Trafikovervågningssystemer

Trafikovervågningssystemer - Leverandører af trafikovervågningssystemer finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end trafikovervågningssystemer, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om trafikovervågningssystemer:


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Videx Danmark ApS

Hammershusgade 15
2100 København Ø
Tlf.: +45 3929 8000
​Email: videx@videx.dk

www.videx.dk

Kompetencer: Dørstationer, Dørtelefoner, GSM Adgangskontrol, GSM - Trådløs dørtelefoni, Svartelefoner

Læs mere om Videx Danmark ApS


BlipTrack – Stockholm løser trafik med dansk teknik
Den svenske hovedstad har installeret BlipTrack-teknologi til kø- og flowmåling fra Nordjyske BLIP Systems. Løsningen giver byen data om rejsetider og trafikflow, som kan bruges til at forebygge trafikpropper og give trafikanterne trafikoplysninger i realtid.

Hvis du kører rundt i Stockholm med en tændt Bluetooth- eller wi-fi-enhed, hjælper du automatisk dine medtrafikanter med at opnå en hurtigere og mindre befærdet rejse.
 
Stockholm, byen med flest indbyggere i Skandinavien, er den næste i én af en lang række af byer, heriblandt Bangkok, Zürich, Auckland, Aarhus, Portsmouth og København, der benytter BlipTrack til at måle, hvordan borgerne bevæger sig på byens veje.
 
Otto Åstrand, trafikanalytiker hos Trafik Stockholm, forklarer: "Vi benytter de indsamlede data fra systemet til at vise aktuelle rejsetider på Trafiken.nu, som er vores trafikoplysningscentral, og på skilte, der er placeret rundt omkring i byen. Rejsetiderne hjælper billisterne med at foretage informerede beslutninger om deres rute, både ude i trafikken, og når de planlægger deres daglige kørsel."
 
Rejsetiderne bliver konstant opdateret i takt med de faktiske tilstande på vejene, så ved at overveje din rute og tidspunktet du kører på, kan du selv hjælpe med at nedsætte antallet af flaskehalse og holde trafikken kørende med mindst mulig kødannelse.
 
"Vi bruger også data til at måle udviklingen i trafiktæthed, hastighed og kødannelse. Syd for Stockholm, hvor vi først installerede BlipTrack, vil være en zone med vejarbejde mange år fremover, når Stockholms omfartsveje anlægges. Det vil ikke kun påvirke motorvejen (E4), der går igennem zonen, men også de omkringliggende veje. Med BlipTrack kan vi måle kapaciteten og trafikflowet i realtid og er dermed i stand til at foretage forebyggende foranstaltninger, hvis trafikken begynder at flyde langsomt," fortsætter Otto Åstrand.
 
"Det hjælper os også med at forstå effekten af forskellige begivenheder i trafikken såsom trafikkontrol, vejrforhold, kødannelse ved vejarbejde og ulykker samt kørselsmønstre og -opførsel. Med disse oplysninger kan vi evaluere og bekræfte eksisterede trafikmodeller og foretage informerede beslutninger om, hvor vi skal prioritere udvidelser og forbedringer, som kan hjælpe pendlerne. Måling af rejsetider over lange distancer på komplekse vejnet er svært med vores traditionelle sensorer såsom radar og mikrobølgedetektorer. BlipTrack giver os indsigt i, hvor meget individuelle rejser kan variere fra hinanden, især når der er trafikkryds indblandet. Muligheden for at måle rejsetider over længere vejstrækninger med forskellig kødannelse og kun at se på udvalgte ruter er en anden af løsningens styrker," slutter Otto Åstrand.
 
Johanna Karlsson, direktør for Trafik Stockholm, siger: "Vi afprøver hele tiden nye teknologier til trafikovervågning, og BlipTrack komplementerer vores andre sensorer og datakilder godt. Muligheden for at måle rejsetider, overvåge køer og foretage OD-analyser fik os overbevist om at indføre løsningen i Stockholm. Muligheden for at opdage og begrænse forstyrrende begivenheder giver væsentlige økonomiske fordele ved at nedsætte rejsetider og brændstofforbrug, såvel som miljømæssige fordele ved den nedsatte udledning af CO2 og forbedret luftkvalitet."
 
"Løsningen virker ved at placere BlipTrack-sensorer på strategiske steder langs vejene. Sensorerne opfanger Bluetooth og wi-fi-enheder, der findes i mobiltelefoner og indbyggede lyd- og kommunikationssystemer i biler. Ved at genkende enhederne ved flere sensorer, bliver specifikke og præcise oplysninger såsom rejsetider, gennemsnitshastigheder, holdetider og bevægelsesmønstre tilgængelige," forklarer Preben Andersen, salgschef hos BLIP Systems. 
 
Byen har for nylig udvidet løsningen til at omfatte større veje nord for Stockholm.
 
Om Trafik Stockholm:
Trafik Stockholm er et af fire trafikstyringscentre i Sverige og overvåger trafikken i det østlige af landet. Trafik Stockholm er et samarbejde mellem den svenske transportforvaltning (Trafikverket), Stockholm by og Nacka kommune. Formålet med Trafik Stockholm er at optimere udnyttelsen af vejene og minimere forsinkelser forårsaget af ulykker eller begivenheder, f.eks. ved hjælp af trafikoplysninger i realtid. Hvert år håndterer Trafik Stockholm mere end 20.000 hændelser, hvoraf 16.000 sker inden for Stockholm amt


Kapsch – Mere end summen af de enkelte dele
Europas største og mest avancerede integrerede trafikstyringssystem implementeres. Østrigsk specialist installerer Europas største avancerede trafikstyringssystemer (Advanced Traffic Management Systems, ATMS)

Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), som er noteret på fondsbørsen i Wien i Prime Market segmentet, har fået tildelt to kontrakter på at levere deres avancerede trafikstyringssystem DYNAC som en del af samarbejdsprogrammet CHARM mellem de britiske og holllandske vejmyndigheder Highways England og Rijkswaterstaat, der begge ønsker at modernisere og samle trafikstyringen på deres overordnede vejnet.

Highways England og Rijkswaterstaat ønsker at forbedre kunderservicen med et fremtidssikret trafikstyringssystem, der bidrager til at forbedre trafiksikkerheden og sikre hurtigere respons på begivenheder i realtid. Systemet forbedrer produktiviteten og kundetilfredsheden ved at give hurtigere og rigere rejseinformationer. Highways England og Rijkswaterstaat har valgt DYNAC fordi systemet er gennemprøvet og har bevist, at det er et fleksibelt konfigurerbart avanceret trafikstyringssystem (Advanced Traffic Management System, ATMS). DYNAC hjælper operatørerne med at arbejde mere effektivt, forbedrer trafiksikkerheden og reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.

Kapsch skal levere og installere DYNAC i to trafikstyringscentre, et i England og et i Hollland, og installationen skal være gennemført indenfor 26 måneder fra startdatoen. CGI, den 5. største uafhængige leverandør af informationsteknologi og forretningsservices i verden, er blevet valgt som partner i projektet. CGI er ansvarlig for design, opbyging, test og implementering af integrationssoftware, der gør det muligt for Highways England og Rijkswaterstaat at genbruge deres nuværende integrationsløsninger med det nye DYNAC system. Efter implementeringen i de første trafikstyringscentre, bliver DYNAC installeret i alle de øvrige trafikstyringscentre, der hører ind under Highways England (7 regionale og 1 nationalt center) og Rijkswaterstaat (5 regionale og 1 nationalt center) af en tredjepart. Den samlede kontrakt er på ca. 60 mill. Euro, inklusiv produkt vedligeholdelsesydelser for en periode på op til 13 år fra gennemført installation.

Fuldstændig integration af trafikstyringen

Rijkswaterstaat og Highways England går mod en ny generation af trafikstyringssystemerfor at integrere en lang række undersystemer, udstyrstyper og generationer af udstyr i ét samlet trafikstyringssystem. Med DYNACs åbne, skalerbare og modulære arkitektur kan der desuden tilføjes nye programmer, så man får ét system, samtidig med at fremtidige løsninger kan indbygges. "Vi ønsker at gøre vores trafikstyringscentre mere effektive og innovative," forklarer Perry van der Weyden, der er CIO hos Rijkswaterstaat. "Den konkurrenceprægede dialog gav os et klart billede af, hvad tilbudsgiverne havde at byde på. Implementeringen af dette eksisterende og gennemprøvede system er en del af vores informationsstrategi, der sigter mod at udskifte et utal af systemer med et integreret system."

Ny generation af trafikstyring

Kapsch bliver ansvarlig for at levere, installere og teste ét nyt trafikstyringscenter i hvert land. Herved integreres den eksisterende tekniske infrastruktur, der anvendes til regulere og styre trafikken. "Al fremtidig trafikstyring drejer sig om integration," siger Georg Kapsch, der er adm. direktør for Kapsch TrafficCom. "Hvad enten trafikstyringen strømlines over grænser, forskellige teknologier eller forskellige transportområder, såsom store landeveje og byer - vil trafikanterne i sidste ende mærke større sikkerhed, højere effektivitet og en behageligere tur."

DYNAC ATMS®er en særdeles effektiv integreret softwareløsning, som kombinerer missionskritisk stabilitet og sikkerhed på den nyeste softwareteknologi. Løsningen anvendes til at overvåge og kontrollere trafikken, passagerernes sikkerhed og gør styringen af aktiver og processer enklere og mere effektiv. DYNAC støtter operatørerne med at registrere og reagere på trafikpropper, hændelser, nødsituationer og andre forhold på vejnettet. 

Kapsch TrafficCom er en udbyder af ITS (Intelligent Transportation Systems) inden for opkrævning af vejafgifter, tilgængelighed og parkering i byer, håndhævelse af færdselssikkerheden, håndtering af erhvervskøretøjer, elektronisk køretøjsregistrering, trafikstyring og samarbejdende V2X-systemer. Kapsch TrafficCom dækker med totalløsninger hele værdikæden for sine kunder, som en one-stop-shop, med alt lige fra komponenter og design, til systemernes installation og drift. Løsningerne fra Kapsch TrafficCom medvirker til at finansiere infrastrukturen, forbedre trafiksikkerheden, optimere færdselsstrømmen og mindske forureningen fra trafikken. Kerneaktiviteten er at designe, bygge og drive elektroniske betalingsopkrævningssystemer og trafikstyringssystemer. Med referencer i 44 lande på alle kontinenter er Kapsch TrafficCom en anerkendt leverandør af elektronisk opkrævning af bompenge og vejafgifter over hele verden. Som en del af Kapsch Group, en familieejet østrigsk teknologigruppe, der blev grundlagt i 1892, har Kapsch TrafficCom, med hovedkontor i Wien, Østrig, datterselskaber og kontorer i 33 lande, har været børsnoteret i Wien (KTCG) siden 2007, og har med over 3.500 medarbejdere haft en omsætning på 456.0 mill. euro i regnskabsåret 2014/15.

Find flere informationer på henholdsvis www.kapsch.net og www.kapschtraffic.com


BLIP Systems – Dansk mobilteknologi effektiviserer Europas travleste passagerhavn
Havnen i Dover anvender en flåde af futuristiske trafiksensorer fra danske BLIP Systems til at holde handelsvarer til en værdi på flere milliarder britiske pund samt millionvis af passagerer på farten.

Løsningen, kendt som BlipTrack, der er udviklet af Danske BLIP Systems, hjælper Europas travleste havn med at reducere flaskehalse og forbedre køretøjsbevægelser ved at forudsige potentielle trafikpropper på motorvej A20 til og fra Dover.

Teknologien, der er installeret på centrale steder i havnen, forsyner havnen med live-data under boarding-processen. Dette hjælper dem ikke kun med at sikre uafbrudte trafikstrømme, men identificerer også brændpunkter og tidspunkter, hvor der er risiko for kødannelse. 

Sensorerne virker ved at registrere anonyme signaler fra Wi-Fi eller Bluetooth-enheder fra f.eks mobiltelefoner og håndfrie telefonsæt. På den måde kan tidsforskelle mellem registreringerne af enhederne, når de passerer sensorerne, udregnes og derved trafiktætheden på vejene. Dette giver trafiklederene et generelt billede af, hvor jævnt enhederne (og de køretøjer, de er i) bevæger sig gennem havnen.

Tim Godden, direktør for strategi og risikostyring i Dover havn, siger: "BlipTrack har været et særdeles nyttigt redskab lige siden det blev implementeret. Det har hjulpet os med at få en bedre forståelse af det dynamiske trafiksystem og giver kvantificerbare data, der understøtter de forbedringstiltag vi laver på trafikstrømmene. Dette vil give os mulighed for at fortsætte med at levere service i verdensklasse til vores kunder og samfund ved at styre trafikstrømmene ind og ud af havnen effektivt og reducere trafikpropper omkring byen".

Det nye system bliver brugt i forbindelse med det succesfulde Dover TAP (Traffic Assessment Project) - et fragtstyringsinitiativ der holder lastbiler, som er på vej til havnen, på A20 uden for byen for at forhindre kødannelse i centrum af Dover i travle perioder.

De kombinerede tiltag bidrager allerede til at minimere flaskehalse uden for havnen, hvilket reducerer den påvirkning, som denne vigtige nationale og internationale sejlrute har på de nærliggende samfund.

Administrerende direktør for havnen i Dover, Tim Waggott, siger: "Mens vi holder Dover by, havnen og den britiske økonomi i bevægelse, arbejder vi også hårdt på at sikre, at vi har det nyeste udstyr til at håndtere britiske og europæiske handelsvarer til en værdi af mod 100 milliarder pund hvert år. I de sidste 20 år er færgegodstrafik mere end fordoblet takket være de effektivitetsgevinster og kapacitet, som industrien skaber. I de seneste to år alene er disse mængder steget med 20 procent, og i 2014 kørte det højeste antal lastbiler nogensinde gennem portene til havnen".

Peter Knudsen, administrerende direktør hos Blip Systems, siger: BLIP Systems er glade for, at BlipTrack er i stand til at indsamle nyttige data og levereværdifulde analyser inden for Europas travleste passagerhavn, til gavn for både havnen og passagererne.


BLIP Systems har indgået strategisk partnerskab med Traffic Data Systems om at levere BlipTrack løsningen til tysktalende lande
I Tyskland, hvor et stigende antal biler fylder allerede overbelastede veje, er behovet for løsninger til at forstå og lette trafikken afgørende. Øget trafik og veje med begrænset kapacitet koster samfundet milliarder i brændstof og tabt produktivitet. Med nye og intelligente trafikløsninger, såsom Bluetooth og WiFi-målinger, er indsamling af vitale data til at vurdere og forstå trafikken blevet meget lettere, og er samtidig en innovativ løsning, der kan supplere traditionelle teknologier. Det var derfor kun et spørgsmål om tid, før den danske BLIP Systems, og de tyske trafikovervågningseksperter, Traffic Data Systems, kunne annoncere et strategisk partnerskab med det formål at implementere teknologien til tyske veje og byer.

Traffic Data Systems tilbyder nu BlipTrack: en ikke-invasiv løsning, der indsamler, analyserer og visualiserer trafikdata i realtid. Små BlipTrack-sensorer i vejnettet indsamler data fra forbipasserende køretøjer med Bluetooth og WiFi-kompatible enheder, som f.eks mobiltelefoner og navigationsamlæg, og beregner rejsetider og trafikafvikling. Med disse data i hånden, kan vejmyndigheder forbedre kapaciteten og afsløre ændringer i trafikmønstre. Desuden kan data bruges til at optimere lyskryds og trafikstrømme, som reducerer billisternes køretider, hvilket mindsker brændstofforbruget og dermed CO2 udledningen. Borgerne kan også drage fordel af disse data til at modtage oplysninger om hændelser og overbelastning på vejnettet, som f.eks på trafiktavler, i radioen eller som i eksemplet fra Århus kommune med deres mobile app "Skal jeg køre nu?".

"Traffic Data Systems' samarbejde med BLIP Systems er et meningsfuldt og strategisk partnerskab, der kan levere en lang række forskellige datatrafikregistreringssystemer til vores kunder. Sammen med vores andre trafikløsninger, lukker BlipTrack-løsningen et hul med deres ikke-invasive sensorer, der måler rejsetider og hastigheder. Blip Systems har mange succesfulde installationer over hele verden, og vi er ikke i tvivl om, at løsningen også vil vise sit værd her i Tyskland", udtaler administrerende direktør for Traffic Data Systems, Florian Weiss. 

"Vi ser et stort potentiale for BlipTrack-løsningen på det tysksprogede marked, og sammen med Traffic Data Systems kan vi tilbyde konkurrencedygtige og kundetilpassede ITS-løsninger til vejmyndighederne. Den uovertrufne ekspertise og tekniske know-how, som Trafik Data Systems har inden for ITS-løsninger, er et fantastisk supplement til vores løsning. Vi ser frem til at indtage nye områder, og vi er sikre på, at BlipTrack vil tilbyde merværdi til tysktalende kunder ", fortæller BLIP Systems' salgsdirektør, Preben Andersen.

Blip Systems og Traffic Data Systems vil arbejde tæt sammen om at indsamle realtidsdata i by- og mellembystrafik. De målte rutebaserede rejsetider og hastigheder vil hjælpe aktørerne til bedre at evaluere og optimere vejinfrastruktur og advare bilisterne om overbelastning.

BlipTrack trafikløsningen er i Danmark implementeret i bla. København, Århus, Odense, Aalborg, Randers og Roskilde