Kabelsøgere

Kabelsøgere - Leverandører af kabelsøgere finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end kabelsøgere, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om kabelsøgere:


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


HIN A/S

Langmarksvej 29
8700 Horsens
Tlf.: +45 7625 9090
E-mail: hin@hin.dk

www.hin.dk

Kompetencer: Spændingsvisere, Kortslutningsindikatorer, Multimetre, Installationstestere, Kalibratorer, Isolationstestere, Temperaturtestere, Kabelsøgere, Jording og sikring, Loddestationer, Håndloddeudstyr, Lodderobotter, Print og komponentbearbejdning, Loddepasta, Loddetin, Kabelforskruninger, Kabelsko Krympeslange, Beskyttelsesslange, kabelbindere, ESD arbejdsbeklædning ESD belægning, ESD indretning og opbevaring, Momentværktøj, Målerværktøj, Skruetrækkere og bits, Afisoleringstænger, Pressetænger, Skævbidere, Kabelsakse, Batterier, Maskiner til kabelkonfektionering, L-AUS værktøj, Testledninger, Alligatornæb, Prober, Stik til solceller, Medico-stik, Industristik og bøsninger, Multi-stik og bøsninger, Værktøjskufferter, Oscilloskoper, Strømforsyninger, Funktions-/signal-generatorer

Læs mere om HIN A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


pro-måling

Brombærhaven 28
3400 Hillerød
Tlf.: +45 21 670 036
Email

www.pro-maaling.dk

Kompetencer: Lasermåleudstyr, 3D DISTO, Afstandsmålere, Digital vinkelmålere og vaterpas, Endoskopkameraer, Fugtighedsmålere, GeoSLAM 3D scanning, GIS produkter, GNSS systemer, Kabelsøgere, Maskinstyring/sensorer, Metalsøgere, Trådløs Monitorering, Målehjul, Niveller Instrumenter, Rotationslasere, Rørlægningslasere, 3D Scannere, Streg- og Punktlasere, Teodolitter, Termometre, Totalstationer, Tilbehør til opmåling m.m.

Læs mere om pro-måling


ELMA – Hurtig og præcis lokalisering af installationer i jord med trådløst link mellem sender og modtager
Grundlæggende findes der to klasser kabelsøgere. Relativt billige og brugervenlige søgere med få indstillinger som EZiCAT serien fra Elma Instruments, med et enkelt sæt søgespoler til hurtig afsøgning af et område, f.eks. før opgravning.

Eller high end søgere som Ultra serien fra Elma Instruments med flere spoler for hurtig og præcis lokalisering og mulighed for let at følge og kortlægge installationer i jorden med endnu højere nøjagtighed. Disse søgere har normalt en række ekstra funktioner som f.eks. dybdemå-ling, indikering af signalretning, indirekte dybdemåling, kappefejlsøgning samt høj effekt signaltransmittere for søgning på lange afstande. Ultra serien er en professionel kabelsøgerserie med mange avancerede funktioner, men med sin intuitive betjening og danske menuer er den stadig meget let at betjene og man føler sig hurtigt hjemme i funktionerne.

Ultra Advanced tilbyder desuden 2 unikke funktioner som kan spare rigtig meget tid ved søgning på specielt store afstande og i områder med kilder til signalstøj. Med trådløs betjening af transmitter direkte fra kabelsøgeren kan f.eks. signalstyrke og frekvens justeres direkte fra modtageren på lang afstand, ligesom f.eks. leveret loopstrøm og jordmodstand kan aflæses- uden at man skal gå tilbage til transmitteren. Herved elimineres en faktor ved justering som normalt kan være en stor tidsrøver. Desuden har Ultra Advanced kabelsøgeren interferens overvågning for valg af bedste signal, så den korrekte frekvens kan vælges, allerede før søg-ningen påbegyndes.

Tidligere generationer søgere var helt afhængige af at følsomheden på søgeren manuelt og løbende blev justeret. En vigtig fea-ture ved en kabelsøger er nu semi- eller fuldautomatisk indstilling af forstærkning/følsomhed. Her indstiller søgeren en passende følsomhed, så man ikke risikerer at passere et svagt signal, ganske enkelt ved at have skruet for langt ned for følsomheden. EZi serien fra Elma Instruments fungerer helt fuldautomatisk og ved fravalg af avancerede funktioner sikres lynhurtig og ekstremt sikker afsøgning- hver gang- også for den urutinerede bruger.

Skal en installation lokaliseres og følges, ved f.eks. kortlægning, kan det i områder med mange installationer være en udfordring at vide sig sikker på, at man ikke følger den forkerte installation. Ved forbundne og parallelførte installationer vil der være en signal-vandring fra én installation til den anden (og tredje og fjerde osv. alt efter hvor massivt et område er installationsført). Med nye-ste generation af præcise kabelsøgere kan søgesikkerhed opnås på flere måder. Med nøjagtig dybdemåling, som også er ideel ved f.eks. frigravning af installationer, kan det sikres at man ikke pludselig hopper på et forkert signal på en installation i en anden dybde. Signalstrømmen kan måles undervejs i søgningen, som meget præcis indikator, da den vil være uændret i en ubrudt måle-kreds- så falder signalstrømmen kan det indikere at man har fat i f.eks. et retursignal fra et parallelført kabel.

Ultra serien fra Elma instruments kan desuden vise signalretningen ved brug af signaltransmitter, så det klart og enkelt indikeres med en pil, om man har fat i det rigtige signal i den rigtige retning, eller et retursignal som løber "den gale vej".

Har uheldet været ude og der er opstået en fejl, kan professionelle kabelsøgere finde jordfejl ved brug af en søgebøjle kaldet en A-ramme. Her udnyttes det at der dannes et søgbart felt omkring bruddet i jorden. Ultra serien fra Elma Instruments fås i sæt med A-ramme og sender helt op til 12W og anvendes de i kombination kan der effektivt installations- og fejlsøges. Tydelige pile i dis-playet viser ganske simpelt om kabelfejlen er foran eller bag ved operatøren, indtil det meget klart, indenfor få cm., indikeres at fejlen er fundet. Herefter tages let en dybdemåling, så der kan maskingraves tæt til kablet og de sidste cm kan håndgraves næn-somt.

Der findes meget tilbehør som kan hjælpe med lokalisering, også af ikke metalliske installationer som f.eks. kloak og vandrør. Elma Instruments tilbyder bl.a. signalsonde som kan monteres på f.eks. kloaksplit, signalslange, som kan indskydes i rør og afgive signal i hele sin længde eller kun i sondespidsen samt signaltænger som kan koncentrere et søgesignal i ledende installationer uden me-tallisk kontakt- simpelt og sikkert.

Du finder flere oplysninger på www.elma.dk , eller ring på 70 22 10 00 og få snak med vores produktspecialister.