Transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse - Leverandører af transientbeskyttelse finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end transientbeskyttelse, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om transientbeskyttelse:


Dan Delektron A/S

dandel logo

Rytterskolevej 22
7080 Børkop
Tlf 70 10 88 88
E-mail: mail@dandel.dk

www.dandel.dk

Kompetencer: Lynbeskyttelse, transientbeskyttelse, jordingsanlæg, elektrisk støj, potentialudligning

Læs mere om Dan Delektron A/S


Desitek A/S

desitek

Sunekær 8
5471 Søndersø
Tlf +45 63893210
E-mail: desitek@desitek.dk

www.desitek.dk

Kompetencer: Lynbeskyttelse, EMC, Overspændingsbeskyttelse

Læs mere om Desitek A/S


Beskyt dig mod lyn, før det er for sent!
Når man taler om sikkerhed i forbindelse med bygninger og installationer, bør sikkerheden også omfatte de skader, der kan opstå på grund af lynnedslag.

De nyeste danske målinger af registrerede lynnedslag viser, at vi har 0,5 - 1 lyn pr. km2 pr. år. For at sikre sig mod direkte lynnedslag er det nødvendigt, at bygningerne udstyres med et udvendigt lynbeskyttelsesanlæg. Såfremt et sådant ydre lynbeskyttelsesanlæg skal være effektivt, skal det omfatte både et ydre anlæg samt en omfattende potentialudligning og en lyn-/transientbeskyttelse af de tekniske installationer.

Transientbeskyttelse har sine fordele:
•Færre driftstop
•Større sikkerhed
•Mindre brandfare
•Færre personskader
•Færre materielle skader pga. overspænding
•Mindre tab af informationer og data

En effektiv beskyttelse mod direkte lynnedslag bør altid udføres efter den nyeste danske og europæiske standard, der er DS/EN 62305. Risikoen for indirekte påvirkning fra lyn er langt større end for direkte lyn. Dette betyder, at installationer, der er 1-2 km fra, hvor der sker et direkte lynnedslag, vil kunne påvirkes af de felter, som opstår i forbindelse med lynudladningen (Fig. 1). Der bør derfor altid udføres transientbeskyttelse af installationer for at nedbringe antallet af skader og udfald på grund af overførte og afledte overspændinger i forbindelse med følsomt elektrisk udstyr. 

Er der krav om overspændingsbeskyttelse i Stærkstrømsbekendtgørelsen?

Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 44 handler generelt om beskyttelse mod overspændinger. Bestemmelserne i 443 omhandler beskyttelse af elektriske installationer i mod atmosfæriske overspændinger, overført fra forsyningsnettet, og i mod koblingsoverspændinger, forårsaget af materiel i selve installationen. Overspændinger er i 443.2.2 inddelt i fire forskellige kategorier, kaldet impulsholdespændingskategorierne I.

• IV. Materiel af kategori IV monteres i nærheden af installationens forsyningspunkt og skal kunne klare en  impulsholdespænding på 6 kV.

Om materiel af impulsholdespændingskategori I oplyses følgende: Materiellet er beregnet for tilslutning til den faste installation, når beskyttelsesforanstaltninger er udført uden for materiellet - enten i den faste installation, eller mellem den faste installation og materiellet - for at begrænse transiente overspændinger til et specificeret niveau. Dette betyder, at der er krav om, at der udføres overspændingsbeskyttelse i enhver installation, når der installeres materiel af impulsholdespændingskategori I. Kategori I udstyr er, efter en tolkning fra Sikkerhedsstyrelsen (IEC 60664-1 kap. 2.2.2.1.1 note 4), udstyr, der indeholder elektroniske kredse. Dette betyder i praksis, at der skal udføres overspændingsbeskyttelse i næsten alle installationer!