Vibrationsmålinger

Vibrationsmålinger dækker over processen med at kvantificere og registrere vibrationer i et fysisk system eller en struktur. Disse målinger har til formål at evaluere og analysere vibrerende forhold, der kan påvirke mennesker, maskiner, konstruktioner eller miljøet generelt.

Leverandører af og viden om Vibrationsmålinger:

Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Læs mere omAndreasen & Hvidberg A/S og se den fulde firmaprofi

Bolls Aps

Ved Gadekæret 11F
3660 Stenløse
Tlf. +45 48 18 35 66
E-mail: info@bolls.dk

www.bolls.dk

Læs mere omBolls Aps og se den fulde firmaprofi

HH Instruments A/S

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 89 04 88
E-mail: info@hhinstruments.dk

www.hhinstruments.dk

Læs mere omHH Instruments A/S og se den fulde firmaprofi

IAC Acoustics A/S

Jernholmen 44
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 88 00
E-mail: mail@iac-nordic.dk

www.iac-nordic.dk

Læs mere omIAC Acoustics A/S og se den fulde firmaprofi

Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Læs mere omNorsonic Danmark og se den fulde firmaprofi

PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Læs mere omPCE Instruments Denmark ApS og se den fulde firmaprofi

TME Solutions ApS


Myhlenbergvej 62
9510 Arden
Tlf.: 81 611 116
E-mail: kb@tmesolutions.dk

www.tmesolutions.dk

Læs mere omTME Solutions ApS og se den fulde firmaprofi


Mere viden om Vibrationsmålinger:

Her er nogle af de områder, hvor vibrationsmålinger anvendes:

  1. Maskindynamik: Vibrationsmålinger bruges til at evaluere og overvåge vibrationsniveauerne i maskiner og rotationsudstyr som motorer, pumper, gearkasser, generatorer osv. Disse målinger hjælper med at identificere unormale vibrationer, der kan indikere fejl eller slid, og dermed muliggøre rettidig vedligeholdelse og forhindre uventede sammenbrud.
  2. Bygnings- og konstruktionsanalyse: Vibrationsmålinger anvendes inden for bygnings- og konstruktionsindustrien for at vurdere og overvåge vibrationsniveauer, der kan påvirke strukturer som broer, højhuse, broer, skinner, tunneller osv. Disse målinger hjælper med at identificere vibrationer, der kan føre til skader eller forringe komforten for beboerne eller brugerne.
  3. Transport og køretøjer: Vibrationsmålinger bruges til at vurdere og overvåge vibrationsniveauer i køretøjer som biler, tog, fly og skibe. Dette hjælper med at sikre, at køretøjerne fungerer korrekt og ikke udsætter passagerer, besætninger og last for unødvendige vibrationer, der kan være skadelige eller ubehagelige.
  4. Miljøpåvirkning: Vibrationsmålinger kan også anvendes til at vurdere og overvåge vibrationer, der kan påvirke det omgivende miljø og samfundet som følge af industrielle aktiviteter, minedrift, anlægsarbejder, sprængninger osv. Disse målinger hjælper med at sikre, at vibrationer forbliver inden for acceptable grænser og ikke forstyrrer beboerne eller skader strukturer.

Vibrationsmålinger udføres normalt ved hjælp af specialiseret udstyr som accelerometre og vibrometer, der kan registrere og kvantificere vibrationer i forskellige frekvensområder. Resultaterne af disse målinger bruges til at evaluere vibrationsniveauer, identificere problemområder, træffe beslutninger om vedligeholdelse eller konstruktionsændringer og forbedre sikkerheden og komforten i forskellige applikationer.

Cookie-indstillinger