EMC

Forkortelsen EMC står for Electro Magnetic Compatibility elektromagnetisk forenelighed. EU har et direktiv for EMC, benævnt 2004 108 EU, hvor det blandt andet hedder, at der skal forefindes en EMC testrapport. EMC drejer sig om, at et givent udstyr skal udstråle mindst muligt elektromagnetisk felt/elektrisk støj

Leverandører af og viden om EMC:


Bolls Aps

Ved Gadekæret 11F
3660 Stenløse
Tlf. +45 48 18 35 66
E-mail: info@bolls.dk

www.bolls.dk

Kompetencer: EMC, Elsikkerhed, Maskinsikkerhed, Miljø prøvninger, Internationale godkendelser, Kvalitetsstyring, Vibrationstest, Lasersikkerhed, Lysmålinger

Læs mere om Bolls Aps


CB Svendsen A/S

Kirke Værløsevej 22-24
3500 Værløse
Tel: 44 48 52 86
E-mail: cbs@cb-svendsen.dk

www.cb-svendsen.dk

Kompetencer: EMC, 3d print, elektronikudvikling, elektronik produktionserigrafi

Læs mere om CB Svendsen A/S


Desitek A/S

desitek

Sunekær 8
5471 Søndersø
Tlf +45 63893210
E-mail: desitek@desitek.dk

www.desitek.dk

Kompetencer: Lynbeskyttelse, EMC, Overspændingsbeskyttelse

Læs mere om Desitek A/S


Dovitech A/S

Blokken 59
3460 Birkerød
Tlf.: +45 7025 2650
E-mail: Info@dovitech.dk

www.dovitech.dk

Kompetencer: Afskærmning, Blæsere, EMC dæmpning, Endestop, Lågekontakter, Magneter, Magnetfolie, Maskinsikkerhed, Mumetal, Måletransformatorer, Nanokrystallin, Relæer, Sikkerhedsrelæer, Sikkerhedslysgitre, Spoler, Spændingssensorer, Strømsensorer, Sølvbånd, Transformere, Ædelmetal

Læs mere om Dovitech A/S


EKTOS A/S

Farvervej 35
8800 Viborg
Tlf.: +45 7070 1499
E-mail: info@ektos.net

www.ektos.dk

Kompetencer: Printkort, Printlayout, Printmontage, Printplader, Printproduktion, Apparatmontage (box-build), CE-mærkning, Elektronikproduktion, Elektronikprøvning, Elektronikudvikling, EMC, EMC-test, PCB, Prototyper, SMD montage

Læs mere om EKTOS A/S


Mekoprint A/S

Hermesvej 2
9530 Støvring
Telf.: 99 36 56 00
E-mail: info@mekoprint.dk

www.mekoprint.dk

Kompetencer: Anodisering, Tastaturløsninger, Grafiske løsninger, Metalskilte, Touchfolier, Sensorer og elektroder, Frontfolier, Kabler og ledninger, Aluminiumsprofiler, Tyndepladeemner, Fræsede metalemner, EMC-afskærmninger, Faconætsning, CNC-drejning, Drejning, Spåntagning, Laserskæring, MIG Svejning, TIG svejsning, Robot svejsning, Lasersvejsning, Afgratning, Aluminium bearbejdning, Boring, Lavtryksstøbning, Højtryksstøbning, Finmekanik, Kantbukning, Maskinbearbejdning, CNC bearbejdning, Overfladebehandling, Spåntagende bearbejdning

Læs mere om Mekoprint A/S


Mere viden om EMC:

Samtidig skal det kunne modstå en vis mængde af indstråling fra et elektromagnetisk felt, der stammer fra et andet udstyr. Det skal med andre ord kunne "leve" i fordragelighed med andre udstyr, så der ikke opstår fejlfunktioner. Fabrikanter, der producerer elektrisk/elektronisk udstyr, skal altså med rimelighed sikre, at det hverken generer, eller bliver generet af, omgivelserne. F.eks. må en computer ikke udstråle sine meget høje frekvenser, så de generer modtagelsen af radio i samme rum. Omvendt må computeren heller ikke gå i stå eller lave fejl, når der tændes en cigaret med en elektronisk lighter i nærheden af den. Grænseværdierne for maksimum udstråling, samt minimum modstandsdygtighed over for indstråling, er beskrevet i nogle internationale tekniske standarder, som fabrikanterne skal leve op til.


FORCE – Guidelines til EMC-designet


27.aug 2020


Designere af elektronikprodukter kan gøre en række ting for at undgå, at brugerne får en dårlig oplevelse med produktet i brug. Læs de gode råd fra vores EMC-specialist.

Funktionsfejl med elektrisk årsag

Når et produkt holder op med at virke, er det uvæsentligt, om det sker på grund af brugsmiljøet såsom temperatur, fugt, mekanisk nedbrud eller for dårlige EMC-egenskaber. Brugeren oplever blot, at produktet ikke længere fungerer efter hensigten. Måske skal det slukkes og tændes igen. Eller måske kan det klares ved at gå ud af en menu i betjeningspanelet og derefter ind igen. Måske er produktet defekt og skal erstattes med et nyt. Uanset årsagen har brugeren haft en dårlig oplevelse med produktet, som designeren kan gøre en indsats for at undgå.

Forskellig indsats alt efter niveau

Elektronikdesigneren har heldigvis en stor pallette af designværktøjer at trække. Mulighederne for optimering af designet kan fordele sig på flere niveauer (se figur 1), så brugeren - der typisk kun oplever ’system’-niveauet - kan sikres bedst mulig funktion.

Forskningsprojektet PPEPP (Proaktivt Paradigme for Elektroniske Produkters Pålidelighed), som er ledet af FORCE Technology, opererer med skalérbarhed af designindsatsen alt efter, om der skal arbejdes på printkortniveau (PCBA) eller på indkapslingen (kabinettet) for et produkt. Hvis der skal designes en meget høj tolerance mod elektriske forstyrrelser, skal der måske sættes ind med designaktiviteter på alle niveauer samtidig.

Det vigtige print

For år tilbage udgjorde metalkabinettet en vigtig del af EMC-designet. I moderne designs er der ofte intet kabinet, og EMC-designindsatsen er nødt til at ligge på modul-, printkort- (PCBA) og komponentniveau. Printet skal kunne modstå elektriske forstyrrelser fra radiosendere (mobiltelefoni, NFC, WiFi) og elektrostatiske udladninger (ESD) i daglig brug uden nogen form for afskærmning. Det lægger pres på valget af komponenter, udformning af printkort og især opmærksomhed på interface mellem forskellige dele (eller printkort) i samme apparat.

Kort opsummeret

Meget kort kan EMC-hensyn koncentreres til nogle få afgørende forhold:

  • Printkortet er centralt. Et printkort uden mindst ét ’helt dækkende’ jordplan (groundplane – og også gerne nogle forsyningsplaner) kan næppe opnå de ønskede EMC-egenskaber. Fire lag i printet er oftest minimum. To lag kræver stor omhu! Vær også opmærksom på at holde impedansniveauet i alle delkredsløb ’lavt’ (dvs. helst ikke modstande i MΩ størrelse).
  • Strømforsyningen udgør bolværket og beskyttelsen mellem printkortet og elnettet. Der kan optræde overspændinger i kV størrelse og dækkende et frekvensområde fra kHz til hundreder af MHz.
  • Hvis produktet består af mere end et printkort, skal der især fokuseres på ledningsinterface mellem delene. Signalfiltre og overspændingsbeskyttelse er effektiv beskyttelse både mod forstyrrelser af signaler og kommunikation og udgør samtidig reduktion af den støj, der måtte blive genereret af printkortet selv.

FORCE – Er dit medicinske udstyr klar til den nye EMC-standard 1. januar 2019?
Den nye EMC-standard for medicinsk udstyr træder i kraft i januar 2019, og overgangsperioden med den gamle EMC-standard ophører. Der er væsentlige forskelle mellem de to EMC-versioner, som det betaler sig at sætte sig ind i, hvis man fortsat ønsker at sælge sine produkter i EU

Den 1. januar 2019 træder den gamle version af EMC-standarden for medicinsk udstyr ud af kraft, og alle medical devices - både nyudviklede og eksisterende produkter som sælges på markedet - skal leve op til den nye version af standarden EN 60601-1-2 edition 4.

Med overgangsperiodens udløb har man som producent ikke længere mulighed for at følge den gamle version af EMC-standarden. Er du producent, er det derfor vigtigt, at du sætter dig ind i forskellene mellem de to versioner af standarden, så du kan sørge for, at dit produkt stadig er lovligt at sælge.

Her er et overblik over, hvad du specielt skal være opmærksom på i forhold til den gamle EMC-standard.

Risikohåndtering og Risk Management File

Et centralt krav til medicoudstyr handler om risikohåndtering. Det betyder, at udstyret skal være konstrueret således, at der er minimal risiko for, at mennesker og omgivelser kan komme til skade. Producenter, som sætter et CE-mærke på deres udstyr, har ansvaret for løbende at analysere og reducere fejl ved selve udstyret og fejl ved brug af det.

I 4. udgave af EMC-standarden for medicoteknisk udstyr, EN 60601-1-2 (2015), er risikostyring en altdominerende del af standarden. I en særskilt risikoanalyse skal man dokumentere, at man har valgt EMC-testniveauer, der passer til det pågældende udstyr og dets anvendelse, til de mennesker, der tager udstyret i brug, og til brugsmiljøet. Og der skal tages hensyn til forudsigelig fejlanvendelse.

Afværg elektromagnetiske forstyrrelser

Risikoanalysen skal afdække de mulige konsekvenser af at eksistere i det elektromagnetiske miljø, som udstyret forventes at virke i over hele dets livscyklus. Hvis udstyret utilsigtet bliver påvirket af elektromagnetisk stråling, kan der være en risiko for, at udstyret ikke virker efter hensigten.

Tilsvarende kan udstyret selv forstyrre andet udstyr i nærheden. Det skal der tages højde for i produktdesignet for at undgå skadelige EMC-påvirkninger. Som producent skal man huske på, at mange elektroniske komponenter degraderes ad åre, og apparaters immunitet eller emission vil næsten altid ændres med tiden.

Ifølge EMC-standarden skal producenten selv angive, hvilke aktiviteter man vil foretage i forhold til elektromagnetiske forstyrrelser og nedfælde aktiviteterne i risikohåndteringsfilen (Risk Management File). Det er producenten og ikke test-laboratoriet, der udfører aktiviteterne, hvilket betyder at producenten selv skal opstille funktionskriterier under test og de konkrete EMC-testniveauer. Derfor skal der altid følge en Risk Management File med EMC-betragtninger med til testlaboratoriet, når producenten skal have sit udstyr EMC-testet.

Se eksempler på EMC-fænomener, som bør omfattes i producentens Risk Management File, i denne artikel: https://forcetechnology.com/da/artikler/risk-management-emc-medical-devices

Ting du skal huske:

  • Risikoanalysen skal afdække de mulige konsekvenser af at eksistere i det elektromagnetiske miljø i udstyrets totale livscyklus.
  • Under EMC-testen, skal man afdække, at udstyret ikke gør noget, der ikke var meningen, såfremt dette kan være forbundet med uacceptabelt risikoniveau (”basic safety”).
  • Standby-mode skal tænkes ind i risikoanalysen.
  • Hvis der indgår ikke-medicinsk udstyr i det samlede system, skal man huske også at undersøge om det ikke-medicinske udstyr kan holde til at blive anvendt i et medicinsk EMC-miljø. Dette gælder også udstyr udviklet af en tredjepart 

Opdelt i 3 forskellige brugsmiljøer

Ifølge EMC-standarden skal producenten i risikoanalysen redegøre for sandsynligheden for, at elektromagnetisk inkompatibilitet vil indtræffe i brugsmiljøet samt eventuelle konsekvenser af inkompabilitet. Testhuset skal kontrollere, at der er tænkt over dette ved at inspicere risikofilen, og produktet kan således ikke siges at overholde standarden, såfremt testhuset ikke har foretaget denne inspektion. Testhuset skal foretage inspektionen af risikofilen, men kræves som udgangspunkt ikke at være dommer over, hvor god eller dårlig risikofilen er. Bare at den er der, og at der er tænkt over EMC.

Som noget nyt er brugsmiljøet opdelt i tre forskellige grupper:

  1. Professionelle sundhedsfaciliteter, fx fysioterapilokaler, privat praksis, genoptræningscentre, tandlægeklinikker, kontormiljø med lægefagligt personale, fødselsklinikker, generelt hospitalsmiljø, operationsstuer og intensivafdelinger. 
  1. Hjemlige omgivelser, fx private hjem, plejehjem, biler, busser, både, gademiljøer, hoteller, restauranter, butikker og markeder. 
  1. Specielle miljøer, fx militær, ubåde, radarstationer, svær industri, minedrift, kraftværker, nær magnetiske scannere, nær HF-kirurgiudstyr, nær radioudstyr. 

Standarden giver et forslag til testniveau for hvert af de 3 brugsmiljøer. Ændres der på bare ét testniveau i forhold til miljø 1 eller 2, så siges produktet at skulle fungere i miljø 3. I så tilfælde skal producenten fastlægge testniveauerne i risikoanalysen for hver EMC-test, der skal udføres.

Noget at glæde sig over

Producenter af medicoteknisk udstyr kan glæde sig over, at der med EN 60601-1-2 (og ISO 14971) findes gode, standardiserede processer for, hvordan man sikrer sig mod fejl i sit udstyr under elektromagnetiske forstyrrelser. Effektiv risikostyring er ikke blot et regulatorisk krav og en sikring af mennesker og ejendom, det er ofte også en faktor til at reducere et produkts totale omkostninger i dets levetid, for fejlrettelser i markedet kan løbe op i betydeligt større omkostninger end det at designe og fremstille et sikkert produkt.

Hvordan kommer jeg videre?

FORCE Technology er specialister i produkttest og -godkendelser og har ekspertise indenfor EMC og medicinsk udstyr. Ønsker du hjælp til eller mere vide mere om, hvordan du kan efterleve den nye EMC-standard for medicinsk udstyr, så kontakt Jakob Steensen, Product Compliance Department, FORCE Technology, tlf. 43 25 14 00.

Læs mere her: https://forcetechnology.com/da/artikler/emc-standard-medical-devices


DTU investerer i nyt Elektromagnetisk Test Center
Nyt center vil styrke universitetets position som internationalt førende inden for forskning og test af elektromagnetiske systemer

DTU har allerede en unik position inden for elektromagnetiske systemer, herunder mikrobølgeteknologi til trådløs kommunikation og telemåling, som bl.a. anvendes i mobiler, radar, satellitter, medicinsk udstyr, sikkerhedssystemer og meget mere. Det skyldes en speciel testmetode, der er er udviklet på DTU, og som sikrer en meget høj nøjagtighed af målingerne. Den høje nøjagtighed er bl.a. altafgørende for den europæiske rumfartsorganisation ESA, der bruger DTU’s nuværende radiodøde laboratorium til test af satellit-antenner.

Nu har universitetet besluttet at udvide de eksisterende testfaciliteter væsentligt. Det sker med opførsel af en helt ny centerbygning, der kommer til at rumme både flere nye radiodøde laboratorier og undervisningslokaler. Det nye center betyder, at DTU fremover vil kunne foretage flere typer målinger af antenner og kredsløb i hele mikrobølgefrekvensområdet, fra 300 MHz til 300 GHz, hvilket er unikt i international sammenhæng.

Større samarbejde med virksomheder ”Det nye DTU Elektromagnetisk Test Center vil gøre os i stand til at udbygge de nuværende højpræcisions målinger af antenner til bl.a. ESA’s satellitter, samtidig med at vi får mulighed for avancerede målinger af andre mikrobølgeteknologier, fx til brug i 5G mobiltelefoner, trådløse netværk eller radarer til biler,” siger professor Olav Breinbjerg, DTU Elektro, der kommer til at stå i spidsen for centret. Olav Breinbjerg understreger, at det nye center ikke blot vil styrke DTU’s forskning, men også give mange flere studerende adgang til de radiodøde laboratorier, ligesom det vil åbne op for et øget samarbejde med virksomheder.

”I dag får vi henvendelser fra virksomheder både i Danmark og udlandet, som vi desværre ofte er nødt til at afvise, da vores nuværende testfacilitet kan være fuldt booket flere måneder frem i tiden. Med de nye radiodøde laboratorier vil vi langt bedre kunne indgå i denne type samarbejder, som også vil kunne gennemføres langt hurtigere end i den nuværende test facilitet. Her taler vi minutter i stedet for timer,” siger Olav Breinbjerg.

DTU’s ekspertise inden for test af elektromagnetiske systemer er unik og grundlaget for det tætte samarbejde med ESA. DTU’s status som referencelaboratorium for rumfartsorganisationen fortsætter. Denne status betyder, at virksomheder, der leverer antenner til ESA’s satellitter skal have foretaget kritiske test i DTU’s facilitet. I de kommende år er det således satellitterne til ESA’s nye meteorologiske satellitter, MetOp Second Generation, der bliver testet i Lyngby.

Opførslen af den nye bygning til DTU’s Elektromagnetisk Test Center begynder i 2020 og vil stå færdig i 2022. Bygningen kommer til at rumme i alt 4 nye laboratorier, 3 radiodøde laboratorier til forskellige typer af antennemålinger samt et skærmet rum til målinger af millimeterbølge komponenter og kredsløb. Derudover kommer bygningen til at rumme et stort undervisningslaboratorium og studiemiljø til de studerendes gruppearbejde, opgaveløsning med mere. Den nye bygning bliver med en gang forbundet til den eksisterende DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility, hvor ankomstområdet for alle antenner og kredsløb vil være placeret.


Megatrade forklarer kort hvad EMC er –
og hvad det står for i denne video

Elektronik bliver forstyrret af eksempelvis:
· Statisk elektricitet
· Radiosendere
· Computere
· Maskiner
· Lyn
· Magnetfelter

Hvis elektronik bliver forstyrret af ovenstående, er der et støjproblem eller "elektromagnetisk interferens"(EMI, red.)

Læs mere her