Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed, herunder ATEX, CE mærkning mm. er helt essentielt når der kommer til sikkerhed for medarbejdere på steder hvor maskiner anvendes. Introduktion til begrebet “maskiner”, med udgangspunkt i maskindirektiv (2006/42/EF) og EN 60204-1 - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om maskinsikkerhed: 


Avidenz A/S

   

Magnoliavej 6
5250 Odense SV
Tlf.: 66173455
E-mail: info@avidenz.dk

www.avidenz.dk

Kompetencer: Arbejdsmiljø

Læs mere om Avidenz A/S


Bolls Aps

Ved Gadekæret 11F
3660 Stenløse
Tlf. +45 48 18 35 66
E-mail: info@bolls.dk

www.bolls.dk

Kompetencer: EMC, Elsikkerhed, Maskinsikkerhed, Miljø prøvninger, Internationale godkendelser, Kvalitetsstyring, Vibrationstest, Lasersikkerhed, Lysmålinger

Læs mere om Bolls Aps


Bowitek

Vesterballevej 25
7000 Fredericia
Tel.: +45 2788 0660
Mail: bowitek@bowitek.dk

www.bowitek.dk

Bowitek hjælper virksomheder med effektiv CE-Mærkning.

Kompetencer: CE-Mærkning, maskinsikkerhed, risikovurdering, værktøj, uddannelse, metoder

Læs mere om Bowitek


Dovitech A/S

Blokken 59
3460 Birkerød
Tlf.: +45 7025 2650
E-mail: Info@dovitech.dk

www.dovitech.dk

Kompetencer: Afskærmning, Blæsere, EMC dæmpning, Endestop, Lågekontakter, Magneter, Magnetfolie, Maskinsikkerhed, Mumetal, Måletransformatorer, Nanokrystallin, Relæer, Sikkerhedsrelæer, Sikkerhedslysgitre, Spoler, Spændingssensorer, Strømsensorer, Sølvbånd, Transformere, Ædelmetal

Læs mere om Dovitech A/S


Frontmatec A/S

Østerbro 5
7800 Skive
Tlf: 97 52 50 22
E-mail: info@frontmatec.com

https://controls.frontmatec.com

Kompetencer: Automation, SCADA, El-tavler, SRO, PLC, Dataopsamling, Dataindsamlingssystemer, Styringsteknik, Maskinsikkerhed, Softwareudvikling

Læs mere om FRONTMATEC


Scheller Safety Consultant ApS

Bjarke Scheller Petersen
8600 Silkeborg
Tlf.: 22 959 952

www.s-s-c.dk

Kompetencer: Maskinsikkerhed, El-dokumentation, sikkerheds PLC

Læs mere om Scheller Safety Consultant ApS


Schmersal Danmark A/S

Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Tlf.: 70 20 90 27
E-mail: info-dk@schmersal.com

www.schmersal.dk

Kompetencer: Maskinsikkerhed, Automation, Automatik, Elektronisk styring og automatik, Relæer, Sikkerhedsrelæer, Elevatorteknik, nøglebrydere, sikkerhedssensorer, optisk beskyttelse, optiske lysgitre og sikkerheds-PLC

Læs mere om Schmersal Danmark A/S


Troax Denmark A/S

Baldershøj 22
2635 Ishøj
Tlf.: +45 43710233
E-mail: info@troax.dk

www.troax.com/dk

Kompetencer: Depotrum, Garagebure, Maskinafskærmning, Materialehåndtering, Sikkerhedsafskærmning

Læs mere om Troax Denmark A/S


Wieland Electric A/S

Vallørækken 26
4600 Køge
Tlf.: 70 26 66 35
E-mail: sales@wieland-electric.dk

www.wieland-electric.dk

Kompetencer: Rækkeklemmer, Stikbar bygnings installations system, Printklemmer, Sikkerheds teknologi, Installations automation, Industristik, Elektronik og interface til styreskabet, Power bus system for bygninger, lndustrielt Powerbus-system, Network og fieldbus systemer, Stiksystem, Stiksystem til industrien, Stiksystem til solceller

Læs mere om Wieland Electric A/S


Mere viden om maskinsikkerhed - maskindirektivet:

EU-direktiver og maskindirektivet

Maskindirektivet og maskinsikkerhed: Det er i øvrigt leverandørens/arbejdsgiverens ansvar, at maskiner er sikre at anvende. Nye maskiner skal overholde maskindirektivet, for at være med til at sikre maskinsikkerhed og hvis de gør det anser myndighederne maskinerne for at være tilstrækkeligt sikre. Ældre maskiner skal løbende opdateres sikkerhedsmæssigt.

En anden form for dokumentation, som er vigtig i forbindelse med både konstruktion, fremstilling og servicering af automatiske maskiner og anlæg, er maskindirektivet.

Siden begyndelsen af 1993, hvor Danmarks indtræden i det europæiske fællesskab begyndte at få nogen betydning, har maskindirektivet fået en større og større rolle at spille i forbindelse med sikkerhedsrelationer og automatiske maskiner og anlæg.

I det følgende vil fire hovedområder blive omtalt:
- Maskindirektivet.
- Risikovurderinger.
- Overensstemmelseserklæring.
- CE-mærkning.

Maskindirektivet
Maskindirektivet udgives som en bekendtgørelse af Arbejdstilsynet i Danmark under navnet Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelsen bliver med jævne mellemrum opdateret og tilføjet nye punkter. Enhver person, som arbejder med automatiske maskiner og anlæg, bør være i besiddelse af den senest udkomne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder syv kapitler, som er fordelt over 42 paragraffer. Disse syv kapitler indeholder bekendtgørelsens love og regler og har følgende overskrifter:
- Område og definition.
- Maskiner.
- Andre tekniske hjælpemidler.
- Detailregler.
- Dispensation og klager.
- Straf.
- Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

Foruden disse kapitler indeholder bekendtgørelse ni bilag, som i detaljer beskriver de enkelte forhold, der skal overholdes. Bilag 1 er det mest omfangsrige. Bilaget omhandler væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. Når en maskinfabrikant fremstiller en maskine, skal han følge maskindirektivets krav. For at kunne gøre dette er det fornuftigt at fremstille en række hjælpeværktøjer i form af tjeklister eller lignende. Når maskinen afleveres til brugeren, skal fabrikanten have gennemført følgende procedurer:  Foretaget en risikovurdering af alle maskinens dele.
- Udarbejdet en oversigt, hvori der er beskrevet, hvad der er gjort for at minimere eventuelle risici på maskinen. - Udarbejdet en overensstemmelseserklæring, som skal indeholde et beskrevet minimum af oplysninger.

I maskindirektivets bilag 1 står der en lang række af anordninger, en maskine kan bestå af. Det er langt fra, at alle maskiner består af de i bilag 1 nævnte ting, og det er derfor ikke alle ting, der har interesse. Når man har fremstillet en maskine, skal man omhyggeligt gennemgå direktivet og finde de punkter, der er aktuelle for denne maskine. Herefter kan man fremstille et tjekskema, som er gældende for maskinen og indeholder alle direktivets relevante emner for maskinen. Dette skema kan anvendes til at afgøre, om der er en risiko ved et bestemt punkt på maskinen, og hvad der er gjort for at afhjælpe den pågældende risiko.

Der er udarbejdet to skemaer, fareidentifikation og sikkerhedsløsning, som kan anvendes som model og videreudbygges efter behov.

Skemaet kan udvides til at indeholde alle direktivets punkter, men i praksis vil det nok aldrig være aktuelt, da en maskine aldrig vil indehold alle de i direktivet nævnte punkter.

Eksempelvis vil det være irrelevant at beskrive noget om førerpladsens indretning og ergonomiske indretning, hvis der overhovedet ikke findes en køreplads på maskinen.

De enkelte punkter i skemaet er at betragte som stikord og er ikke fyldestgørende i alle detaljer. Når skemaet udfyldes, er man nødt til at referere til maskindirektivets faktiske indhold for at få alle detaljer med.

Maskinen gennemgås punkt for punkt ud fra fareidentifikationsskemaet, og ud for hver eneste punkt skrives, om det pågældende emne udgør en sikkerheds- eller miljømæssig risiko. Hvis man kommer til den konklusion, at der er et punkt, som udgør en risiko, skriver man navn og nummer på den sikkerhedsløsning, man har anvendt for at minimere eller fjerne risikoen ved maskinen.

Risikovurdering
Før man udarbejder en sikkerhedsløsning på en erkendt risiko, skal der foretages en risikovurdering af det område på maskinen, der er erkendt risikofyldt. Kompleksiteten af sikkerhedsløsningen er afhængig af, hvilken sikkerhedskategori den erkendte risiko tilhører.

Hvis man skal gennemføre en professionel risikovurdering, er man nødt til at anskaffe sig alle de standarder, der er nævnt i maskindirektivet, og som omhandler maskinsikkerhed. Det vil endvidere være klogt at anskaffe sig noget relevant litteratur om sikkerheds- og risikovurdering. Der findes i dag en række udmærkede publikationer på området. En lang række af virksomheder, som fremstiller og sælger sikkerhedskomponenter, har udarbejdet meget godt litteratur om emnet. Risici er efter maskindirektivet opdelt i fem farekategorier. Disse kategorier omtaler graden af sikkerhedsrisiko samt krav til det udstyr, som skal anvendes for at eliminere risikoen.

Overensstemmelseserklæring
Når risikovurderingen er foretaget, og der er valgt en sikkerhedsudstyrsløsning, skal der fremstilles en overensstemmelseserklæring.

Overensstemmelseserklæringen skal fortælle, hvilke standarder sikkerhedsløsningerne er i overensstemmelse med. Maskindirektivets bilag 2 fortæller, hvad overensstemmelseserklæringen som minimum skal indeholde.


Maskinsikkerhed – Webinar 16. juni 2021


26.maj 2021


Maskindirektivets afløser er på vej. Nyt om den kommende Maskinforordning

EU-Kommissionen har sidst i april udsendt forslag til Maskindirektivets afløser, i form af ”Forslag til Forordning om maskinprodukter”.

Nogle af de foreslåede ændringer skal bare tages til efterretning, fx at bilagsnumre foreslås ændret, mens andre ændringer, fx nye krav til typeafprøvning, skal planlægges i rigtig god tid.

Endelig er der punkter, hvor køberne formodentligt vil stille krav om før Forordningen træder i kraft, fx krav om hackersikring.

Maskinsikkerhed ApS’ Hans Morten Henriksen vil på et webinar d. 16 juni 2021 14.00 -14.45 kort orientere om, hvad vi allerede nu ved om den kommende Maskinforordning, og hvad vi forventer der vil komme til at ske; forventet tidsplan, hovedelementer fra forslaget og hvor der kan forventes justeringer.

Desuden fortælles der kort om forslaget til forordningen om IA (Artificial Intelligence) i forbindelse med maskiner, samt dens sammenhæng med forslaget til Maskinforordning.

Målgruppen for webinaret er jer hos maskinfabrikanter og maskinbrugere, der har ansvar for, eller deltager i jeres virksomheds produktudvikling, jer der har opgaver vedrørende CE-mærkning jf. Maskindirektivet og evt. andre interesserede.

Webinaret er gratis

Se mere her


Wieland Electric’s samos®PRO COMPACT gør kommunikationen med omverdenen let


12.maj 2021


For høj produktionssikkerhed og effektivitet, skal maskinens status være synlig når som helst og hvor som helst. For at give mulighed for straks at kunne gribe ind i nødstilfælde eller planlægge vedligeholdelse, skal den installerede sikkerhedskontrol også give mulighed for professionel fejldiagnose og fjernvedligeholdelse.

Med samos®PRO COMPACT kan der etableres omfattende kommunikation via det integrerede gateway og yderligere via eksterne gateways. Gennem maskinkommunikation sikres således et højt effektivitetsniveau og fleksibilitet for at kunderne altid er updated og informeret og dermed være i stand til at forhindre fejl. Ud over de integrerede kommunikationsprotokoller:  Industrial-Ethernet Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP kan CANopen, PROFIBUS og EtherCAT realiseres via eksterne gateways.

Se mere på vores hjemmeside

Hent samos® gateway manualen


Parker Hannifin – Vi overlader intet til tilfældighederne med vores avancerede maskinsikkerhed


24.mar 2021


I fremstillingssektoren er alle steder, hvor mennesker interagerer med maskiner, en potentiel farezone. Selv i den moderne produktionslinje vi har i dag, er mennesker stadig et vigtigt element i produktions- eller emballeringsprocesserne. Men bevægelige transportbånd, robotarme, skæreblade og andet bevægeligt maskineri i nærheden kan forårsage alvorlige skader eller endda tab af menneskeliv.

Det europæiske maskindirektiv fokuserer i høj grad på sikkerhed, og dets vigtigste nøgleelement er at sænke antallet af uheld på industriarbejdspladser. Hvor det er nødvendigt med tæt samarbejde mellem maskiner og mennesker, skal sundhed og sikkerhed altid have førsteprioritet, og risici skal minimeres. Maskineri og systemer skal derfor designes på en måde, hvor der ikke er plads til fejl eller mangler, der udgør fare for mennesker.

Mange europæiske lande har opbygget et godt omdømme ved at producere sikre, pålidelige og sofistikerede industrielle maskiner og systemer, og maskinerne er så godt som altid designet, monteret og vedligeholdt med henblik på funktionel sikkerhed. Alligevel er der mange maskiner, der i designprocessen ikke har fokus på brugerens interesser. Disse maskiner er ofte upraktiske og forhindrer operatørerne i at udføre deres arbejde. Det kan ofte forøge sikkerhedsrisikoen, især hvis operatøren omgår eller undgår vigtige sikkerhedsfunktioner.

Hvad er funktionel sikkerhed egentlig?

Helt generelt er funktionel sikkerhed den automatiske sikkerhedsfunktion, der enten sikrer, at den tilsigtede funktion udføres korrekt, eller, når det ikke er muligt, sikrer, at systemet lukker ned på en ordentlig og dermed sikker måde. Funktionel sikkerhed er underlagt to overordnede industristandarder for sikkerhedslivscyklussen og de forskellige fejltyper fra mangler: IEC61508 and IEC61511.

For maskiningeniører er det klart, at det at følge maskindirektivet ikke kun handler om at købe komponenter, der giver sikkerhedscertificering. Det er nødvendigt først at udføre omfattende fare- og risicivurderinger for at sikre både operatørens sikkerhed og brugervenlighed. Når designprocessen er fuldført, er det muligt at implementere tekniske sikkerhedsforanstaltninger såsom at placere vagter omkring maskinen og udvælge komponenter, der giver fremragende funktionelle sikkerhedsfunktioner.

Procesafbrydelser i bevægelsesstyring på maskiner såsom servomotorer og drev bliver mere og mere vigtige, især for kritiske elementer såsom bremser på vertikale akser. Det er altafgørende, at reaktionstiden for afbrydelsen er hurtig nok til at beskytte kropsdele fra bevægelsens kraftpåvirkning, og det er noget, der skal testes regelmæssigt.

Afbrydelsessystemer skal derudover kunne reagere hurtigt og være fleksible i anvendelser såsom emballerings- og produktionsmaskineri, der kræver høj maskinsikkerhed. Funktionelle sikkerhedskomponenter kan forbindes via sikkerhedsinput/-output (I/O) eller andre proprietære bussystemer, men det er sikkerheds-fieldbusser, som er fleksible og kraftfulde, der ligger til grund for de mest avancerede løsninger.

Functional Safety over EtherCAT

Leaving Nothing to Chance with Advanced Machine Safety PSD FSoE architecture Electromechanical Division Europe

Parker tilbyder nu en avanceret PSD-produktlinje med Functional Safety over EtherCAT (FSoE), der giver en komplet, centraliseret sikkerhedsløsning, der ikke kræver yderligere ledningsføring.

Parker Safety PLC er en kraftfuld, frit programmerbar FSoE-master, der håndterer alle sikkerhedskomponenter via netværket såsom sikkerhedsinput og -output samt PSD-drevcontrollere med en integreret sikkerhedsteknologi. Eksterne komponenter såsom lysgitre, nødknapper og sikkerhedsmåtter forbindes via sikre I/O-moduler.

Når funktionel sikkerhed udføres korrekt, er operatøren ikke begrænset på nogen måde, og bør ikke have grund til at undgå nogen sikkerhedsanordninger. På samme måde bliver maskinernes oppetid ikke negativt påvirket som følge af sikkerhedsteknikker, hvilket sikrer en problemfri og effektiv drift i proceslinjen.

Overordnet set er fordelene ved at bruge servodrev med en integreret sikkerhedsfunktion svære at ignorere. Det omfatter blandt andet mindre ledningsføring, færre komponenter, brugervenlighed og øget produktivitet. Funktionel sikkerhed har også meget at byde på for Industry 4.0. Ud over at sikkerhed bliver mere og mere vigtigt i automatiserede fabrikker, hvor der vil være behov for mere tillid mellem maskiner og mennesker, kommer sikkerhedssystemer også til at forbedre diagnosticeringer, effektivitet og pålidelighed.


Maskinsikkerhed – Harmoniseret pr. 1. april: ISO 20607 Maskinsikkerhed – Maskiners brugsanvisning


03.mar 2021


Af Hans Morten Henriksen, direktør Maskinsikkerhed ApS. Hans Morten Henriksen har, som eneste danske repræsentant, deltaget aktivt i udarbejdelsen af standarden ISO 20607 Maskiners brugsanvisning sidste 3 år, og har det sidste år afholdt adskillige kurser om brug af standarden.

Pr 1. april 2020 kom der en ny liste over harmoniserede standarder under Maskindirektivet.

De væsentligste nye standarder er:

• DS/EN ISO 20607:2019 Maskiners brugsanvisning (gælder for alle nye maskiner fra 1. april 2020)

• DS/EN 60204-1:2018 El på maskiner (kan bruges nu. Frem til og med 2. oktober 2021 kan du fortsat bruge DS/EN 60204-1:2006)

• DS/EN 1127-1 Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion (kan bruges nu kan bruges nu. Frem til og med 2. oktober 2021 kan du fortsat bruge DS/EN 1127-1:2011)

Flere krav – men bedre brugsanvisninger

Standarden DS/EN ISO 20607:2019 Maskiners brugsanvisning vil give væsentligt bedre brugsanvisninger fremover, og derfor er de brugere, vi har arbejdet med hidtil, meget tilfredse.

Omvendt er fabrikanterne kede af mange af de nye krav, da der jo er omkostninger forbundet med at producere en ordentlig brugsanvisning, ”og det er svært nok at få købere til at betale for den indsats, det er, at lave en ordentligt brugsanvisning”.

Det er en konflikt vi, i Maskinsikkerhed ApS, udmærket er klar over: Vi tilbyder jo selv forskellige niveauer af brugsanvisninger - og til meget forskellige priser. Indtil nu har de fleste kunder villet nøjes med et dokument, der viste at krav fra Maskindirektivets bilag I, stk 1.7.4 var opfyldt. Men kun et fåtal har villet betale for, at vi også medtog alle krav fra risikovurdering og diverse B-standarder. Det har heldigvis ændret sig det sidste års tid.

Vigtigt at vide om DS/EN ISO 20607

DS/EN ISO 20607 gælder ALLE nye maskiner, dvs. selv om din maskine allerede har krav til indhold i en C-standard, skal alle relevante krav i ISO 20607 også opfyldes.

ISO 20607 har været gældende for maskiner leveret uden for EU/EØS siden juni 2019, men der har været usikkerhed om hvornår den ville blive harmoniseret under Maskindirektivet, og om der ville være en overgangsordning. Det har Kommissionen så valgt at der ikke skal være. Når der ikke er nogen overgangsordning skal standardens krav være opfyldt for alle maskiner der leveres som nye i EU/EØS fra datoen for offentliggørelse, hvilket er 1. april 2020. Det gælder så også for de tilfælde hvor en brugervirksomhed selv laver maskiner, eller bygger om mv. Når en standard er harmoniseret, skal kravene herfra være opfyldt, for at en ny maskine lovligt kan leveres til brug. Standarder er frivillige at følge, forstået på den måde at hvis en fabrikant vælger ikke at følge et krav i en relevant standard, skal det være dokumenteret i hans risikovurdering, at hans løsning giver mindst samme sikkerhedsniveau. Køber har derfor ret til at kræve standardens krav opfyldt, før han accepterer at maskinen er leveret, og sidste rate skal betales. Under finanskrisen måtte vi lave mange brugsanvisninger, da mange brugte manglende eller mangelfulde brugsanvisninger som undskyldning for at strække likviditeten. Det håber jeg ikke sker i disse Corona-tider, men man kan jo være desperat.

Få hjælp til brugsanvisninger

I Maskinsikkerhed ApS har vi de sidste par år arbejdet frem mod at ISO 20607 ville blive harmoniseret, så vi har indsamlet ”nogle hundrede” gode tekstblokke til indsættelse i brugsanvisninger, vi har forskellige indholdsfortegnelser (templates) klar, og vi har nu en veltrænet brugsanvisningsgruppe på 4 faste medarbejdere. Vi har det sidste års tid kontrolleret, justeret og skrevet adskillige brugsanvisninger jfr ISO 20607. Så vi er klar, og har kapacitet til at hjælpe.

Læs mere her


Schmersal – Ny online-butik for maskinsikkerhed
Schmersal lancerer brugervenligt indkøbsværktøj 

Schmersal-gruppen tilbyder nu sine kunder i Danmark en ny webbutik til komponenter inden for funktionel maskinsikkerhed. Virksomheden har koblet sit kendte og omfattende online-katalog med en automatiseret bestillings- og forsendelsesproces, og dermed skabt et sikkert og enkelt indkøbsværktøj, som kunderne har adgang til 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen efter tilmeldingen. 

Via Schmersal´s nye webbutik kan der direkte bestilles omkring 6.000 sikkerheds- og automatiseringsprodukter - fra den enkle elektromekaniske sikkerhedsafbryder over til programmerbare sikkerhedsstyringer og software. For hvert produkt er der desuden adgang til aktuelle, omfattende produktoplysninger, som kan hentes til enhver tid. Også brugsanvisninger og certifikater til komponenterne, samt mange andre dokumenter, er tilgængelig til at downloade.  

Efter vellykket tilmelding viser Schmersal´s webbutik priser og leveringstider på de ønskede produkter. Derudover kan kunden vælge mellem forskellige betalingsmetoder. Anvendelsen af bestillingsfunktionen i Schmersal´s webbutik er selvforklarende og brugervenlig. 

Schmersals nye online-indkøbsværktøj er i første omgang tilgængeligt for kunder i Danmark, Sverige, Norge, Holland og Tyskland, men skal også kunne bruges i flere lande i den nærmeste fremtid. 

"Med lanceringen af webbutikken positionerer Schmersal sig endnu engang som en innovativ, kunde- og serviceorienteret virksomhed", forklarer Leo Schytt, Salgschef hos Schmersal Danmark. "Vi ønsker at understøtte vores kunder i deres indkøbsprocesser og sørge for, at de kan få det passende Schmersal-produkt så hurtigt og let som muligt til en rimelig pris."  

Webbutikken er med omgående virkning tilgængelig her

Her skal brugeren logge ind hhv. tilmelde sig.  


Avidenz – Mere produktion til Danmark pga. COVID-19?
Tendensen har i de seneste år været, at produktion bliver hentet tilbage til danske virksomheder fra udenlandske underleverandører, herunder Kina.

Oftest er årsagen, at de danske virksomheder har automatiseret deres processer, så de kan matche lavtlønslandene på prisen og samtidig være mere konkurrencedygtige på kvalitet og leveringssikkerhed. 

Corona-krisen og periodens problemer med at få varer tilsendt fra Østen samt den efterfølgende globale usikkerhed ser ud til meget vel at kunne forstærke denne tendens yderligere og trække endnu mere produktion hjem til Europa og Danmark. 

Vær på forkant i forhold til regler og sikkerhed 

Den øgede fokus på danskproducerede varer er selvfølgelig yderst positiv. Vi opfordrer jeres virksomhed til at være på forkant med sikkerheden og gældende lovgivning, herunder maskindirektivet, nye og reviderede standarder m.v. 

Vi anbefaler derfor, at I allerede i projekteringsfasen sikrer jer, at der er styr på sikkerhed, sundhed og eventuel CE-mærkning. 
Det gælder, uanset om der er tale om et automatiseringsprojekt eller: 

  • Køb af nye maskiner
  • Egenproducerede maskiner
  • Delmaskiner og sammenbygning af maskiner

En gennemgang af eksisterende maskiner i virksomheden er også at anbefale, især hvis de ikke er CE-mærkede.

Læs mere om maskinsikkerhed her


Avidenz – Lever jeres maskiner op til sikkerhedskravene?
Der er mange krav til indretning og anvendelse af maskiner og maskinanlæg. Dette er for at undgå ulykker, nedslidning og andre sundhedsrisici

Når I har styr på sikkerheden, passer I samtidig godt på jeres medarbejdere og undgår unødige omkostninger til sygefravær m.m.

BFA-service har udarbejdet en pjece - ”Gode råd om maskinsikkerhed”. Den giver et godt overblik over, hvilke ting man skal være opmærksom på og huske, når man arbejder med maskiner.

Pjecen omhandler følgende 8 punkter:
1. Tag ansvar for maskinsikkerheden 
2. Få lavet risikovurdering for alle maskiner 
3. Sørg for sikker opstilling og indretning 
4. Sørg for tilstrækkelig betjeningssikkerhed 
5. Få sat eftersyn og vedligehold i system 
6. Sørg for, at alle kender farerne og ved, hvad de skal gøre 
7. Gør brugsanvisninger nemt tilgængelige 
8. Stil krav om brug af personlige værnemidler

Læs hele pjecen her.


OEM Automatic Klitsø – Mød Inxpect på årets hi messe
OEM Automatic Klitsø har gennem de seneste 9 måneder været den officielle danske partner for den italienske producent Inxpect Safety solutions

I denne periode har vi revolutioneret markedet for industriel sikkerhed og har pt en masse spændende projekter i pipelinen. Vi er endvidere lykkedes i vores målsætninger om at få eksponeret Inxpect og det radar baserede sikkerhedssystem til så mange potentielle kunder på det danske marked.

Det er på denne baggrund at vi med stolthed kan præsentere Inxpect's LBK-System, det første radar baserede sikkerhedssystem, for første gang på en dansk messe. Nemlig hi tech & industry Scandinavia. Her indbyder vi alle med interesse i industriel sikkerhed til at komme forbi OEM Automatic Klitsø's stand (stand 4110 i hal E) og få en snak med repræsentanter fra Inxpect.

Eksperterne fra Inxpect vil være tilstede på messen alle 3 dage, og vi har til lejligheden fået bygget et fuldt funktionelt system med robot celle og sikkerheds-PLC, der aktivt kan demonstrere hvordan Inxpect sikkerhedsradaren fungerer i praksis.

Vi ser frem til at spændende messe og til at møde en masse nye kunder.


Brady – Kontrollér sikkerheden under vedligeholdelse med Lockout/Tagout i overensstemmelse med de bedste metoder
Mange ulykker på arbejdspladsen sker stadig i forbindelse med vedligeholdelse. Disse ulykker kan medføre alvorlige skader på personer, høje forsikringspræmier og reduceret effektivitet i produktionen. Lockout/Tagout tilbyder en praktisk metode til at kontrollere sikkerhedsrisiciene under vedligeholdelse

Definer behovet for at kontrollere risikoen under vedligeholdelse
Lockout/Tagout gør det muligt midlertidigt at isolere energitilførslen til maskiner, så de ikke kan betjenes, mens der foretages vedligeholdelse. Hvis en maskine skal isoleres, skal alle dens energikontrolpunkter, f.eks. håndtag, greb, ventiler og knapper, være blokeret i slukket position. Brady kan udføre Lockout/Tagout-undersøgelser på stedet for at kortlægge alle relevante energikontrolpunkter for hver enkelt maskine som det første skridt mod øget sikkerhed under vedligeholdelse.

Vælg de rette låse og enheder
Når energikontrolpunkterne er kortlagt, bliver det let at vælge de relevante Lockout-enheder og hængelåse. De eksisterende energikontrolpunkter, vedligeholdelsespolitikkerne og det lokale miljø er afgørende for, hvilken type og hvor mange Lockout-enheder og hængelåse der er brug for. Brady har Lockout-enheder, som effektivt kan blokere enhver maskine, og hængelåse, som ikke er elektrisk ledende, som er modstandsdygtige mod slitage eller kemikalier samt mange flere versioner, afhængigt af behovet i specifikke brancher og situationer.

Brug Lockout-procedurer, der er baseret på de bedste metoder
Når alle energikontrolpunkter er kortlagt, og de rette låse og enheder er valgt, skal der udarbejdes letforståelige trinvise instruktioner, så vedligeholdelsesmedarbejdere kan isolere maskiner sikkert, før de servicerer dem. Lockout-procedurer skal sikre, at maskiner ikke kan betjenes, og skal indeholde en testfase, hvor det kontrolleres, om der findes restenergi tilbage i maskinen. Til udarbejdelsen af sikre Lockout-instruktioner sender Brady erfarne teknikere, som skriver Lockout-procedurer, der er baseret på de bedste metoder. Med LINK360-softwaren kan disse procedurer let godkendes, skaleres, visualiseres og udskrives af forskellige interessenter på flere steder. Når de er godkendt, kan de visualiseres, udskrives og fastgøres på de relevante maskiner ved hjælp af LINK360-softwaren


Lenze – Safety i det komplette system
Nem engineering og øget maskinsikkerhed

Med vores nye Safety-Controller c250-S kan du planlægge hele drev-, styrings- og sikkerhedsteknikken på én gang.
 
Den "grå" og"gule" styringsteknik i den samlede maskine programmeres med kun et engineeringsværktøj, baseret på PLCOpen-standard. Integrationen af Safety Controller i automatiseringssystemet forenkler engineeringen, forbedrer diagnosemulighederne samt forringer antallet af grænseflader og komponenter.


Ny service for maskinoperatører
Phoenix Contact tilbyder nu analyse og gennemgang af maskiner, som omfatter kravene i den tyske arbejdsmiljø- og sikkerhedslovgivning og German Ordinance on Industrial Safety and Health for maskinoperatører.

Maskinanalyser giver hurtig information om maskinens sikkerhedsstatus og støtter ved nuværende eller kommende påkrævede tiltag. Status quo evalueres og vigtige forbedringer anbefales. Analysen danner grundlag for eliminering af potentielle farer for det personale, som arbejder med maskinen og giver de ansvarlige for driften den bedst mulige juridiske beskyttelse.

Gennemgangen af maskinen omfatter test af maskinens workflows, hvormed eventuelle eksisterende farer kan fastlægges. Det involverer udførelse af ydelsestests af sikkerhedsfunktioner og gennemgang af sikkerhedsafstande for sikkerhedsenhederne. Alle resultater registreres i en detaljeret rapport, som kan anvendes til at fastlægge, om forbedringer eller ændringer er påkrævet.

Den tyske arbejdsmiljø- og sikkerhedslov (ArbSchG) regulerer grundlæggende arbejdssikkerhed for ansatte, den ansattes forpligtelser og rettigheder samt overvågning af helbred og sikkerhed af relevante offentlige myndigheder inden for alle aktiviteter. The German Ordinance on Industrial Safety and Health (BetrSichV) indeholder krav til arbejdsmæssigt helbred og sikkerhed hvad angår anvendelsen af udstyr og drift af systemer, som kræver overvågning. Den indeholder et omfattende beskyttelseskoncept, som kan anvendes til alle farer, der kan opstå fra udstyr. Den gælder for både det udstyr, som arbejdsgiver stiller til rådighed og de ansattes anvendelse under arbejdets udførelse.

De grundlæggende dele er en standard vurdering af farer ved anvendelsen af udstyr, der er til rådighed, anvendelsen af "state of the art" som en vigtig sikkerhedsstandard samt minimumkrav til anskaffelsen af udstyr med mindre dette er omfattet af anden lovgivning


Hurtig og sikker implementering af lockout/tagout
Lockout/tagout er en procedure, som kan redde liv i forbindelse med vedligeholdelse. Med et lockout/tagout-program kan virksomheder i mange forskellige brancher forhindre et stort antal ulykker i forbindelse med vedligeholdelse, uanset om vedligehold, reparation og drift (MRO) udliciteres eller varetages internt

Lockout/tagout er en meget effektiv proces, og der kræves intensiv forberedelse for at implementere den. I kraft af stor global erfaring kan Brady hjælpe med at implementere lockout/tagout-programmer i overensstemmelse med de bedste metoder.

Maskinspecifikke procedurer
En af de største udfordringer ved implementering af lockout/tagout er at udarbejde maskinspecifikke procedurer, som sikrer fuldstændig isolering af energiforsyningen til en specifik maskine. Disse procedurer skal være komplette og til at forstå, og det er nødvendigt, at de diskuteres internt samt godkendes og kommunikeres til de involverede medarbejdere. Brady kan sende teknikere til din arbejdsplads for at udarbejde maskinspecifikke forslag til procedurer, som du så kan evaluere. Under udarbejdelsen af maskinspecifikke lockout-procedurer, der er baseret på de bedste metoder, vil Brady's teknikere identificere alle punkter for energiforsyning for at sikre, at der ikke kan tilføres energi til maskinerne under vedligeholdelse.

Godkendelse af procedurer
Når der er udarbejdet maskinspecifikke procedurer, som sikrer maskinens isolering fra alle energikilder, vil disse procedurer ofte skulle godkendes af de interne interessenter. Brady foreslår, at LINK360-softwaren bruges til nemt at indføre, godkende eller redigere, implementere og kommunikere maskinspecifikke lockout/tagout-procedurer. Med den prisbelønnede LINK360-software har det aldrig været nemmere at foretage en implementering af sikkerhedsprocedurer på flere faciliteter på tværs af landegrænser.

Kommunikation
Med hjælp af en tablet eller smartphone på stedet kan energipunkter og billeder af maskiner overføres til LINK360-softwaren, så de kan bruges til kommunikation om proceduren, hvilket er en hjælp for virksomhedens vedligeholdelsespersonale til hurtigt at finde de energipunkter, som skal isoleres.

Brady leverer også oplæringsmoduler til vedligeholdelsespersonalet og alle de involverede interessenter. Det involverede vedligeholdelsespersonale har muligvis brug for praktisk oplæring, men andre medarbejdere skal også orienteres om de sikkerhedsprocedurer, som skal følges, og vigtigheden af lockout/tagout-enheder, så det sikres, at ingen af dem forsøger at fjerne en af dem på en måde, som ikke følger procedurerne.

Optimerede lockout/tagout-værktøjer
Med udgang i de godkendte maskinspecifikke procedurer kan Brady foreslå, hvilken lockout/tagout-hardware der er nødvendig for at øge sikkerheden under vedligeholdelse. Hængelåse og nøglesystemer fås til de fleste industrielle sammenhænge, og lockout-enheder kan vælges ud fra de energiforsyningspunkter, som er blevet identificeret på dine faciliteter. De maskinspecifikke procedurer giver et godt indblik i, hvad der er behov for, og muliggør effektivt indkøb og brug af lockout/tagout-hardware.

En vellykket sikkerhedsinvestering
Lockout/tagout har vist sig at være en vellykket løsning og har forhindret personskader i forbindelse med vedligeholdelse, f.eks. knoglebrud, flænger, amputationer, forbrændinger og stød i forskellige brancher overalt i verden. Proceduren involverer, at energiforsyningen til industrielt maskineri isoleres og sættes ud af drift under vedligeholdelse.

Kontakt Brady på emea_request@bradycorp.com for at få en 1-måneders gratis prøve på den prisbelønnede LINK360-sikkerhedssoftware, eller gå til www.bradyeurope.com/lotoservices for at få flere oplysninger


Nyt NiSD-certificeret wirenødstop øger maskinsikkerheden
Telemecanique Sensors™ lancerer nu et nyt pålideligt wirenødstop, der som det første på markedet lever op til NiSD-certification i henhold til standarden IEC 60947-5-5.

Med det nye wirenødstop Preventa XY2CJ fra Telemecanique Sensors er det nu endnu nemmere at øge maskinsikkerheden. Preventa XY2CJ er et pålideligt wirenødstop, som nemt kan udløses i hele den arbejdszone, hvor der er kabel. Det nye wirenødstop er en del af Schneider Electrics omfattende tilbud til maskinsikkerhed, og som det første på markedet møder Preventa XY2CJ kravene til NiSD-certification i henhold til standarden IEC 60947-5-5.

Preventa XY2CJ giver hurtig montering og nem justering af kablet med en specialudviklede strammer, som følger med som tilbehør. Med farvede sektioner (grøn og gul) på træk-resetknappen er det nu blevet endnu lettere at se, om kontakten er sluttet eller åben.

Nøglefunktioner:

• Op til 20m eller 30m kabellængde (XY2CJS)
• Hoved med fire positioner, som kan rotere hver 90°.
• Elektrisk tilslutning: ISO M20, PG13.5, 1/2'' NPT, M12 eller M23 på bestilling
• Beskyttelsesgrad: IP66 og IP67
• Temperaturområde: -25 til +70°C
• Certifikationer: CE, UL (NiSD), CSA


SICK’s “Flexi Line” tager maskinsikkerhed et skridt fremad
Moderne sikkerhedsløsninger er mere komplekse end tidligere og langt mere fleksible. Det er blevet muligt fordi priserne på intelligente sikkerhedsløsninger er faldet markant i pris. Den optimale løsning skal være let at anvende i praksis.

Udfordringen er, at simplificere sikkerhedskonceptet, ved at gøre integrationen enklere og samtidig have den store fleksibilitet.

 "Flexi Line" gør det let at ind- og udfase nye maskiner og maskinmoduler til glæde for maskinbyggere og serviceteknikkere. Flexi Line giver mulighed for at skabe et netværk af op til 32 sikkerhedsPLC'er uden brug af netværksadressering.

Flexi Line: Smart indfasning af maskiner og moduler

Med SICK's Flexi Line har man mulighed for at tilslutte enkle maskiner/moduler til et system, hvor man har mulighed for udveksling af sikre signaler. Konceptet bygger på at man kan konfigurere de enkelte maskiner/moduler som standalone dvs. at de fungerer som selvstændige enheder. Hvis man ønsker at integrere flere maskiner/moduler med hinanden, forbindes de sammen i et netværk. Herved har man mulighed for at udveksle sikre informationer, såsom nødstop, døre osv. imellem hinanden. Ved sammenkoblingen mellem flere systemer kræver det at man anvender samme informationsområde i de enkelte systemer. Flexi Line konceptet kan indeholde op til 32 stationer og kræver ingen netværksadresse i de enkelte systemer