Kortplotter

En kortplotter er reelt en lille skærm som tilsluttes udstyr, således at det sammen med et søkort og en GPS-antenne kan anvendes som marine navigation. Såfremt man bruger sin båd til fiskeri, kan man også anvende et ekkolods-modul, hvorved at man på sin kortplotter kan aflæse dybde, vandtemperatur, bundforhold og ikke mindst lokalisering af fisk.

Leverandører af og viden om Kortplottere: