Oscilloskoper

Oscilloskoper - oscilloskoper er måleinstrumenter, som benyttes specielt af elektronikindustrien til at synliggøre elektriske signaler som en kurve på en skærm. Kurven viser hvordan signalets spænding varierer med tiden. Leverandører af oscilloskoper finder du i listen på denne side.

Leverandører af og viden om oscilloskoper:


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS

Fluke

Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark

www.fluke.dk

Kompetencer: Fluke 170 series digital multimeters, Fluke 80-series digital multimeters, TiS Thermal Imagers, Fluke 430 series Power Analyzers, Fluke 805 Vibration meter

Læs mere om Fluke Danmark A/S


HIN A/S

Langmarksvej 29
8700 Horsens
Tlf.: +45 7625 9090
E-mail: hin@hin.dk

www.hin.dk

Kompetencer: Spændingsvisere, Kortslutningsindikatorer, Multimetre, Installationstestere, Kalibratorer, Isolationstestere, Temperaturtestere, Kabelsøgere, Jording og sikring, Loddestationer, Håndloddeudstyr, Lodderobotter, Print og komponentbearbejdning, Loddepasta, Loddetin, Kabelforskruninger, Kabelsko Krympeslange, Beskyttelsesslange, kabelbindere, ESD arbejdsbeklædning ESD belægning, ESD indretning og opbevaring, Momentværktøj, Målerværktøj, Skruetrækkere og bits, Afisoleringstænger, Pressetænger, Skævbidere, Kabelsakse, Batterier, Maskiner til kabelkonfektionering, L-AUS værktøj, Testledninger, Alligatornæb, Prober, Stik til solceller, Medico-stik, Industristik og bøsninger, Multi-stik og bøsninger, Værktøjskufferter, Oscilloskoper, Strømforsyninger, Funktions-/signal-generatorer

Læs mere om HIN A/S


Mere viden om oscilloskoper:

Et oscilloskop er en form for elektronisk test instrument, som tillader observation af konstant varierende signal spændinger, som regel som en to-dimensional graf af en eller flere elektriske potentielle forskelle ved hjælp af lodrette eller y-aksen, afbildet som en funktion af tid (horisontal eller x-aksen). Mange signaler kan med et oscilloskop konverteres til spændinger og vises på denne måde. Signaler er ofte periodiske og gentages hele tiden, så flere prøver af et signal, som faktisk varierer med tiden vises som en konstant billede. Mange oscilloskoper kan også optage ikke-gentagende bølgeformer for et bestemt tidsrum, og vise en stabil visning af det fangede segment.

Oscilloskoper er almindeligt anvendt til at observere den nøjagtige bølge form af et elektrisk signal. Oscilloskoper er normalt kalibreret således, at spænding og tid kan læses så godt som muligt ved øjet. Dette tillader måling af peak-to-peak spænding af en bølgeform, hyppigheden af periodiske signaler, tiden mellem impulser, den tid det tager for et signal at stige til fuld amplitude og relative timing af flere relaterede signaler.

Oscilloskoper bruges i naturvidenskab, medicin, teknik og telekommunikationsindustrien. Generelt brugte instrumenter anvendes til vedligeholdelse af elektronisk udstyr og laboratoriearbejde. Oscilloskoper til specielle formål kan anvendes til sådanne formål som analysen en bil tændingssystem eller at vise bølgeform af hjerteslag som et elektrokardiogram. Nogle computer lyd software gør det muligt for lyden at blive lyttet til, vises på skærmen som med et oscilloskop.

Før fremkomsten af digitale elektroniske oscilloskoper brugte man billedrør som deres display element og lineære forstærkere til signalbehandling. Mere avancerede oscilloskoper brugte særlige opbevaringsbetingelser CRT for at opretholde en stabil visning af et enkelt kort signal. Disse oscilloskoper blev senere i vid udstrækning afløst af digitale opbevarings oscilloskoper (DSO) med tynde skærme, hurtige analog-til-digital konvertere og digitale signalprocessorer. DSO'er uden integrerede skærme (også kendt som digitizere) er tilgængelige til lavere omkostninger og bruge en generel formål digital computer til at behandle og vise kurveformer.

Det grundlæggende oscilloskop, er typisk opdelt i fire sektioner: Displayet, lodrette kontroller, vandrette kontroller og udløse kontrol. Displayet er normalt en CRT-eller LCD-panel, der er lagt ud med både horisontale og vertikale referencelinjer benævnt stregglas. Ud over skærmen, er de fleste display sektioner udstyret med tre grundlæggende kontrol: et fokus knop, en intensitet knappen og en bom finderen knap.

Den lodrette sektion styrer amplituden af det viste signal. Dette afsnit bærer en volt-per-Division (volt / div) drejeknappen, en AC / DC / Ground omskifter og den lodrette (primær) indgang til instrumentet. Derudover er denne sektion typisk udstyret med den lodrette bjælke positionsknappen.

Det horisontale afsnit styrer tidsbase eller "sweep" af instrumentet. Den primære kontrol er det Seconds-per-Division (Sec / Div) omskifter. Også inkluderet er en horisontal input for plotte XY akse signaler. Den vandrette bjælke positionsknappen er generelt placeret i denne sektion.

Udløseren sektionen styrer start tilfælde af sweep. Udløseren kan indstilles til automatisk at genstarte efter hver fej eller den kan konfigureres til at reagere på en intern eller ekstern hændelse. De vigtigste kontroller i dette afsnit vil være kilden og kobling omstillingskontakter. En ekstern trigger indgang (EXT indgang) og niveauindstilling vil også indgå.

Ud over det grundlæggende oscilloskop instrument, er de fleste oscilloskoper leveret med en sonde. Sonden vil forbinde til noget input på instrumentet, og typisk har en modstand på ti gange oscilloskop input impedans. Dette resulterer i en 0,1 (-10X) dæmpningsfaktor, men hjælper med at isolere kapacitiv belastning forelagt af probekablet fra det signal, der måles. Nogle sonder har en switch gør det muligt for operatøren at omgå modstand, når det er relevant.
De fleste moderne oscilloskoper er lette, bærbare instrumenter, der kompakt nok til at være let transporteres af en enkelt person. Ud over de bærbare enheder, tilbyder markedet en række miniature batteridrevne instrumenter til field service applikationer. Laboratorie oscilloskoper, især ældre enheder, der anvender vakuumrør, er generelt bench-top enheder, eller kan monteres i dedikerede "opstillinger". Oscilloskoper specielle formål kan rack-monterede eller fastmonteret i en brugerdefineret instrument boliger.

Signalet, der skal måles tilføres til et af de indgangsstik, som normalt er en koaksial konnektor, såsom et BNC eller UHF typen. Bindende stillinger eller bananstik kan anvendes til lavere frekvenser. Hvis signalkilden har sin egen coaxial-stik, så en simpel coaxial kabel bruges, ellers en specialiseret kabel kaldes en "rækkevidde sonde", som leveres med oscilloskop, der bruges. I almindelighed, til rutinemæssig brug en åben wire testledning til tilslutning til det punkt bliver observeret, er ikke tilfredsstillende, og en sonde generelt er nødvendigt. Almindeligt anvendte oscilloskoper præsenterer normalt en indgangsimpedans på 1 megaohm parallelt med en lille, men kendt kapacitans såsom 20 pikofarad. Dette giver mulighed for brug af standard oscilloskop sonder. Oscilloskoper til brug med meget høje frekvenser kan have 50 -ohm-indgange, som skal enten tilsluttes direkte til en 50-ohm signalkilde eller bruges med Z0 eller aktive sonder.

Mindre hyppigt anvendte input omfatter et (eller to) for at udløse feje, horisontale afbøjning for X-Y-mode displays og spore lysere / mørkere, undertiden kaldet Z'-akse indgange.

Åbne wire prøveledninger (ledningsender) vil sandsynligvis afhente indblanding, så de er ikke egnet til lave niveau signaler. Endvidere har de en høj induktans, så de er ikke egnede til høje frekvenser. Ved hjælp af et afskærmet kabel (dvs. koaksialkabler) er bedre for lavt niveau signaler. Koaksialkabel har også lavere induktans, men det har højere kapacitet: en typisk 50 ohm kabel har omkring 90 pF per meter. Derfor vil en en meter direkte (1X) koaksial sonde indlæse et kredsløb med en kapacitet på omkring 110 pF og en modstand 1 megaohm.

At minimere belastningen, anvendes en attenuator prober (f.eks 10X prober). En typisk sonde bruger et 9 megohm seriemodstand shuntet af en lav værdi kondensator for at gøre en RC kompenseret divider med kabelkapacitansen og omfang input. RC tidskonstanter er justeret til at matche. For eksempel er 9 megohm seriemodstand shuntet af en 12,2 pF kondensator for en tidskonstant på 110 mikrosekunder. Kablet kapacitans på 90 pF parallelt med anvendelsesområdet effekt på 20 pF og 1 megaohm (samlet kapacitet 110 pF) også giver en tidskonstant på 110 mikrosekunder. I praksis vil der være en justering så operatøren nøjagtigt kan matche den lavfrekvente tidskonstant (kaldet kompensere sonden). Matching tidskonstanter gør dæmpning uafhængigt af frekvensen. Ved lave frekvenser (hvor modstand R er meget mindre end den reaktans C), ser kredsløb som en resistiv skillevæg, ved høje frekvenser (modstand meget større end reaktans), kredsløbet ligner en kapacitiv divider.

Resultatet er en frekvens kompenseret probe til beskedne frekvenser som præsenterer en belastning på omkring 10 megaohm rangeres med 12 pF. Selv om en sådan en sonde er en forbedring, betyder det ikke, når de tidsskala krymper til flere kabel transittider (transittid typisk er 5 ns). I denne tidsramme, ser kabel som sin karakteristiske impedans, og der vil være refleksioner fra transmission line mismatch på omfanget input og sonde, der forårsager ringen. [7] Den moderne rækkevidde sonde bruger lossy lave kapacitans transmissionslinjer og sofistikeret frekvens forme netværk at gøre 10X sonde klare sig godt på flere hundrede megahertz. Derfor er der andre justeringer for at fuldføre erstatning.

Sonder med 10:01 dæmpning er langt den mest almindelige, for store signaler (og lidt-mindre kapacitiv belastning), er 100:1 prober ikke sjældne. Der er også sonder, der indeholder afbrydere for at vælge 10:01 eller direkte (1:1) nøgletal, men man skal være opmærksom på, at 1:1 indstillingen har betydelig kapacitans (ti pF) ved sonden spids, fordi hele kablets kapacitans er nu direkte forbundet.

Gode oscilloskoper mulighed for sonde dæmpning, let viser en effektiv følsomhed ved sondens spids. Nogle af de bedste af dem har indikatorlamper bag gennemsigtige vinduer i panelet til at bede brugeren om at læse effektive følsomhed. Sonden stik (modificeret BNCs) har en ekstra kontakt til at definere sondens dæmpning.

Der er særlige højspænding prober, som også danner kompenseret attenuators med oscilloskop indgang; sonden krop er fysisk stor, og nogle kræver dels at fylde en beholder omgiver seriemodstand med flygtig væske fluorocarbon at fortrænge luft. Ved oscilloskop ende er en boks med flere bølgeform-trimning justeringer. For sikkerhed, holder en barriere disc ens fingre fjernt fra det sted, der undersøges. Maksimal spænding er i den lave snesevis af kV.

Der er også strømprober, med kerner, der omgiver lederen transporterer strøm, der skal undersøges. En type har et hul til lederen, og kræver, at tråden føres gennem hullet, de er for semi-permanent eller permanent montering. Men andre typer, til test, har en todelt kerne, der tillader dem at blive placeret omkring en ledning. Inde sonden giver en spole viklet omkring kernen en strøm i en passende belastning, og spændingen over denne belastning er proportional med strøm. Imidlertid kan denne type sonde fornemmer AC, kun.

En mere sofistikeret sonde omfatter en magnetisk flux sensor (Hall effekt sensor) i det magnetiske kredsløb. Sonden sluttes til en forstærker, der føder (lav frekvens) strøm i spolen for at annullere den affølte område; størrelsen af denne strøm giver den lavfrekvente del af strømbølgeform, helt ned til DC. Spolen stadig opfanger høje frekvenser. Der er en kombination netværk beslægtet med en højttaler delefilter.


HIN – GW Instek – testudstyr i verdensklasse
Vidste du, at GW Instek tilbyder mere end 300 produkter, der spænder fra oscilloskoper, spektrumanalysatorer, funktionsgeneratorer, strømforsyninger og grundlæggende test- og måleinstrumenter?

Før grundlæggelsen af GW Instek (Good Will Instrument Co) var elektronikindustrien afhængig af meget dyr elektronisk testudstyr. Ved at tilbyde overkommeligt og holdbart elektronisk testudstyr kan man i elektronikindustrien derfor reducere testomkostningerne væsentligt.

Rådgivning
Er du interesseret i at høre mere om GW Insteks produkter og hvilke, der passer til jeres behov? Så kontakt Jan Frier Sørensen (jfs@hin.dk / 20 19 80 30) - han ved mere om det end de fleste.


Fluke tilbyder bærbare oscilloskoper
ScopeMeter® transportable oscilloskoper tager med dig til de hårde, farlige og beskidte industrielle miljøer, som standard bordoscilloskoper ikke kan klare. Disse håndholdte instrumenter kombinerer performance af et bordoscilloskop med et multimeter og papirløs skriver til installation, idriftsættelse og vedligeholdelse af industrielt og elektronisk udstyr ude i marken. Fluke ScopeMeter testværktøjer bruger en unik Connect-and-View™ funktion til automatisk og kontinuerlig opsætning af oscilloskopet, hvilket gør dem nemme at bruge, selv på komplekse signaler.

Fluke 190 Serie II ScopeMeter testværktøjer
ScopeMeter 190 Serie II testværktøjerne er håndholdte oscilloskoper med høj ydeevne, som er designet til fejlfinding af industrielle elektriske eller elektroniske systemer. Serierne inkluderer 60, 100, 200 eller 500 MHz båndbredde.

Oscilloskop i Fluke 120B serien
ScopeMeter 120B serien med dobbeltindgangsskop og digitalt multimeter er ideelt til industrielle elektriske eller elektromekaniske applikationer på udkig efter et robust bærbart oscilloskop. Serien indeholder enten 20 eller 40 MHz båndbreddemodeller og kan også integreres med Fluke Connect™ og mobilapp og FlukeView™ og til ScopeMeter software, hvilket giver mulighed for yderligere samarbejde, dataanalyse og arkivering af vigtige testoplysninger.

Motordrevanalysatorer i Fluke MDA-500 serien
Motordrevanalysatorer i MDA-500 serien er de ideelle bærbare motordrevanalysetestværktøjer og omfatter trinvist guidede målinger, der viser dig, hvor du kan foretage tilslutninger samt forudindstille måleprofiler, som hjælper dig med at få de kritiske data, du har brug for—fra indgangen til udgangen, DC-bussen og selve motoren. MDA-500 serien omfatter også den fulde funktionalitet i et 500 MHz oscilloskop med både måle- og optagefunktioner til at foretage en komplet serie af elektriske og elektroniske målinger på industrielle systemer.


RS Components lancerer brugervenlige oscilloskoper fra Tektronix til fejlsøgning og analyse
De nye økonomiske MDO- og MSO-oscilloskoper er baseret på leverandørens prisbelønnede design og har de største skærme i deres kategori

RS Components (RS), oplyser at to helt nye serier af måleudstyr fra Tektronix nu lagerføres; 3 Series MDO (mixed-domain-oscilloskop) og 4 Series MSO (mixed-signal-oscilloskop).

Oscilloskoperne er udviklet til at passe til en lang række krævende fejlfindings- og signalanalyseanvendelser til en overkommelig pris. De har de største skærmstørrelser i deres kategori og meget intuitive brugergrænseflader med berøringsskærm samt fremragende ydeevne og avancerede analysefunktioner. Udformningen af oscilloskoperne er baseret på det prisbelønnede industrielle design, som Tektronix introducerede i sine 5 og 6 Series MSO'er. De implementerer især berøringsskærme og frontpaneler, der gør instrumentet meget nemt at bruge. De vigtigste betjeningselementer er umiddelbart tilgængelige, i stedet for at tvinge brugeren til at søge gennem flere menuer for at finde de rigtige indstillinger.

Nøglefunktionerne i 4 Series MSO er en 13,3" skærm med 1920 x 1080 HD-opløsning, 12-bit ADC'er og båndbredder fra 200 MHz og op til 1,5 GHz. Det er også det første oscilloskop i sin kategori, der tilbyder seks indgangskanaler samt virksomhedens innovative FlexChannel™-teknologi, som gør det muligt at alle indgangskanaler kan konverteres til otte digitale kanaler via tilslutning af en logikprobe. Der tilbydes også understøttelse af funktioner som f.eks. seriel afkodning og analyse, arbitrær funktionsgenerator og frekvenstæller. Desuden har enheden tidskorreleret frekvensdomæneanalyse (Spectrum View) med uafhængige spektrumstyring. Som tilbehør er en energianalysepakke også tilgængelig til automatisering af målinger på elnet, switchede enheder, rippel og sekvenser.

3 Series MDO har en 11,6" HD-skærm, et tilsvarende sæt knapper og knapper som 4 Series, men med en dybde på mindre end 15 cm, optager de ikke meget plads på arbejdsbordet. Fås i modeller med båndbredde fra 100 MHz til 1 GHz og sampling-hastighed 2,5 GS/s eller 5 GS/s. Oscilloskopet har også indbygget spektrumanalysator med op til 3 GHz båndbredde, separat RF-input og specifikationer, der kan sammenlignes med standalone spektrumanalysator. Dette gør det hurtigt og nemt at fejlfinde kredsløb eller finde uønskede EMI-emissioner uden at skulle bruge et andet instrument.

Både 3 Series MDO og 4 Series MSO samt tilhørende software er nu på lager i EMEA- og APAC-regionerne.


Conrad tilføjer funktionsrigt Tektronix TBS2000 basis oscilloskop til sit program af test- og måleudstyr
Lang data-memory og klassens største samt en række innovative funktioner gør TBS2000 hurtig og let at lære at kende og bruge

Conrad Business Supplies tilføjer den nye TBS2000 serie af basis oscilloskoper fra Tektronix til sit brede og alsidige program af testudstyr. Den nye familie af oscilloskoper betegnes som ”next generation” af basisoscilloskoper af Tektronix, og de nye oscilloskoper kombinerer den længste data-memory med klassens største display. TBS2000 er tiltænkt skopbrugere inden for design- og undervisningsmiljøerne. Versioner med enten 70MHz eller 100MHz båndbredde og to eller fire kanaler er tilgængelige.
 
Det 9” WVGA (Wide Video Graphics Array) med 15 horisontale (time-) divisions letter testprocedurer med 50% mere areal til signal-views, og en datamemory på op til 20 millioner points betyder, at selv ganske lange signaler kan opfanges og analyseres. TBS2000 er det eneste basisoscilloskop med TekVPI® Probe Interface for optimal applikationsspændvidde for et bredt udsnit af aktive spændings- og strømprober.
 
Med samplerates på op til 1 Gigasamples / sekund (GS/s) er TBS2000 blevet optimeret til dagens typisk mere komplekse signaler som PWM (pulsbredde modulation) for øje. Den lette anvendelse er underbygget af on-waveform cursor-readouts og 32 automatiske målinger. Den nye serie er designet til at give nem undervisning og og indlæring gennem indbyggede hjælpefunktioner som Courseware hands-on labs og TekSmartLab managementsystemet.
 
Konnectivitet omfatter en USB 2.0 værtsport på frontpanelet for nem datalagring, endnu en USB 2.0 device-port på apparatets bagside og en LXI-kompatibel 10/100BASE-T Ethernet-port for fjernstyring og –monitering via LAN.
 
- TBS2000 sætter nye standarder for basisoscilloskoper, og funktionerne gøre opgaver inden for design og undervisning betydeligt lettere. Vi er glade for at kunne tilføje dette spændende og innovative testinstrument til vores produktpalette af Tektronix-instrumenter, siger Harald Lehner, Product Manager at Conrad Business Supplies.
 
- Den helt nye TBS2000-serie giver brugerne et niveau af designindsigt, som ikke tidligere har været til rådighed inden for denne klasse af instrumenter. Brugeroplevelsen bliver betragteligt løftet med funktioner som det store display, der sikrer nem signalvisualisering, en data-memory på 20 millioner punkter og et omfattende sæt af automatiske waveform-målinger, tilføjer Jeff Yost, direktør for Basic Oscilloscopes, Tektronix, i en kommentar til det nye produkt.


Beckhoff – Effektivt måleredskab til enkel grafisk visning af signalforløb
TwinCAT 3 Scope – multicore-oscilloskopet til Big Data

Med TwinCAT Scope kan man nemt få realiseret måletekniske anvendelser selv for "Big Data": Multicore-supporten giver nemlig mulighed for optegnelse og visning af meget store datamængder. Software-oscilloskopet er 100% integreret i TwinCAT-styringsarkitekturen og muliggøre enkel grafisk fremstilling af signalforløb via måleredskabet.
Set i lyset af Industri 4.0 og Big Data er dataregistreringen på maskiner ved at få større og større betydning. I den forbindelse skal alle procesdata omkring bl.a. maskinens livscyklus analyseres og vises på en grafisk overskuelig måde i tidsmæssig korrekt rækkefølge og med maksimal ydelse. Ved hjælp af TwinCAT 3 Scope kan tidsforløb vises helt ned til μs-opløsning. På grund af multicore-evnen egner TwinCAT Scope sig også til store optagelser med flere hundrede variabler. TwinCAT's udviklingsmiljø er integreret i microsoft visual studio og dermed meget brugervenlig. Maskinudviklere kan gøre brug af et måleredskab, som ikke kun gør processen i forbindelse med applikationsudviklingen, men også procesovervågningen en hel del nemmere. I kombination med softwaremodulerne TwinCAT Analytics og TwinCAT IoT kan man få de registrerede procesdata analyseret lokalt eller i Privat eller Public Cloud. Uanset lokaliteten vises signalerne i TwinCAT Scope enten i YT-, XY- eller de nye bjælkediagrammer.
 
Egenskaber:

- høj ydelse takket være multicore-support
- enkel og intuitiv engineering
- perfekt integrering i Visual Studio®
- høj aftastningsfrekvens i µs-området
- triggerstyrede optagelser
- analyser omkring driftstid
- eksport i forskellige dataformater
- source control-forbindelse

www.beckhoff.dk/TwinCAT-3-Scope


Fluke ScopeMeter 120B serien gør elektromekanisk fejlfinding hurtigere og nemmere
Det nye industrielle, håndholdte oscilloskop er det første på markedet med detektering af IntellaSet intelligent måling, som automatisk viser de mest relevante måleværdier

Moderne industrielt maskineri er pålideligt og effektivt, men det kan også være vanskeligt at foretage fejlfinding på grund af kompleksiteten i de avancerede systemer. Den nye Fluke® ScopeMeter® 120B serie af industrielle, håndholdte oscilloskoper er designet med henblik på disse udfordringer med innovative funktioner, som giver forbedret hurtighed, effektivitet og nøjagtighed ved fejlfinding af komplekse elektromekaniske systemer. 

Den kompakte ScopeMeter 120B serie har Connect-and-View™ teknologi, som genkender signalmønster og automatisk opsætter skopets trigning, amplitude og tidsbasis, hvilket eliminerer den typiske opsætningsproces, hvor man prøver sig frem. Når kurveformen er registreret, vælger den nye detektering af IntellaSet™ intelligent måling automatisk nøglemålinger baseret på den optagede kurveformstype og viser de mest relevante måleværdier (f.eks. Vrms og Hz for et netspændingssignal eller Vpeak-peak og Hz for et firkantet signal), hvilket hjælper teknikerne med nemt at identificere og karakterisere potentielle signalfejl.

120B serien har også en Event Capture funktion, som registrerer og identificerer flygtige, periodiske hændelser og viser en liste med alle de hændelser, som overskrider en foruddefineret tærskelværdi. Dette giver teknikerne mulighed for hurtigt at identificere vigtige hændelser, frem for at skulle gennemgå store datasæt udlæsning for udlæsning.

Som en del af Fluke Connect® - et system af trådløse testværktøjer, som kommunikerer via Fluke Connect app, eller Fluke Connect Assets software, en cloud baseret løsning, som indsamler målinger for at give en omfattende visning af status for kritisk udstyr - kan 120B serien automatisk registrere kurveformdata til Fluke Connect app på smartphones eller tablets, hvilket sikrer nøjagtigheden, og eliminerer manuel registrering af data. Disse målinger overføres derefter trådløst til skyen og kan kombineres med måledata fra flere Fluke Connect testværktøjer, så der kan oprettes og deles rapporter fra arbejdsstedet via e-mail og samarbejdes i realtid med kolleger, hvilket øger produktiviteten i felten*. Lagring og derefter sammenligning og sammenholdning af kurveformer for specifikke testpunkter for aktiver giver vedligeholdelsesteknikere mulighed for bedre at identificere og fejlfinde forhold, som kan medføre fejl.

Den trådløse 120B serie giver også teknikere mulighed for at placere metret på steder, som er svært tilgængelige eller potentielt farlige, og derefter udføre målingerne fra sikker afstand.

Du kan få flere oplysninger om Fluke ScopeMeter 120B serien af industrielle, håndholdte oscilloskoper ved at besøge: www.fluke.dk