Harmoniske filtre

Harmoniske filtre - indenfor elbranchen findes der også filtre til reducering/fjernelse af harmoniske. Disse betegnes blandt andet som aktive filtre og passive filtre, eller blot generelt harmoniske filtre. Leverandører af Harmoniske filtre finder du på denne side.

Leverandører af og viden om Harmoniske filtre:


Simatek A/S

Energiens Hus
Energivej 3
4180 Sorø
Tlf.: 58 84 15 00
E-mail: office@simatek.dk

www.simatek.dk

Kompetencer: Posefiltre, støvfiltrering, filteranlæg til industrier indenfor bl.a. biomasse, kemikalier, kunstgødning, korn- og foderstoffer, mineraler, dyre- og fiskefoder, recycling, fødevarer og -ingredienser, pulvermælk og -drikke, centralt aspirationsanlæg, pneumatisk transportanlæg, centrale støvsugeanlæg, filterpatroner, filterposer, filterstyringer, ventilatorer, sluser og andet filtertilbehør. Idriftsættelse, service og vedligeholdelse af ældre filteranlæg samt modernisering og opgradering, 24-timers teknisk support

Læs mere om Simatek A/S


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

www.ultra-filter.com

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Union Oiltech ApS

union oiltech

Håndværkervænget 4 B
5700 Svendborg
Telf.: 76208010
E-mail: post@76208010.dk

WEB

Kompetencer: Filtrering, filteranlæg, båndfiltre, filterpapir, posefiltre, pumper Brinkman

Læs mere om Union Oiltech ApS