Trafikstøjskærme

Trafikstøjskærme - Leverandører af trafikstøjskærme finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end trafikstøjskærme, så brug søgefeltet under denne boks. LydTjek Beregner, se her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Trafikstøjskærme:


Absorb - Scan Convert A/S

Svendsagervej 8
5240 Odense NØ
Tlf.: 66 109 101
E-mail: Info@scan-convert.com

web

Kompetencer: Støjskærme, støjdæmpning

Læs mere om Absorb – Scan Convert A/S


IAC Acoustics A/S

Jernholmen 44
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 88 00
E-mail: mail@iac-nordic.dk

www.iac-nordic.dk

Kompetencer: Audiometrirum, Lyddøre, Lyddøde rum, Rumakustik, Støjindkapsling, Støjskærme, Vibrationsdæmpere, Vibrationsdæmpende plader, Vibrationsisolatorer, Chokdæmpere, Lyddæmpere, Vibrationer, Støjkabiner, Trafikstøjskærme, Støj beskyttelse, Støjdæmpende gardiner, Lyd og vibrationer

Læs mere om IAC Acoustics A/S


Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, akustisk kamera, bygningsakustik, kalibratorer, lydtryksmålere, mulitikanalsystemer, måling af udendørsstøj, software, støjkilder, tilbehør, udendørsmikrofoner, vibrationsmålinger

Læs mere om Norsonic Danmark


NAG1 – Innovativ dansk virksomhed tester ny måde at dæmpe støj fra trafikken
Den danske virksomhed NAG1 skal nu for første gang teste en ny opfindelse, et autoværn der sænker støj fra trafikken, flere steder i Danmark

Efter fem år med produktudvikling, test og demonstration kan virksomheden NAG1 med støtte fra Markedsmodningsfonden nu opsætte et autoværn, der både gør vejene sikre, men som også sænker støjen fra trafikken på strækninger i både Ishøj og Vallensbæk Kommune. Demonstrationsprojektet er en del af Silent City, som er et projekt i den grønne partnerorganisation Gate 21.

Med et unikt design har NAG1 ændret et standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der udsendes primært fra vej og dæk, inden den når naboerne. For at undgå at den ”stoppede” støj ikke reflekteres tilbage til naboerne på den anden side af vejen er autoværnet forsynet med støjabsorberende stenuldsplader. Fordelen ved at dæmpe støjen ved autoværnet er, at jo tættere på kilden støjen blokeres, jo mere effektiv er støjdæmpningen.

”I NAG1 har vi udviklet et autoværn, som udover at gøre trafikken mere sikker, også skal være med til at sænke støjen fra trafikken. Autoværnet har den fordel, at det er tæt på støjkilden, og at det er billigt at installere. Nu er vi super spændte på naboernes vurderinger af, hvor meget de oplever, at autoværnet har sænket trafikstøjen for dem,” siger Leon Samsø Pedersen, der er partner i NAG1.

Resultater på vej fra test i Jylland
Det støjdæmpende autoværn sænker allerede støjen for borgere i Pårup vest for Silkeborg. Her har NAG1 og Vejdirektoratet opsat autoværnet på en 800 meter strækning. Den endelige rapport er på trapperne, men foreløbige resultater af støjmålinger på stedet tyder på en mærkbar reduktion af støjen ved de nærmeste naboer efter, at det støjdæmpende autoværn er opsat.

Potentiale til at sænke støjen i både ind- og udland
Markedsmodningsfonden har givet støtte til demonstration og tilpasning af det nyudviklede støjabsorberende autoværn i Ishøj og Vallensbæk. De erfaringer, som NAG1 gør sig i både Vallensbæk og Ishøj Kommune, vil have afgørende betydning, når det nye autoværn skal sælges til kommende danske og internationale købere.

Der har også været interesse fra flere internationale byer og lande. Leon Samsø Pedersen har blandt andet været på besøg i Holland og Singapore for at vise det helt nye autoværn frem og drøfte samarbejdsmuligheder i fremtiden.

”Flere internationale byer har vist interesse for vores støjdæmpende autoværn. Lige nu venter alle på resultaterne fra Vallensbæk og Ishøj. Det er en helt fantastisk mulighed for os, at Markedsmodningsfonden har støttet projektet, og at Silent City har stillet sig til rådighed,” afslutter Leon Samsø Pedersen.

Det støjdæmpende autoværn er udviklet af NAG1 i samarbejde med Rockwool, Volkmann & Rossbach og RMIG. Autoværnet har gennemgået en grundig crashtest i Italien og er nu godkendt til at opsætte langs veje i Europa.

Du kan se videoen med crashtest af autoværnet


Stærkt Dansk Autoværn udvider med datterselskab i Sverige
Dansk Autoværn A/S har pr. 1. december 2016 etableret datterselskab i Sverige

Samtidig er virksomheden Milewide, som er dansk design vejudstyr, kommet under Dansk Autoværns vinger. Virksomheden har fra 1. januar 2017 samme ledelse, og der skabes synergier for kunderne.

En samlet løsning til kunderne

Ulrik Toft Marcussen, adm. direktør i Dansk Autoværn og Milewide fortæller: ”Vi oplever, at kunderne
ønsker færre leverandører, så projektudførelsen bliver mere enkel. Derfor er det en klar fordel for vores
kunder, at Dansk Autoværn og Milewide nu har samme ledelse og i projektfasen kan byde ind med
løsninger og produkter fra begge virksomheder. Samtidig kan vi opnå nogle indkøbsfordele og
administrative fordele, som kommer vores kunder tilgode. Jeg har store forventninger til de synergier, vi
kan skabe og ser frem til at møde kunderne med det nye tilbud.” Han fortsætter: ”Samtidig har vi
etableret datterselskab i Sverige, hvor Milewide i forvejen står stærkt. Her forventer vi ligeledes, at
eksisterende og nye kunder vil tage godt imod vores samlede koncept.

DAVNORDIC – Svensk datterselskab

DAVNORDIC er navnet på det svenske datterselskab, og virksomheden er centralt placeret i Jönköping, midt imellem Stockholm, Malmö og Göteborg lige op af E4 - Sveriges hovedfærdselsåre. Ulrik Toft Marcussen fortæller: ”Vi kan tilbyde hele vores produktsortiment i Sverige, som faktisk er temmelig omfattende med Milewide i folden også, og vi har ansat højt kvalificerede og kompetente folk, som vi forventer kan videreføre vores forretningskoncept fra Danmark.

Milewide – kvalitets vejudstyr

Milewide er velkendte på det svenske marked og indgår i store vejprojekter som f.eks. den kommende forbifart i Stockholm.

Virksomheden blev etableret i 1995 på baggrund af to designkonkurrencer, som var udskrevet af Vejdirektoratet og Dansk Design Center omkring en samlet serie af vejudstyr og støjskærme.
Knud Holscher Industriel Design vandt begge konkurrencer og den nye virksomhed og produktserie kom til at hedde MILEWIDE.

MILEWIDE produkterne er designet, så de kan indgå i et utal af kombinationer og støjskærmen har vundet IF product Design Award-prisen og den tyske designpris Die 100 Besten Industrie-design i 1998. Virksomheden har ikke tidligere haft salgskonsulent i Sverige, som den nu får med samarbejdet med DAVNORDIC.

 


ISHØJ HEGN – Københavnerne kan slippe af med plagsom støj
En ny opgørelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser ifølge Berlingske, at Københavns Kommune har oplevet en markant stigning i støj-, lugt- og støvklager de seneste år.

Omkring 85 procent af alle klager handler om støj.

Der er dog hjælp at hente for de mange støjramte Københavnere. Med grønne bevoksede støjvægge slipper byens borgere for den tiltagende larm og får samtidig noget pænt at kigge på.

I 2011 modtog Københavns Kommune 982 klager, i 2015 var tallet steget til 2.005 klager, og i 2016 er der indtil videre modtaget 1.350 klager, der primært er relateret til støj.

En rapport fra Rambøll i maj 2016 viser, at der er 724.000 boliger i Danmark, som er støjbelastet på grund af trafikstøj med over 58dB, som er grænseværdien. 41 procent af disse boliger er beliggende i Hovedstadsområdet.

Ifølge samme rapport bliver der i disse år brugt 200 milliarder kroner på ny infrastruktur. Der bliver bl.a. lavet flere motorveje, der samtidig får øget trafik, og dermed bliver især trafikstøj et større og større problem de kommende år. Trafikken stiger også i byerne, hvor boligområderne ofte ligger lige op ad meget befærdede gader.

Et stort samfundsproblem

Hos Kræftens Bekæmpelse er man via forskning kommet frem til, at støj er sygdomsfremkaldende, og at det koster det danske samfund omkring ni milliarder kroner i forøgede sundhedsudgifter om året. På europæisk plan er de forøgede sundhedsomkostninger opgjort til 300 milliarder kr. årligt.

Omkostningerne skyldes, at mange mennesker bliver syge af støj. Ifølge Mette Sørensen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, er der i Danmark årligt ca. 600 tilfælde af slagtilfælde og 300 tilfælde af blodpropper i hjertet, som skyldes trafikstøj. Det er også bevist, at der er en sammenhæng mellem støjbelastning og hjertekarsygdomme, diabetes og overvægt, ligesom studier viser, at støj giver forøget risiko for kræft. Derudover giver støj forstyrrelse af nattesøvn, stress, angst, irritation og forhøjet blodtryk. Det er desuden sandsynliggjort, at børn får dårligere læseforståelse og hukommelse af for meget støj.

I maj 2016 skrev Berlingske, at der i 2015 blev slået 167 personer ihjel i trafikken, mens antallet af personer, der hvert år dør af trafikstøj er langt større. Miljøstyrelsen vurderer nemlig, at trafikstøj er årsag til mellem 200-500 for tidlige dødsfald om året.

Støjabsorberende vægge er løsningen

Når ikke det er muligt at forhindre støjens opståen, hvad end det er trafikken, byggerier eller noget helt tredje som forårsager støjen, så må den bekæmpes.

ISHØJ HEGN A/S er en af de virksomheder, der oplever, at flere og flere kommuner, boligforeninger, virksomheder og institutioner vælger løsninger med støjvægge, som absorberer støj og dermed nedbringer den.

”Støjvægge kan afhjælpe problemet. Vores støjvægge er certificerede paneler, som består af to dele. Det betyder, at der på den ene side er en støjabsorberende flade, der fx vendes mod en trafikeret vej. På den anden side kan man fx vælge at have kokosfibre, som der ikke er meget ved at lave graffiti på, og hvor man samtidig kan sætte slyngplanter i jorden op ad panelet. På den måde får beboerne en effektiv løsning og i løbet af en kort årrække en tilgroet, naturlig grøn adskillelse til vejen og støjen, der kun kræver et minimum af vedligeholdelse, og som ligner et helt almindeligt levende hegn,” siger Steen Holm, direktør i ISHØJ HEGN.

Han forklarer at der, foruden reducering af de sundhedsmæssige omkostninger, også vil være en økonomisk gevinst ved at opsætte støjvægge, da værditabet på støjbelastede boliger er opgjort til mellem 2 og 20 procent.