Solceller

Hvordan virker solceller? hvad er solceller? Strømforsyning baseret på solceller kan være et interessant alternativt til f.eks. navigationsudstyr, telekommunikation, transportable køleskabe til medicin og katodisk beskyttelse - Hjælpeværktøj til solcelleberegninger - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om solceller:


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


BUCCMA ENERGY ApS

Hørsøvej 3A
8830 Tjele
Tlf.: 87 50 01 10
E-mail: info@buccmaenergy.com

www.buccmaenergy.com

Kompetencer: Ventilation, Kaloriferer, Lufttæpper, Solcelleanlæg, Solenergi, Varmeflader, Ventilationsanlæg, Ventilationskanaler

Læs mere om BUCCMA ENERGY ApS


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Solar Partner ApS
Sønderborggade 1
2100 København Ø
Tlf.: 33690100
E-mail: ag@solarpartner.dk

www.solarpartner.dk

Kompetencer: Integrerede løsninger i tag og facade, HVIDE paneler med solceller, Rådgivning – Industrianlæg placeret på jord eller tagflader

Læs mere om Solar Partner ApS


Mere viden om solceller:

Solceller, solcelleanlæg, har særlig fordel af at være uafhængige af andre forsyningsnet, uden bevægelige dele, robuste i forhold til klima, næsten vedligeholdelsesfri, uden forurening ved drift, stabile(lang MTBF)


Lindab – Solceller er en del af den grønne omstilling


03.sep 2020


En mere bæredygtig energiproduktion ved hjælp af vedvarende energikilder er et centralt element i rejsen mod et mere klimavenligt samfund. Skal vi nå de nationale mål om et CO2-neutralt samfund, er vi i langt højere grad nødt til at udnytte vind-, vand- og solenergi som afgørende elementer i fremtidens energiforsyning.

Danmark har et mål om at blive CO2-neturalt i 2050. For at indfri den ambitiøse målsætning kræver det, at størstedelen af vores fremtidige energiproduktion kommer fra vedvarende energikilder som vand, vind og sol. Da energiforbruget i vores bygninger udgør ca. 40% af vores samlede energiforbrug, er byggeriet et oplagt sted at tage fat i bestræbelserne på at nedsætte CO2-udledningen. Jo renere og jo mere klimavenlig energiproduktion vi anvender til at opvarme og drive vores bygninger, jo hurtigere kommer vi i mål med CO2-neutralitet på samfundsniveau.

Solceller er vedvarende energi
I takt med at vi via den grønne omstilling bevæger os i en mere klimavenlig retning, er det forventningen, at efterspørgslen på solceller stiger markant i de kommende år. Solceller udnytter solens rene og vedvarende energi til at skabe CO2-neutral strøm og er hermed med til at modvirke den globale opvarmning. Hvis halvdelen af danske husstande fik solceller på taget, kunne solcellerne på en skyfri time dække Danmarks samlede elforbrug. Miljømæssigt er der således et stort potentiale i at anvende solceller, men potentialet udnyttes langt fra i dag, hvor kun 15% af det samlede elforbrug dækkes af solceller i de solrigeste timer.

Mulighed for økonomisk støtte til etablering af private solcelleanlæg
Fra politisk side er der også stor opmærksomhed på at gøre den danske energiproduktion mere CO2-neutral blandt andet via solceller. For at øge andelen af danskerne der producerer deres egen strøm via egne solceller, har det siden 2018 været muligt at ansøge om økonomisk støtte til at etablere private solcelle-anlæg eller til at udskifte ældre solcelle-anlæg med nye og mere effektive solcelleløsninger. Det er desuden muligt at sælge overskudsstrømmen til andre el-kunder, hvilket ikke blot gavner klimaet, men også er positivt for privatøkonomien. Afhængig af forholdene vil et gennemsnitstag være CO2-neutralt efter to års anvendelse og herefter spare miljøet for væsentligt mere CO2, end det har kostet at producere.

Et marked i rivende udvikling
Solenergi er kommet for at blive og er et energiområde i rivende udvikling. Det går rigtigt stærkt med at udvikle optimerede solcelle-anlæg, der både er mere energieffektive, men som også er bedre til at lagre solenergien, så den kan anvendes på tidspunkter, hvor solen ikke skinner. Derudover er prisen for solcelleanlæg faldet markant gennem de seneste år, hvilket betyder at den økonomiske tilbagebetalingstid også er blevet langt mere fordelagtig for brugerne – en udvikling, der alt andet lige vil forsætte takket være den øgede konkurrence på markedet for solceller.

Solceller integreret i tagkonstruktionen
Når en husejer eller bygningsejer vil udstyre en bygning med solceller, har det indtil nu oftest været en todelt proces. Først skal taget lægges, og derefter kan man montere solcelleanlæg på taget. En løsning der sjældent spiller godt sammen med bygningens æstetik. Hos Lindab har vi sat os for at forenkle byggeriet, og vi har derfor udviklet SolarRoof, hvor solcellepaneler limes direkte på Lindabs traditionelle kliktage ‒ hermed er solcellepanelerne fra starten en integreret del af taget, og således bevares den arkitektonisk helhed, samtidig med at monteringen af solcellerne bliver markant nemmere at gå til. SolarRoof-panelerne er udviklet med den nyeste solcelleteknologi og imødekommer et ønske hos arkitekter og husejere om løsninger, der ikke skæmmer det øvrige bygningsdesign.


TEKNIQ – Solceller igen mål for politisk slingrekurs
Varslede regelændringer skævvrider ifølge brancheorganisationen TEKNIQ den grønne omstilling og kan endnu en gang skabe stor usikkerhed på solcellemarkedet.

Flere end forventet har valgt at opsætte solceller. Det fik fredag Energi,- Forsynings og Klimaministeriet til at varsle, at man vil gøre det mindre fordelagtigt for solcelleejerne selv at producere strøm.

"Vi har gang på gang oplevet, hvordan man fra politisk hold skaber usikkerhed om den grønne omstilling ved at skrue på de økonomiske rammevilkår for solcelleudbredelsen. Det seneste udspil er endnu et uskønt eksempel på denne slingrekurs," siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, der repræsenterer installationsbranchen.

I dag kan solcelleejerne modregne den strøm, de leverer til elnettet, i den strøm, de bruger fra elnettet. Det vil det nye lovforslag sætte en stopper for – både hvad angår eksisterende solcelleanlæg på over 6 kW og alle kommende anlæg.

"Det har ellers været et sundt princip, at man på denne måde kunne "lagre" sin strøm på elnettet. Men endnu vigtigere, så har det skabt sikkerhed hos solcelleejerne for, at de fik et fornuftigt udbytte af deres investering og ikke skulle aflevere en overproduktion alt for billigt til nettet," siger Simon O. Rasmussen.

Straffes med tilbagevirkende kraft
Den foreslåede lovændring vil også få betydning for tidligere indgåede aftaler om opstilling af solcelleanlæg.

"Signalet til kommende solcelleejere er jo, at de ikke kan regne med de forudsætninger, som solcelleanlæggene købes under. I sidste ende kan det ødelægge opbygningen af den danske solcellebranche, som ellers kan bidrage med en betydelig dansk eksport af solcellekomponenter," siger Simon O. Rasmussen.

Lovændringen kommer, fordi udbredelsen af solcelleanlæggene går hurtigere end forventet og dermed truer med at skabe et hul på omkring 4,9 milliarder kroner i statskassen frem mod 2030 i mistede afgifter. Hos TEKNIQ er der forståelse for regeringens behov for at sikre de nødvendige indtægter.

"Men det skal altså ikke ske ved disse konstante ændringer af rammevilkårene, der bremser den grønne omstilling inden for især solcelleområdet. I stedet må man samles om en langsigtet løsning, der skaber ro om investeringerne i de grønne teknologier og som sikrer afgiftprovenuet på måder, hvor teknologierne ikke "straffes" for at udvikle sig hurtigere og mere effektivt end de politiske forudanelser."

"Det er i bund og grund ufrugtbart at drive klapjagt på dem, der investerer i de teknologier, som bringer Danmark tættere på vores klimamål," siger Simon O. Rasmussen


TEKNIQ – Solceller er nu billigste alternativ til fossil energi
Regeringen bør sætte solcellerne langt højere op på hylderne i energiplanlægningen. Det mener brancheorganisationen TEKNIQ efter Danmarks første internationale solcelleudbud

Solceller er nu den billigste vej til grøn omstilling i Danmark. Det viser Danmarks første internationale solcelleudbud, som Energistyrelsen offentliggjorde i går. Det vindende bud lyder på 12,89 øre pr. kWh, hvilket er langt lavere end forventet.

"Solcellestrøm har nu kun beskedent behov for offentlig støtte, derfor er det på tide med en dansk politik, der baner vejen for solcellerne," siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Vækst og arbejdspladser
"Danmark har ført an i udviklingen af vindkraft på verdensplan, og vi er herhjemme også meget dygtige til solcelleteknologi. Desværre har mange politiske benspænd medført, at der står alt for få solcelleanlæg i Danmark. Solceller giver os billig, grøn strøm og kan skabe vækst, arbejdspladser og eksportmuligheder," siger Simon O. Rasmussen.

Selvom solceller nu er den billigste form for vedvarende energi, udgør solceller kun 1,8 procent af elproduktionen i Danmark, viser den nylige Energistatistik fra Energistyrelsen.

Historisk lav pris
Med priserne fra det netop afgjorte danske udbud af solcelleparker på 21,6 MW falder de offentlige tilskud til grøn omstilling til et historisk lavt niveau:

Samfundet skal nu blot støtte solcellestrømmen med 12,89 øre pr. kWh.

Solcellerne adskiller sig fra havvindmøllerne ved at have meget lave udgifter til at føre strømmen ind i elnettet. Til havmølleparken ved Kriegers Flak stiger de offentlige udgifter med 3,1 mia. kroner, som staten oven i kWh-støtten på kr. 3,5 mia.  anvender til at føre kabler ud til havmøllerne. Tilslutningsudgiften til solcellerne er til sammenligning forsvindende lille.

Mere grøn omstilling for pengene
"Det er endnu ikke gratis at omstille til fossilfrihed, men priserne daler kraftigt. I Danmark har politikerne konsekvent støttet vind stærkere end sol. Det har skabt et misforhold mellem de to teknologier. Det gav måske mening, da vindmøller var en stærkere teknologi end sol – men de roller er nu byttet om, og solceller leverer i dag alt i alt den billigste grønne strøm," siger Simon O. Rasmussen.

"Ved at fremme brugen af solceller får vi mere grøn omstilling for pengene. Solceller er det økonomisk mest fordelagtige valg som energikilde. Vi skal derfor have langt flere solceller til at supplere de mange møller. Kun ved at tilføre energiforsyningen nye teknologier sikrer vi, at der også er grøn omstilling, når det er vindstille," siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ opfordrer til, at Folketinget ved indgåelse af en ny energiaftale giver solceller en langt mere central placering i den grønne, danske energiproduktion


Steni – Besparelse betaler integrerede solceller
På årets Building Green løftede SustatinSolutions, Gaia Solar og Steni sløret for et nyt koncept for finansierede energiløsninger

Fx kan taget på ejendommen nu producere strøm, uden man behøver at gå på kompromis med æstetikken. Solceller og tagplader er smukt integreret. Det bedste af det hele:
Solcelleanlægget betales med besparelsen på indkøb af strøm! 

Efter samme princip kan en energiproducerende klimaskærm etableres på facaden. Solceller integreres med facadepladerne og et ventilationssystem  kan etableres samtidig, hvilket giver flere energibesparelser og et godt indeklima.  

Modellen for finansiering af energiløsninger er udviklet af SustainSolutions og muliggjort via en investering på 300 millioner kroner, foretaget af PKA Pension.

Samarbejdet mellem SustainSolutions, Gaia Solar og Steni betyder, at der tages hånd om alt fra den indledende kortlægning af behov og projektering til montering og efterfølgende service af den færdige løsning.

Integrerede solceller startede i Danmark 

"Det er svært at se det, hvis man ikke ved det, men Leena Liljedahl har faktisk solceller på sit tag," skrev Berlingske Business i en artikel fornylig.

Artiklen tog udgangspunkt i, at Tesla nu lancerer solceller integreret i taget, men denne løsning har faktisk allerede eksisteret i Danmark i nogle år.

I Danmark er det Gaia Solar og Steni, som står bag udviklingen af tagintegrerede solceller, to virksomheder som i forvejen er veletableret på markederne for henholdsvis solceller og tag- og facadeplader.

 


Energistyrelsen – Nu åbnes for tilbud i solcelleudbud
Energistyrelsen indkalder tilbud fra virksomheder og privatpersoner i pilotudbud af støtte til 20 MW solceller

En del af udbuddet er grænseoverskridende, da 2,4 MW åbnes for solcelleprojekter i Tyskland. Samtidig afholder Tyskland et udbud af støtte til 50 MW solceller, som er åbent for danske anlæg.

Energistyrelsen afholder et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra 20 MW solceller, hvoraf 2,4 MW også kan placeres i Tyskland.

Energistyrelsen ønsker at indgå kontrakter om pristillæg for elektricitet fra et antal solcelleanlæg på hver højest 2,4 MW, som tilsammen udfylder rammen på 20 MW.

Udbuddet er åbent for alle typer af aktører - både privatpersoner og virksomheder - og afgøres på baggrund af de laveste tilbudte pristillæg.

Konkurrence mellem projekter i Danmark og Tyskland
Tilbud for solcelleprojekter i Danmark kan deltage i soludbuddets samlede kapacitet på 20 MW, mens tilbud for solcelleprojekter i Tyskland kan deltage i den delvise åbning af udbuddet på 2,4 MW. Det medfører, at tilbud for projekter i Danmark og Tyskland vil være i konkurrence, for så vidt angår 2,4 MW af udbuddets samlede kapacitet på 20 MW.

Energistyrelsen vil medtage det tilbud, der får den samlede kapacitet til at overstige henholdsvis 2,4 MW og 20 MW. Det betyder, at den samlede installerede effekt på baggrund af udbuddet maksimalt kan blive på 22,399 MW, og at den samlede installerede effekt for projekter i Tyskland maksimalt kan blive på 4,799 MW.
Det er tilbudsgivers eget ansvar at finde en egnet placering til solcelleanlægget og opnå alle nødvendige tilladelser. Tilladelserne behøver ikke at være opnået, før der afgives tilbud.

Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet kan findes på udbudshjemmesiden.
Samme udbudshjemmeside skal anvendes til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og afgive tilbud. Tilbud skal afgives elektronisk.
Tidsplan
2. december 2016:  Frist for spørgsmål
8. december 2016 kl. 16:00: Frist for at afgive tilbud

Danske solcelleprojekter kan deltage i tysk udbud
Det tyske Bundesnetzagentur afholder lige nu et udbud af støtte til 50 MW solceller, som er åbent for anlæg i Danmark.

Frist for indsendelse af tilbud i det tyske udbud er sat til den 23. november 2016.

Baggrund
• Solcelleudbuddet udgør den midlertidige PSO-løsning for årene 2015 og 2016.

• Danmark og Tyskland indgik i juli 2016 en samarbejdsaftale om gensidig åbning af solcelleudbud.

• Solcelleudbuddet, der delvist er åbent for anlæg i Tyskland, udgør den danske del af denne aftale, mens det tyske Bundesnetzagentur afholder et tysk udbud, som er åbent for anlæg i Danmark.

• Samarbejdsaftalen medfører, at solcelleprojekter i Tyskland kan deltage i den åbne del af det danske udbud i konkurrence med solcelleprojekter i Danmark, mens solcelleprojekter i Danmark kan deltage i hele det åbne tyske udbud, i konkurrence med solcelleprojekter i Tyskland.


Develco Products – Aarhusiansk opfindelse vil optimere udnyttelsen af energi fra solceller
Solceller til produktion af egen grøn energi er i den grad blevet populært, men hvordan udnyttes den producerede energi bedst muligt?

Den aarhusisanske high tech-virksomhed Develco Products har udviklet et nyt smart home-produkt til energistyring, som vil bidrage til at balancere strømforbruget og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Det nyudviklede smart home-produkt med navnet Prosumer Meter er designet til at opsamle værdifuld data om energiproduktion og –forbrug. Dataen kan bruges til at styre, at energi til for eksempel opladning af familiens hybridbil, opvarmning af hjemmet og strøm til vaskemaskinen automatisk anvendes på det tidspunkt, hvor solcellerne producerer meget energi, og ikke når energien udelukkende kommer fra elselskabet. Med den optimerede brug, kan husstande med solceller på taget komme til at spare penge på den dyre elregning.

Vil skabe balance i samfundets energiforbrug
Danmark har et energipolitisk mål om at opnå et energisystem uden brug af fossile brændstoffer i 2050. For at nå det, skal alternativ energi som sol og vind i brug. Vedvarende energi produceres selvsagt kun når solen skinner og vinden blæser, og det betyder, at det kan være svært at opnå en balanceret energiforsyning til hele Danmark. Med det nye smart home-produkt, opsamles vigtig data om solcellernes produktion, husstandens energiforbrug og den almindelige elforsyning. Med disse data kan en husstand let opnå et mere balanceret energiforbrug fordelt jævnt over døgnets timer. I Danmark ligger den såkaldte peak hour mellem 16 og 18, hvor folk kommer hjem fra arbejde, tænder for komfuret, lader hybridbilen og sætter tøjvasken over. Den aarhusianske opfindelse kan være med til at afhjælpe det peak og skabe bedre balance i energiforbruget.

Besparelse på energiregningen
Med et Prosumer Meter installeret, kan en husstand modtage viden eksempelvis via en app om, hvor meget energi deres solcelleanlæg har produceret, hvor meget strøm de har brugt og ikke mindst om hvor mange penge, der er sparet ved at anvende solcellernes energi i stedet for den fra elselskabet. Navnet Prosumer Meter betyder, at vi i fremtiden både bliver ”producere” og -”consumere” på en gang, og dermed går vi en verden af intelligent styring af hjemmet i møde.


TEKNIQ – Sæt solcellerne fri
Danmark skal i fremtiden være førende inden for vedvarende energi

Det kræver en national køreplan for solceller og bedre rammebetingelser for branchen. Derfor sætter Dansk Solcelleforening og TEKNIQ politisk fokus på solcellerne på konferencen "Sæt solcellerne fri".

Solceller er en teknologi i rivende udvikling og med stort potentiale, som gennem de seneste års prisfald på solceller er blevet konkurrencedygtig på verdens el-marked. Den teknologiske udvikling går så stærkt, at der hele tiden opstår nye muligheder, men den danske politiske tøven skaber usikkerhed for branchen.

"Den nuværende solcellelovgivning er baseret på politiske knopskydninger siden 2012. Solcellebranchen har brug for, at rammerne for solenergi bliver stabile og gentænkes som en reel del af den danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening ønsker, at der udarbejdes en langsigtet national køreplan for solenergi, hvor VE-teknologier ligestilles så konkurrencen i energimarkedet kan udvikle sig frit," siger Flemming Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening.

Dansk Solcelleforening har i oktober 2016 gennemført en medlemsundersøgelse om markedet for solceller. Undersøgelsen viser, at reglerne for solceller er så knudrede, at de har alvorlige konsekvenser for branchen.

"Lange sagsbehandlingstider og bureaukratiske regler skræmmer kunderne. De knopskudte regler, som få forstår, fører til øgede omkostninger og tab af ordrer og det udhuler branchen," siger Flemming Kristensen.

I undersøgelsen vurderer 63 procent af de adspurgte, at reglerne på solcelleområdet er meget vanskelige at forstå for solcellekunderne, og hele 52 % er utilfredse med sagsbehandlingstiden hos Energinet.dk.

Ifølge forskning af bl.a. Gorm B. Andresen og Dansk Solcelleforening vil solceller med dagens energi- og lagerteknikker kunne bidrage med 10 % af det samlede elforbrug i 2025 i Danmark, men det kræver, at rammebetingelserne for solcellemarkedet gøres stabile og transparente for investorer, producenter og den enkelte dansker.

Solceller er en del af fremtiden
"Prisen på strøm for solceller falder. Allerede i dag er solcellerne i mange tilfælde konkurrencedygtig med strømmen fra vindmøller, hvis man bygger store solcelleanlæg," siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør for TEKNIQ Installatørernes Organisation, som repræsenterer 2.800 virksomheder bl.a. inden for solcelleinstallation.

"Vi skal sætte strømmen fra solcellerne fri. Vi skal ligestille de vedvarende energiformer. Det vil være en rigtig god idé, hvis samfundet køber solcellestrøm til samme pris, som det i dag giver for strømmen fra vindmøllerne. Det er økonomisk ufornuftigt, at staten giver DONG penge for at producere grøn strøm ved Anholt, når man ikke hjælper familien Jensen og de virksomheder, som leverer strøm fra deres solcelleanlæg, med en tilsvarende støtte for hver kilowatttime," siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ ønsker et frit marked for vedvarende energi, hvor ingen teknologier i udgangspunktet stilles ringere end de andre.

"Hverken solcellerne eller vindenergi skal have særfordele. Jeg håber, politikerne vil tillade de grønne teknologier at konkurrere på lige vilkår. Der er brug for en sammenhængende energipolitik, der går på tværs af teknologierne. Med den kan vi få meget mere grøn energi for de samme penge," siger Niels Jørgen Hansen.

Ifølge TEKNIQ er udviklingen i dansk solcelleteknologi med i det globale førerfelt.

Solceller er en teknologi i rivende udvikling, og er ifølge Energistyrelsens nyeste LCoE-værktøj, som baseres på tal fra Det Internationale Energiagentur, allerede i dag en meget konkurrencedygtige kilde til grøn strøm i Danmark. I de kommende år falder priserne endnu mere, og der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at anvende solcelleenergi. Det er oplagt, at politikerne fremadrettet fokuserer på at skabe solide markedsvilkår og en egentlig køreplan for solcelleenergimarkedet i Danmark.
 
Konferencen "Sæt solcellerne fri"
Solceller kan sammen med vindmøller sikre en smertefri overgang til et fossilfrit Danmark. Solenergi udgjorde i 2015 ifølge Energistyrelsen kun 1,8 % af det samlede danske elforbrug. Ifølge Dansk Solcelleforening og TEKNIQ er det alt for lidt, hvis den grønne omstilling skal lykkes.

På konferencen "Sæt solcellerne Fri" vil Dansk Solcelleforening og TEKNIQ i samarbejde med forskere, folketingspolitikere og solcellebranchen sætte fokus på, hvordan der skabes optimale betingelser og vilkår for, at solcelleenergi bliver en større del af Danmarks brug af vedvarende energi.
 
Ministeren besøger Racell
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt deltager i åbningen af Solcellekonferencen, men inden da er han inviteret på virksomhedsbesøg hos Racell, som leverer innovative solcellemoduler, idet de udfordrer den nuværende arkitektur af solcellemoduler.

Racell har med innovation netop firedoblet den effekt, der kan skabes i et solcellepanel og samtidig gjort panelerne tyndere og hurtigere at montere. Racell har haft stor glæde af EUDP-ordningen og investerer i at kunne mere end fordoble produktionen på det højteknologiske fabrikationsanlæg i Albertslund.

Dansk Solcelleforening og TEKNIQ vil med virksomhedsbesøget og solcellekonferencen belyse, hvordan dansk energipolitik kan skabe langsigtede, transparente og stabile rammebetingelser for vedvarende energi i Danmark.

På solcellekonferencen "Sæt solcellerne fri" tager Dansk Solcelleforening og TEKNIQ temperaturen på den aktuelle energipolitik og diskuterer kravene til en langsigtet og mere stabil energipolitik sammen med industrien, folketingspolitikere og forskere. Energi,- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt vil som hovedtaler give sit bud på solcellernes rolle i den grønne omstilling.


Giv kommunerne lov til at satse på solkraft
Prisen på solcellestrøm er op til 40 procent billigere end havmøllestrøm, viser nye beregninger. Alligevel bremser regeringen stadig kommunerne i en øget udbygning af solceller, der kan producere grøn strøm til skoler, børnehaver og kommunale anlæg.

Kommunerne skal have lov til at opstille alle de solcelle-anlæg, de ønsker, mener branche- og arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ, efter KL har dokumenteret, at kommunerne ønsker at opstille langt flere solcelle-anlæg end Folketinget giver lov til.
- Ingen har brug for, at kommunerne bremses i de grønne ambitioner. Kommunerne er klar med helt færdige solcelle-projekter, som ikke kan komme i gang på grund af Folketinget. Det sætter Danmarks grønne omstilling unødigt i stå, siger chefkonsulent Søren Rise, branche- og arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ.
Ifølge en opgørelse fra KL ligger der i dag færdigklare kommunale solcelleprojekter for ca. 16,5 MW som bremses.

- Klimaminister Rasmus Helveg har i dag tilkendegivet, at han vil se på muligheden for at ændre vilkårene, så kommunerne får bedre muligheder for at drive solcelleanlæg til eget brug. Indtil da står vi i den bizarre situation, at kommunalbestyrelserne ønsker at bidrage yderligere til den grønne omstilling, mens Folketinget ikke vil tillade det. Situationen plejer at være omvendt: Folketinget har svært ved at få ansøgere til de grønne puljer, siger Søren Rise.

- Lige nu drejer det sig om at gribe muligheden og få ført hver eneste kommunes grønne ambitioner ud i livet. Det bedste vil være, at Folketinget åbner for større puljer, så den kommunale vilje kan følges af handling, siger Søren Rise.

Regeringens bremse på kommunale solcelleanlæg kommer samtidig med, at det er dokumenteret, at solcellestrøm er op til 40 procent billigere end strøm fra havvindmøller.

Beregninger fra Dansk Solcelleforening viser, at produktionsprisen nu ligger på 75 øre pr. kilowatt-time fra et nyanlagt solcelleanlæg. Til sammenligning koster det 105 øre at fremstille en kilowatt-time på Anholt Havmøllepark. Oveni havets vindstrøm skal desværre også lægges temmelig store udgifter til at få elektriciteten i land, så havprisen reelt er endnu dyrere.

- Vindenergi er en glimrende, vedvarende energikilde. Den skal bare ikke stå alene. Prisen per kilowatt-time er ganske enkelt for høj, siger Søren Rise.

For de kommunale solceller taler også, at udviklingen af masseproduktionen af solceller har presset prisen helt ned for både investeringen i anlæggene og produktionsprisen for den efterfølgende strøm. Et nøgleklart solcelle-anlæg kan nu etableres for helt ned til 20 procent af, hvad det kostede for bare fem år siden.

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Søren Rise, TEKNIQ, 28 98 89 24


Snavsede solceller yder op til 40 procent mindre
Borup Kemi har udviklet et nyt rensemiddel, der er ”skræddersyet” til det typiske snavs på solceller i Danmark

Snavsede solceller yder op til 40 procent mindre

Borup Kemi har udviklet et nyt rensemiddel, der er "skræddersyet" til det typiske snavs på solceller i Danmark

Mange danske husejere har uden at vide det en årlig ekstraindtægt på flere tusinde kroner liggende oppe på taget.

Nye undersøgelser på Boston University har nemlig vist, at solcelleanlæggets effekt er langt mere afhængig af rene overflader på panelerne, end man tidligere har forestillet sig. Blot fire gram støv og snavs per kvadratmeter kan således hindre så meget lys i at trænge igennem, at effekten nedsættes med omkring 40 procent. Det betyder et årligt indtægtstab på flere tusinde kroner for den enkelte husejer.

Nu er det blevet lettere at realisere disse penge. Borup Kemi har nemlig udviklet et nyt rensemiddel, der er smudsopløsende og skræddersyet til lige præcis den blanding af fugleekskrementer, støv, sod, pollen og andet snavs, som typisk sætter sig på solcelleanlæggene i Danmark. Nyheden hedder "Borup Solcelle Rens" og ud over at rense og rengøre overfladen, sikrer den også, at vandafløbet fremover forbedres, så glasset bliver mindre modtagelig for snavs.

Mange har den opfattelse, at solcellerne stort set er selvrensende, fordi regnvandet formodes at skylle snavset væk. Men det er langt fra korrekt. En bil bliver jo heller ikke ren af at stå ude i en regnbyge. Kraftig regn kan skylle løst skidt væk, men den indgroede snavs bliver siddende. Samtidig er regnvandet i sig selv ikke helt rent, men indeholder forskellige partikler fra den almindelige forurening.

"Borup Solcelle Rens" er et koncentreret rensemiddel, der skal fortyndes i forholdet 1:20. Det kan påføres på forskellig vis med børste, sprøjte eller andet velegnet udstyr, og efter at have virket på overfladen i 3-5 minutter, skal der efterskylles med rent vand.

Produkterne fra Borup Kemi kan købes i alle de førende byggemarkeder, tømmerhandler, farvehandler og supermarkeder. "Borup Solcelle Rens" leveres i en 2,5 liter dunk og har en vejledende udsalgspris på 99,95 kroner