Antenner

Antenner - Alt indenfor ca. 10 bølgelængder, kaldet nærfeltet af en antenne, kan påvirke dens udstrålingsdiagram og fødeimpedans. Antenner er mest "påvirkelig" i dens hovedkegler, dér hvor den har størst "forstærkning" i et fritfelt udstrålingsdiagram.

Leverandører af og viden om antenner:


RODAN Technologies A/S

Vassingerødvej 6
3540 Lynge
Telefon: +45 45821294
E-mail: sales@rodantech.com

www.rodantech.com/da

Kompetencer: Konnektorer Kabler og tilbehør Kabelmontage  Apparat montage Flexible flexprint Højtrykstøb / Lavtrykstøb / PCB Indstøbning Antenner Elektromekanik Site Solutions (RF) Fiberoptik Kundedesign

Læs mere om RODAN Technologies A/S


S-CONNECT ApS

Voldbjergvej 12A, ST
8240 Risskov
Tlf: 86 99 79 96
Mail: info@s-connect.dk

www.s-connect.dk

Kompetencer: Panel PC, Embedded PC, industri monitors, in-vehicle PCs, switches, device servers, routers, gateways, LoRa, media players, industri antenner, Cloud Gate, smart IoT gateways, touch PC, converters, I/O moduler, KVM extenders, console management server, intelligent PDU

Læs mere om S-CONNECT ApS


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Tormatic AS

Skreppestadveien 24
3261 Larvik
Norge
Tlf.: +47 33 16 50 20
E-mail: info@tormatic.no

www.tormatic.no

Kompetencer: Dataloggere, Temperaturkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Strømforsyning (power supply), Trådløs kommunikation i Ex-områder, Sikkerhedsrelæer, Antenner, Radiomodemer, Signalomformere, Fjernbetjening (remote I/O), Overspændingsbeskyttelse, Trykafbrydere, Trykfølere, Tryktransmittere, Tryktransducere, Telemetri loggere, Kalibreringsudstyr, Tørblokkalibrator, Temperaturbad, Trykkalibrator, Loopkalibrator, Trykindikator, Trykregulering. Kalibreringsinstrumenter, Manometre, Niveaumålere, Flowmålere, Flowswitch

Læs mere om Tormatic AS


Det er ikke et kabel – det er en antenne!
Hvorfor vil man have et kabel, der virker som en antenne? Når alt kommer til alt er der brugt megen forskning og udvikling på at forbedre afskærmning af kabler for netop at forhindre dette! Men det viser sig, at der er adskillige tilfælde indenfor industriel kommunikation, hvor brugen af et udstrålende kabel som antenne har mange fordele

De mest almindelige tilfælde er kommunikation mellem udstyr, der bevæger sig langs et spor, som erstatning for slæberinge i roterende udstyr og til at sende et uforstyrret radiosignal på lokaliteter, hvor der er forhindringer eller en udformning af gulvet i et produktionslokale, der forhindrer et klart signal mellem sender og modtager, der skal kunne 'se' hinanden. 

Udstrålende kabel - hvad er det?

Et udstrålende kabel er en lang, fleksibel antenne med slidser, der kan udstråle radiosignaler - det kan føres rundt om hjørner, langs monorailsystemer og gennem tunneller for at udbrede trådløse datasignaler i situationer, der er vanskelige eller umulige for traditionelle antenner. Da de udstrålende kabel antenner kan monteres få centimeter fra det sted, hvor signalet skal modtages, isolerer kablet det trådløse signal fra at kunne blive modtaget af andre maskiner, der står på produktionslokalets gulv.

Og kablet kan leveres i forskellige længder, der modsvarer kravene fra de fleste applikationer.
I et typisk coaxial kabel er der svøbt en metalskærm rundt om lederen, der isolerer de transmitterede signaler i kablet fra de elektromagnetiske bølger i luften rundt om kablet. Det hjælper med til at opretholde et stærkt signal i kablet og forhindrer signalet i at skabe interferens i naboudstyr, der også anvender trådløs kommunikation.

Uden afskærmningen ville kablet fungere som antenne og transmittere det signal, der sendes i kablet, ud i luften - samt modtage radiosignaler fra andre, trådløse enheder. De, der kan huske det gamle, analoge kabel tv, kan sikkert huske at vi så 'spøgelses' billeder på visse kanaler. I stedet for kun at modtage det videosignal, der blev udsendt af kabelfirmaet gennem coaxial kablet, modtog vi også kanalens luftbårne transmission af det samme videosignal. Det blev opfanget af coaxialkablet som om det var en antenne. Dette var en utilsigtet brug af udstrålende kabler og de medførte uønskede resultater.

Det samme princip, der gav os slørede fjernsynsbilleder den gang, bruges nu til at fremstille kabler, der udsender signaler med vilje. Det kaldes udstrålende kabler, eller leaky feeder kabler. Forskellen på udstrålende kabler og dårligt afskærmede tv kabler er, at skærmen på et udstrålende kabel er designet med nøjagtige slidser, der tillader udsendelse af signaler på en bestemt frekvens. Derfor er disse kabler nøjagtigt tunet til det radioudstyr, de skal fungere med. Kablernes afskærmning blokerer stadig uønskede radiosignaler, men tillader udsendelse og modtagelse af signaler med den korrekte frekvens fra lederen inde i skærmen. Det er det, der får et udstrålende kabel til at fungere som en antenne.

Nøjagtig placering af radiosignaler i tætpakkede anlæg

En anden fordel ved at bruge udstrålende kabler, er muligheden for at kunne sende radiosignalerne meget præcist. Anvendelse af udstyr til trådløs kommunikation i fabrikker bliver stadig mere almindelig, og det medfører, at omgivelserne i produktionslokalerne er fyldt med radiobølger på alle, almindelige frekvenser. Det udgør et virkeligt problem for maskinbyggerne, der skal bruge radiokommunikation til deres produkter.

Men med en løsning, der bruger udstrålende kabler, kan nye maskiner leve i fredelig sameksistens i et tætpakket radiomiljø - uden at medvirke til en øget radiokakafoni. Det sker, fordi de udstrålende kabler kun udsender radiobølger i én retning, og kun har brug for netop den sendestyrke, der skal til for at kunne kommunikere med en anden antenne på en relativ fastlåst afstand. Mens fabrikkens generelle wi-fi net skriger til alle, der vil lytte, kan udstyret på den nye maskine arbejde med bare en hvisken.

Denne fordel er særlig vigtig ved roterende maskiner, der traditionelt brugte slæberinge til at lede kommunikationssignaler fra I/O på de bevægelige dele af maskinen til en kontroller på den faste del. Slæberinge er dyre at installere, de skal have regelmæssig service og vedligeholdelse - og har alligevel en dårlig hastighed på kommunikationen på grund af støj fra ringene og de pick-up'er, der slæber på ringene.

Traditionel trådløs kommunikation kan fungere, men ofte vil maskinens bevægelser forstyrre det trådløse link, så der skal bruges mere sendestyrke til antennen - og det medfører mere 'støjforurening' i radiobølgerne. Derfor bruges udstrålende kabler i disse applikationer for at få en klar, vedvarende tilgang til den roterende antenne, uden interferens fra andre, trådløse systemer i nærheden.

Fleksibilitet

Udstrålende kabler har også fordele i kraft af deres indbyggede fleksibilitet. Da det er et kabel, kan det følge næsten enhver retning for at sende trådløse signaler på steder, hvor en antenne kun lige rækker. En af de tidligste applikationer for udstrålende kabler var at muliggøre to-vejs radioforbindelse for medarbejdere, der skulle tage sig af nødsituationer inde i vej- og togtunneller. Når der er tale om industrielt brug, er der mange områder, der er vanskelige at nå, hvad enten det er aktuelle tunneller eller 'radio-tunneller', der er opstået ved forhindringer. Et eksempel på dette kunne være et lager, hvor metalreoler og varerne på hylderne kan være forhindringer og kan bevirke tilbagekastninger for en traditionel antenne. Udstrålende kabler kan monteres langs gangene, så der er stærke signaler lige dér, hvor der er behov for det.

Resume

Udstrålende kabler har unikke fordele ved visse udfordringer med industriel kommunikation. De medfører konsistent overførsel af data over lange afstande, de kan udformes, så de leverer signaler i miljøer, der er vanskelige at nå, og de formindsker radiosignal 'flaskehalse' i produktionsanlæg ved at begrænse radiosignalerne til netop det område, hvor de skal bruges.
Disse fordele er særligt værdifulde i applikationer, hvor maskiner skal bevæge sig langs en prædefineret linje, hvor terrænet med en facilitet er særlig vanskeligt at nå med almindelig radiokommunikation, og hvor signaler fra roterende udstyr bliver udsendt via slæberinge.
Der skal tages hensyn, når der skal vælges og installeres komponenter i en løsning med udstrålende kabel. Men - med en smule forarbejde og rådgivning fra en erfaren leverandør af trådløst, industrielt udstyr til radiokommunikation, vil et system med udstrålende kabel være en problemfri form for kommunikation til de vanskeligste applikationer


Problem med mobildækning i Isbjerget løst
Det internationalt præmierede ikonbyggeri Isbjerget på Aarhus Havn har været genstand for beboerkritik pga. manglende mobildækning i de 210 luksuslejligheder. Dette problem er nu løst, efter det el-tekniske firma Intego A/S har sat et såkaldt DAS-anlæg op, så beboerne endelig kan tale i mobiltelefon indenfor. Isbjerget er blot et ud af flere danske byggerier, der har haft manglende indendørs mobildækning, og der er derfor øget fokus på problemet i byggebranchen.

Nye energikrav medfører kraftigere konstruktioner, og det driller i stigende grad teleselskabernes mobilsignaler, der simpelthen ikke kan trænge igennem de tykkere betonvægge, metalfilm i lavenergivinduerne mv. Det danske el-tekniske firma Intego A/S har dog en løsning på problemet, som er kraftigt stigende i disse år. Teknikerne fra Intego A/S har stor erfaring med opsætning af de såkaldte multioperatør DAS-anlæg, som de fire store teleoperatører i Danmark kan sende deres signaler igennem, men det var dog ikke nok i det store imponerende Isbjerget-byggeri på Aarhus Havn:

- For at sikre et optimalt antennesignal var det nødvendigt at opsætte antenner i hver eneste lejlighed. Men det ville koste et tocifret millionbeløb, og derfor udviklede vi i stedet en specialdesignet løsning for COWI og NCC i samarbejde med vores radioplanlægger. Løsningen indebar installation af en række antenner udvendigt på bygningen, så de pegede ind i lejlighederne, fortæller Poul Erik Madsen, afdelingsleder i Telecom, Intego A/S.

Eftersom Isbjerget allerede var bygget, kunne teknikerne ikke gemme de nye kabler i væggene. Der skulle derfor en innovativ løsning til, så kablerne kunne integreres i arkitektonisk pæne føringsveje.

- Vi fik specialfremstillet kabelkanaler, der blev monteret på indersiden af facaden i opgangene og malet i samme farve som opgangene. På den måde leverede vi en æstetisk, funktionel og økonomisk løsning, og beboerne i Isbjerget kan nu bruge deres mobiltelefoner i lejlighederne, siger afdelingslederen.

Den manglende mobildækning i Isbjerget, kommer bag på Mikkel Frost, som er indehaver af arkitektfirmaet Cebra, der har tegnet ikonbyggeriet. Han glæder sig dog over, at der er fundet en løsning på problemet, og vil være opmærksom på udfordringen med manglende indendørsdækning i fremadrettede projekter.

- Vi tager helt klart denne hændelse med Isbjerget til eftertanke, og vi vil i fremtidige byggerier være opmærksomme på denne problematik. Men jeg vil stadig mene, at den manglende mobildækning er et fælles ansvar mellem arkitekten, totalentreprenøren, rådgiveren, bygherren og ingienøren, fordi der er flere elementer, der spiller ind i en byggeproces, siger han.

Fokus på manglende mobildækning i dansk byggeri
Isbjerget i Aarhus er blot et ud af mange byggerier, der har haft problemer med at få mobilsignal inde i bebyggelsen, og det er der flere grunde til, mener erfarne folk i byggebranchen. Flere bygherrer og entreprenører er opmærksomme på det stigende problem med den manglende mobildækning i nye byggerier - men der er flere parametre, som spiller ind.  
- Siden flere har fået mobiltelefoner, og vi i dag bygger lavenergihuse, der gør det problematisk for radiobølger at trænge igennem byggematerialerne, er det blevet et markant problem med den manglende mobildækning i nybyggerier. Fx med Isbjerget er der mange høje, snævre korridorer, og når radiobølgerne flyder hen over taget, kan de ikke trænge ned mellem bygningerne, og så får beboerne ikke noget signal, siger Carsten Jensen, forretningsudviklingschef hos Intego A/S.

Det er især i nyudviklede områder fx havnefronter, at det giver problemer med indendørsdækning. Rent lovgivningsmæssigt er mobilselskaberne nemlig kun påbudt af telestyrelsen til at levere en udendørsdækning, hvilket selskaberne nøje overholder. Derfor ender regningen for den indendørs mobildækning oftest ved ejeren af bygningen.

- Som rådgiver er vi opmærksom på, at behovet for mobilkommunikation i byggerier er stigende, konstruktionerne i bygninger bliver tættere på grund af de stigende energikrav til bygninger, og dermed bliver behovet for indendørs mobilløsninger også større. Måske den bedste løsning vil være, hvis der kommer en lovgivning eller nogle fælles regler på området, der sikrer at danske byggerier i fremtiden har indendørs mobildækning, siger René Aaholm, seniorspecialist fra rådgivningsfirmaet COWI.

Om DAS-Anlæg - Distribueret Antenne System

- Et netværk af rumligt adskilte antenne noder forbundet til en fælles kilde via et transport medium, der giver trådløs tjeneste inden for et geografisk område eller struktur.

- En fællesbrugerløsning  i fx et boligbyggeri, hvor alle teleoperatørerne kan tilslutte sig centralt.