Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre anvendes bl.a. i forbindelse med sikkerhedsafskærmning på maskiner og processer. Sikkerhedslysgitre eller bare lysgitre anvender et sikkerhedsrelæ til at overvåge et specifikt område og vil straks afbryde processen, såfremt der skulle passere et objekt der ind.

Leverandører af og viden om Sikkerhedslysgitre:


Dovitech A/S

Blokken 59
3460 Birkerød
Tlf.: +45 7025 2650
E-mail: Info@dovitech.dk

www.dovitech.dk

Kompetencer: Afskærmning, Blæsere, EMC dæmpning, Endestop, Lågekontakter, Magneter, Magnetfolie, Maskinsikkerhed, Mumetal, Måletransformatorer, Nanokrystallin, Relæer, Sikkerhedsrelæer, Sikkerhedslysgitre, Spoler, Spændingssensorer, Strømsensorer, Sølvbånd, Transformere, Ædelmetal

Læs mere om Dovitech A/S


ICS A/S

Holkebjergvej 79
5250 Odense SV
Telf.: 66 17 10 74
E-mail: ics@ics.as

www.ics.as

Kompetencer: Encodere, fotoceller, Atex, dørkontakter, ultralydssensorer, lasere, display, endestop, temperaturfølere, sensorer, klemlister, lysbomme og lysgitre, måtter, niveaumåling, optisk fibre, pulsgivere

Læs mere om ICS A/S


Schmersal Danmark A/S

Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Tlf.: 70 20 90 27
E-mail: info-dk@schmersal.com

www.schmersal.dk

Kompetencer: Maskinsikkerhed, Automation, Automatik, Elektronisk styring og automatik, Relæer, Sikkerhedsrelæer, Elevatorteknik, nøglebrydere, sikkerhedssensorer, optisk beskyttelse, optiske lysgitre og sikkerheds-PLC

Læs mere om Schmersal Danmark A/S


Thamus ApS

Ærøvej 3B
8800 Viborg
Tlf.: 40 99 88 88
E-mail: info@thamus.dk

www.thamus.dk

Kompetencer: Sikkerhedsudstyr, skridsikring, opmærkning, afstribning, afskærmning, tape, gulvmarkering, afspærringsmateriel, vejbump, truckværn, kollisionssikring, måtter, spejle, pullerter

Læs mere om Thamus ApS


Mere viden om Sikkerhedslysgitre:

Sikkerhedslysgitre er er på linje med lysbomme og sikkerhedsinterface.


Leuze – Dæmpning er genopfundet – Den intelligente portvagt


01.feb 2021


Processen med at dæmpe ”Den intelligente portvagt” (her kaldet SPG - Smart Process Gating), så den fuldstændig er fri for sensorer, der afgiver signaler, er baseret på LKC sikkerhedslysgitteret fra Leuze electronic, og det er integreret i MLC 530 SPG modellen.

Fig. 1: MLC SPG 530 sikkerhedslysgitre

Håndterings- og monteringssystemer omfatter ofte farezoner, der skal beskyttes mod uautoriseret adgang. Der skal imidlertid være mulighed for at transportere materialer ind og ud på samme tid af farezonen. Sådanne systemer kan man finde i intralogistik, bilindustrien og pakningsindustrien. Disse krav imødegås i praksis ved at bruge optoelektroniske beskyttelsesenheder, der er installeret ved kanaliserings- og omledningsområder. Beskyttelsesenhederne skal designes, så de opdager ankomst af materialer til det beskyttede område, så enhederne derved midlertidigt afskærmer beskyttelsesområdet. På denne måde garanteres fri passage af materialerne. Det beskyttede område skal kun afskærmes mens det transporterede materiale nærmer sig – adgang for personer skal forhindres.

 Indtil nu har det været nødvendigt at bruge yderligare sensorer til detektering af materialer – og derfor også til at skelne mellem materialer og personer. Disse sensorer er også blevet betegnet som 'dæmpesensorer'. "Smart Process Gating-princippet" (SPG) - imødekommer de ovennævnte krav uden brug af yderligare sensorer.

Fig. 2: Proceskontrolleret adgangskontrol med Intelligent Portvagt.

Fig. 3: SPG muliggør et meget kompakt system med materiale sluser.


Driftsprincippet

Princippet i SPG er baseret på type 4 sikkerhedslysgitre fra MLC 500 serien fra Leuze electronic. Det er implementeret i MLC 500 SPG modellen. I det grundlæggende princip bruger SPG princippet to kontrolsignaler (fig. 3):

Det første signal (CS=Control Signal) kommer fra systemkontrolleren (en plc). Tidspunktet for generering af CS skiftesignalet skal sættes således, at materialet er indenfor 200 mm fra det beskyttede område. Det er nødvendigt for at forebygge, at personer skulle kunne smutte igennem.

Det andet signal (PFI= Protective Field Interruption) genereres af selve sikkerhedslysgitteret, når materialet afbryder det beskyttede område. Derved startes beskyttelsen af det beskyttede område også. Beskyttelsen slutter enten efter et bestemt tidsrum (t) - efter at materialet igen er væk fra det beskyttede område - eller ved aktivt af lave et reset af skiftesignalet CS.

Fig. 4: Oversigt over driftsprincippet.


Detaljer i signalsvaret

Når systemkontrollen (en plc) har sendt et skiftesignal (CS) til sikkerhedslysgitteret, skal materialet ind i det beskyttede område indenfor 4 sekunder (tl, fig. 4). Ved indgangen genererer sikkerhedslysgitteret nr. 2 signal (PFI), og starter derved oprettelsen af det beskyttende område. Med basisindstilling skal materialet passere igennem indenfor ti minutter, ellers går modtagedelen af sikkerhedslysgitteret i låse-mode. Alternativt kan en time-out udvidelse på op til 100 timer aktiveres for at tillade stop under et holdskifte eller at det over en weekend blokerer afspærringssekvensen. Når materialet forsvinder ud af det beskyttede område, resetter sikkerhedslysgitteret det signal, som det genererede (PFI), så snart materialet forlader det beskyttede område. Afhængig af den valgte driftmåde kan beskyttelsesområdet enten automatisk kobles til efter et eller to sekunder (t2) af sikkerhedslysgitteret, eller beskyttelsen ophæves af kontrolleren. Derefter er beskyttelsen af adgang igen aktiv.

Fig. 5: Typisk signalforløb mens materiale passerer det beskyttede område.

Optimerede driftformer for applikationer

SPG princippet arbejder med tre driftsformer for at tilpasse sig til forskellige applikationsområder. De er implementerede i MLC 530 SPG sikkerhedslysgitteret. (tabel 1).

Tabel 1: Oversigt over driftsformer.

Standard driftsformen bruges frem for alt i applikationer til intralogistik. Den integrerede filtertid på et sekund betyder, at strålerne i lysgitteret skal have et uhindret overblik i et tidsvindue på et sekund, d.v.s. de må ikke afbrydes af materialet. Det betyder, at afbrydelser er tilladt for materialet som når en palle bliver lastet uden at portvagtprocessen afbrydes. Når materialet har forladt det beskyttede område, reaktiveres beskyttelsesfunktionen efter et sekund når den automatiske del af portvagten anvendes.

Det må også sikres, at afstanden mellem det transporterede materiale og det beskyttede område ikke er mere end 200 mm, når materialet forlader det beskyttede område for at forhindre personer i at gå ind i området. Hvis materialet bevæger sig mere end 200 mm fra det beskyttede område indenfor reaktiveringstien på et sekund, kan portvagten afbrydes for tidligt ved at bruge ”End by control” (Kontrolleret slut) funktionen. Det gøres ved at resette CS signalet. Portvagten afbrydes indenfor 0,1 sekund, og derefter reaktiveres beskyttelsesfunktionen (fig. 4). Afhængig af den ønskede handling kan ”standard” driftsmåden foretages med en standard plc eller med en sikkerheds plc. Der er understøttelse for time-out udvidelsen på 100 timer.

Fig. 6: Signal svar ved ”Kontrolleret slut” funktion

De ”kvalificerede stop” og ”delvis portvagt” driftsformer optimeres til lave transportbåndshastigheder, som det f.eks. er almindeligt i bilindustrien. Ved lave hastigheder kan transportbåndprocessen standses ekstremt hurtigt. Da SPG processen kræver, at det beskyttede område kan afbrydes i højst 4 sekunder efter aktivering af CS signalet, har disse driftsformer en yderligere funktion: ”Kvalificeret stop/restart”. Det gør det muligt at afbryde en igangsat SPG sekvens indenfor 4 sekunder (kvalificeret stop) og derefter starte sekvensen op igen. Processen kan derfor fortsætte driften uden afbrydelse - selv i tilfælde af et ikke-planlagt stop.
Under disse driftsformer bruges to kontaktsignaler med antivalente signalfordele af plc'en. Plc kontaktsignalet (CS) og timer stop signalet (TH - figur 7) sætter portvagtsekvensen i gang og kontrollerer samtidig den kvalificerede stop og start. TH signalet må skifte til 'S indenfor 0,5 sekund. Denne driftsform kræver en sikkerheds plc. Der er understøttelse for time-out udvidelsen på 100 timer.

Fig. 7: Signalgangen mens transporteret matieriale går gennem det beskyttede område

Med hensyn til sekvensen svarer driftsformen "partial gating" til den ”kvalificerede stop” driftsform. Imidlertid – med "partial gating" - udlukkes de øverste fire lysstråler fra portvagten. Afbrydelsen af disse stråler resulterer altid i en nedlukning af OSSD (Output Switching Signal Device – udgående kontaktsignal enhed). På denne måde kan lysgitteret f.eks. også samtidig overvåge pendulklapporte (fig. 8) eller detektere en uautoriseret bevægelse ved materialet.

Fig. 8 Eksempel på anvendelse af driftsformerne "kvalificerede stop" og "partial gating"i bilindustrien.

Krav til en sikker løsning
Integrering af en SPG applikation i et system anses for at være en løsning for så vidt angår sikkerhedsteknologien. Det skyldes samarbejdet mellem sikkerhedslysgitteret, systemkontrollen og, om nødvendigt, mekaniske elementer. For at gøre dette skal systemfabrikanten have erfaring med design af sikkerhed, da fabrikanten programmerer portvagt sekvensen i plc'en, og dermed skaber løsningerne til sikkerhedssystemet. Fabrikanten har derfor ansvaret for at implementere det totale system.

Det er derfor vigtigt at overveje de nødvendige, sikkerhedsrelaterede krav i en SPG installation. Disse er beskrevet i de tilsvarende driftsinstruktioner. Et vigtigt krav er, at systemkontrollen (plc'en) skal kunne være opmærksom på materialets aktuelle position. Plc'en skal bruge information om hvornår det beskyttede område nås og forlades af materialet for at kunne sende de nødvendige kontaktsignaler til sikkerhedslysgitteret på det rette tidspunkt. Det er nødvendigt, da det beskyttede område skal afbrydes indenfor fire sekunder efter indgang af plc kontaktsignalet.

Dertil kommer, at det er nødvendigt at opretholde maksimum afstand mellem materiale og lysgitter på 200 mm i begyndelsen af portvagt sekvensen (indgang) og slutningen af portvagten (udgang). Til at generere kontaktsignalerne bør det bemærkes, at disse ikke kan udløses direkte af personer, d.v.s. de er ikke nemme at manipulere. Der er ingen særlige krav til opnåelse af informationstyperne. Informationen kan eksempelvis fås fra kendte processer eller ekstra signalkilder. Især i udgangsapplikationer kan viden om positionen ofte nemt udledes. Eksempler omfatter udgangsstationer med transportbånd på tværs, udgang fra procescentre samt udgang ved brug af aktive transportbånd.

Synkroniseringsstråler og længde af beskyttelsesområde

Sender og modtager på sikkerhedslysgitteret skal være synkroniseret for at modtage et gyldigt signal fra beskyttelsesområdet. Øverste og nederste stråle i sikkerhedslydgitteret bruges til synkronisering, hvilket betyder, at de anvendes som synkroniseringsstråler. Disse stråler må ikke afbrydes samtidigt under en aktiv afskærmning af det beskyttede område (portvagten) i mere end 60 sekunder, så afskærmningsfunktionerne forbliver funktionelle med hensyn til sikkerheden.

I typiske intralogistik applikationer er afskærmningen kun aktiv i nogle få sekunder, nemlig den tid, der skal bruges for at materialet kan passere gennem lysgitteret. Da denne varighed er afgørende lavere end de tilladte 60 sekunder, er der ingen særlige krav til synkroniseringsstrålerne med hensyn til dimensioneringen af længden af det beskyttede område.

Fig. 9: Indretning af lysgitter til portvagt tider op til 60 sekunder

Hvis det transporterede materiale skal bruge mere end 60 sekunder for at komme igennem lysgitteret, eller hvis den højst tilladte timeout værdi af 10 minutter eller 100 timer skal overskrides, må det sikres, at i det mindste en synkroniseringsstråle er tilgængelig til enhver tid. Dette kan opnås på to måder:

Den øverste stråle virker som synkroniseringsstråle. Lysgitterets højde vælges, så synkroniseringsstrålen altid er over det højeste punkt af det transporterede materiale (Fig. 10 til højre). Den laveste stråle virker som synkroniseringsstråle. Det beskyttede område arrangeres, så synkroniseringsstrålen f.eks. er under transportbåndets niveau. Dette område kan skjules med ”Fast afblænding af stråle med 1 stråles tolerance” funktionen (fig. 10, til venstre).Fig. 10: Indretning af lysgitter hvis der kræves portvagt tider > 60 sekunder

Standarder og specifikationer

Specifikationerne for MLC 530 SPG sikkerhedslysgitteret er designet i overensstemmelse med sikkerhedsrelevante, internationale standarder. Sensorens data er type 4 (IEC/EN 61496), performance level PL e/ kategori 4 (EN ISO 13849-1) og SIL 3 (IEC 61508). Sensorerne og den tilsvarende dokumentation vedrørende integrering af løsningen er uafhængigt certificeret. Alle aspekter, der skal bruges for at anvende systemet, er beskrevet i driftsinstruktionerne.

Fordele ved den intelligente portvagt

  • Ekstrem kompakt og pladsbesparende design af systemet, da der ikke er brug for at gøre plads til dæmpende sensorer foran/bagved lysgitteret
  • Glimrende pålidelighed og tilgængelighed for sikkerhedsenheden, samt lave installations- og serviceomkostninger (ingen opsætning/justering/genjustering af dæmpesensorer)
  • Reduceret risiko for at driftspersonale 'piller' ved systemet
  • Selv dele med åbninger og paller, der lastes med afstande imellem, kan transporteres driftsikkert.

SICK – Ny ultra kompakt sikkerhedsscanner er oplagt til selvkørende vogne og robotter
Automatiske guidede køretøjer, mobile platforme såvel som autonome carts og cobots har én ting til fælles: De bliver stadig mindre. De er dog fortsat underlagt strenge krav til deres sikre drift. Men hvor placerer du sikkerhedssensorerne, når installationspladsen bliver stadig mindre? Løsningen på pladsproblemer kaldes nanoScan3. Takket være dens lille størrelse passer den nye sikkerhedsscanner fra SICK ind i de mindste installationsrum, mens den yder maksimalt med hensyn til sikkerhedsfunktioner og måledata til præcis lokalisering og support for navigation.

Både teknologisk og i forhold til antallet af installerede sikkerhedsscannere, har SICK været global markedsleder i mere end 20 år. Den nye nanoScan3 er den mest kompakte sikkerhedsscanner i SICK’s portefølje med den mindste sensorhøjde, der findes på markedet i dag på kun 80 mm. NanoScan3 kombinerer en fremragende målenøjagtighed med smarte sikkerhedsfunktioner, for eksempel mange beskyttelsesfelter, der enten skifter dynamisk via encoder-signaler eller digitale I/O’er. Dette garanterer maksimal detektionspålidelighed og præcise måledata for afstand og vinkel af omgivende objekter, som bl.a. kan anvendes til lokalisering.

Kompakt design en afgørende faktor
NanoScan3 blev udviklet specifikt til anvendelse inden for intern logistik, hvor automatiserede guidede køretøjer af forskellig art bliver stadig mindre, mere manøvredygtige og mere alsidige. Med dimensioner på kun 101 x 101 x 80 mm (LxBxH) er 2D sikkerhedsscanneren en af de mindste af sin art på markedet, hvilket gør det muligt at designe den ind i selv de mest kompakte køretøjer. NanoScan3 tilbyder også et scanningsområde på 275°, som når den monteres i diagonalt modsatte hjørner på køretøjet, gør det muligt at implementere en 360° allroundbeskyttelse i det vandrette plan.

Sikker, optisk robust og pålidelig
NanoScan3 har på trods af de ekstremt kompakte ydre integreret SafeHDDM®-scanningsteknologien (multi-puls), som blev udviklet og patenteret af SICK og første gang implementeret i microScan3. SafeHDDM udsender mere end 170 gange så mange laserpulser som andre sikkerhedsscannere med time-of-flight målingsteknologi, hvilket giver mange fordele især i mobile applikationer. Scanneren leverer en høj immunitet overfor fremmedlys på op til 40.000 Lux og med nye filtre og algoritmer detekterer den robust i miljøer med udfordrende industrielle forhold såsom svejsning, refleksioner, snavs og støv.

Differentieret sensor koncept
NanoScan3 kommer i to varianter Core I/O- og Pro I/O. Core I / O har et sæt OSSD’er og giver mulighed for at håndtere to overvågningsopgaver. Med Pro I/O har man mulighed for at løse mere dynamiske applikationer, med op til 128 overvågningsopgaver, to sæt OSSD’er samt encoder indgange til dynamisk feltskiftning. Pro I/O-varianten tilbyder derfor adskillige muligheder for optimalt at integrere automatiserede guidede køretøjer i miljøet både med hensyn til sikkerhed og ydeevne.

Integreret lokalisering - med 40 m måleområde og komplet softwareløsning
Sikkerhedsteknologisk er nanoScan3 designet til et beskyttelsesområde op til tre meter og et advarselsområde op til ti meter. Men med SafeHDDM®-scanningsteknologien bliver den i stand til at generere måledata i høj opløsning i afstande på op til 40 meter med en vinkelopløsning på kun 0,17°, hvilket betyder nøjagtig position i forhold til omgivelserne. De rå måledata i form af afstand og vinkel kan importeres til en lokaliseringsløsning, der leveres af en tredjepart, for eksempel en køretøjsfabrikant eller en integrator.


SICK – Sikker produktivitet i robotapplikationer
Et optimalt sikkerhedssystem skal ikke kun gøre arbejdsmiljøet sikrere, men har også til formål at øge produktiviteten. Med sikkerhedssystemet ”Safe Robotics Area Protection” fra SICK, får man en ubegrænset og sikker adgang til robottens farlige område. Det garanterer en sikker interaktion mellem robotter og mennesker, samtidigt reduceres maskinens nedetid og muliggør høj ydeevne af robotapplikationen.

”Safe Robotics Area Protection” giver også mulighed for automatisk at genstarte robotten når operatøren forlader området. Sikkerhedssystemet består af 3 individuelle systemer; sBot Speed, sBot Stop eller sBot Speed–UR, der alle kan integreres enkelt og fleksibelt i robottens applikation.

Med sBot Stop kombineres et sikkerhedslysgitter, en sikkerhedslysbom eller en sikkerhedslaserscanner sammen med det konfigurerbare sikkerhedsmodul Flexi Classic på en intelligent måde. Sikkerhedssystemet kan nemt integreres med robotstyringen og giver mulighed for et kompakt maskindesign med en minimal sikkerhedsafstand til den farlige position, takket være den korte responstid for hele sikkerhedssystemet.

Ved anvendelse af en sikkerhedslaserscanner sammen med sikkerhedssystemet Flexi Soft får man et sikkerhedssystem der tilpasser robottens driftsforhold til operatørens arbejdsopgaver. Når operatøren har forladt robottens farlige område, udløser sBot Speed den automatiske genstart* af robotten. Dette øger produktiviteten, da nedetid er reduceret og arbejdsgangen optimeret. Robottens hastighedsjusteringsfunktion udvider også levetiden. De ikke-sikre automatiseringsfunktioner og sikkerhedsfunktioner er blevet præ-fabrikerede og testet, hvilket betyder, at sBot Speed er let at integrere i de mest almindelige robotstyringer.

sBot Speed-UR er et sikkerhedssystem dedikeret til Universal Robots. Det er en del af familien Safe Robotics Area Protection, som giver en sikker og åben adgang til robottens arbejdsområde. Det giver et udvalg af prædesignede sikkerhedsfunktioner og muliggør en højere produktivitet på samme tid som følge af mindre nedetid.

Sikkerhedssystemet udfører handlinger i henhold til to forskellige feltsæt, der hver består af et advarselsfelt og et beskyttelsesfelt. Så snart en person kommer ind i advarselsfeltet af sikkerhedslaserskanneren, vil robotten reducere sin hastighed. Når robotten har reduceret hastigheden aktiveres feltsættet med det mindre beskyttende felt. Denne nye situation gør det muligt for robotten at fortsætte sin operation, indtil personen når det lille beskyttelsesfelt, der dækker det farlige område.

Robotten stopper helt, hvis personen overtræder det mindre beskyttende felt. Når personen forlader robottens farlige område og alle sikkerhedsforhold er opfyldt, tillader sBot Speed - UR automatisk genstart*. sBot Speed - UR sikkerhedssystem er udformet til en nem integration takket være allerede eksisterende dokumentation, ledningsdiagrammer og programlogikeksemplet fra SICK.

*Muligheden for at implementere automatisk genstart afhænger af yderligere aspekter, f.eks. risikovurderingen, da automatisk genstart ikke gælder for alle industrielle robot system applikationer. For at genstarte driften af en UR robot, skal individuelle indstillinger være inkluderet i UR robotten.


Dovitech – Sommer kampagne priser på REER sikkerhedslysgitter
Slå til nu, vi kører med kampagne pris på udvalgte sikkerhedslysgitre fra REER

Frem til d. 31 August 2017 kører vi med kampagnepriser på sikkerhedslysgitre fra REER's EOS4 X model serien.

• 2 strålet 510mm - 2.111,- kr ex moms
• 3 strålet 810mm - 2.500,- kr ex moms
• 4 strålet 910mm - 2.786,- kr ex moms
• 150mm - 2.945,- kr ex moms
• 310mm - 3.826,- kr ex moms
• 460mm - 4.683,- kr ex moms
• 610mm - 5.540,- kr ex moms
• 910mm - 7.287,- kr ex moms

- CAT4/PLe, 14mm opløsning, manuel og automatisk start/restart, EDM

Ved køb af et lysgitter, så tilbydes følgende tilbehørsdele til favorable priser:

• Sikkerhedsrelæ model AD SR0 til 262,- kr ex moms
• 5m kabel M12 stik 8 polet til 180,- kr ex moms
• 4stk justerbar montagebeslag til 150,- kr ex moms

Kontakt os på:
Tlf.: 70 25 26 50
Mail: info@dovitech.dk
www.dovitech.dk


MLC nu med integreret AS-i interface
Sikkerhedslysgitrene i MLC serien fås nu også med et integreret AS-i sikkerhedsinterface.

                                                                                                    
MLC lysgitrene kan således integreres direkte, altså uden yderligere koblingsmoduler og derfor omkostningseffektivt, i AS-interface netværket. Dette gælder for alle opløsninger fra 14 til 90 mm, alle beskyttelsesfelthøjder fra 300 til 1.800 mm og alle host/guest-systemer med fleksible kabelforbindelser, som også kan forbindes fast som L- og U-formede udførelser. Hermed laver Leuze electronic en stærk tilføjelse til sit program af AS-i sensorer.
Leuze electronics AS-i sensor-portefølje indeholder allerede enstrålede og flerstrålede sikkerhedslysbomme med stråleafstande på 300 mm, 400 mm og 500 mm både som sender/modtager-systemer (envejs) og som transceiver-systemer (refleksion). Specielt i forbindelse med muting giver den direkte AS-i forbindelse meget komfortable løsninger for brugere, der lægger stor vægt på økonomien. I samspil med Leuze electronics sikkerhedsmonitor ASM-m er det meget let med sikkerhedslysbommene at lave løsninger med muting baseret på AS-i Safety at Work. ASM-m sikkerhedsmonitoren styrer muting-sekvensen.

(In box:) Integration - intet problem!
På trods af sin ydeevne er MLC sikkerhedslysgitteret usædvanligt slankt (29 x 35 mm) og alligevel usædvanligt robust på grund af det let tilbageskudte frontglas, forstærkede sidevægge og endestykker af metal. Host/guest-varianterne giver pålidelig beskyttelse uden dødrum og garanterer maksimal systemtilgængelighed. Installeringen af sensorerne er meget let på grund af et stort udvalg af montagebeslag. Ved hjælp af omfattende tilbehør, også til muting, kan sensorerne fungere som et komplet system. Sådanne systemer findes i forskellige prækonfektionerede udførelser som sikkerhedsfotocelle-sæt, der giver brugeren betydelige fordele ved bestilling og anvendelse: MLDSET, MLD-UDC, MLC-UDC.
Leuze electronic Scandinavia ApS
Gydevang 33
3450  Allerød


Kaskaderbar type 4 sikkehedslysgitre
MLC 500 sikkerhedslysgitre fås nu også som sammenkædede versioner.

De steder, hvor der kræves afsikring på flere sider, eller de steder, hvor afsikring af et farested skal kombineres med sikring mod, at man træder ind i et bestemt område, kan man reducere omkostningerne til installation og kabling betydeligt ved at anvende kaskaderbare MLC-udstyr. Man kan anvende såvel faste L- og U-formede forbindelser som varianter med fleksible kabelforbindelser. Host/guest-varianterne er type 4 udstyr. De giver pålidelig beskyttelse uden døde rum og med maksimal systemtilgængelighed. Hertil kommer, at de er usædvanligt tynde (29 x 35 mm) og ekstremt robuste, eftersom frontglasset er trukket lidt tilbage, husets sider forstærket og endestykkerne lavet af metal. Et stort udvalt af forskellige monteringsbeslag gør installeringen af MLC sikkerhedslysgitrene meget let. 

Leuze electronic Scandinavia ApS -  www@leuze.dk


Prisvindende SICK deTec-serie indvarsler den nye generation af type2 sikkerhedslysgitre – sætter en ny standard for høj effektivitet, enkel installation og høj pålidelighed
Lanceringen af deTec2 Core giver bolden op for den nye generation af sikkerhedslysgitre for markedet af type 2 sikkerhedsapplikationer inden for maskinværktøjer, håndtering samt pakning af forbrugsvarer og meget mere. Udover at imødekomme de seneste EN standarder tilbyder deTec2 - uden blindzoner - en optimal positionering og beskyttelse mod adgang til farligt område og muliggør samtidig en vedvarende effektiv drift.

"SICK har været ledende i udviklingen af sikkerhedslysgitre i mere end 60 år, og vi tror på at deTec-serien sætter en ny bedst-i-sin-klasse målestok inden for enkeltside adgangssikring.", udtaler Lars Mikael Andersen sikkerhedsspecialist i SICK Danmark.
"Designfremskridtet med deTec-serien har allerede medført flere produktpriser - for eksempel fra international Forum (iF) og RedDot design ward", og han tilføjer "deTec2 Core er meget enkel at montere og idriftsætte med en automatisk detektering af afstanden på op til 10 meter. Når sikkerhedslysgitteret er installeret og idriftsat kører det økonomisk og pålideligt"
Med det pladsbesparende robuste design, der minimerer sikkerhedsafstanden, tilbyder deTec2 Core den bedst mulige maskinintegration. 

DeTec2 Core tilbyder beskyttelsesfelter fra 300 mm til 2100 mm i opløsningerne: fingerbeskyttelse (14 mm) eller håndbeskyttelse (30 mm). Det beskytter maskinoperatører i henhold til EN ISO 13855 op til 10 meter og efterlever Performance Niveau "c"(DS/EN ISO 13849), Type2 (DS/IEC61496) og SIL (DS/IEC61508). 

DeTec2 Core fungerer kun i beskyttelsesmodus, hvilket betyder at konfiguration og indjustering af detekteringsafstanden foregår automatisk. Derudover er diagnoseudlæsning enkel og med gode muligheder for at tilføje yderligere funktioner via et sikkerhedsrelæ, SICKs Flexi Classic eller Flexi Soft sikkerhedsPLC. 

Innovative montagebeslag og indjusteringsLED'er betyder, at SICKs deTec2 Core kan installeres hurtig og ubesværet i løbet af få sekunder.

Sikkerhedslysgitteret har en tæthedsklasse på IP67 og driftstemperaturer fra -30 OC til +55 OC, der garanterer driften under hårde forhold i krævende industrimiljøer.

For mere information om deTec2, kontakt SICK på tlf. 4582 6400, email: sick@sick.dk, eller besøg os på Automatik 2014 messen, stand 1250 i Brøndby Hallen 9.-11. september.