Sprængning

Sprængning bruges til at destruere blandet andet bygninger og konstruktioner, som ellers ikke lader sig flytte hurtigt uden fare for sine omgivelser. Det kan foregå ved en kontrolleret eksplosion, som bruges når et muligt sprængfarligt emne skal detoneres eller deaktiveres. Det kan også foregå ved en kontrolleret implosion, der benyttes når en bygning/konstruktion skal nedrives

Leverandører af og viden om Sprængninger:


Dansk Sprængnings Service

Tinkerupvej 18
3080 Tikøb
Tlf.: 21 48 15 85
E-mail: info@demolitions.dk

www.demolitions.dk

Kompetencer: Sprængning, offshore sprængninger, maritime sprængninger, sprængning til film og tv, sprængning i permafrost, is og frossen jord, sprængning af sten og klipper, biotop sprængning, sprængninger under vand, kontursprængning, afdækning før sprængning, sprængning ved jernbane, sprængning i stål, væltning af skorsten ved sprængning, sprængning til rørgennemføring/hultegning, sprængninger af bygninger og konstruktioner, miniblasting, sprængning af piloteringspæle, sprængning af beton, sprængning af jernkonstruktioner, sprængning af stormfældede træer og rødder, sprængning af natursten, sprængning og rydning af bambus

Læs mere om Dansk Sprængnings Service


J. Jensen A/S


Højlundevej 8
3540 Lynge
Tlf.: 48 25 35 35
E-mail: info@j-jensen.com

www.j-jensen.com

Kompetencer: Nedrivning, miljøsanering, materieludlejning, genbrugssalg

Læs mere om J. Jensen A/S


Dansk Sprængnings Service er rejst til Island
Sprængning, faktisk dobbeltsprængning af Skorsten på 64 meter

I Akranes på Island, nord for Reykjavik, står en skorsten på 64 meters højde. Skorstenen er en del af Akranes Cementfabrik, som er under nedrivning. På cementfabrikken stod en kæmpemæssig roterovn, og skorstenen havde været forbundet dertil. I forbindelse med byfornyelse og byggemodning blev det besluttet at fabrikken skulle ned og dermed også skorstenen.


Dansk Sprængnings Service kom lidt på rejse og var i september 2018 oppe og kigge på bæstet, som er en 64 meter høj skorsten, lavet af beton og med masser af armering i. I samarbejde med Work North ehf. blev der planlagt, vendt, drejet og til sidst lavet en plan på hvordan den skulle ned – nemlig med to individuelle sprængninger.


Jysk Sprængningstjeneste – Sprængning af alle konstruktioner
Hos Jysk Sprængningstjeneste arbejder vi med alle former for sprængning af kraner, bygninger og meget andet. Vi har mange års erfaring, og udviser stor professionalisme og sikkerhed, når vi løser en opgave for dig.

Har du en bygning, vindmølle eller højspændingsmast der skal fjernes, så tøv ikke med at rette henvendelse, så sørger vi for at finde en metode, hvor vi bedst kan løse opgaven for dig, og stadig tage hensyn til mennesker, bygninger og miljø omkring det der skal sprænges væk.

Sprængning er en ideel måde at nedbryde store bygninger, master eller lignende på, fordi det er langt mere tidsbesparende, end at skulle bryde det ned manuelt. Oftest vil man sørge for at fjerne alle ikke-sprængbare materialer ud, og sørge for at bygningen er tom og ikke indeholder kemikalier, giftige stoffer og lignende. Derudover kan der være materialer der skal genbruges eller bortskaffes på anden vis. Sprængning retter sig oftest mod skelettet eller fundamenter af beton og andre materialer.

Professionelle services

Hos Jysk Sprængningstjeneste har vi mange års erfaring med sprængningsarbejde, men vi har også viden bag ved, der sikrer dig den bedste oplevelse og mest sikre behandling.

Blandt andet har vi et grundkursus i sprængning, samt kurser i undervandssprængning, der er taget på Søværnets Dykkerskole. Vi har også ekspertise i væltning af høje konstruktioner, for eksempel tårne, vindmøller, siloer og master samt brydning af beton og bygge og anlæg generelt.

Vi udfører opgaver for mange forskellige kunder. Det kan være privatpersoner, ingeniører, bygherrer, bygningsentreprenører, arkitekter og maskinstationer, og vi kan helt sikkert også hjælpe dig, hvis du står med et besværligt byggeri!

Derudover kan vi både lave sprængningsarbejde indendørs og udendørs. Det kan være alt fra bankbokse til betonfundamenter og lagerbygninger på 30 meter i højden!

Maritime sprængninger

Udover udendørs sprængninger på land og indendørs sprængninger, kan vi også arbejde under vand. Fordi det kan være en langsommelig proces at arbejde under vand, kan vi være med til at gøre det lidt lettere. Med meget erfaring og stor dygtighed og fokus på sikkerhed, kan vi være med til at sikre at vi med det rigtige værktøj og de rigtige kundskaber kan lave undervandssprængninger af for eksempel havnebassiner, i søer og lignende. Har du spørgsmål til denne type arbejdsopgaver? Så tøv ikke med at kontakte Jysk Sprængningtjeneste.

Kraner

Vi kan også arbejde med nedbrydning af store og små kraner. Ved for eksempel nedbrydning af en kran på havnen, er det vigtigt at vi kan svække den stille og roligt, så den ikke forstyrrer trafikken og arbejdsgangen på havnen. Vi sørger for at alt forberedelsesarbejdet ikke forstyrrer og når kranen skal springes evakueres området i en kort periode, så alle er sikre. Vi anvender også en sirene til at advare folk i nærområdet. Sprængning af kraner vil sikre at de kan fjernes forholdsvist hurtigt, for eksempel hvis der opstår tegn på rust eller andet der kan svække kranens og havnens tilstand, det er hurtigt og effektivt og forstyrrer mindst muligt!

Andre høje konstruktioner som vi kan arbejde med er vandtårne, vindmøller og højspændingsmaster. 


Dansk Sprængnings Service – vi skal bore 120 huller til limankre
På torsdag og fredag i denne uge er vi på Helsingør sundhedshus hvor vi skal bore 120 huller til limankre. I stedet for traditionel boring med håndholdt værktøj, har entreprenøren hidkaldt os.

Vi kommer med vores fjernstyrede borerig og borer hullerne støvfrit og uden manuel håndtering af boreudstyr.

Entreprenøren har valgt denne fremgangsmåde med tanke på arbejdsmiljø. Vi bruger normalt vores borerig i andre sammenhænge og synes derfor at dette er en god ide og god anvendelse og kunne derfor godt tænke os at det kunne blive til en historie på nettet.

Se mere her


J Jensen – sprængning som optimal nedbrydningsmetode
I nogle tilfælde er sprængning den mest optimale nedbrydningsmetode, og kan være en særdeles økonomisk og attraktiv løsning. Vi tilbyder også en kombination af sprængning, hugning og nedklipning, som kan være den bedste og økonomisk mest fordelagtige løsning. En kontrolleret sprængning (mini-blasting) giver et hurtigt og sikkert resultat med et minimum af støj, støv og vibrationer – og uden brug af tungt maskinel.

J. Jensen A/S er medlem af Dansk Sprængteknisk Forening, og vores sprængningsledere udfører arbejdet efter deres anvisninger, og i henhold til gældende dansk lovgivning