Lynbeskyttelse

Lynbeskyttelse - I Danmark er der ingen lovkrav om beskyttelse mod lyn, og dermed heller ikke for beskyttelse mod virkninger af direkte lyn i bygninger og anlæg. Der udføres dog lynbeskyttelse på mange anlæg og bygninger ud fra en risikovurdering, primært for at beskytte personer, der opholder sig i bygningen eller anlægget.

Leverandører af og viden om lynbeskyttelse:


Dan Delektron A/S

dandel logo

Rytterskolevej 22
7080 Børkop
Tlf 70 10 88 88
E-mail: mail@dandel.dk

www.dandel.dk

Kompetencer: Lynbeskyttelse, transientbeskyttelse, jordingsanlæg, elektrisk støj, potentialudligning

Læs mere om Dan Delektron A/S


Desitek A/S

desitek

Sunekær 8
5471 Søndersø
Tlf +45 63893210
E-mail: desitek@desitek.dk

www.desitek.dk

Kompetencer: Lynbeskyttelse, EMC, Overspændingsbeskyttelse

Læs mere om Desitek A/S


JDB El-teknik

H.C. Ørsteds Vej 50C
1879 Frederiksberg C
Tlf.: 53 58 28 01
E-mail: jdb@jdb-elteknik.dk

jdb-elteknik.dk

Kompetencer: Dørtelefoner, Netværksinstallationer, Energirådgivning, Elektriker, Hjertestarter, Lader til elbil, knx, lynbeskyttelse

Læs mere om JDB El-teknik


Mere viden om lynbeskyttelse:

Lynbeskyttelse er også en vigtig faktor ud fra nogle miljømæssige og økonomiske konsekvensvurderinger, hvor forsikringsforhold også indgår.

Der er i Danmark ikke den store tradition for at beskytte sig imod lynnedslag - og risikoen for at en bygning eller et anlæg placeret i  Danmark bliver ramt kan også i nogen situationer være lav. Det er dog til en vis grad hasard at etablere et funktionskritisk anlæg - såsom et hospital, en  datacentral, et kritisk procesanlæg eller andet uden at skele til hvad der vil  ske i tilfælde af direkte eller indirekte lynnedslag. Endeligt skal man være meget opmærksom, hvis man designer og bygger anlæg i andre dele af verden, hvor lyn-hyppigheden kan være meget højere end i Danmark.

Der findes en række gode metoder og standarder, der beskriver hvorledes et moderne anlæg kan  beskyttes - og det er således den der designer anlægget der har ansvaret for at vurdere risikoen for skade ved lynnedslag og etablere nødvendig beskyttelse i henhold til dette.

IEC, der er en international standardiseringsorganisation, har udgivet en række standarder beskrevet bl.a. i IEC 62305-1 til -4, der beskriver detaljer om hvordan et godt lynbeskyttelsessystem opbygges.

Lynbeskyttelse bør altid etableres som  både ydre beskyttelse - en sikring af at anlægget eller bygningen kan holde til  et direkte lynindslag - og som indre beskyttelse - hvor der internt i installationerne indbygges sikkerhed for at ingen installationer eller udstyr bliver forstyrret eller tager skade som følge at et lynnedslag i eller i nærheden af installationen.

Til både den indre og den ydre beskyttelse skal der etableres et godt og bestandigt jordingsanlæg, hvor der i så stor udstrækning som muligt bør etableres fundamentselektroder - og hvor bygningsdele af metal potentialeudlignes til dette jordingsanlæg. Ved etablering af jordingsanlæg og potentialeudligning skal der i tages de nødvendige hensyn til korrosion. Den ydre beskyttelse - Indfangningsanlæg - etableres med enten maskenet eller opfangere - eller en kombination. Dette anlæg skal dimensioneres iht. IEC 62305-3. Det anbefales at metalliske bygningsdele i videst muligt omfang inddrages i lynbeskyttelsessystemet, men det kræves at der tages hensyn til materialetyper og dimensioner.

Den indre lynbeskyttelse omfatter som det væsentligste en effektiv overspændingsbeskyttelse af elektriske installationer og elektroniske styringer, samt gennemgribende potentialeudligning af ledende installationer og bygningsdele. I nogen tilfælde skal der etableres specielle føringsveje og skærmning af elektriske installationer. Alle lynbeskyttelsesanlæg skal iht. til IEC standarderne inspiceres med jævne mellemrum og der bør udarbejdes en udførlig dokumentation der beskriver omfanget af beskyttelsesinstallationerne.

En lynafleder til lynbeskyttelse er et metal stang eller metalgenstand monteret på toppen af en bygning, elektrisk forbundet ved hjælp af en wire eller elektrisk leder til at interface med jorden eller "jord" gennem en elektrode, udviklet til beskytte bygningen i tilfælde af lynnedslag. Hvis lynet rammer bygningen vil det fortrinsvis finde den stang og gennemføres til jord gennem ledningen, i stedet for at passere gennem bygningen, hvor det kunne starte en brand eller forårsage elektrisk stød.

En lynafleder er en enkelt komponent i et lynbeskyttelse system. Lynafledere kaldes også knopper, eller luft-terminaler. Lynbeskyttelse kræver forbindelse til jorden for at udføre sin beskyttende funktion. Lynafledere og deraf lynbeskyttelse kommer i mange forskellige former, herunder hule, faste, spidse, afrundede, flade strimler eller endda børste-lignende. Den vigtigste egenskab ved alle lynafledere er, de er ledende. Kobber og dets legeringer er de mest almindelige materialer, der anvendes i lynbeskyttelse.

Et lynbeskyttelse system er designet til at beskytte en konstruktion fra skader som følge af lynnedslag ved at opfange disse lyn og lede deres ekstremt høje strømme til jorden. Et lynbeskyttelse system omfatter et netværk af luft terminaler, ledere og jord elektroder designet til at give en lav impedans vej til jorden for potentielle strejker.

Lynbeskyttelse systemer anvendes til at forhindre eller mindske skader på konstruktioner udført af lynnedslag. Lynbeskyttelse systemer afbøder brandfare, som lynnedslag udgør for konstruktioner. Et lynbeskyttelse system giver en lav-impedans sti til lynstrømmen at mindske opvarmningen effekten af strøm gennem brændbare konstruktionsmaterialer. Hvis lynet rejser gennem porøse og vandmættet materiale, kan disse dele af en bygning bogstaveligt eksplodere, hvis deres vandindhold blinkede til damp ved hjælp af varme produceret af lynstrøm.

På grund af den høje energi og aktuelle niveauer, der forbindes med lynets (strømforhold kan være over 150.000 ampere), og den meget hurtige stigning tid et lynnedslag, kan ingen lynbeskyttelse system garantere absolut sikkerhed fra lynnedslag. Lynstrømmen vil splitte at følge hver ledende bane til jord, og selv den delte strøm kan forårsage skader. Sekundære "side-blinker" kan være nok til at antænde en brand, sprænge hinanden mursten, sten eller beton, eller kommer til skade beboerne inden for en struktur eller bygning. Imidlertid har fordelene af basale lynbeskyttelse systemer været tydeligt i langt over et århundrede.

Laboratorieskala målinger af effekten af [enhver lyn undersøgelse forskning] ikke skaleres til anvendelser, der involverer naturlige lyn. Felt applikationer har primært stammer fra trial and error baseret på den bedste tilsigtede laboratorium forskning af meget komplekse og variable fænomener.

De dele af et lynbeskyttelsessystem er luft terminaler (lynafledere eller strejke terminering enheder), limning dirigenter, jordterminaler (jorden eller "jording" stænger, plader eller mesh), og alle de stik og understøtter at færdiggøre systemet. De luftafledere er typisk anbragt ved eller langs de øverste punkter i en tagkonstruktion, og er elektrisk forbundet ved limning ledere (kaldet "nedledere" eller "downleads"), som er forbundet med den mest direkte vej til en eller flere grundstødning eller jordklemmer. Forbindelser til jordelektroder skal ikke kun have lav modstand, men skal have lav selvinduktion.

Et eksempel på en struktur sårbar over for lynnedslag er et træ snoretræk. Når lynet slår laden, træstruktur og dens indhold, der kan antændes af varme, der genereres ved lyn strøm ledes gennem dele af strukturen. En grundlæggende lynbeskyttelse system ville give en ledende sti mellem en lufthavnsbygningen og jord, så de fleste af lyn nuværende vil følge stien til lynbeskyttelse system med væsentligt mindre strøm rejser gennem brændbare materialer.

En kontrovers over sortiment af drift teorier daterer sig tilbage til det 18. århundrede, da Franklin selv erklærede, at hans lyn beskyttere beskyttet bygninger ved at sprede elektrisk ladning. Han senere trukket redegørelsen og erklærede, at enhedens præcise driftsform var noget af et mysterium på dette punkt.

Oprindelige forskere mente, at et sådant lynbeskyttelse system af luft-terminaler og "downleads" instrueret den nuværende af lynet ned i jorden at være "spredes". Imidlertid har høj hastighed fotografering tydeligt vist, at lyn faktisk består af både en sky komponent og en modsat ladet jorden komponent. Under "luft-til-jord" lyn, som regel disse modsat ladede komponenter "mødes" et sted i atmosfæren langt over jorden for at udligne tidligere ubalancerede afgifter. Den varme, der genereres som dette elektriske strøm gennem brændbare materialer er fare, der lynbeskyttelse systemer forsøger at afbøde ved at give en lav modstand sti til lyn kredsløbet. Ingen lynbeskyttelse system kan påberåbes til "indeholde" eller "kontrol" lyn helt (heller hidtil, for at forhindre lynnedslag), men de synes at hjælpe enormt på de fleste lejligheder af lynnedslag.

Stålindrammede strukturer kan obligation de strukturelle medlemmer til jorden for at yde lynbeskyttelse. En metal flagstang med grundlæggelsen i jorden er sin egen yderst enkle lynbeskyttelse system.

Størstedelen af lynbeskyttelse systemer i brug i dag er af den traditionelle Franklin design. Det grundlæggende princip anvendes i Franklin-typen lyn beskyttelser systemer er at tilvejebringe en tilstrækkelig lav impedans sti for lyn at rejse igennem for at nå jorden uden at beskadige bygning. Dette opnås ved at omgive bygningen i en slags Faradays bur. Et system af lynbeskyttelse ledere og lynafledere er installeret på taget af bygningen at opfange enhver lyn før den rammer bygningen


Phoenix Contact – Overspændingsbeskyttelse til E-mobility
Markedet for elektriske biler vokser eksponentielt, og bilproducenter har stigende fokus på E-mobility.

Overspændingsbeskyttelse har imidlertid også en rolle at spille i denne teknologi. Offentlige ladestationer og ladestationer til hjemmet er af høj kvalitet og består af meget komplekse systemer, som altid skal være tilgængelige. Et overspændingsbeskyttelseskoncept giver den nødvendige beskyttelse mod overspændinger forårsaget af lynnedslag og koblinger i elforsyningsnettet for begge typer ladestationer og den elektriske bil, der er tilsluttet.

Elforsyningen beskyttes med de nye Valvetrab EV overspændingsbeskyttelseskomponenter fra Phoenix Contact, der er udviklet specifikt til E-mobility applikationer. Den nye produktfamilie består af en kombineret Type 1+2 lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse og en Type 2 overspændingsbeskyttelse. Begge varianter fås med valgfri kontakt til fjernindikation. Stikkene muliggør enkel isolationsmåling og er mekanisk kodet. Det forhindrer utilsigtet forveksling af stikkene. For at lave et konsekvent beskyttelseskoncept beskyttes følsomme komponenter, som for eksempel Ethernet kommunikation eller kontrolpanelet, med egnede Type 3 overspændingsbeskyttelseskomponenter. Disse komponenter findes allerede i Phoenix Contacts produktprogram og fungerer perfekt sammen med de nye VAL-EV komponenter.


Sikkerhedsstyrelsen – Træk stikket, når det buldrer og brager
Med højsæson for lyn og torden kan forbrugerne risikere skader på elektriske produkter, men enkelte gode råd kan minimere faren

Sommermånederne er højsæson for uvejr af den slags, som opstår, når kold og varm luft møder hinanden. Derfor er det særligt nu, det kan være en god idé at følge de råd, Sikkerhedsstyrelsen giver for at undgå skader på elektriske apparater.

Det er heldigvis sjældent, at et lyn rammer direkte ned i et hus. Det er mere almindeligt med overspændingsskader på grund af lynnedslag i nærområdet.

Træk stikket eller afbryd strømmen
For at undgå, at elektriske produkter som fladskærmen, køleskabet eller radioen går i stykker i tordenvejr, er det en god ide at trække stikkene ud på alle elektriske produkter.

Bliver der varslet meget kraftig torden, får man dog den bedste beskyttelse ved at slukke for al strøm. Den letteste måde er at trykke på testknappen på RCD-(HPFI)-afbryderen i eltavlen. På den måde er husets installationer helt strømløse.

Det er vigtigt, at afbryderen bliver slået fra, før det begynder at lyne og tordne. Det kan nemlig være farligt at røre ved RCD-afbryderen i eltavlen, hvis lynet slår ned i nærheden.

En anden løsning er at få en autoriseret elinstallatør til at installere en overspændingsafleder.


Stikbar lynstrømsafleder med integreret forsikring
Lynstrømsaflederen FLASHTRAB-SEC-HYBRID fra Phoenix Contact er verdens første stikbare og netfølgestrømsfrie Type 1 lynstrømsafleder med integreret afledersikring

Produkterne er baseret på Safe Energy Control Technology (SEC) fra Phoenix Contact, som gør det muligt at beherske selv høje aflederstrømme sikkert. Med den nye push-pull mekanisme er beskyttelsesstikkene nemme at fjerne og låse vibrationssikkert efter indsættelse i grunddelene. Den integrerede forsikring giver en nem og fleksibel installation af lynstrømsaflederne.

Sammenlignet med installation med separate forsikringer sparer disse nye enheder op til 60 % plads, reducerer omkostninger og arbejdsindsats og gør det muligt for brugerne frit at vælge indbygningsplaceringen. Denne Type 1 lynstrømsafleder er egnet til anvendelse i 230/400 V strømforsyningssystemer uden yderligere forsikring.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, hlippert@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11


Beskyt dig mod lyn, før det er for sent!
Når man taler om sikkerhed i forbindelse med bygninger og installationer, bør sikkerheden også omfatte de skader, der kan opstå på grund af lynnedslag.

De nyeste danske målinger af registrerede lynnedslag viser, at vi har 0,5 - 1 lyn pr. km2 pr. år.

For at sikre sig mod direkte lynnedslag er det nødvendigt, at bygningerne udstyres med et udvendigt lynbeskyttelsesanlæg. Såfremt et sådant ydre lynbeskyttelsesanlæg skal være effektivt, skal det omfatte både et ydre anlæg samt en omfattende potentialudligning og en lyn-/transientbeskyttelse af de tekniske installationer.

En effektiv beskyttelse mod direkte lynnedslag bør altid udføres efter den nyeste danske og europæiske standard, der er DS/EN 62305. Risikoen for indirekte påvirkning fra lyn er langt større end for direkte lyn. Dette betyder, atinstallationer, der er 1-2 km fra, hvor der sker et direkte lynnedslag, vil kunne påvirkes af de felter, som opstår iforbindelse med lynudladningen (Fig. 1). Der bør derfor altid udføres transientbeskyttelse af installationer for atnedbringe antallet af skader og udfald på grund af overførte og afledte overspændinger i forbindelse medfølsomt elektrisk udstyr.

Er der krav om overspændingsbeskyttelse i Stærkstrømsbekendtgørelsen? Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 44 handler generelt om beskyttelse mod overspændinger. Bestemmelserne i 443 omhandler beskyttelse af elektriske installationer i mod atmosfæriske overspændinger, overført fra forsyningsnettet, og i mod koblingsoverspændinger, forårsaget af materiel i selve installationen. Overspændinger er i 443.2.2 inddelt i fire forskellige kategorier, kaldet impulsholdespændingskategorierne I.

• IV. Materiel af kategori IV monteres i nærheden af installationens forsyningspunkt og skal kunne klare en  impulsholdespænding på 6 kV.

Om materiel af impulsholdespændingskategori I oplyses følgende: Materiellet er beregnet for tilslutning til den faste installation, når beskyttelsesforanstaltninger er udført uden for materiellet - enten i den faste installation, eller mellem den faste installation og materiellet - for at begrænse transiente overspændinger til et specificeret niveau. Dette betyder, at der er krav om, at der udføres overspændingsbeskyttelse i enhver installation, når der installeres materiel af impulsholdespændingskategori I. Kategori I udstyr er, efter en tolkning fra Sikkerhedsstyrelsen (IEC 60664-1 kap. 2.2.2.1.1 note 4), udstyr, der indeholder elektroniske kredse. Dette betyder i praksis, at der skal udføres overspændingsbeskyttelse i næsten alle installationer!