Transistorer

Transistorer er elektroniske komponenter lavet af en halvleder og med minimum 3 tilledninger. Som de gamle radiorør, er transistorers opgave at lade et svagt elektrisk signal "regulere" en mange gange større strøm/spænding, sådan at der kommer en forstærket kopi af det svage signal ud i den anden ende af transistorerne. Introduktion til RFID, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om transistorer: