Farligt gods emballage

Farligt gods emballage

Farligt gods emballage anvendes der hvor varer/gods er af sådan en karakter, at speciel emballering er nødvendig for forsvarlig fragt. Som oftest skal og bør farligt gods pakkes i UN-godkendt emballage. Relevante firmaer vil også kunne dokumentere og fremvise. Test hvor brugervenlig din emballage er her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Farligt gods emballage:

Dansk Transport Emballage A/S

Oksbølvej 97
6500 Vojens
Tlf.: 74 59 16 80
E-mail: info@dtemballage.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

RAJA PACK

Tlf.: 44 58 77 00
E-mail: info@rajapack.dk

www.rajapack.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

STOK Emballage K/S

Erik Stoks Alle 4
5550 Langeskov
Tlf.: 72 200 700
E-mail: info@stok.dk

www.stok.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Zarges Danmark

zarges

Roholmsvej 15
2620 Albertslund
Tlf.: 43640200
E-mail: stiger@zarges.dk

www.zarges.com

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Farligt gods emballage er specialiserede beholdere designet til sikker håndtering, transport og opbevaring af farlige materialer og stoffer. Disse emballager opfylder strenge regler og standarder for at minimere risikoen for udslip, lækager eller andre farlige situationer.

De er designet til at indeholde farlige stoffer sikkert og forhindre spild eller forurening af miljøet og menneskers sundhed. Emballagen kan være lavet af forskellige materialer, herunder stål, plastik, glas eller fiber, afhængigt af typen af det farlige stof og dets egenskaber. De kan være forstærket med ekstra lag eller barrierer for at øge deres modstandsdygtighed over for kemikalier, tryk eller temperaturændringer. Disse emballager kan omfatte tromler, kasser, flasker, tønder, beholdere eller specielt designede tanke, der er egnet til transport af farlige materialer i bulk. De er mærket med internationale symboler og advarselsmærkater for at angive indholdets art, fareklasse og nødvendige forholdsregler.

Farligt gods emballager skal testes og certificeres i overensstemmelse med nationale og internationale standarder og krav for at sikre deres egnethed til formålet. De kan være underlagt regelmæssig inspektion og vedligeholdelse for at sikre deres integritet og funktion. Farligt gods emballager spiller en afgørende rolle i sikkerheden for transport af farlige materialer. Dette på veje, jernbaner, vandveje og luftveje og bidrager til at minimere risikoen for ulykker eller katastrofer.

De er nødvendige for at overholde lovgivningsmæssige krav og internationale aftaler om håndtering og transport af farligt gods og beskytter både mennesker og miljøet mod potentielle farer. Gennem avanceret design og teknologi fortsætter udviklingen af farligt gods emballager med at forbedre sikkerheden og effektiviteten af transport og opbevaring af farlige materialer i hele verden.

Cookie-indstillinger