Potentiometre

Brugen af et potentiometer som positionssensor bygger på, at den elektriske spænding langs en leder varierer afhængigt af positionen, når der løber strøm i lederen.

Leverandører af og viden om potentiometre:


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Mere viden om potentiometre:

Potentiometre er komponenter - en tre-terminal resistor (elektrisk modstand) med en glidende kontakt, så potentiometret f.eks. kan fungere som en variabel spændingsdeler. Hvis kun to terminaler anvendes fungerer potentiometret som en variabel resistor også kendt som en variabel modstand, reguleringsmodstand, reostat. Indenfor kredsløbsteori og måling er potentiometre blot en spændingsdeler anvendt til at måle elektrisk potentiale; komponenten er en implementation efter samme princip, derfor dets navn. Potentiometre er almindeligvis anvendt til at styre elektriske anordninger, såsom lydstyrkekontrol på lydudstyr. Potentiometre drevet af en mekanisme kan anvendes som en positionstransducer, f.eks. i et joystick eller en servomekanisme. Potentiometre er sjældent anvendt til at styre betydeligt mere end f.eks. 1 watt, da den dissiperede effekt i potentiometret vil være af samme størrelsesorden som belastningen som styres. Istedet anvendes potentiometre til at styre et niveau af et analogt signal, og som styre-input til elektriske kredsløb. For eksempel anvender en elnettilkoblet lysdæmper potentiometre til at styre pulsbreddemodulationen af en TRIAC og styre på denne måde indirekte glødelampens lysstyrke.