Vejmateriel

Af vejmateriel kan blandt andet nævnes skilte, påkørselsdæmpere, markeringsblink, afspærringsmateriel, standere, tavlevogne, lysreguleringer, løbelys, højdevarsling, byggepladshegn, publikumshegn, advarselslamper, autoværn, trafikkegler, vejmarkører, ramper med mere

Leverandører af og viden om vejmateriel:


DELUX

Abildgårdsparken 8B
3460 Birkerød
Tlf.: 43 53 53 35
E-mail: Info@deluxdk.com

web

Kompetencer: Ovenlysvinduer, downlight, facadebelysning, nedbygningsspot, park lanterner, projektører, pullerter, påbygning, vej og pladsbelysning, væglamper, tunnelbelysning, vandalsikre lamper

Læs mere om DELUX


Dansk Vejsikring A/S

Industrilunden 1
4030 Tune
Tlf: 70 210 210
Email: info@vejsikring.dk

www.vejsikring.dk

Kompetencer: Vejmateriel

Læs mere om Dansk Vejsikring A/S


Kombi Skilte A/S

P. O. Pedersens Vej 27
8200 Århus N
Tlf.: 8678 4133
E-mail: skilte@kombiskilte.dk

www.kombiskilte.dk

Kompetencer: Facadeskilte, Folie og laminat, Sikkerhedsskilte, Skilte, Trafikspejle

Læs mere om Kombi Skilte A/S


NEMTEKNIK

Farum Gydevej 85
3520 Farum
Tlf: 25 94 94 24
Email: info@nemteknik.dk

www.nemteknik.dk

Kompetencer: Automatik til garageporte, lågeautomatik, vejbomme, GSM moduler, wifi moduler/app styring

Læs mere om NEMTEKNIK


Nipa ApS


Ellehaven 11
5690 Tommerup
Tlf.: 64 75 14 08
E-mail: info@nipa.dk

www.nipa.dk

Kompetencer: Master, belysningsmaster, specialmaster, maste tilbehør, fundamenter, masteindsatse, pullerter, byrum

Læs mere om Nipa ApS


TDJ Andersen K/S

Sønder Savstrupvej 22-24
7500 Holstebro
Tlf.: 97 46 82 22
E-mail: tdj@tdj.dk

www.tdj.dk

Kompetencer: Vejmateriel

Læs mere om TDJ Andersen K/S


Zøllner A/S

Agernvej 4
3490 Kvistgård
Tlf.: 3164 2680
E-mail: info@zollner.as

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, anlægsarbejde, forsyningsarbejde, entrepriser

Læs mere om Zøllner A/S


RD Engros – Afspærringshegn
Denne Euro 3 trafikbarriere/afspærringshegn udført i HDPE plast med galvaniserede lodrette poster(i bunden) leveres i bundter af 20 stk.

Panelet anvendes of ved trafikomlægning eller vejarbejder – i kombination med gummifod 28 kg(varenr. 31991)

Ved større mængder(helt træk) kontakt RD Engros for et aktuelt tilbud

Fås også som sæt med 1 stk multibarrel til både fødder og paneler.


TDJ vejbump er et tysk kvalitetsprodukt
TDJ vejbump er fremstillet af NY formstøbt og  jernarmeret gummi med kerne af genbrugsgummi. 

Det tykke slidlag af NY gummi har en langt længere levetid ved overkørsel end hvis det var genbrugsgummi – Slidlaget er gennemfarvet.  

Vores  gummibump er typegodkendt af Vejdirektoratet. Bumpene ændrer sig ikke i brug, som man kan risikere med asfaltbump, hvilket kræver omsyn som er bekosteligt.  

Gummibumpene kan afmonteres i forbindelse med nyt slidlag, og monteres igen efterfølgende


BlipTrack – Stockholm løser trafik med dansk teknik
Den svenske hovedstad har installeret BlipTrack-teknologi til kø- og flowmåling fra Nordjyske BLIP Systems. Løsningen giver byen data om rejsetider og trafikflow, som kan bruges til at forebygge trafikpropper og give trafikanterne trafikoplysninger i realtid.
Hvis du kører rundt i Stockholm med en tændt Bluetooth- eller wi-fi-enhed, hjælper du automatisk dine medtrafikanter med at opnå en hurtigere og mindre befærdet rejse.   Stockholm, byen med flest indbyggere i Skandinavien, er den næste i én af en lang række af byer, heriblandt Bangkok, Zürich, Auckland, Aarhus, Portsmouth og København, der benytter BlipTrack til at måle, hvordan borgerne bevæger sig på byens veje.   Otto Åstrand, trafikanalytiker hos Trafik Stockholm, forklarer: "Vi benytter de indsamlede data fra systemet til at vise aktuelle rejsetider på Trafiken.nu, som er vores trafikoplysningscentral, og på skilte, der er placeret rundt omkring i byen. Rejsetiderne hjælper billisterne med at foretage informerede beslutninger om deres rute, både ude i trafikken, og når de planlægger deres daglige kørsel."   Rejsetiderne bliver konstant opdateret i takt med de faktiske tilstande på vejene, så ved at overveje din rute og tidspunktet du kører på, kan du selv hjælpe med at nedsætte antallet af flaskehalse og holde trafikken kørende med mindst mulig kødannelse.   "Vi bruger også data til at måle udviklingen i trafiktæthed, hastighed og kødannelse. Syd for Stockholm, hvor vi først installerede BlipTrack, vil være en zone med vejarbejde mange år fremover, når Stockholms omfartsveje anlægges. Det vil ikke kun påvirke motorvejen (E4), der går igennem zonen, men også de omkringliggende veje. Med BlipTrack kan vi måle kapaciteten og trafikflowet i realtid og er dermed i stand til at foretage forebyggende foranstaltninger, hvis trafikken begynder at flyde langsomt," fortsætter Otto Åstrand.   "Det hjælper os også med at forstå effekten af forskellige begivenheder i trafikken såsom trafikkontrol, vejrforhold, kødannelse ved vejarbejde og ulykker samt kørselsmønstre og -opførsel. Med disse oplysninger kan vi evaluere og bekræfte eksisterede trafikmodeller og foretage informerede beslutninger om, hvor vi skal prioritere udvidelser og forbedringer, som kan hjælpe pendlerne. Måling af rejsetider over lange distancer på komplekse vejnet er svært med vores traditionelle sensorer såsom radar og mikrobølgedetektorer. BlipTrack giver os indsigt i, hvor meget individuelle rejser kan variere fra hinanden, især når der er trafikkryds indblandet. Muligheden for at måle rejsetider over længere vejstrækninger med forskellig kødannelse og kun at se på udvalgte ruter er en anden af løsningens styrker," slutter Otto Åstrand.   Johanna Karlsson, direktør for Trafik Stockholm, siger: "Vi afprøver hele tiden nye teknologier til trafikovervågning, og BlipTrack komplementerer vores andre sensorer og datakilder godt. Muligheden for at måle rejsetider, overvåge køer og foretage OD-analyser fik os overbevist om at indføre løsningen i Stockholm. Muligheden for at opdage og begrænse forstyrrende begivenheder giver væsentlige økonomiske fordele ved at nedsætte rejsetider og brændstofforbrug, såvel som miljømæssige fordele ved den nedsatte udledning af CO2 og forbedret luftkvalitet."   "Løsningen virker ved at placere BlipTrack-sensorer på strategiske steder langs vejene. Sensorerne opfanger Bluetooth og wi-fi-enheder, der findes i mobiltelefoner og indbyggede lyd- og kommunikationssystemer i biler. Ved at genkende enhederne ved flere sensorer, bliver specifikke og præcise oplysninger såsom rejsetider, gennemsnitshastigheder, holdetider og bevægelsesmønstre tilgængelige," forklarer Preben Andersen, salgschef hos BLIP Systems.    Byen har for nylig udvidet løsningen til at omfatte større veje nord for Stockholm.   Om Trafik Stockholm: Trafik Stockholm er et af fire trafikstyringscentre i Sverige og overvåger trafikken i det østlige af landet. Trafik Stockholm er et samarbejde mellem den svenske transportforvaltning (Trafikverket), Stockholm by og Nacka kommune. Formålet med Trafik Stockholm er at optimere udnyttelsen af vejene og minimere forsinkelser forårsaget af ulykker eller begivenheder, f.eks. ved hjælp af trafikoplysninger i realtid. Hvert år håndterer Trafik Stockholm mere end 20.000 hændelser, hvoraf 16.000 sker inden for Stockholm amt

NAG1 – Nyt autoværn sænker støj fra trafikken
I takt med at der kører flere og flere biler på de danske veje, stiger støjen fra trafikken også, og flere danskere bliver generet af den stigende støj
I dag er cirka 1.4 millioner danskere plaget af trafikstøj. Men nu har Markedsmodningsfonden givet støtte til den endelige udvikling og demonstration af et nyt, dansk og innovativt produkt, som har potentialet til at blive en del af løsningen. Nogle gange er de gode løsninger lige på vejen foran os. Det er tilfældet med det nyudviklede støjabsorberende autoværn, som den lille danske virksomhed NAG1 har haft under udvikling de seneste fire år. "I NAG1 har vi udviklet et autoværn, som udover at gøre trafikken mere sikker også skal være med til at sænke støjen fra trafikken. Autoværnet har den fordel, at det er tæt på støjkilden, og at det er billigt at installere. Når biler kører over cirka 40 km/t, er dækstøjen dominerende, mens motorstøj og støj fra fartvind ikke spiller helt lige så meget ind. Det betyder, at langt det meste af støjen på veje og specielt på motorveje udsendes lavt over vejoverfladen. Og det er netop det, som øger effekten af vores autoværn, der er er tæt på vejsiden," fortæller Leon Samsø Pedersen, der er partner i NAG1. Test giver muligheder for salg og eksport NAG1 har netop modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden til at teste det støjabsorberende autoværn for første gang i Vallensbæk og Ishøj Kommune. "Med finansieringen fra Markedsmodningsfonden får vi nu mulighed for at teste vores støjabsorberende autoværn i både Ishøj og Vallensbæk Kommune, der er en del af projektet Silent City i Gate 21. Det vil have helt afgørende betydning at teste autoværnet i 1:1 skala, når vi skal sælge det nye autoværn til kommende danske og internationale købere," fortæller Leon Samsø Pedersen. Nye muligheder vækker spænding I Vallensbæk Kommune er de glade for at stille vej til rådighed for at teste en innovativ løsning til at sænke støj fra trafikken: "Trafikstøj er til stor gene for borgerne, og Vallensbæk Kommune medvirker aktivt til at udvikle, afprøve og markedsmodne ny teknologi, der kan bekæmpe støjen. Vi kan så håbe, at andre – for eksempel Vejdirektoratet, der har ansvaret for de statsligt ejede veje – vil gribe bolden og gøre deres del. Det nye autoværn er blot ét projekt i en række af mange tiltag, som vi er med i under Silent City-projektet," siger borgmester Henrik Rasmussen. Virksomheden DELTA vil lave støjmålinger fra de to teststrækninger i Ishøj og Vallensbæk Kommune både før og efter opsættelse af autoværnet, så effekten kan beregnes. Herudover vil effekten også blive beregnet i gældende støjberegningsprogrammer.

Cookie-indstillinger