CTS Anlæg

CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) anlæg benyttes i større bygninger, institutioner og virksomheder til overvågning af energiprocesserne, herunder belysningen. Ved hjælp af en datamat overvåges og styres belysningens omfang i de enkelte lokaler, og det sikres, at der ikke er tændt lys, hvor det ikke er nødvendigt

  

Leverandører af og viden om CTS Anlæg:


2CTRL ApS

Metalgangen 19E
2690 Karlslunde
Tlf.: +45 2594 4344
E-mail: info@2ctrl.dk

www.2ctrl.dk

Kompetencer: Bygningsautomatik, CTS anlæg, KNX, KNX løsninger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik

Læs mere om 2CTRL ApS


Gewa Control ApS

Merlegårdsvej 19
2635 Ishøj Landsby
Tlf. 39 56 29 00
E-mail: kim@gewa-control.dk

www.gewa-control.dk

Kompetencer: Automatik til ventilation, automatik til varme, styring og regulering, ventilation, varme, CTS-anlæg, kontrolanordninger, pneumatik

Læs mere om Gewa Control ApS


Greenklima Aps

Ølsemagle Kirkevej 68
4623 Lille Skensved
Telf.: 81 73 01 99
E-mail: jk@greenklima.dk

www.greenklima.dk

Kompetencer: ventilations entreprenør, Ventilations ingeniør, ventilation, ventilationsanlæg, varmegenvinding, boligventilation, villaventilation, decentral ventilation, naturlig ventilation, køleunits, ventilationsaggregater, ventilations service, filterskift, proces ventilation, punktsug, skoleventilation, CTS anlæg, Nilan, Genvex, kølegenvinding, balanceret ventilation

Læs mere om Greenklima Aps


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Mere viden om CTS Anlæg:

CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) anvendes til at styre og regulere bygningers varme- og ventilationsanlæg, så de fungerer optimalt med det mindst mulige energiforbrug. CTS-anlæg er også et værktøj til løbende fejlfinding ved hjælp af indbyggede eller tilknyttede analysesystemer. Endelig kan CTS-anlæg anvendes til løbende registrering af ressourceforbruget.

Behovsrelateret styring

Moderne ventilationsanlæg og varmeanlæg styres ud fra en behovsrelateret strategi. Det betyder, at man ikke starter og stopper et anlæg ud fra et fast ugeprogram, men i forhold til fastsatte og målte komfortværdier hen over døgnet og ugen. Målingerne danner grund for styringen af: opvarmning, køling, lysregulering, solafskærmning, ventilation

Skal den automatiske styring fungere optimalt, er det vigtigt at sensorerne er placeret rigtigt og desuden er tilstrækkeligt fintfølende. Ellers vil styringen opleves som irriterende og mangelfuld af brugerne. Det var ofte problemet i de første generationer af styringsanlæg. Moderne styringsanlæg burde ikke have sådanne problemer - til gengæld kan det tage lang tid (flere år) at indregulere dem.


Servodan – Enkel installation af lysstyring i CTS-systemer
Ny DALI-sensor gør det enkelt at installere lysstyring i CTS-systemer. Tilkobling af sensor er enkel, og den indbyggede PIR- og installationstest sikrer, at installatøren overdrager en fejlfri installation til CTS-leverandøren.

Lysstyring i CTS-systemer stiller nogle særlige krav i forhold til stand-alone løsninger. Det gælder ikke mindst i installationsprocessen, hvor samspillet mellem installatør og CTS-leverandør er vigtigt. Derfor har Servodan nu udviklet en dedikeret DALI BMS-sensor.

"For at lette installationen har vi udviklet en sensor udelukkende til CTS-systemer" fortæller Henrik Norén, Portfolie Manager ved Servodan. "Sensoren er ab fabrik konfigureret som systemsensor. Den er derfor klar til installation ved levering, uden at det er nødvendigt at ændre konfigurationen først."

BMS-sensoren er enkel at installere, da den blot skal tilkobles direkte på DALI-bussen. Man sparer derfor installation af separat kabel til sensor. Sensoren tildeles en unik adresse, der gør det muligt at kommunikere specifikt med denne. CTS-systemet kan således forespørge om aktuelt lux-niveau samt PIR-status.

Detekteringsområde på 24 meter

Med en detektering på op til 24 m har sensoren en dækning, som er op til 4 gange større end tilsvarende BMS-sensorer. Dette reducerer antallet af sensorer og bidrager naturligvis også til forenkling af installationen.

"Sensoren giver mulighed for PIR- og installationstest for at sikre en fejlfri installation. Installatøren tester installationen via fjernbetjening helt uden involvering af CTS-leverandøren", tilføjer Henrik Norén. "Det kræver blot, at der er strøm på DALI-bussen. Installatør og CTS-leverandør kan derfor arbejde uafhængigt af hinanden, hvilket giver stor fleksibilitet i installationsfasen samtidig med at fejl elimineres".


Linse og PIR-teknologi er som i de øvrige Servodan-sensorer. Man har derfor også mulighed for at lave segmenteret følsomhed i op til tre sektorer af 120°. På den måde kan man reducere følsomheden i sektorer, hvor påvirkning fra f.eks. ventilationskanaler kan forårsage fejltænding af belysningen. Dette konfigurerer installatøren via fjernbetjening inden overlevering. PC-software er dermed overflødig, og man behøver ikke involvere CTS-leverandør


Intelligent CTS-styring øger driftssikkerheden hos DS Smith
Opdatering af CTS-anlæg udløser kontante energibesparelser og øger driftssikkerheden hos DS Smith i Grenaa, der er en af Danmarks største emballagevirksomheder.

Opdatering af CTS-anlæg udløser kontante energibesparelser og øger driftssikkerheden hos DS Smith i Grenaa, der er en af Danmarks største emballagevirksomheder.

Hvert år kan emballagevirksomheden DS Smiths fabrik i Grenaa nu se frem til en energibesparelse på 900 MWh, hvilket rundt regnet svarer til det samlede årlige energiforbrug i 50 parcelhuse.
Det skyldes en systematisk renovering og driftsoptimering af virksomhedens CTS-anlæg udført i samarbejde med den mangeårige samarbejdspartner, Schneider Electric. Her vurderer energikonsulent Frits Jensen, at omkostningerne til renovering og central styring af alle CTS-anlæg via en Sigma-platform er godt givet ud.

- Alt i alt er investeringen således tjent hjem på ca. 2,5 år alene via besparelser på el - og varmeregningen, siger Frits Jensen, energikonsulent i Schneider Electric.

Til kamp mod det skjulte energispild
Opdateringen sker som led i en samlet indsats for at nedbringe virksomhedens energiforbrug, CO2-udledning og samtidig øge driftssikkerheden, hvor nedbrud i CTS-anlæggene kan betyde kostbare driftsstop.

- Det er jo rart at se effekten slå ud på bundlinjen så hurtigt og markant, hvilket betyder, at den nødvendige opdatering af utidssvarende ventilationsanlæg mv. i stort omfang finansieres via energibesparelser, siger Kenneth Larsen, vedligeholdelseschef hos DS Smith.

Han understeger samtidig, at man nu har fået et samlet overblik og derigennem skabt mulighed for en langt mere behovsstyret ventilation og opvarmning i de 11 produktionshaller.

- Desuden kan vi straks gribe ind ved unormal drift og derigennem forhindre driftsnedbrud og samtidig dæmme op for et skjult energispild takket være de nye alarmfunktioner, siger vedligeholdelseschefen.

Treholdsskift stiller store krav til energistyring
For Kenneth Larsen har det stor betydning, at man fra én og samme platform nu kan reagere på alarmer i samtlige VVS-anlæg og bl.a. sikre en ensartet luftkvalitet i hver enkelt afdeling.

- Vi arbejder jo i treholdsskift, og anlæggene skal derfor sikre acceptable temperaturforhold døgnet rundt og løbende tilføre ca. 30 pct. frisk luft i produktionshallerne. Vel at mærke uden at overventilere og dermed udløse et unødvendigt energispild, siger han.

Han oplyser, at fem medarbejdere skal på kursus hos Schneider Electric, så de også er klædt på til at udnytte CTS-anlæggene optimalt i den daglige drift.

Det skjulte energispild afdækkes
For Schneider Electric er DS Smith et godt eksempel på, hvordan et langvarigt partnerskab kan skabe løsninger, der både kan afdække skjulte behov og anvise konkrete løsninger hen ad vejen.

- Vi har jo samarbejdet med DS Smith igennem en årrække, og den indsigt giver mulighed for løbende at afdække f.eks. det skjulte energispild og pege på driftsoptimeringer i dialog med kunden. Det vil typisk ikke være muligt, hvis du kun bliver bedt om løsninger på helt specifikke opgaver, siger Frits Jensen.

Det konkrete energiprojekt taler for, at det langvarige samarbejde betaler sig for begge parter.
 
Fakta:
CTS-anlæg:
Et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) er det muligt at det muligt at overvåge og styre tekniske installationer som varme, ventilation og køling fra centralt hold, hvilket ofte er med til at skabe et hurtigt overblik over tilstande og fejlmeldinger, så det er nemmere for det tekniske personale at optimere driften af installationerne. En optimeret drift er ofte forbundet med store energibesparelser


Caverion ruster sig til kamp på CTS-området
Der er store besparelser at hente, hvis man styrer energiforbruget intelligent i bygninger gennem såkaldte CTS-anlæg. Teknikentreprenøren Caverion er en af de mest erfarne system-integratorer, der nu opruster på området.

Bygninger udsættes for omskiftelige og til tider ekstreme vejrforhold. Det er en vanskelig opgave at få de tekniske installationer som f.eks. varme-, ventilations- og køleanlæg i bygningen til at fungere således, at de, der arbejder i bygningen, får et godt arbejdsmiljø med høj komfort samtidig med at drifts- og energiomkostninger minimeres.

En måde at styre dette på er ved at installere et såkaldt CTS-anlæg. Forkortelsen står for Central Tilstandskontrol og Styring, og amerikanske Trend Control Systems er en af verdens førende producenter af disse avancerede bygningsstyringssystemer.

Dansk systemintegrator opruster
Trends kontrolsystemer leveres, udvikles og idriftsættes af godkendte systemintegratorer, der er nøje udvalgt i hvert land kloden over. Nogle af disse specialiserede systemintegratorer er kvalificeret som Trend Teknologicentre, der kræver, at de lever op til høje og veldefinerede standarder for håndværksmæssig dygtighed, kontraktstyring, dokumentation og kvalitetskontrol. De kontrolleres alle jævnligt for at sikre, at standarderne overholdes.

En af dem er den danske teknikentreprenør Caverion, der har stor erfaring med CTS-anlæg. Koncernen går nu ind i CTS-kampen om Sydjylland, og har derfor ansat den 41-årige elektriker Thomas Bertelsen som afdelingsleder for CTS i Sydjylland.

Ny døråbner i Sydjylland
Thomas Bertelsen kommer senest fra en stilling som afdelingsleder for SE Big Blue, hvor han har arbejdet med CTS i to et halvt år. Tidligere har Thomas Bertelsen i 10 år været ansat i YIT, som Caverion hed indtil for knap to år siden. Så det er en tidligere medarbejder, der vender hjem.

- Med mine relationer i branchen skal jeg ud og åbne døre. Jeg skal passe eksisterende kunder og opdyrke nye, for der er et kæmpe stort potentiale i Sydjylland. På sigt skal afdelingen i Sydjylland udvides, og det skal jeg være med til, siger Thomas Bertelsen.

Caverion designer og leverer nøglefærdige anlæg til styring, regulering og overvågning af alle tekniske installationer i bygninger. I dag er flere end 1000 medarbejdere beskæftiget på de 14 servicecentre, der er spredt over hele landet.

- Vi opruster på Trend CTS, og vi skal have fokus på vores servicecentre, som skal være endnu stærkere på CTS. Området bliver endnu mere vigtigt i fremtiden, og jeg skal medvirke til, at Caverion får en endnu større del af Trend-kagen her i Danmark, fortæller Thomas Bertelsen.

Vækststrategi tiltrækker
En af grundene til, at Thomas Bertelsen har taget skiftet til Caverion, er den strategi, som administrerende direktør Peter Rafn har lagt frem mod 2017. Den omfatter blandt andet opkøb, ansættelser og investeringer.

- Det er en spændende strategi, der er lagt for Caverion, og jeg vil gerne være en del af Caverions interessante fremtid, siger Thomas Bertelsen.

Thomas Bertelsen bor i Kolding sammen med sin familie. Fritiden går med tre børn og træning.


Grøn kirke varmer op til hvid jul uden energispild
Præstø Kirke dæmmer op det store varmeforbrug, der generelt gør landets folkekirker til en stor energisluger sammenlignet med andre af statens bygninger. Samtidig skåner Præstø kirke sine kulturskatte og sikrer høj komfort til glæde for de mange kirkegængere, der ikke mindst besøger middelalderkirken i den kommende juletid.

Langt de fleste af landets ca. 2.300 folkekirker er fra en tid, hvor kirkegængerne beholdt overtøjet på for at holde vinterkulden på afstand under julegudstjenesten. I dag stilles helt andre krav til komfort og styring af indeklima for at undgå skade på uerstattelige altertavler, orgler, tekstiler mv.,  der typisk udtørrer ved stuetemperatur og lav luftfugtighed. Samtidig ligger mange folkekirker i den allerøverste ende, når det gælder varmeforbruget sammenlignet med de statslige bygninger som helhed. Det har man gjort noget ved i Præstø.

"Det høje varmeforbrug skyldes jo nok især kirkernes alder, fredningshensyn og deres særlige funktion - men renoveringen af Præstø Kirke kan måske inspirere andre menighedsråd, som jo står med samme udfordringer som os", lyder det fra Axel Bo Jensen, næstformand i menighedsrådet.

Fra 12 til 19 grader på mindre end tre timer
Komfort og bevaring af kulturarv kan nemlig godt gå i spænd og tilmed forbedre energiregnskabet, som det er sket i Præstø Kirke på Sydsjælland. Her styres indeklimaet nu via temperaturmålere placeret i kirkerummet og afvikles fra en samlet, online baseret platform med en grafisk brugerflade fra energivirksomheden Schneider Electric. Det skaber overblik og mulighed for at udnytte skiftende ude temperaturer og opvarme kirkerummet fra 12 til 19 grader på mindre end tre timer. Samtidig gør fugtighedsmålere det muligt at opretholde den rette balance mellem temperatur og luftfugtighed i kirkerummet.

Varmeforbruget sænkes varigt
Det er resultatet af en samlet energirenovering af den sen-gotiske kirke, hvor rådgivende ingeniør Moe A/S i samarbejde med Schneider Electric har implementeret den samlede automatikløsning.
Bygningsrenoveringen har stået på i tre år og beløber sig alt i til 9 mio. kr., hvor den tekniske styring af CTS, belysning og sikring tjener flere formål: 

"Den tekniske løsning fra Schneider Electric betyder, at vi har en god komfort under kirkehandlingerne uanset årstid og samtidig tager vare på kulturarven. Desuden har vi udsigt til at sænke forbruget på el og varme med 15-20 %. og effektivisere driften via en platform, der også omfatter automatisk styring af lys, automatisk låse funktion samt alarmer for vand og brand", siger Axel Bo Jensen, næstformand i menighedsrådet.

Nu kan forskellige lysscenarier i kirken nemt styres via en fjernbetjening eller via et timer modul placeret direkte i CTS-anlægget.

Fjernbetjening af kirken
Den online-baserede løsning og en grafisk brugerflade gør også hverdagen lidt nemmere for graveren Palle Hedegaard, der har det daglige ansvar for kirkens drift.

"Jeg kan åbne og lukke kirken hjemmefra og via SMS-beskeder straks reagere på f.eks. vandalarmer, som kan forårsage betydelige skader. Desuden er det langt nemmere at opvarme kirken uden at skabe problemer med luftfugtighed og træk takket være en samlet CTS-styring, ligesom en effektiv vekslercentral fordeler varmen via konvektorer under kirkebænke og radiatorer uden at skade altertavler og andre ting ", siger Palle Hedegaard.

Fakta:
Folkekirkens udfordring: Det høje varmeforbrug
Med et årligt varmeforbrug på ca. 171 kWh/m2 ligger de mange folkekirker fortsat i den øverste ende sammenlignet med statslige bygninger som helhed, der ifølge Energistyrelsen bruger 102 kWh/m2.

Det er bl.a. baggrunden for "Initiativet Grøn Kirke", som har til formål at sænke CO2-udslippet fra landets kirker. Foreløbig har ca. hver 10. kirke på Sjælland tilsluttet sig, hvorimod kun en pct. af de ca. 1.000 kirker i Viborg, Ribe, Haderslev og Aalborg Stift har gjort det samme. Se de grønne kirker på: www.gronkirke.dk