Sprængning

Sprængning

Sprængning bruges til at destruere blandet andet bygninger og konstruktioner, som ellers ikke lader sig flytte hurtigt uden fare for sine omgivelser. Det kan foregå ved en kontrolleret eksplosion, som bruges når et muligt sprængfarligt emne skal detoneres eller deaktiveres. Det kan også foregå ved en kontrolleret implosion, der benyttes når en bygning/konstruktion skal nedrives.

Det er vigtigt at bemærke, at sprængning af strukturer er en kompleks og farlig proces, der kræver erfaring og ekspertise fra specialuddannede fagfolk. Derfor er det vigtigt at ansætte et pålideligt sprængningsfirma med en dokumenteret track record og en forpligtelse til sikkerhed og kvalitet. Desuden er det afgørende at følge alle gældende love, regler og sikkerhedsstandarder for at minimere risikoen for skader på personer og ejendom.

Leverandører af Sprængninger:

Dansk Sprængnings Service

Tinkerupvej 18
3080 Tikøb
Tlf.: 21 48 15 85
E-mail: info@demolitions.dk

www.demolitions.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

J. Jensen A/S


Højlundevej 8
3540 Lynge
Tlf.: 48 25 35 35
E-mail: info@j-jensen.com

www.j-jensen.com

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Sprængning af strukturer som skorstene, gamle fabrikshaller og lignende kræver omhyggelig planlægning, ekspertise og overholdelse af sikkerhedsstandarder. Her er en generel oversigt over processen:

  1. Undersøgelse og evaluering: Før sprængningen finder sted, udføres en omfattende undersøgelse af strukturen for at evaluere dens tilstand og identificere eventuelle risici eller udfordringer. Dette kan omfatte inspektion af strukturens materiale, størrelse, placering, omgivende miljø og nærliggende bygninger eller infrastruktur.
  2. Planlægning og tilladelser: En detaljeret sprængningsplan udarbejdes, der omfatter strategier for nedrivning, placering af eksplosiver, tidsplaner, evakuering og sikkerhedsforanstaltninger. Tilladelser og tilladelser fra de relevante myndigheder skal også indhentes i overensstemmelse med lokale og nationale regler og forskrifter.
  3. Sikkerhedsforanstaltninger: Før sprængningen påbegyndes, træffes en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte både arbejdere og offentligheden. Dette kan omfatte afspærring af området, evakuering af nærliggende bygninger og vejafspærringer.
  4. Placering af eksplosiver: Eksplosiver placeres omhyggeligt i strategiske punkter rundt om strukturen for at sikre en effektiv nedrivning. Eksplosivernes placering og timing skal beregnes nøje. Dette for at sikre en kontrolleret nedrivning og minimere risikoen for skader på omgivende strukturer.
  5. Kontrolleret sprængning: Når alt er klar, udløses eksplosiverne i en kontrolleret sekvens, der får strukturen til at kollapse på en forudsigelig og sikker måde. Sprængningen overvåges nøje af eksperter for at sikre, at alt går efter planen.
  6. Eftersprængning: Efter sprængningen gennemføres en eftersprængningsundersøgelse for at evaluere resultatet af nedrivningen. Herefter for at håndtere eventuelle efterfølgende opgaver som oprydning og bortskaffelse af affaldsmateriale.

 

 


Dansk Sprængnings Service er rejst til Island
Sprængning, faktisk dobbeltsprængning af Skorsten på 64 meter

I Akranes på Island, nord for Reykjavik, står en skorsten på 64 meters højde. Skorstenen er en del af Akranes Cementfabrik, som er under nedrivning. På cementfabrikken stod en kæmpemæssig roterovn, og skorstenen havde været forbundet dertil. I forbindelse med byfornyelse og byggemodning blev det besluttet at fabrikken skulle ned og dermed også skorstenen.


Dansk Sprængnings Service kom lidt på rejse og var i september 2018 oppe og kigge på bæstet, som er en 64 meter høj skorsten, lavet af beton og med masser af armering i. I samarbejde med Work North ehf. blev der planlagt, vendt, drejet og til sidst lavet en plan på hvordan den skulle ned – nemlig med to individuelle sprængninger.


Jysk Sprængningstjeneste – Sprængning af alle konstruktioner
Hos Jysk Sprængningstjeneste arbejder vi med alle former for sprængning af kraner, bygninger og meget andet. Vi har mange års erfaring, og udviser stor professionalisme og sikkerhed, når vi løser en opgave for dig.

Har du en bygning, vindmølle eller højspændingsmast der skal fjernes, så tøv ikke med at rette henvendelse, så sørger vi for at finde en metode, hvor vi bedst kan løse opgaven for dig, og stadig tage hensyn til mennesker, bygninger og miljø omkring det der skal sprænges væk.

Sprængning er en ideel måde at nedbryde store bygninger, master eller lignende på, fordi det er langt mere tidsbesparende, end at skulle bryde det ned manuelt. Oftest vil man sørge for at fjerne alle ikke-sprængbare materialer ud, og sørge for at bygningen er tom og ikke indeholder kemikalier, giftige stoffer og lignende. Derudover kan der være materialer der skal genbruges eller bortskaffes på anden vis. Sprængning retter sig oftest mod skelettet eller fundamenter af beton og andre materialer.

Professionelle services

Hos Jysk Sprængningstjeneste har vi mange års erfaring med sprængningsarbejde, men vi har også viden bag ved, der sikrer dig den bedste oplevelse og mest sikre behandling.

Blandt andet har vi et grundkursus i sprængning, samt kurser i undervandssprængning, der er taget på Søværnets Dykkerskole. Vi har også ekspertise i væltning af høje konstruktioner, for eksempel tårne, vindmøller, siloer og master samt brydning af beton og bygge og anlæg generelt.

Vi udfører opgaver for mange forskellige kunder. Det kan være privatpersoner, ingeniører, bygherrer, bygningsentreprenører, arkitekter og maskinstationer, og vi kan helt sikkert også hjælpe dig, hvis du står med et besværligt byggeri!

Derudover kan vi både lave sprængningsarbejde indendørs og udendørs. Det kan være alt fra bankbokse til betonfundamenter og lagerbygninger på 30 meter i højden!

Maritime sprængninger

Udover udendørs sprængninger på land og indendørs sprængninger, kan vi også arbejde under vand. Fordi det kan være en langsommelig proces at arbejde under vand, kan vi være med til at gøre det lidt lettere. Med meget erfaring og stor dygtighed og fokus på sikkerhed, kan vi være med til at sikre at vi med det rigtige værktøj og de rigtige kundskaber kan lave undervandssprængninger af for eksempel havnebassiner, i søer og lignende. Har du spørgsmål til denne type arbejdsopgaver? Så tøv ikke med at kontakte Jysk Sprængningtjeneste.

Kraner

Vi kan også arbejde med nedbrydning af store og små kraner. Ved for eksempel nedbrydning af en kran på havnen, er det vigtigt at vi kan svække den stille og roligt, så den ikke forstyrrer trafikken og arbejdsgangen på havnen. Vi sørger for at alt forberedelsesarbejdet ikke forstyrrer og når kranen skal springes evakueres området i en kort periode, så alle er sikre. Vi anvender også en sirene til at advare folk i nærområdet. Sprængning af kraner vil sikre at de kan fjernes forholdsvist hurtigt, for eksempel hvis der opstår tegn på rust eller andet der kan svække kranens og havnens tilstand, det er hurtigt og effektivt og forstyrrer mindst muligt!

Andre høje konstruktioner som vi kan arbejde med er vandtårne, vindmøller og højspændingsmaster. 


Dansk Sprængnings Service – vi skal bore 120 huller til limankre
På torsdag og fredag i denne uge er vi på Helsingør sundhedshus hvor vi skal bore 120 huller til limankre. I stedet for traditionel boring med håndholdt værktøj, har entreprenøren hidkaldt os.

Vi kommer med vores fjernstyrede borerig og borer hullerne støvfrit og uden manuel håndtering af boreudstyr.

Entreprenøren har valgt denne fremgangsmåde med tanke på arbejdsmiljø. Vi bruger normalt vores borerig i andre sammenhænge og synes derfor at dette er en god ide og god anvendelse og kunne derfor godt tænke os at det kunne blive til en historie på nettet.

Se mere her


Nyheder og Indlæg om Sprængning


Seneste om SprængningCookie-indstillinger