed kan måske betyde, at vores ingeniører lige bruger et par minutter mere på opmålinger og beregninger, og at vi skal bruge lidt tid på at få gjort Mohammed flydende på dansk, men det tager vi med. For vi kan se, at det altid betaler sig i sidste ende.” Næststørst på verdensplan og vindmøller i Marokko Nemt Fundaments omsætning afspejler virksomhedens fokus på kvalitet. Omsætningen blev således tredoblet efter Nemt Fundaments første regnskabsår, og det seneste regnskab viser et solidt overskud. Overskuddet investeres i mere specialiseret mandskab, så virksomheden kan følge med efterspørgslen fra de mange nye kunder og projekter, der er resultatet af Nemt Fundaments indtog i byggebranchen. Senest har Rune Roepstorff Nissen indledt et samarbejde med Siemens Wind Power om at teste skruefundamenter på vindmøllevinger i Marokko. Nemt Fundament er i dag den anden største forhandler af Krinners skruefundamenter på verdensplan.