Træbeskyttelse

Træbeskyttelse - Træ er forgængeligt, som kan angribes og nedbrydes på forskellig vis. Det kan resultere i et dårligt udseende og, før eller siden, nedbrydning af træet. Det er derfor lettere og nemmere at vedligeholde træet med træbeskyttelse end at udskifte træet.

Leverandører af og viden om træbeskyttelse:


Vesterby Træteknik A/S

Thorsvej 12-14
6862 Tistrup
Tlf.: 75 29 10 99
E-mail: mail@vesterbypost.dk

web

Kompetencer: Brandpaneler, akustikpaneler, lamelpaneler, perforerede paneler, massive paneler

Læs mere om Vesterby Træteknik A/S


Mere viden om Træbeskyttelse:

Træbeskyttelse har det primære formål at beskytte mod vind og vejr, men er samtidig med til at klæde det udendørs træværk så det præsenterer sig pænt. Træbeskyttelse er med til at beskytte træet mod fugt, så der ikke går råd i træet og det ikke angribes af svampe. Træbeskyttelse fås i mange afskygninger, herunder olie-, akryl- og vandbaserede træbeskyttelser, hvor f.eks. de oliebaserede er rigtig gode til ældre og tidligere behandlet træværk. Vandbaseret træbeskyttelse trænger dybt ind og sørger for en modstandsdygtig overflade i mange år frem.


Nowocoat – Teknologisk kvantespring inden for træbeskyttelsen
Nowocoat har udviklet en ny avanceret træbeskyttelse, der reflekterer solens varmestråler og forhindrer den skadelige ophedning af træværket

Træbeskyttelsen har hidtil ikke taget højde for en af de allervigtigste årsager til nedbrydningen af træværket, nemlig solens ophedning af træet.
 
Men nu har en dansk producent udviklet en ny epokegørende træbeskyttelse, der kan holde temperaturen i træet nede og herved forlænge træværkets levetid betydeligt. Det er Nowocoat Industrial A/S i Kolding, der nu præsenterer fremtidens løsning og teknologi inden for træbeskyttelse: Coolingpaint.
 
Coolingpaint lanceres som "The coolest Paint in the World", og dette motto indikerer samtidig det helt nye fokus på temperatursænkningen i træet. Den nye maling er patentanmeldt og adskiller sig fra alle andre træbeskyttelser ved at være tilsat særlige pigmenter med mikroskopiske spejle, der reflekterer solens infrarøde stråler, så mængden af den absorberede varme nedsættes væsentligt.
 
På en solskinsdag kan malet træværk blive brændende varmt. Det gælder især for de sorte og mørke farver, og i sommermånederne med en udetemperatur på eksempelvis 26 grader kan det underliggende træ let nå temperaturer på over 60 grader. Disse temperaturer og det hurtige efterfølgende fald om natten giver skader på træet i form af udtørring, revner, sprækker og harpiksudtræk. Ved at dæmpe og stabilisere temperaturerne vil man kunne holde træet sundt, tæt og smidigt i en meget længere periode. Det gælder også ved lave udetemperaturer, da træets skadelige udvidelser og sammentrækninger alt andet lige bliver mindre.
 
Solens stråler kan inddeles i tre typer. Der er de ultraviolette stråler, der tegner sig for cirka 5 procent af lyset og indvirker på afblegningen af træet. Der er det synlige lys, som udgør cirka 45 procent og giver opfattelsen af farver. Og så er der de infrarøde stråler, der udgør hele 50 procent af solens lysenergi og opvarmer de genstande, de rammer. De er netop de infrarøde stråler, som Coolingpaint populært sagt er et filter imod, og det er disse stråler, der nu reflekteres i stedet for at blive omsat til varme.
 
Effekten af Coolingpaint er naturligvis størst for de mørke farvers vedkommende, fordi de optager mest varme. På sortmalet træværk reducerer Coolingpaint eksempelvis på en solskinsdag overfladetemperaturen med op til 40 procent i forhold til traditionel træbeskyttelse. I praksis betyder det en sænkning af temperaturen i træet på op til 20 grader. Med andre ord vil det træ, der er malet sort med Coolingpaint, ikke blive varmere end træ, der er malet lysegråt med en traditionel træbeskyttelse.
 
De lavere og mere stabile temperaturer har også stor betydning for holdbarheden af selve malings-filmen. Træunderlaget bliver mere stabilt med færre bevægelser, og afskalningen bliver derfor langt mindre og indtræder senere. Det betyder, at der ikke skal males så ofte med Coolingpaint som med andre former for træbeskyttelse. Coolingpaint har en holdbarhed på helt op 16 år.
 
Den nye varmereflekterende teknologi er oprindeligt udviklet af det amerikanske militær som en del af Stealth-projektet for at gøre det sværere at spore et jagerfly på en radar. Nowocoat har videreudviklet denne teknologi med specielt udstyr, der homogeniserer den kemiske sammensætning af pigmenterne og additiverne.
 
Coolingpaint er en vandbaseret træbeskyttelse, der opfylder alle kravene til miljømærkning med EU-blomsten, og den er kvalitetstestet i henhold til internationale standarder for række- og dækkeevne, UV-stabilitet, vedhæftning, afskalning, revnedannelse, vejrbestandighed og glans- og farveændringer. Coolingpaint er endvidere tilsat et nyt svampe- og algehæmmende additiv, der kun aktiviseres i fugtigt vejr, så effekten og holdbarheden bliver maksimal.
 
Coolingpaint kan anvendes til udendørs behandling af blandt andet facader, udhæng, gavle, garager og plankeværk og fås i mange forskellige farver samt i en transparent version og som grunder og terrasseolie. Coolingpaint bruges også industrielt til fabriksmalet beklædning i sort farve


Teknologisk – Fremtidens træbeskyttelsesmaling kræver mindre vedligeholdelse
I fremtiden er målet at vedligeholdelsesindsatsen ved overfladebehandling af træ skal reduceres, så vedligeholdelse i mindre grad indgår i beslutningen hos bygherrerne, når man vælger materialer i byggeriet

- Med en bedre træbeskyttelse, vil det åbne op for en større brug af træ i byggeriet til glæde for en reduktion i CO2 udslip og muligheden for at bygge flere etagers træhuse, siger senior projektleder John Mark Lawther, Teknologisk Institut.

Målet med projektet MainCoat er at udvikle en træbeskyttelse, der reducerer vedligeholdelses-intervallet væsentligt - uden at kvaliteten forringes. Endvidere er sigtet, at gøre produkterne endnu mere miljørigtige og i mindre grad afhængige af lovgivningskrav på miljøområdet eksempelvis biocid direktivet.

Projektpartnerne skal med udgangspunkt i teknologier, der anvendes i andre brancher, udvikle nye teknologier til træbeskyttelsesmaling, herunder nye metoder til UV stabilisering, fugthindrende teknologier og enzymatisk beskyttelse mod skimmelsvampe.

Det vurderes, at området har et stort potentiale for skabelse af nye jobs i Danmark. Maling er et område, hvor Danmark er førende, men de senere år er mange jobs flyttet til udlandet.

Flügger, en af de få danskejede producenter, sælger i dag mere end 90% vandige malevarer til det danske marked. Med nye og moderne laboratorier i Danmark arbejdes der målrettet på at skabe innovative og bæredygtige løsninger, der kan være med til at reducere tids- og materialeforbruget i forbindelse med male- og renoveringsarbejder.
- Øgede klimaudfordringer og stigende miljøkrav kommer til at stille store krav til både valg og vedligeholdelse af bæredygtigt byggeri i fremtiden. Vi skal fremover i langt højere grad øge vores fokus på valget af miljøvenlige byggematerialer og vi er tvunget til at ændre vores tilgang til vedligeholdelse af materialerne, siger John Mark Lawther.