Skinnesystemer

Skinnesystemer - På denne side finder du leverandører af Skinnesystemer, produktnyheder om Skinnesystemer, samt viden om Skinnesystemer.

Leverandører af og viden om Skinnesystemer:


Beck A/S

Naverland 10
2600 Glostrup
Tlf.: 43 71 86 68
E-mail: info@beck.as

www.beck.as

Kompetencer: Kølerør, Sprinklerrør, Rørsystemer, Skinnesystemer, Lyddæmpningssystemer, Befæstigelse, Sprinklere, Sprinkleranlæg, Ventilation, Kompensatorer

Læs mere om Beck A/S


GMV A/S

Industriparken 1
7182 Bredsten
Tlf.: +45 7573 8247
E-mail: post@gmvas.dk

www.gmvas.dk

Kompetencer: Vinduesløftere, Glaslifte, Løftevogne, Gipsvogne, Vakuumløftere, Løfteåg, Skinnesystemer, Svingkraner, Løftegrej, Løfteudstyr, Kundetilpassede løsninger, Kvalificeret og hurtig service.

Læs mere om GMV A/S


Power Technic ApS

Elsenbakken 19
3600 Frederikssund
Telf.: 70 208 210
E-mail: salg@powertechnic.dk

www.powertechnic.dk

Kompetencer: Strømforsyninger, LED, Enclosed, Open frame, DC/DC, DC/AC, Adaptere, Ladere, DIN skinner

Læs mere om Power Technic APS


ROLLTECHNIC A/S

Oldenvej 35 A
3490 Kvistgård
Tlf.: 49 13 91 44
E-mail: ue@rolltechnic.dk

www.rolltechnic.dk

Kompetencer: Transportruller, bremseruller, transporthjul, flervejshjul, rulleskinner, gummiringe, sporkranse, tromlemotorer, løstromler, drivtromler, rustfri tromler, ståltromler

Læs mere om ROLLTECHNIC A/S


Rittal A/S

Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: +45 70 25 59 00
E-mail: info@rittal.dk

www.rittal.com

Kompetencer: ElskabeGulvskabe, Indkapslinger, Kapslinger, SammenbygningsteknikSkinnesystemer, Strømfordeling

Læs mere om Rittal A/S


Klee – Hepco DualVee – Optimal skinneløsning til udfordrende miljøer


05.apr 2020


Teknologien blev udviklet med start i 1950’erne og betegnes som ”V-techonolgy”, og Hepco er  i dag verdensførende inden for denne teknologi og leverandør af DualVee.

DualVee er kendetegnet ved en V-formet skinne som gør at skidt/partikler nemt glider af skinnen. Skinnen har desuden et lille montage-bryst, som sikrer nem montage.

Lejet er lukket og levetidssmurt, og der er ingen kontakt mellem kugler og skinne, hvilket giver mange fordele i et udfordrende miljø.


Rittal – Ny montageskinne til EMC-beslag og trækaflastning
Mængden af elektronik i forskellige produkter øger behovet for, at installationer lever op til retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet, EMC -

- for at undgå afbrydelse af vigtige funktioner. Rittal har udviklet en skinne til nemmere kabelinstallation og EMC-afskærmning i tavleanlæg
- Når installationer skal EMC-godkendes kræves, at de afskærmede kabler sikres mod indtrængende elektromagnetiske bølger. Vores skinne til EMC-kontakt og trækaflastning løser denne funktion. Samtidig giver den trækaflastning for at minimere kablernes mekaniske belastning, siger Jonas Dahlén, produktchef for indkapslingsteknik hos Rittal.

Kabelføring med kabler af forskellige diametre og sikring af installationer i elskabe er ikke enkelt. Rittals nye kombinerede skinne sparer derfor tid, da den muliggør fleksibel placering af kabelklemmer og tillader høj pakningstæthed. Skinnen giver mulighed for enkel fæstning af en EMC-beslag. Ved montering trykkes EMC-beslaget mod kabelskærmen og fæstnes derefter på skinnen. Forskellige diametre udlignes fuldstændigt ved hjælp af en fjeder.


Ny DIN-skinneholder – WAGO 221 indtager gruppetavlerne
WAGO udvider tilbehøret til sine fjedersamlemuffer i serie 221 med en ny DIN-skinneholder.

Det betyder, at det nu er muligt at anvende WAGO's innovative fjedersamlemuffer til alle slags ledere på DIN-skinner.

DIN-skinneholderen er egnet til alle fjedersamlemuffer i serie 221. Den kan anbringes vertikalt eller horisontalt på DIN-skinnen og kan desuden efter behov monteres med skruer på jævne og glatte overflader. Ved alle fire monteringsvarianter er forsiden fortsat åben, så det er muligt at anbringe en selvklæbende opmærkningsstrimmel her, hvilket også sikrer overskuelighed i gruppetavlen ved efterfølgende tilpasninger eller udvidelser af installationen.

Praktisk design
Der er mange fordele ved den nye DIN-skinneholder takket være det særlige design: Holderen er åben på den ene side, og det giver elinstallatøren mulighed for at åbne vippepalen på samlemufferne selv efter installation. Ledere kan derfor tilsluttes før eller efter fastgørelse af samlemufferne i holderen – og demonteres igen. Designet sikrer desuden, at der altid er en teståbning tilgængelig. Det er således også muligt at foretage spændingstest, når samlemufferne befinder sig i holderen.

Det er ikke nødvendigt at bruge værktøj til at fastgøre eller løsne samlemufferne. Små låsemekanismer sikrer, at de kompakte samlemuffer ikke rutscher ud af holderen igen. Desuden er låsemekanismerne konstrueret således, at samlemufferne ikke kan løsnes ubemærket.

WAGO 221 – de kompakte fjedersamlemuffer til alle slags ledere
Fjedersamlemuffer i serie 221 fås i 2-, 3- og 5-ledervarianter og kan sikkert tilslutte fleksible ledere fra 0,14 til 4 mm2 samt en- og flertrådede ledere fra 0,2 til 4 mm2. I sammenligning med forgængeren (WAGO 222) fylder den nye fjedersamlemuffe 40 % mindre. Det transparente hus gør det desuden muligt entydigt at se, om de afisolerede ledere er langt nok inde og har den korrekte afisoleringslængde. To lettilgængelige teståbninger giver komfortable testbetingelser – selv efter installation.

Kontakt WAGO Denmark A/S for yderligere information: tlf.: 44 35 77 77, e-mail: info.dk@wago.com, web: www.wago.dk


Rittal Power Engineering med nyt modul giver mere sikker projektering af 185 mm skinnesystem
For at imødekomme dette har Rittal forbedret skinnesystemet Ri4Power 185 mm, med et nyt smart programmodul

Systemet består af standardiserede og testede komponenter, som opfylder kravene IEC 61439 for konstruktion af lavspændingsanlæg med "Design Verification", men er nu endnu mere sikkert og enkelt at installere.

Programmodul understøtter projektering

Til projektering og konfiguration af tavleanlægget er den seneste version af softwaren Rittal Power Engineering (6.3) blevet udvidet med et modul til "Ri4Power 185 mm". Værktøjet vælger rette bestykning udfra ønskede behov, hvorefter artikeloversigt og tegninger genereres automatisk. Når konfigurationen er afsluttet, kan alle de nødvendige designverificeringer automatisk genereres for hvert tavleanlæg.

Individuelt for hvert tavleanlæg

Energifordelingen i industrianlæg og byggeanlæg er baseret på den tiltænkte anvendelse og kræver derfor en individuel konfiguration med forskellige udgående kredse. Med vores skinnesystem er det enkelt at konfigurere effektafbrydere med forskellige adaptere og vores nye NH-sikringsafbrydere. Rittal Power Engineering med sit nye modul viser den planlagte konstruktion for hvert tavleanlæg meget tidligt i projekteringen, siger Jonas Dahlén, produktchef for strømforsyning hos RIttal.

Rittal

Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: +45 70 25 59 00
E-mail: info@rittal.dk

www.rittal.dk


Igus – Ny guideskinne af kunststof holder energikæder sikkert og let i rette spor
guidelite plus giver store besparelser både ved anskaffelse og montering

Motion plastics-specialisten igus har sendt et nyt, modulopbygget guideskinnesystem på markedet, som udelukkende består af tribo-optimeret kunststof. Det hedder guidelite plus. Systemet er meget let, monteringsvenligt og billigt og er desuden velegnet til brug i vanskelige omgivelser.

Guideskinner er ofte fremstillet af aluminium eller stål, og de sørger for, at energikæder har et optimalt løb og en lang levetid i glidende anvendelser, dvs. på lange strækninger. Den nye guideskinne guidelite plus fra igus består udelukkende består af kunststof og er let at montere. Enkeltelementer af slidfast højtydende kunststof kan let og hurtigt klikkes sammen med hånden uden brug af værktøj takket være en klemmemekanisme, som er specielt konstrueret til dette system. Kunststofdelenes lave vægt letter naturligvis installationen, men er også generelt en fordel, når der er brug for lette løsninger. En speciel ekspansionsfuge i hver anden forbindelse mellem skinneelementerne, garanterer ekstra fleksibilitet og tilpasningsevne især ved store temperaturudsving. På den måde er produktet også særdeles velegnet til brug under åben himmel.

Kunststof til vanskelige anvendelsesområder
guidelite plus-guideskinne af kunststof kan også med fordel anvendes steder, hvor skinner af metal som følge af aggressive midler eller korrosionsfare enten er en meget dyr eller umulig løsning. guidelite plus kan i sådanne tilfælde fremstilles af et specielt kunststof, som er endnu mere resistent over for kemikalier og dampe. Det åbner nye anvendelsesmuligheder eksempelvis inden for galvanisering og gødningsproduktionen, hvor man hidtil har været nødt til at bruge dyre løsninger af rustfrit stål. Men også til så godt som alle andre dynamiske anvendelser, hvor der vedligeholdelsesfrit og uden driftsforstyrrelser konstant skal tilbagelægges lange strækninger ved lav hastighed op til 1 m/s, er guidelite plus et tids- og omkostningsbesparende alternativ. Sammenlignet med skinner af aluminium eller rustfrit stål er det muligt alene i anskaffelse at opnå besparelser på et tocifret procentbeløb.

Guideskinnen i kunststof kan leveres til energikæder med en udvendig højde på 35, 50 og 64 millimeter. Uanset om det er til nyinstallation eller til ukompliceret eftermontering i allerede eksisterende anlæg, kan guidelite plus altid betale sig. Den er langt billigere end sammenlignelige skinner af rustfrit stål eller aluminium, og brugeren opnår dobbelte besparelser, både til anskaffelse og montering.

Denne video viser kvaliteten og opbygningen af guidelite plus fra igus: https://youtu.be/P_JCObtDTxc