Sprøjtebeton

Sprøjtebeton tages ofte i anvendelse ofte som et alternativ til almindelig reparationsmørtel og specielt ved større betonreparationer. Sprøjtebeton anvendes ydermere ofte til forstærkning af allerede eksisterende konstruktioner. Beregn dit cementforbrug, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om sprøjtebeton:


Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Kompetencer: Betongulve, betonkonstruktioner, armeret beton, parkeringsdæk, klinkegulve, fugefri gulve, designgulve, entre gulve, vedligehold af gulve

Læs mere om Linotol Danmark


Mere viden om sprøjtebeton:

Der findes to typer af sprøjtebeton, tørsprøjtebeton og vådsprøjtebeton. I Danmark anvendes oftest tørsprøjtebeton ved betonrenovering bl.a. fordi udstyret er lettere og slangerne tyndere. Skal der påføres store mængder kan det oftest betale sig at anvende vådsprøjtebeton. Ved anvendelse af tørsprøjtebeton hældes den tørre mørtelblanding i en speciel pumpe og føres frem til sprøjtehovedet, hvor vand og eventuelle acceleratorer eller retardere tilsættes. Anvendes vådsprøjtebeton blandes den tørre mørtelblanding og vandet i en speciel blandemaskine kombineret med en pumpe. Vandregulatoren justeres, så den ønskede konsistens til sprøjtning opnås.