Klimaskabe

Klimaskabe - Definitionen på klimaskabe eller klimakammer er et testrum, hvor der er mulighed for en trinløs justering af temperaturen og samtidig regulering af den relative luftfugtighed. Leverandører af klimaskabe finder du her

Leverandører af og viden om klimaskabe:


Citrotek ApS

Jespervej 50A
3400 Hillerød
Tel: +45 4824 3656
E-mail salg@citrotek.dk

www.citrotek.dk

Kompetencer: klimaskabe, klimakamre, klimarum, temperaturskabe, walk-in kamre, varmeskabe, ovne, frysere, CO2-inkubatorer, vakuumskabe, salttåge, saltspray, laboratorieovne, tørreskabe, køle inkubatorer, datalogging, vibrationer, stød/bump, droptest, kompression, Sinusvibration, Random, Sine-on Random, Chok, Frit fald, Bump, Topple test, Bounce test, Statisk Belastning, Shakers, Combined system, Elektro-Dynamisk vibrator, materialeprøvning, balancering.

Læs mere om Citrotek ApS


LH Laboratorie Service A/S

Lyngsiesvej 14B
8210 Aarhus
Tlf.: 86 92 37 71
E-mail: info@lhlab.dk

www.lhlab.dk

Kompetencer: Klimaskabe, kummefrysere, skabsfrysere, plasmafrysere, blodbankskøl, køleinkubatorer, rysteinkubatorer, racks, fryseæsker, centrifuger

Læs mere om LH Laboratorie Service A/S


Sindal Stålindustri ApS

W Brüels Vej 10
9800 Hjørring
Tlf.: 98904220
E-mail: info@sindalsteel.dk

www.sindal-steelindustry.dk

Kompetencer: Kapslinger, specialskabe, gulvskabe, klemmekasser, hygiejneløsninger, pulte, rackskabe, 19" rackskabe, tilbehør

Læs mere om Sindal Stålindustri ApS


Stego Norden AB

Förretagsallén 4
184 23 ÅKERSBERGA, Sverige
Tlf.: +46 8 545 86 160
E-mail : sales@stegonorden.se

www.stego-norden.se

Kompetencer: Kapslinger, Varmelegemer, Varmeblæsere, Ex Varmelegemer, Skabsventilaton, 19” Ventilationsmoduler, Termostater, Ex Termostater, Hygrostater, Skabsbelysning, Trykudligning

Læs mere om Stego Norden AB


Mere viden om klimaskabe:

Klimaskabe bruges til at generere et homogent og stabilt miljø, i hele testrummet, gerne med cyklisk funktion og hvor repetitionsnøjagtigheden af de forskellige setpunkter, er en af de vigtigste parameter.

Et klimaskab er et indelukket miljø der anvendes til at teste effekten af specificerede miljøforhold på biologiske emner, industrielle produkter, materialer og elektroniske apparater og komponenter.

Et klimaskab kan anvendes:
1. som en stand-alone test af de miljømæssige konsekvenser på prøvestykker
2. som en forberedelse af prøveemner til yderligere fysiske tests eller kemiske prøver
3. som miljømæssige betingelser for udførelse af test af prøver

Et miljømæssigt klimaskab producere et kunstigt et miljø, hvorunder maskiner, materialer, udstyr eller komponenter kan blive udsat for. Det bruges også til at accelerere virkningerne af eksponering for miljøet, sommetider i forhold faktisk ikke forventes.

Disse betingelser kan omfatte:
- ekstreme temperaturer
- pludselige og ekstreme temperaturudsving
- fugt eller relativ fugtighed
- elektrodynamiske vibrationer
- elektromagnetisk stråling
- salttåge
- regn
- forvitring
- udsættelse for sol, der forårsager UV nedbrydning
vakuum

Fremstillede prøver, prøver, eller komponenter er anbragt inde i klimaskabet og udsat for en eller flere af disse miljømæssige parametre for at fastslå pålideligheden eller foranstaltning eftervirkninger såsom korrosion. I tilfælde af maskiner, såsom forbrændingsmotorer, er biprodukter såsom emissioner overvåges.

Et klimaskab kan være et lille rum, der anvendes både til konditionering prøveemner og til at gennemføre testen. Det kan være en mindre enhed, der bruges til conditioning testemner. Også nogle kamre er små nok til at blive placeret på en universal testmaskine eller anden testapparat.
Mange klimaskabe er fastsat på et bestemt sæt af betingelser.

Som testkrav kan være relativt simple eller komplekse, miljømæssige klimaskabe varierer meget i størrelse, lige fra små enheder designet til placering på bænk toppe til store walk-in klimaskab. Testkamre har generelt viewports eller video feeds for at tillade visuel inspektion af prøven under testen. Reach-in kamre giver en åbning, teknikere kan bruge til at håndtere prøver. Klimaskabe leverer interiør visuel belysning skal tage hensyn til den producerede varme og kompensere i overensstemmelse hermed.

Som med den brede varians i størrelse, er en række af brugerkontrol muligheder, der spænder fra simple analoge indikatorer op til mere moderne digitale udlæsninger med LCD-skærme. Klimaskabe kan være computer programmerbare eller netbaserede. Klimaskabe kan også være webaktiverede testkamre.

Ofte vil det termiske område være større end det område, hvor man kan kontrollere fugten. Således kan mange klimaskabe generere temperaturer væsentligt over +100°C og langt under 0°C, hvor skabet så fungere som almindeligt temperaturskab, uden fugtregulering. I et temperaturområde, typisk imellem +10°C og +95°C, vil klimaskabet kunne regulere fugtniveauet imellem 10-98%rH.

Klimaskabe bruges til at generere et homogent og stabilt miljø, i hele testrummet, gerne med cyklisk funktion og hvor repetitionsnøjagtigheden af de forskellige setpunkter, er en af de vigtigste parameter. Det stiller krav til både målemetode, målekredsløb og styringen, at holde fugt og temperatur indenfor få procent af den absolut nøjagtighed.

Der findes klimaskabe med en absolut præcision typisk på under ± 1°C og under ±3% rH, i standard størrelser fra bare 34 liter test volumen og op til 3,4m3. Herefter er der tale om dissideret klimarum, også kaldet "walk-in skabe", som man går ind i og med størrelser startende fra nogle få kvadratmeter og opefter. Skulle standard klimaskabe ikke opfylde det specifikke behov, kan der oftest bygges klimaskabe, der er skræddersyet til kundens ønsker.

Ved krav om et relativt koldt og tørt testmiljø, kan det være nødvendigt, at "skylle" klimaskabets testrum igennem med trykluft, for at undgå overisning af affugtningssystemet. Denne funktion fås, som option til de fleste modeller af klimaskabe/klimakamre. Listen af optioner er i øvrig meget omfattende, hvilket giver mulighed for at bestille det samme grund-klimaskab, men specialiseret til et bestemt brug, stadig ved brug af standard optioner.

Selve styringen at klimaskabet er via en menubaseret touch interface, hvor brugeren har mulighed for at starte klimakammeret op, med nogle statiske værdier eller alternativt programmere en cyklisk og dynamisk profil, med mange steps. Endvidere kan klimaskabene kobles op til en computer eller virksomhedens netværk. Flere producenter af klimaskabe tilbyder software systemer, der kan kontrollere op til 100 enheder og samtidig logge data.

Nogle klimaskabe kan være prissat i den lidt høje ende, men set over tid, er disse klimakamre faktisk en meget økonomisk fornuftig investering. Klimaskabene er optimeret til det lavest mulige el-forbrug og med en forventet levetid på mindst 15-20 år, giver det rigtig god mening at betale lidt mere for selve klimakammeret, for så at have et produktionsapparat, der lover relative lavere driftsomkostninger, samt høj pålidelighed.


Citrotek – BINDER GmbH tilbyder nu INDIVIDUELLE løsninger til deres serie af klimakamre
Komplekse produkt-tests udføres i klimakamre for at bestemme levetid og robusthed af forskellige materialer

Ved meget specifikke krav og ønsker, lancere BINDER nu et nye koncept: ”BINDER INDIVIDUAL” som tilbyder en individuel tilpasning af temperatur- og klimaskabe således, at de er tilpasset kundernes krav.

Klimakamre anvendes i mange områder af industrien og videnskaben til at udføre krævende belastningsprøver af materiale. Kundernes specifikationer og standarder stiller ofte høje krav til simulations testkamrene, især i de tilfælde hvor man ønsker meget komplekse klimatiske tests.

BINDER GmbH, verdens største specialist i klimaskabe til videnskabelige og industrielle laboratorier, har i mange år tilbudt et en utrolig bred vifte af standard temperatur- og klimaskabe, ofte leveret direkte fra lager. Ikke desto mindre, er der stadig nogle meget specifikke kundekrav der ikke kan honoreres i standard- og serieproducerede testskabe. Til disse opgaver med meget specielle krav, lanceres nu konceptet ”BINDER INDIVIDUAL”, som tilbyder fleksible og specialiserede og individuelle løsninger, der er i stand til at efterkomme brugerdefinerede ændringer og forbedre af BINDER’s serieproducerede enheder, der dermed sætter testskabet i stand til at følge kundespecifikke krav.

Klimatiske test bruges til at afdækker modstandsdygtigheden af forskellige materialer og produkter i forhold til vejr- og miljømæssige faktorer, såsom temperatur og fugt, samt hyppige ændringer af samme. Cykliske klima- og temperaturtests kan virke som accelererede levetidstests med en time-lapse effekt og giver ofte en god indikation af levetid og robusthed. Ved visse materiale simulation test, med især af følsomme materialer, er det ofte nødvendigt at udføre arbejde på prøveemner med døren lukket. For at imødekomme disse specifikke krav, tilbyder BINDER to access-porte udført i rustfrit stål, med en handske monteret i hvert port hul. Dertil medfølger aftagelige neopren handsker. Denne tilpasning leveres som individuel option til klimaskabs serierne: MK, MKF, MKT, og MKFT. Adgangsportene tillader at en manipulation og håndtering kan udføres på prøveemner, selv når døren er lukket. Et termoglas vindue i døren sikrer, at operatøren har fuldt visuel kontakt med prøverne under testen. To medfølgende silikone propper, kan yderligere forsegle port hullet og dække handskerne, når disse ikke anvendes. Dermed opnås, at klimaet i kammeret forbliver upåvirket og takket være de aftagelige handsker og medfølgende forseglingspropperr, kan klimakamrets fulde klima- og termiske område frit anvendes.

BINDER’s produkter forhandles i Danmark af Citrotek ApS – Tel.: 4824 3656. Se mere om BINDERS mange produkter på siden www.binder-danmark.dk