Vandtætning

Vandtætning

Vandtætning udføres med forskellige produkter og på forskellige metoder. Vandtætning anvendes for at sikre beton og andre materialer mod indtrængen af vand og for at sikre stabiliteten i konstruktionen.

Vandtætning er afgørende for at forhindre skader forårsaget af vandindtrængning, såsom fugt, skimmelvækst, råd og struktursvækkelse. Det er vigtigt at vælge den rette vandtætningsmetode og det rette materiale baseret på specifikke krav og betingelser for den pågældende overflade eller struktur.

Leverandører af Vandtætning:

Ahlsell

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: ahlsell@ahlsell.dk

www.ahlsell.dk/da

Se hele vores produktprogram og profil her

Jysk Coating ApS

Håndværkervej 36A
9320 Hjallerup
Tlf.: 51 17 61 10
E.mail: info@jyskcoating.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Roxtec Denmark ApS

Huginsvej 3
3400 Hillerød
Tlf.: +45 4918 47 47
E-mail: administration@dk.roxtec.com

www.roxtec.com/dk

Se hele vores produktprogram og profil her

STORMFLODSSIKRING

Bjerrebyvej 80
5700 Svendborg
Tlf.: 25 73 97 51
E-mail: Kontakt@stormflodssikring.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

er er nogle almindelige metoder og materialer til vandtætning:

  1. Membraner: Vandtætningsmembraner er tynde lag af materialer, der påføres over overfladen for at danne en tæt forsegling. Disse membraner kan være lavet af materialer som bitumen, PVC, EPDM-gummi eller polymerer. De bruges ofte på tagdækninger, terrasser, kældre og badeværelser.
  2. Cementbaserede forbindelser: Cementbaserede forbindelser, såsom vandtætningssprøjtemørtel eller cementpasta blandet med vandtætningsadditiver, kan anvendes til at forsegle betonoverflader mod indtrængen af vand. Disse materialer kan påføres ved sprøjtning, pensling eller rulning.
  3. Silikoner og fugemasser: Silikoner og fugemasser anvendes til at tætne samlinger og sprækker i overflader, såsom badekar, fliser, køkkenvask og vinduer. Disse materialer skaber en vandtæt forsegling og forhindrer vand i at trænge igennem.
  4. Elastomeriske belægninger: Elastomeriske belægninger er fleksible og strækbar materialer, der anvendes til at beskytte overflader mod vandindtrængning. Disse belægninger kan påføres på forskellige substrater, herunder beton, træ og metal, og kan tilpasses til forskellige anvendelser og krav.
  5. Grundlæggende strukturelle design: I nogle tilfælde kan vandtætning opnås gennem grundlæggende strukturelle designprincipper, såsom hensigtsmæssig dræning, skråninger og korrekt placering af vandtætningsmembraner og forseglinger.

Velosit – Vandtætning af WOODHUB hos NCC Danmark
Vandtætning af WOODHUB hos NCC Danmark

Det styrker alle led i et samarbejde, når der effektivt deles viden og erfaringer.
Hos Velosit Danmark sætter vi en dyd i at være nærværende hele vejen fra rådgivning, salg, levering til også at være med under udførelsen.

Derfor havde vi igår Workshop med RK Concrete Seal og DanCoat Entreprise ved det enormt spændende og banebrydende WOODHUB projekt hos NCC i Odense, hvor i alt 1500m2 kældervæg skal vandtætnes.
Projektet kommer til at sætte nye standarder for byggeri herhjemme, da det er første gang en så stor bygning opføres i træ.

Til opgaven har vi anbefalet og rådgivet NCC om Velosit WP120 cement- polymermembran der ved blot 2 mm lagtykkelse tætner op til 5 bar vandtryk. Tilmed som ekstra sikkerhed til konstruktionen, bygges der et fleksibelt tætningsbånd ind i gulv-væg afslutning og støbeskel, som også modstår vandtryk på 5 bar.
WP120 gør det muligt med sin stærke cementbase, at stå alene uden denne ødelægges af byggepladstrafik – specielt i perioden inden der dækkes til, og kan ligeså i tilfælde stå alene.
Membranen er et yderst godt valg til det grønne projekt, da denne er med yderst lav afgasning og velegnet til DGNB certificerede byggerier – Kriterium ENV 1.2 indikator 9 – trin 4

Vi brugte dagen på nye sprøjteteknikker, fokus på lufthuller i betonen og generel videns- udveksling. En stor fornøjelse på en sikker NCC byggeplads samt et banebrydende projekt i Odense

BAG WOODHUB
Bygningsstyrelsen – Bygherre
NCC – Totalentreprenør
C.F. Møller Architects – Arkitekt
MOE – Rådgivende Ingeniør

Se mere om projektet på WoodHub – woodhub.dk


Bæredygtigt tætningssystem til Spildevandsanlæg fra VELOSIT
Det bæredygtige og hurtighærdende VELOSIT vandtætningssystem er anvendt i forbindelse med reetablering af betonkonstruktionen på et 2500m2 stort spildevandsanlæg i Bagsværd.

Bedre for miljøet, naturen og klimaet er det når spildevand kan renses effektivt for at bidrage til et renere vandmiljø, med mulighed for at producere grøn energi af spildevandet ved at reducere udledningen af skadelige stoffer og klimagasser – for derved at genanvende vigtige ressourcer fra spildevandet.
Inden spildevandets vigtige ressourcer kan frigøres og genanvendes, har de skadelige stoffer haft mulighed for at nedbryde betonkonstruktionen i et anlæg og via det aggressive miljø vil det altid forsat ske over tid.
Derfor er det en vigtig del, at reetablere betonens styrke og tæthed ved at opretholde en stærk overflade så konstruktionens levetid optimeres længst muligt.

VELOSIT tætningssystemet har derfor været i brug hos Novafoss i Bagsværd, hvor entreprenøren Dan-Coat Entreprise har stået for den udførende del efter samarbejde med rådgivere fra Sweco.

Fremgangsmåden har efter afrensning og rengøring af underlagt været behandling med VELOSIT WP101 som skrabespartling og porefyller, for at skabe en komplet lukket overflade for den fleksible og revneoverbyggende membran WP120, som efterfølgende er påført i 3 mm lagtykkelse. Behandlingen med WP101 har ligeså været vigtig for at undgå risikoen for bobler i membranen WP120 via hydrostatisk tryk.

VELOSIT systemet er valgt ud fra flere parametre samt et bæredygtigt synspunkt.

- Hurtighærdende og højslidstyrke
- Høj resistens overfor sulfater
- Velegnet til DGNB certificerede projekter pga. lav afgasning og miljøpåvirkning
- Kan påføres fugtige underlag og tåler UV
- Revneoverbyggede
- Hurtig ibrugtagning efter udførelse

VELOSIT systemet er tidligere anvendt som tætning af anlæg hos Roskilde Spildevand, Ensilage tank i Varde samt Gylletank i Hjerm og giver anledning til tætning så snart beton er nedbrudt i konstruktioner ifm. anlæg, tanke, beholdere, plansiloer etc. med påvirkning fra aggressiv miljø og sulfater samt hvor hurtig ibrugtagning og bæredygtige produkter er påkrævet.


Velosit – Vandtætning over P-kælderen på UNITY projektet i Aarhus
WP120 er en 2k cement- polymerbaseret membran, der i 3 mm lagtykkelse, tåler mekanisk slid og ligeså er rodhæmmende. Da WP120 har et lavt VOC tal, passer den også godt ind i LCA beregningen, og er til at foretrække hvis et projekt skal DGNB certificeres.

WP120 er et optimalt alternativ til membranløsning ved grønetage! Velosit Danmark har derfor vejledt KPC og Per Aarsleff, samt samlet et udførende team, til udførelse af membran over en stor P-kælder på 1850 m2, inden grønttag.

Vandtætning som fandt sted over P-kælderen på UNITY projektet i Aarhus, ved KPC og Per Aarsleff blev udført på en uge, og den videre opbygning af det grønne tag kan snarest fortsætte.

Vi takker endnu engang fra Velosit Danmark for det gode samarbejde, som blev sikkert udført af Dan Coat Entreprise og RK Concrete Seal i godt fællesskab og koordinering.

Se mere om vandtætnings- mulighederne her


Nyheder og Indlæg om Vandtætning


Seneste om VandtætningCookie-indstillinger