LED pærer

LED pærer er anbefalelsesværdige da de bruger en del mindre strøm end andre elpærer. LED pærer har en længere levetid end andre pærer, og modsat eksempelvis sparepærer indeholder LED pærer ikke kviksølv, hvorfor de samtidig er mere miljøvenlige.

Leverandører af og viden om LED pærer:


Flash Light Group – Snubleulykker koster bygge- og anlægsbranchen milliarder hvert år


06.feb 2019


De fleste i byggebranchen regner ikke snubleuheld for noget særligt. Men læser man bygge- og anlægssektorens statistikker, er snubleulykker den næstvigtigste årsag til alvorlige uheld

De koster tid og penge, og selvom der er mange grunde til snubleuheld i vintermørket, er det også ret let at undgå uheldene. Ryddede transportveje og godt orienteringslys er et par af de enkle og billige ideer, der kan gøre en forskel.

Uheld på arbejdspladser har naturligvis både et menneskeligt og økonomisk perspektiv. Når det gælder praktik og økonomi, kan man konstatere, at bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven er i småtingsafdelingen, når man ser på det store regnestykke. Også selvom bøderne blev fordoblet i 2013 til 20.000 kr. og op til 40.000 kr.0 ved grove overtrædelser. For arbejdsulykker som f.eks. snubleuheld er langt dyrere for både virksomhed, stat og medarbejder, end de fleste er klar over.

Antallet af arbejdsulykker er højt og konstant
Arbejdstilsynet skriver i sin Årsopgørelse for Anmeldte Arbejdsulykker 20171, at ud af 42.000 anmeldte arbejdsulykker, var hele 42 % forstuvninger mv. Når det gælder udgifter til arbejdsulykkerne taler vi milliarder. DR Penge5 henviste i 2017 til en stor undersøgelse, der har beregnet, at arbejdsulykker årligt koster staten hele 6 mia. kr.

Den branche, der er hårdest plaget af uheld, er vand-, kloak og affald med 464 uheld pr. 10.000 beskæftigede1. Men lægges opførelse og nedrivning af byggeri sammen med anlægsarbejde og færdiggørelse af byggeri bliver det branchegruppen med flest anmeldte arbejdsulykker på 961 pr. 10.000 beskæftigede. Og det er dyrt.

For virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen betyder det bl.a., at man har de næsthøjeste arbejdsskadeforsikringspræmier ud af 10 brancher2. Arbejdsgivernes præmieudgifter var i 2011 (2016 kroner) på 684 mio. kr.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skriver, at der i 2017 blev udbetalt 3 mia.4 kr. i erstatning for mén og tab af erhvervsevne til de skadesramte. For den enkelte arbejdsgiver koster en arbejdsulykke med sygefravær over 30 dage iflg. notatet fra Arbejdstilsynet2 hele 58.400 kr. for arbejdsgiveren til løn under sygefravær og udgifter til oplæring og rekruttering - eksklusivt produktionstab.

Det betyder, at Bygge- og Anlægsbranchens samlede omkostninger ved arbejdsulykker iflg. Arbejdstilsynet årligt løber op i 5,1 mia. kr.2

Undgå ulykker - ryd op og tænd for orienteringslyset
Men hvordan undgår man eller i det mindste begrænser antallet af f.eks. snubleulykker? Det har Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg flere bud på:

"De mest almindelige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen er fald og snubleulykker, ulykker med håndværktøj eller maskine samt ulykker ifm. tunge løft." Om snubleulykkerne skriver BFA: "At det ofte skyldes manglende orden og ryddelighed på pladsen f.eks. kabler, materialer eller affald, der ligger og flyder. Men snubleulykker kan også skyldes glat underlag eller ujævnt terræn samt manglende belysning!"

De fleksible og økonomiske LED-strips viser vejen
Når adgangsvejene er ryddet, og ansvaret for at holde dem ryddede er placeret, er næste skridt til at undgå snubleuheld et økonomisk, effektivt og fleksibelt orienteringslys, der kan oplyse alle adgangsveje på byggepladsen, trappeopgange, kældergange og alle de andre steder, hvor mennesker færdes.

"Fordelene ved Glorie LED-strips er, at de kan hænges op på gelændere og rå betonvægge." Glorie LED-strips er IP67 og kan bruges på byggepladser med slagfast gummikabel. De kommer i 50 meter ruller, der kan sættes sammen til en 100 meter lang orienteringslyskæde med mulighed for at blive klippet til inden for én meter, hvilket gør dem lette at tilpasse på stedet. "Det gør Glorie LED-strips til en meget fleksibel og økonomisk løsning i forhold til traditionelle kædearmaturer," fortæller Rasmus Edahl fra Flash Light Group A/S.

LED-strips er med andre ord en økonomisk, fleksibel og effektiv måde at undgå en stor del af snubleulykkerne, fordi man i halvmørket overså det kabel, den spand eller det tilfrosne vandhul, der var på vejen hen til byggeriet eller skurvognen en tidlig morgen. Og der er både tid, penge og besvær at spare på lidt rettidig omhu.


Prestigefuld pris går til præcis lysstyring
Fremtidens belysning i skoler og på kontorer bliver styret efter brugernes behov

LED-pærer kombineret med internet-opkobling og intelligent software kan give mere effektiv anvendelse af energi og bedre lysforhold, viser det projekt, der modtager ELFORSK Prisen 2018.

Frihed til at vælge præcis den belysning, der passer til det enkelte klasselokale eller det enkelte kontor. Det er temaet for det forsknings- og udviklingsprojekt, der netop har fået overrakt ELFORSK Prisen 2018 af tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard på Energiens Topmøde i København.

I dag foregår styring af elektrisk lys typisk ved, at man tænder og slukker for kontakter. Hvis det skal være en anelse mere avanceret, kan man skrue op og ned for lysstyrken i lamperne. Men fremtidens belysning tager udgangspunkt i brugernes behov. 

- Næste generation af styring af lys i bygninger inddrager brugere på en ny måde og kan give en mere effektiv brug af el for familier og virksomheder, siger lektor Kjell Yngve Petersen fra IT Universitet i København.

En lys fremtid

IT Universitetet har testet en masse løsninger med sensorer, internetopkoblede LED-lyskilder og den software, der fremover kan være med til at give brugerne det lys, de foretrækker til konkrete situationer. Resultaterne er så gode, at de allerede indgår i undervisningen af arkitekter og lysdesignere på IT Universitetet og hos en af partnerne: Det Kongelige Danske Kunstakademi, Skolerne for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Viceadministrerende direktør Anders Stouge fra Dansk Energi glæder sig over, at den høstede viden kommer i brug med det samme.

- Der er ingen tvivl om, at det projekt, IT Universitetet har gennemført sammen med en række partnere, sender et stærkt lys ind i fremtiden. Vi ser allerede nu, at unge studerende bliver undervist i de nye muligheder, digitaliseringen og den teknologiske udvikling frembringer. Det vil give bedre og mere energieffektivt lys for eksempel på skoler og kontorer, siger Anders Stouge.

Bedre lys på folkeskoler
Kjell Yngve Petersen fra IT Universitet håber, at kommunerne vil tage mulighederne for at skabe disse lokale og selvjusterende systemer til sig, når de bygger nye folkeskoler og renoverer mange af de gamle.

- Foreløbig er der aftaler med tre folkeskoler i København om at afprøve dynamisk lys i forbindelse med renoveringer, oplyser Kjell Yngve Petersen og nævner, at flere af de øvrige partnere i projektet, Spektra LED, Creasign, Sweco, Fagerhult og Jesper Kongshaug Architectural Lighting, arbejder nu alene eller sammen med nye partnere videre med de høstede erfaringer.

Projekter som det, der har modtaget ELFORSK Prisen 2018, kan ifølge Anders Stouge fra Dansk Energi være med til at sikre Danmark en position som frontløber for intelligent brug af teknologi, hvor mennesker, teknologi og energisystemer spiller sammen.

- Vi har stærke traditioner for design i Danmark, men den internationale konkurrence indenfor energiteknologier bliver også skærpet i disse år, hvor markedet for grønne løsninger stiger. Derfor skal vi holde os skarpe og prioritere forskning, udvikling og demonstration bl.a. i effektiv brug af energi. Ved at kombinere dem med den nyeste viden om belysning kan vi skabe vækst, udvikling og eksport, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi.


LED-lys i butikker kan skære 53.000 tons af CO2-udledning
Danske detailbutikker kan på landsplan spare 249 mio. kr. og 53.000 tons CO2 over syv år ved at skifte lyskilder til LED-belysning

Nye tal viser, at et stort flertal af butikker ønsker at skifte til LED.

I 2016 og 2017 har flere end hver tiende af Danmarks små og mellemstore detailbutikker haft besøg af Energistyrelsens kampagne Mindre strøm, mere bundlinje.

Besøgene har afdækket, at butikkerne ved at udskifte deres lyskilder til LED kan spare 249 mio. kr. og 53.000 tons CO2-udledning over syv år.

"Jeg synes, det her er et godt eksempel på, at mange bække små kan gøre en stor å. Og alene ved at tænke i mere energirigtige lyskilder, kan butikkerne faktisk rykke på noget i forhold til at mindske CO2-udledningen og så spare penge samtidig", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Butikkerne vil gerne skifte til LED
Den seneste evaluering af kampagnebesøgene viser, at hele 29 procent af virksomhederne efterfølgende har kontaktet en elektriker, installatør eller lysleverandør for at udskifte deres nuværende belysning til LED-belysning. Yderligere 24 procent overvejer at søge rådgivning omkring udskiftning af deres belysning.

Finansiering er den største barriere for de små butikker, men otte ud af ti besøgsbutikker vurderer det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil vælge LED, næste gang de skal udskifte belysningen i butikken.
"Energistyrelsens kampagne viser, at der er meget at komme efter ude i detailhandlen, og at butiksbesøgene sammen med de konkrete beregninger har givet butikkerne mod på at kigge energiforbruget efter i sømmene. Noget, jeg håber, de vil fortsætte med – også på andre områder end belysning ", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Evalueringsrapporten viser en generelt stor tilfredshed ved samarbejdet og metoden, som ligger til grund for kampagnen.

Fakta:
Mindre strøm, mere bundlinje er Energistyrelsens indsats for energibesparelser i detailhandlen.

På landsplan er besparelsespotentialet i detailhandlen 249 mio. kr. og 53.000 tons mindre CO2 udledning over 7 år. Til sammenligning er den årlige CO2-udledning pr. indbygger i Danmark 6,9 tons.

Kampagnen har besøgt 2.102 små og mellemstore detailbutikker i 39 kommuner.

Næsten halvdelen af detailbutikkerne har et besparelsespotentiale.

Det gennemsnitslige besparelsespotentiale pr. butik er 31.051 kr. over syv år.

29 % af besøgsbutikkerne har taget kontakt til en el-installatør el. lign. for at få rådgivning om LED belysning.

Ni ud af ti butikker er positive eller meget positive over for Energistyrelsens kampagne.

Oplysningerne fra besøgene i detailbutikkerne er indtastet i Energistyrelsens lysberegner.


CO2LIGHT A/S – Nye forpagtere sætter historisk café i et nyt spændende lys
Sommersolen er begyndt at stå højt over de historiske vikingegrave i Nørresundby lige nord for Aalborg, og inde i museets café skifter et nyt, smart lys-setup løbende farve over de to nye forpagtere

Et koncept, der blandt andet skal komplimentere det nye menukort samt give gæsterne en ekstra god café-oplevelse. René Maxwell og Thomas ’Madfar’ Farsinsen er nu lidt over 2 måneder inde i opstarten efter overtagelsen af caféen, og de har rigeligt at se til.
Maden er lavet fra bunden ud fra et godt klassisk design med øje for smag og enkelthed – og af sæsonens lokale råvarer. Et koncept, begge forpagtere tror på vil falde i god vikingejord – især hos de lokale gæster. Og spørger man den erfarne restauratør René Maxwell, har modtagelsen været rigtig god på beskedent jysk: 

- Jamen, det er simpelthen gået over alt forventning, og jeg synes, at vi er blevet taget rigtigt godt imod herovre. I åbningstiden fra kl. 10 – 17 tirsdag til fredag har vi nok 20 spisende gæster om dagen – mange lokale seniorer, og derudover har vi stort set været fuldt booket med selskaber i weekenderne, og det ser ud til at fortsætte henover sommeren, siger den tilfredse restauratør.

René Maxwell er et velkendt ansigt i restaurationsbranchen, hvor han har haft sin gang siden 12 års alderen. Som søn af Astrid Maxwell, som i mange år drev Skydepavillonen i Aalborg, er han en erfaren herre, og har igennem de sidste 15 år været med til at drive flere spisesteder i Aalborg - eksempelvis Café Klostertorvet, Café Ministeriet og Brasserie Mundgott. Alle velbesøgte og populære steder igennem årene. Sammen med makkeren ’Madfar’, som er blevet et kendt ansigt bag kogegryderne i de senere år, kæler de for både smagsindtrykkene og oplevelsen for gæsten.  

Nyt LED-lys og rustik, nordjysk smag

Udover Thomas Farsinsens helt særlige nordjyske touch ved maden, er en anden speciel detalje ved den nyforpagtede café det nye lys-setup i lokalerne. Da René Maxwell drev Café Ministeriet, havde han nemlig fået installeret lys, der løbende skiftede farve. En sanselig oplevelse han syntes, der skulle videreføres til Café Lindholm. 

Med specialdesignede lamper fra Nordlux over bordene, og et godt 80 meter langt farveskiftende LED-bånd med dioder (også kaldet frisekantsbelysning), leveret af LED producenten CO2LIGHT, kan Café Lindholm nu tilbyde helt specielle temafester, firma-arrangementer og bryllupper med videre, hvor forskellige farver understøtter stemninger, logoer, tøjvalg, og udvalgt interiør osv.
I den forbindelse nævner René Maxwell en nylig pigekonfirmation, hvor farvekoden var prangende lyserød til stor begejstring for konfirmanden og hendes mange gæster.

Udover det skiftende lys har makkerparret også tænkt ’grønne tanker’ mht. at spare på strømmen og pengepungen, og CO2LIGHT har derfor også energioptimeret lyset i både køkken og restaurant. Det har været lidt af et sats, men en investering begge forpagtere er glade for at have lavet.

-    Jeg synes helt klart, at det er det rigtige valg i forhold til lyset herovre. Der er blevet kælet for detaljerne, og det samme siger vores gæster. Det pepper helt klart oplevelsen op for gæsten, det ser godt ud, og så er LED jo billigere i længden, lyder det fra Rene Maxwell, mens lyset over ham skifter til en blålig nuance. 

Kort og godt. Nu har du altså mulighed for blandt andet at få serveret velsmagende, rustikke sandwich, sunde salater, charcuteri – både hjemmelavet og fra lokale slagtere, god vikingekaffe og dejlige, søde desserter, mens du nyder udsigten over Lindholm Høje i en helt ny, rolig atmosfære. Hvilken farvekode der skal sætte præg på frokosten, må være op til den enkelte, men om du er til rød, gul, blå eller lilla, er det en sanselig oplevelse og helt bestemt besøget værd.


green ID – Nu kan tynde T5 lysstofrør nemt udskiftes til LED
Ny teknologisk løsning gør et skifte til LED lysrør ekstra rentabelt

LED lysrør har i de senere år afløst mange traditionelle lysstofrør af typen T8. Nu er teknologien videreudviklet, så der også er god økonomi i at udskifte de tyndere T5 lysstofrør, som er blevet sat op i stor stil de seneste 10 år.

– Innovationen løber stærkt inden for LED lysrør. Senest med modeller, hvor der er indbygget driver i T5 røret, fortæller Jeppe Ruseng Hansen fra green:ID, som markedsfører de nye løsninger.

– Med LED kommer strømforbruget ned på ca. det halve i forhold til traditionelle T5 rør, og samtidig er levetiden 5-6 gange længere. Det sikrer markante besparelser ved udskiftning af rørene.

Kort tilbagebetaling - lang garanti
De virksomheder og institutioner, der overvejer at udskifte deres T5 lysstofrør med LED, kan se frem til en reelt
set risikofri investering. Dels fordi den sparede strøm i de fleste tilfælde betaler rørene tilbage på kun 12-18 måneder ved gængs brændetid, og dels fordi green:ID yder minimum 36 måneders fuld garanti.

En anden fordel i hverdagen er den mere behagelige lyskvalitet, der opleves med LED. Teknologien i et traditionelt lysstofrør betyder, at det blinker 50 gange i sekundet. Selv om menneskets øje ikke opfatter dette, registreres blinkene af hjernen og det kan virke trættende at arbejde længe i denne type lys.

Dækker hovedparten af armaturer
De nye LED T5 lysrør fra green:ID fås i forskellige udgaver – med intern og ekstern driver samt driverfri – som tilsammen dækker langt de fleste armaturer, der er på markedet. De monteres direkte i armaturet, og rørene har et strømforbrug på fx 15, 24, 32 eller 40 watt i de forskellige længder og har en levetid på mindst 40.000 timer.

Yderligere information på www.green-id.dk


Sunflux – Hvorfor vælge LED lys?
LED pærer koster lidt mere end almindelige halogenpærer og glødepærer, så hvorfor investere i LED lys?

Der er mange fordele ved at vælge LED frem for traditionelle lyskilder. Teknologien i LED pæren er i dag så gennemudviklet, at den kan tilbyde næsten samme lysfarve (Kelvin), lysstyrke (Lumen), spredningsvinkel og farvegengivelse (Ra), som en traditionel halogenpære.

LED pærerne bruger mindre strøm, så du sparer på din elregning samtidig med, at du undgå unødigt spild, da LED pærer er yderst effektive i deres omdannelse af elektricitet til lys. Traditionelle lyspærer derimod omdanner det meste af den forbrugte elektricitet til varme (spild). Du bidrager yderligere til miljøet, da LED pæren ikke indeholder skadelige kemikalier, som fx kviksølv, og ca. 85% af LED pæren kan genanvendes.

LED pæren har en lang levetid; typisk 20.000-40.000 timer sammenlignet med glødepærens 500-2000 timer.


Sunflux – Visually Impaired Collection
Visually Impaired Collection er en helt ny produktserie fra SunFlux, der består af højkvalitets LED lyskilder udviklet specielt tilmennesker nedsat syn.

Visually Impaired Collection tilbyder højkontrast og farvegengivelse og er løsningen for mennesker med synsnedsættelse, derønsker at forbedre deres lys i boligen eller på arbejdspladsen. Pæren giver et langt bedrearbejdslys i fx køkkenet eller stuen, men også kontorarbejdspladser kan ved at skiftetil disse specialpærer være med til at forbedre arbejdsmiljøet for virksomhedens medarbejdere.
De nye LED pærer er altså ikke blot et hjælpemiddel til svagtseende, de har helt generelt en lang række positive effekter; LED pæren kan være en del af en lysterapi mod vinterdepressioner og hjælpe med at synkronisere døgnrytmen, og herved forbedres søvnen. Alt dette vil være medvirkende til at øge den enkeltes livskvalitet.

Vil du vide mere om disse nye produkter?
Besøg os på:
Web: www.prolys.dk eller
Facebook: www.facebook.com/prolys

Du er også altid velkommen til at kontakte
salgsansvarlig Thomas Hornsyld på mobil 22
11 75 48 eller th@prolys.dk.