Styret Underboring

Styret underboring er en metode hvor man kan bore under jorden over relativ lange afstande uden de helt store opgravninger og med relativ lille påvirkning af den lokale infrastruktur og miljøet. En anden fordel ved styre underboring er at man undgår at forstyrre trafikken og det endda med kort anlægstid

Leverandører af Styret Underboring:


Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Kompetencer: Fundering, Geoteknik, Ingeniører, Jordbundsundersøgelser, Miljøsanering, Vibrationsmåling

Læs mere om Andreasen & Hvidberg A/S


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Derfor er styret underboring overlegent
Når man skal have renoveret eller ført nye kabler, så foregår det tit via en opgravning
Dette er efterhånden ikke den bedste metode at gøre det på, fordi det skaber store problemer for trafikken og det omkringliggende. Derfor er flere og flere begyndt at benytte styret underboring i stedet for at grave det hele op. Med denne metode kan man nemt få renoveret og lagt nye systemer, men det er vigtigt at forstå teknikken og finde et sted, hvor du kan få det til en god pris med god service. Hvad er styret underboring? I modsætning til den traditionelle opgravning, så er styret underboring meget skånsomt, når det kommer til det lag af asfalt og lignende, der måtte ligge ovenpå. Derfor behøver man ikke grave det op og derefter udskifte det, hvis man skal have lavet renovation. Metoden går ud på, at man borer et jernrør ned i jorden og følger dette meget nøje på dets vej rundt om forhindringerne fra jorden. Det er også derfor, at man kalder det styret underboring. Denne metode er særdeles velegnet til f.eks. at bore ledninger ned under togskinner eller som et ekstremt skånsomt alternativ til den traditionelle opgravning. Hvem kan lave det? Det er vigtigt at finde et kompetent firma, der kan varetage den styrede underboring på en hurtig og professionel måde. Det er en teknik, som er kraftigt voksende og derfor bliver den også udbudt af flere. Det gælder dog stadig om at finde en med et højt service- og erfaringsniveau og dette finder man ikke bare lige. Hvis du leder efter en ekspert, der kan tage sig af hele Danmark, så behøver du ikke at lede længere. Danboring er landsdækkende eksperter indenfor understyringsteknikker og kan tilbyde dig et godt tilbud på styret underboring uanset hvor du måtte befinde dig i Danmark.

Markedet for styret boring vokser – Rekord antal medlemmer i Kontrolordningen
Kontrolordningen for Styret Boring og Gennempresning under Dansk Byggeri melder om rekordantal medlemsvirksomheder – inden for de seneste år er medlemstilgangen vokset år for år og tæller i dag 23 medlemsvirksomheder
Markedet vokser i takt med bedre teknologi og investeringer i kloakker og rensningsanlæg. - Markedet for styret boring er i vækst og det smitter selvfølgelig også af på medlemstallet. De virksomheder der arbejder seriøst på området er selvfølgelig interesseret i at gøre opmærksom på, at de har en ensrettet og standardiseret tilgang til det arbejde de udfører, og at de er underlagt markedets højeste standarder i forhold til udstyr, kvalitet, rapportering mv., siger Thomas R. Nygaard, der repræsenterer Kontrolordningen for Styret Boring og entreprenørfirmaet Nordkysten. Udsigt til yderligere vækst Styret boring er ofte et alternativ til traditionel opgravning. Styret boring kan anvendes til ledningsføring af kabler, PE rør, gas- og vandledninger samt fiberkabler. Fleksible borerør gør det muligt at bore i krumme linjer. Det styrbare borehoved er forsynet med en sender, der via en søger på jordoverfladen giver operatøren informationer om bl.a. dybde og hældning. Styrbar underboring er en præcis og målsikker opgravningsfri metode, som ikke kræver megen arbejdsplads. Metoden anvendes derfor typisk i tilfælde, hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt. - På grund af bl.a. klimaændringer investeres der fremadrettet massivt i kloaknettet. Samtidig er der bl.a. på grund af nye krav til rensningsanlæg store sammenlægninger på vej de kommende år. Det kræver etableringer af nye rørføringer, hvor styret boring ofte er en bedre og billigere løsning end opgravning, forklarer Thomas R. Nygaard. Stigende tilgang af mindre virksomheder Kontrolordningen for Styret Boring og Gennempresning er etableret i 2001 og er Danmarks eneste godkendte og uvildige kontrolordning inden for nyetablering af ledninger ved styret boring. Arbejde med styret boring for forsyningsselskaberne kræver ofte at udførende entreprenør er medlem af Kontrolordningen for Styret Boring eller lign. kontrolordning. - Mange af de etablerede og store entreprenørvirksomheder er repræsenteret i kontrolordningen, men vi ser nu en tendens mod, at flere og flere mindre og specialiserede virksomheder bliver optaget. De har brug for at kunne give bygherrer sikkerhed for, at kvaliteten af det arbejde, de udfører, det er dokumenteret, samtidig med, at de er underlagt en uvildig kontrolinstans, siger Thomas R. Nygaard. I 2013 indgik Kontrolordningen for Styret Boring samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol, der havde en kontrolordning målrettet udførende for Banedanmark. Senere købte Byggeriets Kvalitetskontrol AMU kontrolinstansen, hvilket også gav vækst på antallet af medlemmer. Rørtekniksektionen - No Dig og TV-inspektion De tre kontrolordninger under Rørtekniksektionen - Kontrolordningen for Styrbar Boring og Gennempresning, Kontrolordningen for Ledningsrenovering og Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning ledes og administreres hver for sig af et kontroludvalg, der er udpeget af kundegrupperne indenfor vand-, vej- og afløbsområdet, de rådgivende ingeniører, forsikringsselskaber samt Dansk Ledningsejerforum. Det daglige kontrolarbejde varetages af tekniske konsulenter ansat af kontroludvalget.