Akustiske kameraer

Akustiske kameraer

Akustiske kameraer – En avanceret teknologi til lydvisualisering

Akustiske kameraer, også kendt som en lydkamera eller en akustisk billedbehandlingsenhed. De er en avanceret teknologisk enhed, der bruges til at visualisere og registrere lydkilder i et område. Det fungerer ved at konvertere lydtryk til visuelle billeder eller videoer. Hvor forskellige lydkilder repræsenteres ved farver, mønstre eller intensiteter på en skærm eller et display. Dette gør det muligt for brugere at se og analysere lydkilder i realtid.

Leverandører af Akustiske kameraer:

Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

VibrAkustik ApS

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf.: 60 63 12 10
E-mail: mt@vibrakustik.dk

www.vibrakustik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Akustiske kameraer:

Her er nogle nøglefunktioner og anvendelser af et akustisk kamera:

  1. Lokalisering af støj og lækager: Et akustisk kamera bruges ofte til at lokalisere og identificere støj- eller lydkilder i industrien, bygninger eller offentlige områder. Dette kan omfatte at finde støjgeneratorer i maskineri, lækager i trykluftsystemer eller dæmpepunkter i bygninger.
  2. Støjkontrol og reduktion: De bruges i ingeniørarbejde og design for at forbedre støjkontrol og reducere støjforurening. Ved at visualisere lydkilder kan ingeniører og designere optimere støjreducerende foranstaltninger og placere dem strategisk.
  3. Forebyggelse af maskinsvigt: I industriel vedligeholdelse kan et akustisk kamera hjælpe med at opdage tidlige tegn på maskinsvigt ved at identificere unormal støj eller vibrationer i maskineri. Dette kan forebygge uventede driftsstop og reducere vedligeholdelsesomkostninger.
  4. Kvalitetskontrol: Inden for produktionsprocesser kan akustiske kameraer bruges til kvalitetskontrol ved at identificere fejl i produkter baseret på de lyde, de genererer under fremstillingen.
  5. Miljøovervågning: I miljøvidenskab og akustisk økologi bruges disse kameraer til at overvåge og registrere dyrelyde og naturlyde i naturområder for at studere dyrebestande og økosystemer.
  6. Lokaliserings- og redningsopgaver: I redningsoperationer kan akustiske kameraer hjælpe med at finde personer, der er fanget under ruiner eller i færd med at drukne, ved at opfange lyde som skrig eller banken.

Akustiske kameraer har en bred vifte af anvendelser, og de hjælper med at forbedre vores forståelse af lydmiljøet i forskellige omgivelser. De bruges til at træffe beslutninger inden for ingeniørarbejde og produktionsprocesser. Men også byggeri, forskning og nødsituationer, hvor visualisering af lyd kan være afgørende.

Se Leverandører af Akustikløsninger


VibrAkustik – Fejlfinding, kildesøgning og lækagedetektion med smart Akustisk Kamera
Fejlfinding, kildesøgning og lækagedetektion med smart akustisk kamera

Den priseffektive serie af smarte, bærbare SoundCam akustiske SoundCam kameraer fra tyske CAE tilbyder nu flere muligheder i det samme instrument, for eksempel kombineret visuel dokumentation af både lyd- og termografi-billeder.

Mange muligheder og forståelig dokumentation

SoundCam serien, som i Danmark distribueres af VibrAkustik ApS kan bruges til mange formål inden for støjkildesøgning, vedligehold, lækagesøgning, elektronik, predictive maintenance og HVAC og Blower Door anlæg.

Derudover, kan Elektriske deludladninger let findes og dokumenteres.

Lækager i for eksempel trykluftsystemer lokaliseres, dokumenteres of rapporteres hurtigt.

“Utætte trykluftsystemer koster mange virksomheder dyrt” - Læs casen her

Utætheder og susen fra ventilation kan let udpeges og dokumenteres og herefter udbedres.

Støj fra maskineri grundet løse dele, slid og muligt behov for vedligehold kan afsløres.

Fejl der skaber højfrekvente lyde op til 100kHz kan udpeges, for eksempel indenfor elektronik, relæer, for eksempel deludladninger i transformerstationer, og meget andet. Her er SoundCam Ultra det oplagte valg.

Let at betjene

Der er ikke behov for at være hverken akustiker eller maskinmester for at betjene SoundCam, som oprindeligt er udviklet sammen med den tyske bilindustri.

Brugerfladen er let at gå til, og ved hjælp af den tydelige touchscreen, og letforståelige symboler, kan alle anvende SoundCam.
Derudover, kan det tydelige spektrogram vise hvilke frekvensområder aktiviteterne ligger i, så det er let at sætte grænser for, hvad man man ser i videobilledet.

Og ved hjælp af de medfølgende hovedtelefoner kan det let bekræftes, af det er den korrekte kilde, man har fundet og fastlåst.

Klar og forståelig dokumentation

Efter optagelse med SoundCam, er det let at trække billeder eller videoklip ud, og inkludere i en rapport eller sende som mail, for dokumentation og videre behandling og udbedring.

Det dedikerede modul til beregning af lækager i trykluft - LeakageReport - giver klart overblik over konsekvenserne ved ikke at udbedre.

SoundCam fås i flere størrelser, med forskellige muligheder for afdækning af frekvensområder.

For eksempel SoundCam 2.0 og SoundCam Ultra.

SoundCam Ultra fås også med termografi.

VibrAkustik beskæftiger sig med udstyr til akustik, støj og vibrationsmåling.


Elma Instruments – Akustisk kamera til visualisering og måling af hørbar støj
Elma Instruments – Akustisk kamera til visualisering og måling af hørbar støj

På HI23 messen stand G5778 præsenterer Elma Instruments Sorama iV64. Dette håndholdte akustiske kamera er designet til brugere, der ønsker at have al nødvendig akustisk information tilgængelig i realtid, både i laboratoriet og i marken som f.eks. støjmåling af varmepumper m.m. Bare peg og skyd, og resultaterne vil blive vist på den brugervenlige 7-tommer touchskærm. Sorama CAM iV64 giver dig mulighed for at vise nøjagtige lydniveauer (Klasse 1 SLM-ydelse), samt registrere og visualisere, hvor en specifik lyd kommer fra. Frekvensområde 500Hz -27KHz.

Sorama CAM iV64 udstyret med 64 MEMS-mikrofoner i et optimeret solsikkemønster. Det vil levere værdifuld indsigt i støjlokalisering og lydniveaumålinger, herunder et spektrum og et spektrogram.

Andet nyt fra Elma

Specielt designet til brugere, der ønsker mobilitet og har øjeblikkelig akustisk information til rådighed. Anvendelsesområdet omfatter bygningsservice/bygningsakustik (lydtransmission mellem rum og etager samt akustisk lækage fra døre og vinduer), byggeri, miljø, F&U/typeprøvning samt transport, herunder generende støj fra køretøjer. Kameraet leveres i vandtæt kuffert, 2 batterier, lader og USB-kabel.

Læs mere om RFI-filtre

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00.


Elma Instruments – Kan du se utætheden?
Med FLIR Si124 et nyt smart akustisk kamera kan du…

FLIR Si124 er et nyt håndholdt instrument til at lokalisere lækager i eksempelvis trykluftanlæg. En lækage i et trykbårent anlæg afgiver ultralyd, som ikke er hørbart af det menneskelige øre. FLIR Si124 er opbygget med 124 super følsomme mikrofoner, som er placeret, så det er muligt at bestemme retning af lækagen, samt lækagens størrelse når rummet skannes. Denne metode er typisk 10 gange hurtigere end traditionelle skanninger foretaget med ultralydsudstyr og ”sniffermetoden”. Instrumentet arbejder fra 0,3 til 100 meters afstand, og finder super hurtigt en eventuel lækage af gasser, luft eller damp på trykbårne anlæg.

I forbindelse med højspændingsanlæg kan FLIR Si124 også bruges til detektering af Corona, lysbue/overslag mellem komponenter samt ”lyttetest” inden et højspændingsskab åbnes (for at undgå farlige overraskelser når skabet åbnes).

Si124 opbygger et akustisk billede ved hjælp af de 124 mikrofoner, det akustiske billede transponeres i realtid oven på et digitalt kamerabillede, hvilket giver brugeren mulighed for nøjagtigt at lokalisere lydkilden og dermed utætheden.

Gennem en regelmæssig vedligeholdelsesrutine kan FLIR Si124 hjælpe virksomheden med at finde utætheder i f.eks. trykluftanlæg, mens det stadig er mindre utætheder. Dette kan spare mange penge på el-udgifter og for tidligt nedslidte kompressorer. Si124 kvantificer lækagestørrelsen for at indikere, hvor meget energi der gik tabt, og hvor mange penge der spares ved at opdage/reparere problemet.

• FLIR Si124 finder gaslækager 10 gange hurtigere end tidligere
• Skanner fra 3 til 100 meters afstand
• 124 højfølsomme mikrofoner indbygget
• Finder lækage på trykbårne anlæg
• Angiver beregnet lækage i liter/min
• Kan også bruges til detektering af Corona på højspændingsanlæg
• Dokumentation gemmes på 32GB intern hukommelse
• Indbygget Wi-Fi til trådløs overførsel af filer til PC/Cloud
• Rapportering og analysering via gratis FLIR Cloud løsningCookie-indstillinger