GPS-systemer

GPS-systemer - Leverandører af GPS-systemer finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end GPS-systemer, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om GPS-systemer:


Stella Care ApS

Kalkbrænderiløbskaj 6A, 1. TV
2100 København Ø
TLF: 42 42 90 60
E-mail: info@stellacare.dk

www.stellacare.dk

Kompetencer: GPS, GPS sporing, GPS til demente, GPS tracker til dementeGPS udstyr

Læs mere om Stella Care ApS


Geoteam – Marienborg Gods – ”Automatisk plovstyring er et af vores bedste maskinkøb”
Snorlige plovfurer med GPS-styring af ploven effektiviserer pløjningen hos maskinfælleskabet Marienborg Gods og Nybøllegaard med 10 procent. Traktorførere er imponeret over automatisk justering af furebredden

Den digitale udvikling inden for landbrugsmaskiner accelerer eksponentielt. I takt med, at autostyring af traktorer bliver mere udbredt, stiger antallet af anvendelsesmuligheder af det avancerede udstyr til at øge præcisionen af landmandens arbejde. En af de seneste løsninger er 100 procent automatisk GPS-styring af furebredden på ploven. Danmarks største leverandør til præcisionslandbruget forklarer Geoplovens fordele:

– Rigtig mange landbrug har GPS-baseret autostyring, så de kan slippe rattet og lade traktoren køre fuldstændigt lige. For at få endnu mere nytte af udstyret, kan man tilkøbe Geoplov og opnå snorlige plovfurer. Ved bakker, skiftende jordtyper og i mørke er det nemlig umuligt at pløje lige, men med Geoplov styres ploven automatisk af GPS-systemet, så du altid får furer som trukket efter en lineal, fortæller Henrik Rhode Nissen, kundekonsulent for landbrug ved Geoteam.

Geoplov er en overbygning til systemet Trimble Autopilot og virker på alle plove med variabel furebredde.

Vi når meget mere
Maskinfællesskabet MN I/S ejet af Marienborg Gods og Nybøllegaard på Møn købte for to år siden en stor, tifuret plov med ønsket om at køre ”on land” med autostyring. Men så snart den nye plov blev spændt for, skred den op til to meter til siden, når jordtypen skiftede mellem ler, sand og mose, eller når den kørte skråt på bakker.

– Vi havde rigtig svært ved at styre den nye plov, og vi skulle hele tiden korrigere. Traktoren kørte fuldstændig lige takket være GPS-autostyringen, men ploven sejlede af sted. Geoteam foreslog Geoploven, og det viste sig at være klogt. Det er noget af det bedste udstyr, vi nogensinde har købt. Vi sænker bare ploven og kører derudaf, samtidig når vi over 10 procent mere om dagen, siger Lars Haugaard, direktør i maskinfællesskabet MN I/S.

Udover det visuelt tilfredsstillende ved snorlige plovfurer, sikrer systemet, at der ikke sker overlap i pløjningen. Lars Haugaard har også registreret mindre slid på ploven, lavere brændstofforbrug samt markant friskere medarbejdere, der ikke længere behøver at koncentrere sig om konstant at rette ploven i 12 timer hver dag.

Lader sig ikke provokere
En af de traktorførere, der har førstehåndserfaring med den automatiske plovstyring, er Nikolaj Andersen. Han er imponeret over systemets effekt.

– Andre landmænd tror ikke på mig, når jeg forklarer, hvor godt systemet fungerer. Det er virkelig imponerende! Nogle gange slår jeg traktorens autostyring fra og prøver for sjov at provokere ploven ved at slingre fra side til side. Men lige meget hvad, retter den fuldstændig op og kører snorlige, forklarer Nikolaj Andersen.


Aalborg Universitet/Innovationsfonden – Nu skal det være slut med tomme og halvtomme lastbiler på vejene
Godstransport med lastbiler kan udnyttes langt bedre, end det sker i dag. Et nyt forskningsprojekt skal gøre det muligt for godsbranchen at minimere kørsel med tomme og halvtomme biler og dele kapacitet. Innovationsfonden investerer 10 millioner kroner i projektet

En opgørelse fra EU-landene viser, at 24 procent af alle kørte kilometer med lastvogn sker med tomme biler, og at køretøjerne i gennemsnit kun fragter 57 procent af det, de egentlig har plads til. Målet for et nyt dansk projekt er et automatiseret logistiksystem til deling af overskydende kapacitet. Inspirationen kommer blandt andet fra alliancer i luftfarten, hvor selskaber også fragter passagerer for hinanden.

- Resultatet bliver et beslutningsstøttesystem, så de konkurrerende transportvirksomheder, der ønsker at være en del af slutproduktet, kan optimere driften. Virksomhederne vil spare på det, men det giver også værdi til samfundet, fordi mindre lastvognskørsel reducerer trængslen og udledningen af drivhusgasser, siger lektor og projektleder Kristian Hegner Reinau fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.

GPS-registreringer vil vise, hvor de tusindvis af lastbiler befinder sig, og de tilsluttede transportvirksomheder skal komme med opdaterede oplysninger om overskydende eller manglende kapacitet til en fælles pulje. Desuden stiller de deres store flåder af lastvogne til rådighed for test af systemet i deres daglige produktion.

Transportforskningsgruppen på Institut for Byggeri og Anlæg, Center for Logistik på M-TECH, IKE-gruppen på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet samt Center for Transportstudier på Imperial College London i England skal håndtere de mange data og udvikle de nye algoritmer og forretningsmodeller, der danner baggrund for systemet. Advokatfirmaet Bech-Bruun skal tackle de juridiske udfordringer i projektet, mens Dansk Erhverv er med for at fremme samarbejdet og dele viden fra projektet med andre relevante aktører.

Software-virksomheden Gatehouse A/S vil efterfølgende tilbyde den færdige løsning til alle store logistik-virksomheder. Gatehouse har i forvejen investeret kraftigt i at udvikle systemer, som benyttes til tracking og flådestyring af globale transportører.
- Når vi i forvejen har styr på, hvor bilerne befinder sig, kan vi også udvikle systemet til at kunne se, når de kører tomme rundt. Vi skal så have hjælp fra forskningen til at udvikle de algoritmer, der kan fortælle systemet, at nu giver det mening, at to konkurrenter fragter varer sammen, siger Michael Bondo Andersen, adm. direktør i Gatehouse.

- FREJA Transport & Logistics A/S bidrager i projektet med data indsamlet via GateHouse fra FREJAs overvågede flåde. Vores strategi er at være helt fremme i brug af nye teknologier på transportområdet, siger økonomidirektør Lars Bakkegaard fra FREJA og tilføjer, at slutproduktet giver mulighed for betydelige besparelser, og at det kan løfte den danske transportbranche og forbedre dets internationale konkurrencekraft.
Danske Fragtmænd har samme forventning:
- Brug af data bliver en afgørende konkurrencefaktor i transportindustrien fremover. Projektet kan reducere vores udgifter, men det vil også generelt gøre os bedre til at udnytte de oplysninger, der gemmer sig i store datamængder, siger it-direktør Ulf Preisler.

- Vi ser frem til at deltage i projektet, som ligger fint i tråd med vores generelle fokus på fremtidens transport, herunder førerløse køretøjer, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, der er managing partner hos Bech-Bruun.

Samfundspotentiale
Ifølge Danmarks Statistik kørte danske lastbiler i alt 1.577 millioner kilometer godstransport i 2015. Det svarer til godt 39.000 gange rundt om Jorden. Ifølge en opgørelse fra EU-landende foregår 24 pct. af de kørte kilometer med tomme lastbiler. Hvis lastbiler bliver pakket bedre, mindsker det behovet for at køre rundt med tomme biler. Dermed bliver der mindre trængsel på vejene, mindre forbrug af brændstof og mindre CO2-udledning til miljøet.
Innovationsfondens investering: 10,2 millioner kr.
Samlet projektbudget: 15,1 millioner kr.
Varighed af projektet: 3,5 år
Projektets officielle titel: DiRECTLY (Databaseret REaltids KollaboraTivt Logistik sYstem)


GPSnet.dk forbedrer netværket med flere satellitter
GPS-teknologi bliver brugt oftere i landbrug og byggeri, og nu har et af de førende netværk, GPSnet.dk, fået tilføjet flere satellitter, og det giver endnu mere præcise opmålinger i svært tilgængelige områder.

I over femten år har forskellige brancher kunnet bruge GPSnet.dk til positionering med GPS på centimeters nøjagtighed ved eksempelvis byggeprojekter eller kloakeringsarbejde, og nu har firmaet bag netværket, GEOTEAM, opdateret GPSnet.dk, der giver endnu bredere anvendelsesmuligheder.

- Den nye udgave er forbedret med satellitter fra Europa og Kina. De indgår sammen med russiske og amerikanske i et netværk af over 80 satellitter, der sammen med stationære målestationer rundt om i Danmark er med til at give den mest nøjagtige udmåling herhjemme til gavn for især landmålere og entreprenører. De nye satellitter bevirker, at opmålinger i svært tilgængelige områder bliver nemmere og hurtigere at gennemføre end tidligere, forklarer Niels Rasmussen, der er forretningschef hos GEOTEAM.

Som eksempel på en opgave, der bliver nemmere med den nye udgave, nævner Niels Rasmussen opmålinger i baggårde ved høje beboelsesejendomme. Her kunne det tidligere være problematisk at få et ordentlig signal, hvilket forlængede arbejdet med opmålingen. Den risiko er nu minimeret.

Sparer tid
GPSnet.dk har på mange måde gjort arbejdsopgaverne lettere for entreprenører. I stedet for at skulle bruge et fikspunkt for sin udmåling, kan man med GPS-teknologien altid udmåle fra et vilkårligt sted, og det letter opmålingen.

- GPS-mulighederne har også gjort det nemmere at få et overblik over nøjagtig, hvor forskellige byggeelementer skal placeres. Fremadrettet vil teknologien være med til at spare mange ressourcer, fordi det bliver nemmere at finde eksempelvis skjulte installationer i jorden, da de nøjagtige positioner bliver indmålet. Dermed kan den ønskede installation hurtigere findes, mens risikoen for at skære ledninger og lignende over i søgningsprocessen minimeres, siger Niels Rasmussen.    

Optimerer høstudbytte
I takt med at GPSnet.dk er blevet udbredt og mere omkostningseffektivt, har landmændene også taget mulighederne til sig. Således er der i dag rigtig mange kunder blandt de professionelle fuldtidslandmænd med mange hektarer i markdrift.

- Landmændene bruger GPSnet.dk til de fleste arbejdsopgaver, lige fra pløjning til sprøjtning, og det har været med til at effektivisere og optimere i en branche, hvor små forbedringer kan gøre en forskel, fortæller Niels Rasmussen.

Konkret kan landmændene bruge GPS'en til ikke at overlappe ved sprøjtning eller gødskning. Og man kan også styre mængderne, der gives til forskellige områder på marken, så eksempelvis gødningen får det maksimale udbytte


Byggeri, industri og udlejning: Ny ID-løsning forbedrer sikkerheden
Trackunit DualID kombinerer flådestyring og brugeridentifikation i entreprenørmaskiner, lifte og gaffeltrucks. Med ny og kompakt ID-læser er sikkerhed og fleksibilitet i fokus.

Med over 100.000 aktive enheder på verdensplan er Trackunit A/S blandt de førende udbydere af flådestyring til maskinproducenter, industri, udlejningsbranchen samt byggeri og anlæg. Nu lanceres den ny hardwareløsning Trackunit DualID, som i kraft af separat og kompakt ID-læser er ekstra let at montere i maskinen.

DualID er en videreudvikling af Trackunit SmartID, der med brugeridentifikation og GPS-baseret flådestyring i én samlet løsning har opnået stor popularitet.

Mindsker risikoen for uheld og misbrug
- DualID er udviklet efter forespørgsler fra kunderne. Baggrunden er et ønske om at separere GPS-enheden fra ID-læseren og på den måde sikre øget fleksibilitet i forhold til placering og montering. Desuden opnår man, at de to enheder kan fungere uafhængigt af hinanden, forklarer David Hansen, der er salgsansvarlig for Trackunit på hjemmemarkedet.

DualID giver adgang til maskinen med enten RFID-kort eller pinkode. Produktet er kompatibelt med de såkaldte Smart PAL Cards fra IPAF samt det svenske ID06 og en række andre nationale ekkosystemer. Dermed kombineres adgangskontrol med sikkerhed mod uautoriseret brug. Samtidig gør brugeridentifikationen det enkelt for udlejningsfirmaer at fakturere forskellige kunder på baggrund af deres faktiske, individuelle brug - eksempelvis ved materiel opstillet på større byggepladser, hvor forskellige brugere skiftes til at anvende maskinerne.

- Tilbagebetalingstiden vil være kort for de fleste virksomheder. Udlejningsfirmaer opnår enklere administration og kan fakturere præcist baseret på den registrerede brugstid, mens slutbrugere nemmere kan optimere driften og gardere sig mod uheld og misbrug, fastslår David Hansen.

Systemet kan benyttes med alle typer maskiner inden for blandt andet byggeri, anlæg og industri - herunder entreprenørmateriel og lifte samt gaffeltrucks og andet internt transportmateriel. Produktet henvender sig både til maskinproducenter, udlejningsfirmaer, entreprenører og industrien.

Både central og lokal brugeroprettelse
- DualID er fuldstændig integreret med vores flådestyringsportal Trackunit Manager™, hvor brugeroprettelse og andre administrative funktioner kan styres centralt. Man kan også oprette et nyt bruger-ID lokalt på selve maskinen, hvis det er nemmest for kunden, slutter David Hansen fra Trackunit.

Det nye produkt er netop lanceret globalt og kan på hjemmemarkedet købes direkte hos Trackunit A/S