Solscreens

Solscreens - På denne side finder du leverandører af solscreens, produktnyheder om solscreens, samt viden om solscreens.

Leverandører af og viden om solscreens:


ALUX – SunTop Z motorer i solscreens
Alux, som er en af Danmarks største leverandører af solscreens, sætter ny standard for motorer til solscreens
Fremover leveres som standard altid Elero SunTop Z motorer. SunTop Z er en elektronisk styret lydsvag motor med soft start og stop, der giver en rolig og eksklusiv motorgang når solscreens kører op og ned. Motoren har detektionsstop, som sikrer, at motoren altid kører screenen helt op i kassetten. Den har også automatisk stop, hvis der mødes en forhindring, når screengardinet køres ned. Derved undgås ødelæggende skader på dugen, og serviceomkostninger reduceres betragteligt. SunTop Z fås både til kablet styring og med fjernbetjening. Yderligere leveres altid med ekstra langt kabel på 5 meter. Dermed undgås ofte dyre omkostninger til forlængelse af kabler.

MRAS – Dansk virksomhed laver solduge af havplastik
Mens FN forhandler om en traktat, som skal beskytte verdenshavene mod plastikforurening, gør Mogens Rasmussen A/S noget ved det plastikaffald, som allerede er endt i vandet. Det genanvendes til en soldug

Det flyder med plastikaffald i verdenshavene og på strandene. I løbet af de seneste 50 år er plastproduktionen på verdensplan steget med over 250 millioner tons, og hvert år ender mellem 4 og 12 millioner tons plast i verdenshavene. Et tal som forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 10 år. Plastikforurening i verdenshavene er dermed et stort problem, med store konsekvenser for dyr, miljø og i sidste ende os selv. Derfor vil FN frem mod 2020 forhandle sig frem til en traktat,som skal beskytte verdenshavene mod plastikforurening.

Fra havaffald til soldug

Mens FN diskuterer fremtiden, har flere virksomheder taget fat om nutiden. En af dem er danske Mogens Rasmussen A/S i Middelfart, som sælger sol- og vindafskærmninger, som netop er begyndt at udbyde et nyt produkt, en soldug til indvendig brug, fremstillet af affaldsplast fra verdenshavene.

– Vi ved, at plastik er et stigende problem, og det ligger os meget på sinde at levere bæredygtige produkter. Derfor er vi også stolte over, at vi kan markedsføre soldug produceret af affaldsplast materialer. Det er selvfølgelig kun en dråbe i havet, men vi er glade for at være med til at afhjælpe plastikforureningsproblemet, fortæller Peter Gjerløff, direktør hos Mogens Rasmussen.

Godt for indeklimaet

Soldugen, som Mogens Rasmussen A/S har fået fremstillet af affaldsplast, er ikke kun godt for havmiljøet. Den er også med til at sikre et sundt indeklima i kontorbygninger, som er domineret af glasfacader.

– Solstråler kan gøre arbejdsmiljøet ulideligt på grund af varmeudviklingen og det blændede lys. Med den nye soldug, kan vi afskærme solen endnu bedre og sikre et godt indeklima i kontorbygninger, hvilket smitter positivt af på trivsel og effektivitet, slutter Peter Gjerløff.

Endnu kender Middelfart-virksomheden ikke potentialet for den ny soldug, men med de miljø- og bæredygtighedstendenser, der er i samfundet, mener Peter Gjerløff, at der er et stort marked for soldugen fremstillet af plastikaffald. Og det passer godt med Mogens Rasmussens holdninger til bæredygtighed og cirkulær økonomi.