Støjbeskyttelser

Støjbeskyttelser

Støjbeskyttelser kan være mange ting, for eksempel plader. Støjbeskyttelsesplader fås til de fleste formål indenfor støjbekæmpelse såsom fabrikshaller, industrihaller, kontorer med mere. LydTjek Beregner, se her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Støjbeskyttelser:

Aabo Akustik & Handel ApS

Ejbytoften 5
2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 03 77
E-mail: fba@aaboakustik.dk

www.aaboakustik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Accu-Dan A/S

Jernet 33C
6000 Kolding
Tlf.: 74 84 18 00
E-mail: mail@accu-dan.dk

www.accu-dan.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

BL Støjisolering A/S

Tåstruphøj 40
4300 Holbæk
Tlf.: +45 59451084
E-mail: bl@stoej.dk

www.stoej.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

IAC Acoustics A/S

Jernholmen 44
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 88 00
E-mail: mail@iac-nordic.dk

www.iac-nordic.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

RD Engros ApS

3660 Stenløse
Jagtgårdsvej 16
Tlf.: 70 60 52 30
E-mail: info@rd-engros.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

REMA TIP TOP Danmark A/S

Ambolten 27
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 81 33
E-mail: tiptop@tiptop.dk

www.tiptop.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

VibrAkustik ApS

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf.: 60 63 12 10
E-mail: mt@vibrakustik.dk

www.vibrakustik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Støjbeskyttelse og støjbekæmpelse refererer begge til metoder og teknologier. De bruges til at reducere eller eliminere uønsket støj i forskellige miljøer. Her er nogle af de forskellige aspekter af støjbekæmpelse:

  1. Støjisolering: Dette indebærer at forhindre støj i at trænge ind eller forlade et bestemt område ved hjælp af isolerende materialer eller konstruktionsteknikker. Eksempler inkluderer anvendelse af lydisolerende materialer i bygninger, såsom lydisolerende vinduer, døre og vægge, for at mindske ekstern støjindtrængning.
  2. Støjdæmpning: Dette involverer reduktion af støjeniveauet ved kilden. Det kan omfatte brug af lyddæmpende materialer eller udstyr, som f.eks. støjdæmpende maskiner eller lyddæmpere på udstyr og køretøjer.
  3. Støjabsorption: Ved at absorbere eller dæmpe lydenergi i et rum kan støjniveauerne reduceres. Dette opnås typisk ved hjælp af lydabsorberende materialer såsom akustiske paneler eller skum, der reducerer genklang og efterklang i et rum.
  4. Støjreduktionsteknologi: Der udvikles og anvendes forskellige avancerede teknologier til at reducere støjniveauer, herunder aktiv støjreduktion (ANC), hvor lyde genereres for at modvirke uønsket støj, og støjreduktionsalgoritmer anvendes i elektronik og kommunikationsudstyr for at filtrere støj.
  5. Planlægning og regulering: Effektiv støjbekæmpelse kræver ofte politiske og regulatoriske foranstaltninger såsom fastsættelse af støjgrænser, zonestyring for at minimere støjeksponering i boligområder, samt udvikling af støjreducerende infrastruktur som støjvægge langs veje og jernbaner.
  6. Personlig støjbekæmpelse: Dette omfatter brug af personlig beskyttelsesudstyr såsom ørepropper eller øretelefoner med aktiv støjreduktion, især i støjende arbejdsmiljøer.

Støjbekæmpelse er afgørende for at bevare menneskers sundhed og trivsel samt for at minimere negative påvirkninger på miljøet og samfundet som helhed.


RD Engros – Noisecare støjhegn
Støjhegnet fra NoiseCare er lavet i et moderne design – og så er der samtidig tale om markedets billigste støjhegn.

Hos RD Engros finder du et spændende udvalg af lyddæmpende hegn – herunder også mobilhegn. Vi forhandler markedets bedste støjhegn til både private og erhverv fra danske NoiseCare, som producerer støjdæmpende hegn i højeste kvalitet, der samtidig kræver minimal vedligeholdelse. 

Støjhegn har først og fremmest en lyddæmpende funktion, hvorfor vores støjdæmpende hegn er oplagt at sætte op mange forskellige steder, hvor der f.eks. er meget støj fra byggepladser eller trafik. Støjhegn er netop hensigtsmæssigt at etablere ved byggepladser, men også ved motorveje, motortrafikveje, landeveje, indfaldsveje til de store byer eller andre lignende steder, hvor der umiddelbart ligger beboelses- eller erhvervsbyggeri op ad vejene. Men støjdæmpende hegn sættes også op ved trafikknudepunkter, hvor den offentlige transport kører eller ved andre støjbelastede områder. Eksempelvis, når der opføres byggeri. Vores støjhegn fra NoiseCare kan dæmpe støjen med helt op til 27 decibel.

Du kan vælge mellem støjhegn i fire forskellige farver: sort, grøn, antracit og galvaniseret. På den måde kan du tilpasse dit kommende støjhegn til omgivelserne – eller måske bare til den farve, du bedst kan lide. Sort, galvaniseret og antracit er populære farver i beboelsesområder, mens grønne støjhegn er populære ved skove eller andre steder, hvor hegnet falder godt ind i naturens omgivelser.

Støjhegnet fra NoiseCare er lavet i et moderne design – og så er der samtidig tale om markedets billigste støjhegn.

Se mere her


Skov Industri – Når støjende maskiner skal installeres
Skov Industri A/S web indeholder et læringscenter, hvor vi deler ud af vores viden, innovation og 35 års praktiske erfaring med gode råd, tommelfingerregler og fakta. Vi giver her en smagsprøve på et af vores læringscenter temaer.

Når støjende maskiner skal installeres

Støjende og støjsvage aktiviteter bør placeres så langt fra hinanden, som muligt. 

Ved at placere støjende maskiner og aktiviteter hensigtsmæssigt kan støjen begrænses. Vi anbefaler følgende principper: 

  • Afstand – Placer de støjende maskiner, så langt væk fra de øvrige aktiviteter. Lydtrykket falder 10-15 dB over 10 meter, hvis rummet er akustik dæmpet korrekt.  
  • Koncentration – Ved at koncentrere de støjende maskiner på ét sted, falder det samlede lydtryk i rummet, selvom lydtrykket stiger ved maskinerne. 
  • Skærmning – Ved at placere reoler, lager og andre skærme mellem støjende og ikke støjende aktiviteter. Jo større og jo mere tætte, des større effekt opnås. 
  • Absorption – Ved at placere støjende maskiner op ad vægge og i hjørner med god absorption reduceres den udstrålende lyd, og det bliver nemmere at lave en effektiv afskærmning af maskinen. Det er en forudsætning, at der er god absorption på vægge og lofter, ellers opnås den modsatte effekt. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om placering af støjende maskiner.Cookie-indstillinger