Spær

Spær er den del af taget der sørger for hældningen og er selve skelettet i en tagkonstruktion, samtidig med at det bærer tagplader eller tegl. Oftest anvendes et større antal spær i konstruktionen af et tag på et hus eller bygning. Spær kan eksempelvis være formet som et  "A" - udformet i enten træ, stål, eller et andet bæredygtigt materiale. Beregn bæreevne og nedbøjning af bjælkelag, tværbjælker under bjælkelag, bjælkespær, vinduesoverliggere og kipbjælker/tværbjælker under bjælkespær, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Spær:


Give Stålspær – 200 tons stål til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
Ny seksetagers sengebygning på 15.000 kvadratmeter får stål fra Give Stålspær A/S

Give Stålspær leverer 200 tons stål til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Byggeriet på seks etager bliver sygehusets nye 15.000m2 store sengebygning. Levering og montering foregår med stor respekt for nærområdet af hensyn til patienter og de involverede på og omkring hospitalet.

Stueetagen skal indeholde centrale funktioner som blodbank, mødefaciliteter og auditorium. De øvrige etager er indrettet med 158 nye sengestuer.

”Vi ser frem til at kunne levere til dette spændende projekt. Det stiller selvfølgelig særlige krav til logistik og montage, når man arbejder på et fungerende hospital, - det kræver en naturlig respekt for opgaven,” lyder det fra Give Stålspær.

Bygningen opføres i umiddelbar forlængelse af det eksisterende sygehus. Opførslen forventes afsluttet i 2019 og har et samlet budget på 280 mill. kr.


Profile – Lamelspær får nyt tag over hovedet
Lamelspær – tidligere markedsført som "Boflex" – i de kendte Kerto Bjælker flytter fra 1. januar ind hos Profile A/S i Rødekro, hvor de slutter sig til den i forvejen store familie af moderne trækonstruktioner
"Et perfekt match" kalder Lau Larsen, marketingdirektør hos Metsä, det. "I forbindelse med implementeringen af vores nye strategi, skulle der findes et andet hjem til Lamelspær. Det viste sig hurtigt, at Profile A/S var den helt rigtige partner. Dels har de gennem en lang årrække betjent byggemarkeder og trælasthandlere med en bred vifte af produkter, hvoraf flere passer perfekt sammen med Lamelspær og dels har de i forvejen en omfattende knowhow indenfor rådgivning og vejledning til arkitekter, ingeniører m.v., som er hovedmålgruppen for Lamelspær. Når Profile A/S så samtidig ansætter vores mangeårige medarbejder, Johnny Bülow, som produktchef, kunne det ikke passe bedre" slutter han. Johnny Bülow var selv med i udviklingen af Lamelspær, da man i 2005 fandt på at udnytte Kerto bjælkens mange fordele til konstruktion af spær. Kerto bjælken (eller LVL bjælker) er en finérlamineret bjælke, hvor alle finérlag er sammenlimet i bjælkens længderetning. Hvert Finérlag er 3 mm tykt, og den færdige bjælke optimerer forholdet mellem styrke og dimension, så der er mulighed for en smallere konstruktion, der samtidig bibeholder træets æstetiske udseende og sikrer en bedre totaløkonomi. Lamelspær giver stor fleksibilitet, enkel og hurtig montage og sparer samtidig både penge og øger de arkitektoniske muligheder. Lamelspær fås kun ordreproduceret, hvor de enkelte konstruktioner fremstilles i tæt samarbejde mellem Profile's specialister og de tilknyttede projekterende arkitekter og ingeniører.