Tage

Tagets primære formål et at holde bygningen tør for indtrængning af vand og fugt. Ved bygning af tage findes der en række byggetekniske regler, som selvfølgelig skal overholdes grundet sikkerheden for tagkonstruktionen

Leverandører af og viden om tage:


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Lindab – Kliktag kombinerer praktik og æstetik


01.jul 2019


Lang holdbarhed, nem montering, tidløs design, bæredygtige egenskaber og ikke mindst konkurrencedygtig pris

Argumenterne for at vælge kliktag er mange. Det har man fået øjnene op for i Tyskland, hvor valget i stigende grad falder på kliktag til både boliger og erhverv.

Det stiller store krav til både æstetik og logistik, når man bygger centralt i en trafikeret by. Det var også tilfældet for det nye og centralt placerede indkøbscenter Marien-Carrée i Neubrandenburg i Tyskland. For at sikre en hurtig montage og et flot visuelt udtryk for både besøgende og forbipasserende faldt valget på en kliktagsløsning fra Lindab.

Bygningen kombinerer to former for tag, hvortil kliktaget udgør en skrå tagflade, som spiller en afgørende rolle for byggeriet. Den skrå tagflade tillader nemlig forbipasserende en udsigt til den smukke Marienkirche, som er placeret bag forretningsejendommen.

Nem montering under vanskelige forhold

Montering af et skråt tag kunne nemt have voldt udfordringer, var det ikke for den smarte montering af Lindab Kliktag, hvor tagpladerne blot klikkes sammen uden brug af specialværktøj.

"Takket være den gode planlægning af montagen og den hurtige og sikre forarbejdning, kunne vi færdiggøre begge tagflader i løbet af halvanden uge," fortæller Thomas Schröder fra Holger Schröder Dach- und Fassadenbau GmbH, som var ansvarlig for monteringen af taget.

Eftersom taget skulle lægges i vintermånederne, var valget af Lindab Kliktag specielt klogt. I modsætning til andre tage kan kliktaget nemlig monteres i temperaturer under ti grader celcius takket været stålets minimale udvidelse.

Kontrasten, der fuldender værket

Marien-Carrée er et nyt byggeri, som bærer præg af moderne arkitektur. Byggeriet prydes af en lys facade, som på dramatisk vis brydes af de sorte ståltagskanter, der passer til vinduerne, som til sammen skaber en smuk kontrast på bygningen.

Tagets stilfulde udseende fuldendes af rene linjer. Når tagpladerne klikkes sammen, bliver de få monteringsskruer nemlig skjult, hvilket sikrer et tidløst, moderne udtryk.

Thomas Schröder fortæller: "Resultatet er meget ædelt og på niveau med en stående falsbeklædning i zink."

Et holdbart og bæredygtigt valg

Kliktaget er kendt for sin lange holdbarhed. På Marien-Carrée sikrer en organisk topcoat, at stålprofilerne er modstandsdygtige overfor vind, regn og UV-stråling og derfor ikke tager skade eller mister farven.

Da stål kan smeltes om igen og igen uden at miste styrke, er der tale om et særdeles bæredygtigt materiale. Netop de bæredygtige evner gør Lindab Kliktag til et relevant valg for det moderne byggeri.


Byggros – Grønt tag fuldender Svanemærket børneinstitution


03.okt 2018


I Gladsaxe Kommune er bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål på dagsordenen

Kommunen har fået sin første Svanemærkede børneinstitution, hvor et grønt tag er med til at klimasikre og forsinke de stigende mængder regnvand.

Det regner i gennemsnit hver tredje dag i Danmark, viser tal fra DMI. Og når himlen åbner sine sluser, går det nogle gange ganske heftigt for sig. Det var tydeligt så sent som i august, hvor vi fik besøg af en lang række skybrud.

De store mænger regnvand stiller krav til vores kloaknet, som skal på overarbejde. For at forhindre overfyldte kloakker arbejder man flere steder på at skybrudssikre og installere løsninger, som aflaster kloakkerne. Et af de steder er Gladsaxe Kommune:

- Vi arbejder med en masse projekter inden for håndtering af regnvand. Vi vil dog gerne tage skridtet ekstra og være forrest, når det kommer til klimatilpasning og bæredygtighed, fortæller Daniel Pedersen, projektleder hos Gladsaxe Kommune.

Som en del af kommunens fokus på bæredygtig udvikling byggede man tidligere på året Gladsaxes første Svanemærkede børneinstitution: Elverdammen. Den er mere miljøvenlig end traditionelt byggeri og udmærker sig bl.a. ved, at der slet ikke anvendes PVC, ligesom der er høje krav til bl.a. energiforbrug, affaldshåndtering, ventilation, akustik og dagslys.

Når regnen regner oppe på taget
Der er også blevet stillet krav til børneinstitutionens regnvandshåndtering – bl.a. et tag, som forsinker vandet mere end et traditionelt, grønt tag. Daniel Pedersen fortæller:

- Vi har valgt at få installeret et grønt tag fra Byggros med fokus på at håndtere større regnhændelser på taget. Taget opmagasinerer mere end en 10 års regn og forsinker vandet, som langsomt ledes til kloakken, hvis det ikke er fordampet. Samtidig bidrager det til et bedre mikroklima og en bedre biodiversitet. Vi er glade for løsningen og har planer om at beklæde en anden institution med taget næste år.

Det grønne tag fra Byggros består af DiaFlow-moduler, som giver en afløbskoefficient på optil 0,07 svarende til en 93 % vandtilbageholdelse på taget ved en 10 års regn. Derudover er taget bygget op af BGreen-it sedumbakker, som indeholder 5-9 sedumarter, der øger biodiversiteten. Gladsaxe Kommune vil arbejde for at øge biodiversiteten yderligere på de fremtidige tage.

Et tag med mange fordele
Ud over at have en stor betydning for regnvandsforsinkelsen har taget også en betydelig isolerende effekt på bygningen. Det gælder både vinter og sommer. Derudover forlænger taget tagpappens levetid markant.

- Grønne tage kaster en lang række fordele af sig. Der er ingen tvivl om, at de gavner klimatilpasningen og giver merværdi i den grønne omstilling. Regnvandet skal håndteres dér, hvor det lander. Derfor anbefaler vi de grønne tage – og vægge for den sags skyld – til landets kommuner, fortæller Kristoffer Ulbak, sektionsleder hos Teknologisk Institut, som har hjulpet Byggros med at udvikle løsningen gennem tests og dokumentation.

Teknologisk Institut skal snart i gang med at udføre en lang række tests på det grønne tag ved Elverdammen. Det samme skal de på Søvej i Bagsværd, hvor en privat kunde har valgt Byggros’ grønne tag til sit hjem:

- Next step er at sætte gang i en masse målinger, som skal køre i et års tid. Det giver Gladsaxe Kommune et nøjagtigt billede af, hvor effektivt taget er, afslutter Kristoffer Ulbak.


Phønix Tag – Ny teknisk godkendelse


13.jun 2018


Tagpap-løsninger med to lag har mindst 50 års levetid

En ny analyse rykker udvalgte tagpapløsninger op i top på holdbarhedsskalaen. Vælger du Phønix Tag Materialers premium-løsninger med SBS-underpap og -overpap, har dit tag udsigt til mindst 50 års levetid. Det konkluderer det uvildige organ ETA Danmark på baggrund af feltundersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut, som har gennemgået en række tage fra 1990’erne.

Indtil nu har bygherrer kunnet forvente en levetid på ”mellem 30 og 50 år”, når de har valgt et tag med tagpap. Men en ny, uafhængig Teknisk Godkendelse til Anvendelsen – også kendt som en TGA – hæver nu det estimerede antal leveår for Phønix Tag Materialers to-lags SBS-løsning til mindst 50 år under forudsætning af, at taget er udført korrekt efter anvisningerne i Taghåndbogen.

Det er den uvildige organisation ETA Danmark, der har stået for at udarbejde den tekniske godkendelse. Konklusionerne omkring levetid bygger på feltundersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), som på foranledning af ETA Danmark har gennemgået og analyseret en række ældre tage over hele Danmark, hvor tagpappen er udlagt i 1990’erne.

- Feltundersøgelsen viser, at de oprindelige fysiske egenskaber ved tagpappen er stort set bibeholdt efter 25 år. På den baggrund vurderer vi, at to-lagstagdækningen bestående af PTM Bituflex eller BituFlex Kombi overpap med PTM Duraflex eller DuraFlex Kombi underpap har en levetid på mindst 50 år, hvis den er korrekt udført, fortæller adm. direktør Thomas Bruun fra ETA Danmark.

Bekræfter interne undersøgelser

De 25 år gamle papløsninger har næsten ingen tegn på nedbrydning, heller ikke i skotrender og lunker, hvor der lejlighedsvis står vand.

Hos Phønix Tag Materialer, som står bag de undersøgte tagpapprodukter, er der stor tilfredshed med analysens konklusioner.

- Vi er rigtig glade for, at den nye TGA bekræfter vores interne undersøgelser gennem en grundig, uvildig analyse, der er baseret på danske forhold. Vi ved, at sikkerheden for et tæt tag i mange år er en af de allervigtigste parametre, når der skal vælges materialer. Og en lang levetid på over 50 år betyder både en økonomisk fordel og en mere bæredygtig brug af ressourcerne for bygherren, siger Kenneth Vraa, salgs- og marketingdirektør i Phønix Tag Materialer.

Hjælper rådgivere og bygherrer

En Teknisk Godkendelse af Anvendelsen er en ny type godkendelse, der især er et vigtigt arbejdsredskab for fagfolk, som har brug for at kende både produktegenskaber og forbindelsen til bygningsreglementets funktionskrav. I en TGA dokumenterer en uvildig tredjepart, at et givet produkt lever op til det, som producenten beskriver.

- Med en TGA kigger vi mere holistisk på produktet og ikke bare specifikt på eksempelvis brandegenskaber, forklarer Thomas Bruun. Han fortsætter:

-  Ved at samle alle de egenskaber, der kan være relevante, får vi en fyldestgørende dokumentation, som gør, at de, der skal bruge tagdækningen, kan træffe deres valg af materialer på et informeret og dokumenteret grundlag. I dette tilfælde betyder det en tryghed for den arkitekt, konstruktør eller rådgivende ingeniør, der skal anbefale en sikker tagløsning til et projekt