Biogas

Biogas er typisk sammensat af 60-70% metan, 30-40% kuldioxid, 0-2% vanddamp, 0-2% svovlbrinte samt aerosoler. Svovlbrinteindholdet i de fleste anlæg ligger dog langt under 1%, og giver derfor ingen rensningsproblemer. Biogas bliver typisk renset gennem et gasfilter, og drænet for vand gennem vandudladere og evt. køletørrere.

Leverandører af og viden om biogas:


AMMONGAS A/S

Ejbymosevej 5
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 63 63 00
amg(a)ammongas.dk

www.ammongas.dk

Kompetencer: Opgradering af biogas, Biogasopgraderingsanlæg, Luftrensning, ammoniak separering, Filteranlæg, Filtreringsanlæg, Selvrensende filtre, Vand og afløb teknik, Vandfiltre, Vandfiltrering, Vandrensning, Flotationsanlæg, multimediefilter, Sandfilter

Læs mere om AMMONGAS A/S


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


CAMFIL A/S


Literbuen 1-7
2740 Skovlunde
Tlf.: 4914 4433
E-mail: sales.dk@camfil.com

www.camfil.dk

Kompetencer: Filtre, Ventilationsfiltre, Posefiltre, Filterposer, Kuvertfiltre, Panelfiltre, Filterpatroner, Procesfiltre, Kompaktfiltre, Filtermåtter, Planfiltre, HEPA-filtre, Støttekurve, Montagerammer, Aktivt kul, Molekylærfiltre, Kombinationsfiltre, Filteranlæg, Støv- og røgopsamlingsanlæg, Filterskabe. Luftrensere, Indeklima, Biogas, Biogasopgradering

Læs mere om CAMFIL A/S


Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB

Åkervägen 3
149 45 NYNÄSHAMN, Sverige
Tlf.: +46 8 520 205 00
E-mail: info@flamkontroll.se

www.flamkontroll.se

Kompetencer: Gasmålere, gasfiltre, gasdetektorer, gasbrændere, gasdistribution, kugleventiler, magnetventiler, dobbel magnetventiler, regulatorer, trykvagter, manometre, spjæld, overvågningsrelæer, slanger, gaskoblinger, biogas, Atex, infrarød varme

Læs mere om Flamkontroll Skandinavisk Försäljning AB


Lund Thunbo ApS

Holmbjergvej 97
8420 Knebel
Tlf.: 31 14 44 84
E-mail: kimotto@lundthunbo.dk

www.lundthunbo.dkwww.tankbiogas.dk

Kompetencer: Gastankstationer, biogasopgradering, energianlæg, varmepumper, projektering af biogasanlæg, ATEX, maskinsikkerhed

Læs mere om Lund Thunbo ApS


NISSEN energy a/s

Godthaabsvej 1
8660 Skanderborg
Tlf.: +45 75 75 65 00

www.nissenenergy.com

Kompetencer: gasmotorer, dieselmotorer, gasbrændere, oliebrændere, generatoranlæg, gaskedler, kedler, styringer, termografi, service, biogas, gasmotoranlæg, røggasvekslere, varmefordelingsanlæg

Læs mere om NISSEN energy a/s


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

web

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


VETO Kedler

Østergade 33
4140 Borup
Tlf.: 40 30 78 05
E-mail: info@vetokedler.dk

www.vetokedler.dk

Kompetencer: Kedler, varmeløsninger, varmecentraler, biobrændsler, stoker kedler, styresystemer, varmluftproduktion

Læs mere om VETO Kedler


Weiss ApS

Nylandsvej 38
6940 Lem St.
Tlf.: 96 52 04 44
E-mail: service@weiss2energy.eu

www.weiss2energy.eu

Kompetencer: Kedler, Weiss biomasseanlæg, Weiss affaldsanlæg, energianlæg, kraftvarmeanlæg, service, reservedele, reparationer, stoker, aksesnegl, transportsnegle, siloer, posefiltre

Læs mere om Weiss ApS


Mere viden om biogas:

Biogas er en blanding af gasser dannet ud af organiske materialer, og skabes gennem en biologisk nedbrydningsproces af organisk materiale under anaerobe (uden ilt) forhold. Ved biogas foregår den biologiske nedbrydningsproces ved hjælp af bakterier, som lever under iltfri forhold. Denne nedbrydningsproces foregår i flere trin , det sidste trin i denne proces er metan dannelsen, hvor metan producerende bakterier Methanogens foretager den sidste nedbrydelse og samtidig danner gassen metan. Der er nu dannet biogas en vedvarende energikilde og det nedbrudte organiske materiale er leveret tilbage til miljøet. På denne måde bidrager biogas til et kredsløb af organisk materiale.


Linka Energy – Banebrydende kombinationsanlæg
Borgerne i Egtved har investeret i en grønnere og billigere varmekilde; et bæredygtigt energianlæg fra Linka Energy kombineret af en biomassekedel, varmepumpe og solvarmeanlæg – for fremtidens skyld! Det nye anlæg erstatter et gammelt kraftvarmeanlæg drevet på naturgas.

I denne tid hvor der er uro på energimarkedet, er interessen for alternative energikilder vokset. Ingen ved hvornår de tårnhøje priser på naturgas og el bliver normaliseret igen og derfor er der flere fordele ved at investere i et kombinationsanlæg.

Fordele ved anlægget

Ved at kombinere en biomassekedel og en eldrevet varmepumpe, der optager energi fra udeluften, sikres en høj fleksibilitet idet der er mulighed for at fyre med biomasse når prisen på el er høj, mens man anvender varmepumpen, når elprisen er lav. Når en biomassekedel og en varmepumpe kombineres, kan temperaturen på fjernvarmevand blive højere, end det ville være muligt alene med en varmepumpe alene.

”Det var netop fleksibilitet og forsyningssikkerhed der fik os til at vælge netop det her anlæg.”
Leif O. Rasmussen, driftsleder Egtved Varmeværk

I Egtved vil CO2 udledningen mindskes med ca. 14.000 tons om året med det nye anlæg. Fjernvarmen bliver desuden endnu billigere i byen!

Bæredygtigt vedvarende energi med biobrændsel - baseret på nyeste forbrændingsteknologi

Anlægget er designet til at kunne anvendes flere forskellige typer biomasse. Primært kan der bruges lokalt produceret halm og flis, men også andet brændsel som kornafrens og biomassebaserede affaldsprodukter kan anvendes i anlægget. Der er stor fokus på, at biomassen kommer fra lokale producenter. Samtidig er det også muligt at skalere værket op og ned i størrelse alt efter behov.

”Det var vigtigt for os at få et fremtidssikret varmeværk med højst tænkelige miljøprofil.”
Anders Rønshof, Formand for Egtved Varmeværk

Der findes også en løsning til dig!

Linka Energy er blandt verdens førende inden for innovativ energiudvikling. Netop denne type kombinationsanlæg hører til fremtiden, når man ser på bæredygtig varmeteknologi. Linka er din partner i at finde fremtidssikrede løsninger til dine behov – industri, fjernvarme eller landbrug. Vi reducerer CO2 udledningen og sikrer oppetiden med fuld driftssupport.


Bæredygtig opvarmning af kyllingestalde med eget halm som brændsel
På Givliggård i det østlige Jylland produceres der årligt 800.000 slagtekyllinger. Formålet ved at investere i et nyt halmanlæg fra Linka Energy er, at opvarme fire stalde samt stuehuset med stabil og miljørigtig energi. Stalden skal have en temapratur på 35 grader i starten og sænkes til 20 grader i løbet af de 35 dage som kyllingerne går der.

Tidligere brugte Givlinggård træpiller og olie til opvarmning af staldene. Ved at investere i et Linka-anlæg har de fået en grønnere profil og samtidig sikret sig en økonomisk besparelse, idet at halmen fra egne marker er markant billigere end både træpiller
og olie.

En anden fordel ved at benytte eget halm er, at man selv er med til at sikre en god kvalitet. Jo bedre kvalitet, jo færre affaldsstoffer og dermed længere tid imellem rengøringen af anlægget.

Anlægget

Biomasseanlægget er designet og tilpasset til et nyt maskinhus, som blev bygget i forbindelse med investeringen. Anlægget består af en halmopriver med rivetromler, der trækker halmen i opadgående retning, hvilket bevirker at sten og andre fremmedlegemer bliver tilbageført fra rivetromlerne. Halmriveren styres efter kedlens varmeforbrug.

Asken bliver via et skubbesystem ledt hen til et askenedfald, hvorefter asken transporteres ud i en askecontainer, som er placeet uden for bygningen. Efterfølgende bliver asken brugt som næring på kornmarkerne hvorfra halmen kommer.


Alfa Laval – Storskalatest med metanol i Aalborg kan skabe genvej til CO2-neutral søfart
Alfa Lavals verdensførende testcenter i Aalborg bliver snart centrum for storskalatest af metanol som skibsbrændstof. Her skal Alfa Laval sammen med blandt andre motorproducenten MAN Energy Solutions, DTI, DTU Mekanik og biobrændstofproducenten Nordic Green undersøge muligheden for at få en almindelig skibsmotor til at køre på metanol i stedet for diesel uden tilpasninger eller hjælp fra andre brændsler. Lykkes det, vil det åbne for en væsentlig genvej til CO2-neutral søfart.

Den globale maritime industri tegner sig ifølge den internationale maritime organisation IMO for omkring tre procent af den globale CO2-udledning, og når søfarten frem mod 2050 skal forsøge at leve op til IMO’s målsætning om en CO2-reduktion på 50 procent, er det afgørende, at branchen formår at erstatte diesel med nye og grønnere drivmidler.

Metanol anses som et af flere lovende bud på fremtidens brændsler, og snart skal et storskala testforsøg afdække, om metanol kan erstatte diesel i en almindelig dieselskibsmotor uden hjælp fra hverken modifikationer eller pilotbrændstof, som tidligere har været nødvendigt for at starte forbrændingen. Testen vil finde sted hos Alfa Lavals verdensførende testcenter for miljø- og forbrændingsteknologi til skibe i Aalborg med centrets firetakts dieselmotor på 2 MW som omdrejningspunktet.

- Indtil nu har afbrænding af metanol krævet en pilottænding med brændselsolie. Det kræver to brændstofledninger og forskellige typer brændstoftanke ombord. Hvis metanol fra vedvarende kilder kunne brændes direkte i standardkompressionsmotorer, ville det være en væsentlig genvej til CO2-neutral søfart, forklarer Lars Skytte Jørgensen, Vice President for Technology Development hos Alfa Lavals marinedivision.

Testen hos Alfa Laval er den foreløbige kulmination på et forskningsprojekt, som blev indledt for to år siden med Alfa Laval og MAN Energy Solutions som partnere, og som er finansieret af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen. Projektets fokus er at udvikle et metanolbrændstofsystem, der kan tilpasses nuværende dieselmotorer i søfarten.

- Vejen mod ren forbrænding af metanol bliver et afgørende skridt i dekarboniseringen af skibsfarten. Gennem vores samarbejde med Alfa Laval og de øvrige partnere håber vi at kunne gøre det markant lettere at tage dette skridt for hele søfartsbranchen, siger Klaus Petersen, motorspecialist i Performance & Optimization hos MAN Energy Solutions.

Tidligere tests af projektet på mindre motorer på først Danmarks Tekniske Universitet og senere på Danmarks Teknologiske Institut har vist lovende resultater.

Stort potentiale ved brug biometanol

Alfa Lavals testcenter i Aalborg har netop modtaget 5.000 liter biometanol fra biobrændstofproducenten Nordic Green, og brugen af lige præcis biometanol rummer en række fordele, fortæller administrerende direktør i Nordic Green, Bo Gleerup:

- Skal vi lykkes med den grønne omstilling af skibsfarten og hele transportsektoren, kræver det ikke alene, at vi lykkes med at introducere nye grønne brændsler, der virker. Det er lige så afgørende, at vi får styr på forsyningskæderne, så branchen kan få den mængde brændstof, den har brug for, forklarer han og fortsætter:

- Vi producerer vores metanol fra affaldskilder i stedet for ny biomasse, og det rummer en række fordele i den forbindelse. Vi kan i princippet producere metanol ved brug af alle typer organisk materiale – lige fra kartoffelskræller og gamle træmøbler til gylle, som er det, vi har brugt til dette projekt. Dermed bliver de kommende forbrændingstests hos Alfa Laval CO2-neutrale, præcis som fremtidens søfart skal være, forklarer han.


Weiss – Fjernvarmeværker opruster med driftssupport på biomasseanlæg
Flere danske fjernvarmeværker vælger at tilkøbe driftssupport på biomasseanlæg. Hos Weiss, der yder teknisk support 24-7, oplever man en stigning i salget af servicekoncepter i forhold til sidste år. Performance evaluering og sikring af budgetter på de danske værker er vigtigere nu end nogensinde før.

Manglende vedligehold på landets biomasseanlæg kan give fjernvarmeværkerne alvorlige driftsproblemer og uventede udgifter. Det ved man hos Ølgod Fjernvarme, der efter en turbulent tid med mangelfuld driftssupport, nu har sikret den fremtidige drift. 

I 2006 investerede Ølgod Fjernvarme i et biomasseanlæg men valgte dengang ikke at oprette en serviceaftale hos leverandøren Weiss. I stedet købte man driftssupport hos en anden serviceleverandør. Det viste sig at være en dårlig beslutning. Anlægget fik efter noget tid driftsproblemer og i 2017 måtte Ølgod Fjernvarme derfor søge råd hos Weiss, der er en del af Linka Group, og som havde forestået i den tekniske support i perioden lige efter anlæggets installation.

Strategiske reservedele
”Der var en del fejl som Weiss skulle rette op på efter den anden serviceleverandør. Det er helt afgørende at biomasseanlæggene vedligeholdes rigtigt og det kræver særlig know how og teknisk kompetence. Vi indgik derfor en aftale om fast driftssupport og levering af strategiske reservedele, så vi kan sikre at anlægget i Ølgod fremadrettet får den nødvendige tekniske support -et koncept vi oplever markant øget interesse for”, lyder det fra Kenneth Iversen, CEO i Weiss, der yder teknisk support under Linka Group.

Nu får Ølgod Fjernvarme hvert år en servicerapport fra Weiss, der danner overblik over udført service og anlæggets tilstand. Servicetelefonen har åben hele døgnet, året rundt og den tekniske support af anlægget er funderet på et bredt kompetencefelt, fordi Weiss kender alle elementer i anlægget som er etableret af søsterselskabet Linka Energy.

At teknisk driftssupport har afgørende betydning for et biomasseanlægs drift og en kontrolleret driftsøkonomi er ikke nogen overraskelse hos Linka Group, der står for etablering af biomasseanlæggene i hele verden.

”Da det er et af vores koncernselskaber, der har leveret anlægget, kan Weiss nemt og hurtigt identificere alle komponenter og yde den nødvendige tekniske rådgivning. Netop synergier mellem etablering, drift og vedligehold af biomasseanlæggene er grunden til at vi har samlet selskaberne Linka Energy, Jernforsen og Weiss i samme koncern. Dermed kan vi sikre en 360 graders totalløsning, der ikke alene sikrer valg at det rigtige anlæg men også fremtidssikrer driften og giver fuld økonomisk kontrol til varmeværkerne”, fortæller Thomas Gaardbo, CEO Linka Group.

Weiss, der forestår driftssupport og servicering af biomasseanlæggene fra Linka Group har et stort reservedels- og komponentlager i Lem og Hadsund, hvorfra de leverer reservedele på dag-til-dag basis. 


DTU – Ny teknologi klar til test på biogasanlæg
En ny biologisk metode, der ved hjælp af bakterier øger andelen af metan i biogas, er nu klar til at blive testet på Lemvig Biogas.

Gennem de sidste fem år har professor Irini Angelidaki og hendes forskerteam arbejdet på at udvikle en biologisk teknologi, der ved hjælp af bakterier øger indholdet af metan i biogas. Et øget indhold af metan er interessant, fordi biogassen på den måde kan bidrage til at løse nogle af de nuværende udfordringer med at skaffe klimavenlige brændstoffer til den tunge trafik som lastbiler, skibe og traktorer, der ikke kan elektrificeres. Samtidig er det muligt at lagre metan og anvende den, når der er behov. Det kan enten ske i form af gas i det eksisterende naturgasnet eller konverteres til andre brændsler i flydende tilstand som metanol.

Bakterier fra biogassen klarer arbejdet
Den nye biologiske metode er udviklet i laboratoriet, men er gennem det sidste år blevet testet i et pilotanlæg, der består af en knap 2 meter høj reaktor. Metoden er i princippet ganske simpel, ligesom den foregår under almindelige tryk- og temperaturforhold og dermed er let at implementere i praksis.

”Inde i den høje reaktor har vi samlet de bakterier fra biogassen, der gør arbejdet for os. De lever i et porøst materiale, som du kender det fra en rengøringssvamp af skumgummi,” siger Irini Angelidaki, DTU Miljø.

Biogassen tilføjes forneden og bobler op gennem reaktoren. På grund af strukturen i materialet sker processen så langsomt, at bakterierne undervejs kan nå at ”spise” brint og CO2 fra biogassen og dermed øge koncentrationen af metan, der tappes ud fra reaktorens top. Samtidig tilføjes øverst i reaktoren væde, også fra biogas, så bakterierne hele tiden bliver badet i næring.

”Ved at lade biogassen bevæge sig op gennem reaktorens bakterier kan vi øge dens andel af metan fra de nuværende ca. 60 % og helt op til omkring 95 %. Det er interessant, fordi anvendelsesmulighederne af biogassen dermed udvides betragteligt,” siger Irini Angelidaki

Biogasanlæg ønsker at opgradere
Pilotanlægget har hidtil været opstillet på Biofos Renseanlæg Avedøre. Her lykkedes det til sidst forskerne at få biogassen til at boble op igennem reaktoren på så kort tid, at det er realistisk at anvende løsningen i praksis.

Næste skridt bliver at flytte pilotreaktoren til Lemvig Biogas. Her skal den tilsluttes en af biogasanlæggets linjer for at teste, at løsningen kan fungere med rigtig biogas.

”Biogasbranchen har længe arbejdet på at opgradere biogassen til biometan. Det kan blive en vigtig brik i sikringen af et fossilfrit samfund, hvis det organiske affald, som biogasanlæggene bearbejder, kan omdannes til brændstof for transportsektoren. Vi glæder os derfor til at afprøve pilotreaktoren med vores biogas,” siger Jørgen Kamp, seniorforsker på Lemvig Biogas.

Både Irini Angelidaki og Lemvig Biogas forventer, at den nye biologiske metode vil fungere uden problemer, når den kobles til et rigtigt biogasanlæg. Dermed kan det blive en interessant løsning for både eksisterende og nye biogasanlæg.


intego – Biogas-tankstation sikrer renovationsbiler hurtig optankning
Fornylig blev Meldgaard Renovations tankstation indviet i Aalborg Øst, der sikrer renovations-firmaet tidsoptimering og et forspring til en grønnere fremtid

Hver nat holder 11 renovationsbiler ved tankstationen med hver sin slange, som fylder dem med biogas til næste dags kørsel. Tidligere brugte Meldgaard Renovation offentlige tankstationer, hvor det kunne tage op mod 20 min. pr. lastbil med tre renovationsmedarbejdere i grundet kø og omvejskørsel. Anlægget har derfor store økonomiske besparelser for firmaet.

”Det er et godt eksempel på, at vi kan spare miljøet for en masse CO₂ ved at udskifte brændstoffet uden, vi går på kompromis med bilernes rækkevidde. De ansatte kører jo på akkord, og derfor er det en klar fordel, at de ikke længere skal planlægge tankningen. Herudover er de økonomiske og klimamæssige gevinster ikke til at tage fejl af,” siger Jacob Himmelstrup, direktør hos Nærenergi, der er eksperter inden for bæredygtige energiløsninger.

Nærenergi og Priess A/S har i samarbejde udviklet kompressorhuset, som en nøglefærdig ’Plug & Play’ løsning, der opfylder de kundespecifikke krav. Opgaven blev løst med Intego A/S som underleverandør, hvor Priess producerer selve huset, mens Intego er ansvarlig for installationerne: ”Vi arbejder målrettet med at give Danmark et forspring til en endnu grønnere fremtid. Derfor er det også spændende at stå i spidsen for sådan et projekt,” forklarer Jesper Daarbak, serviceleder hos Integos el-tekniske afdeling i Aalborg.

Designer standardiseret løsning til renovationsbranchen

Tre af Integos elektrikere har i løbet af to uger lavet alle installationerne on-site hos renovationsfirmaet, fremfor på værkstedet, for at undgå dyre transportomkostninger af det 30 tons tunge teknikhus.

”Vi arbejder målrettet med de erfaringer, vi allerede har gjort os for at udvikle en standardiseret løsning, som sikrer slutkunden en effektiv løsning og hurtig implementering. Derfor er Intego også – modsat tidligere – ansvarlig for hvilke komponenter, vi skal bruge og indkøb af dem. Vi er også i dialog om, hvordan vi kan optimere antallet af føringsveje og kabelbakker,” forklarer Jacob, der trækker på Integos el-tekniske ekspertise på området.

”Når du arbejder med gas, skal du jo tage visse forholdsregler, fordi det er et eksplosivt område. Det stiller særlige krav til installationsarbejdet, og det har været spændende at arbejde med at imødekomme de særlige forholdsregler, der er,” forklarer Integos serviceleder.

Biogas vinder frem – også til tunge transportmidler

Teknikhuset til Meldgaard Renovation er det første af sin slags, hvor det er en privat operatør, frem for et gasselskab, der implementerer sådan en løsning efter, de vandt kommunens udbud.

”Der er ved at ske en ændring på området, hvor man i højere grad ser biogas som et godt alternativ til tung transport. Tidligere talte man om, at en station til 10 transportmidler var for dyr, og at man i stedet skulle op i omegnen af 25 lastbiler eller busser pr. anlæg. Men vi har netop bevist med det her anlæg, at det sagtens kan betale sig. Både ud fra et økonomisk og ikke mindst miljømæssigt perspektiv. Derfor håber vi også på, at vi kan sætte endnu flere stationer op det kommende år med udgangspunkt i vores standardiserede og skalerbare løsning,” afslutter Jacob, som allerede nu har flere spændende projekter i støbeskeen med Priess og Intego.


Give Elementer køber Lundsby Industri A/S
Som en del af et strategisk samarbejde, har Give Elementer købt Lundsby Industri A/S i Gedsted, der producerer anlæg til industri, kommuner, landbrug og biogasanlæg

L-Elementer til plansiloer og støttemure er en fællesnævner for de to fabrikker. Men ellers vil virksomhedernes strategiske samarbejde været fokuseret på at kunne positionere sig som totalleverandør til flere typer industrianlæg, f.eks. biogasanlæg.

Lundsby Industri A/S blev grundlagt af Erik Lundsby Andreasen i 1987. Virksomheden er især kendt for siloløsningen Lundsby tanken.

" Som en del af vores strategiske fokus på industrisegmentet, er der oplagte synergier at udnytte i et fremtidigt samarbejde med Lundsby Industri. Nøgleordet er totalløsninger. Vi får i samarbejdet en god kobling mellem vægelementer og tanke. Dermed kommer vi til at stå stærkere på markedet for totalløsninger til industrianlæg, der både indeholder siloanlæg og bygningselementer'' lyder det fra Jens Henrik Eskildsen, Give Elementer.

Den officielle overtagelse af Lundsby Industri A/S er allerede juridisk på plads. Fabrikken i Gedsted bibeholdes, Lundsby Industri A/S fortsætter i eget navn og fabrikkens medarbejdere beholder alle deres job


BG Biovarme – Nyt varmeanlæg styrker fællesskabet i Egebjerg landsby
Beboerne i den nordvestsjællandske landsby Egebjerg er gået sammen om at få installeret et centralvarmeanlæg. Det er både en økonomisk og miljømæssig god investering. Og så styrker det ikke mindst fællesskabet i det lille lokalsamfund

Med lidt over 400 indbyggere, en skole og et forsamlingshus er Egebjerg én af de hyggelige, små landsbyer i Nordvestsjælland. På trods af sin størrelse halter byen bestemt ikke efter, når det kommer til innovation, ildsjæle og massevis af idéer, som gavner både lokalsamfundet og klimaet.

Egebjerg har bl.a. sit eget økosamfund, Fri & Fro, som byder på halmhuse, egen spildevandshåndtering og andre bæredygtige løsninger til samfundets 58 indbyggere. Derudover har byen nu også sin egen kedelcentral, som sikrer varme i husene, når kulden sætter ind.

- Vi har investeret i et ETA-kedelanlæg fra BG Biovarme. Det leverer varme til knap 100 standard-husstande her i Egebjerg. Udgangspunktet var, at vi ville omlægge byen fra at være en af landets 128 olielandsbyer til at være en energilandsby med miljøvenlig nærvarme. Og det må man sige er lykkedes, fortæller Svend Buchardt, som er bestyrelsesmedlem i Egebjerg Nærvarme.

Egebjerg løfter i flok
Forpligtende fællesskaber, der styrker lokalsamfundet, opleves i stigende grad herhjemme. Det er Egebjerg et godt eksempel på. Anlægningen af det nye kedelanlæg er nemlig kun blevet en realitet efter en fælles indsats.

- Det krævede et vist antal tilmeldinger, før vi kunne gøre idéen til en realitet. Heldigvis finansieres anlægget til en fornuftig pris, hvor alle har mulighed for at være med, da det afbetales over 30 år via varmeprisen. Det er godt for fællesskabet, og man må sige, at vi har formået at gå sammen om en endnu mere grøn profil i byen, siger Morten Hylleberg, som er bestyrelsesformand for Egebjerg Nærvarme.

Han er også en af initiativtagerne til projektet, som har kørt i nu fem år. Han fortæller videre:

- Anlægget er også med til at fremtidssikre byen og boligmassen. Et hus med indlagt nærvarme øger nemlig ofte ejendomsværdien.

Den nye kedelcentral består af to ETA HACK 499 kW industrikedler, der giver stabil, effektiv og grøn varme til byen. Kedelcentralen er bygget af tre 40 fods containere, der er samlet til ét kedelrum, samt to 40 fods containere omdannet til lager. Anlægget er flytbart og placeret på en lejet grund.

Vedvarende energi i fremtiden
Egebjergs nye varmeanlæg blev sat i drift den 8. august i år. Det kører på bæredygtigt brændsel i form af lokalproduceret flis og er en helt igennem miljøvenlig løsning.

- Vores forskellige ETA-anlæg er gode ved miljøet, som vi jo skal værne om. Det er en fremtidssikret løsning, som lever op til regeringens planer om at udfase oliefyrene landet over, siger Kent Kristiansen fra BG Biovarme, som fra hovedsædet i Odense kan overvåge centralen og reagere, hvis der sker udfald.

I Egebjerg er man godt tilfredse med den nye løsning, som allerede nu sørger for god varme i efterårskulden:

- Det er helt fantastisk, at anlægget er oppe at køre nu. Det er rart, hvordan ord er blevet til handling. Vi var aldrig nået hertil uden opbakningen fra lokalsamfundet og den gode rådgivning fra BG Biovarme. Og tænk engang: Nu har jeg simpelthen gulvvarme i mit hjem, slutter Morten Hylleberg af.


Energistyrelsen – Ny rapport peger på biogas til tung transport
Biogas kan på lang sigt forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer. Det konkluderer Ea Energianalyse og SDU i et nyt projekt

Ea Energianalyse og SDU har for Energistyrelsens Biogas Taskforce analyseret tre scenarier for en fremtidig transportsektor i 2050 uden fossil energi:

"Den flydende vej", hvor den tunge transports brændstofbehov primært dækkes af flydende biobrændstoffer.
"Gas-vejen", hvor brændstofbehovet i højere grad dækkes af biogas.
"Gas-metan-vejen", hvor biogassen hydrogeneres med brint til metan.
Hele transportsektoren og samspillet med det øvrige energisystem, herunder det nordeuropæiske elmarked, er medtaget i analysen. Det antages, at 1. g. biobrændstoffer udfases inden 2040, og at den lette transport og dele af den tunge transport elektrificeres.

Biogas billigere på lang sigt
"Gas-vejen" er på kort sigt dyrere end flydende biobrændstoffer på grund af meromkostninger til at etablere infrastrukturen i form af gas-biler og gastankstationer. På lang sigt er dette scenarium imidlertid billigere.Det skyldes dels, at det er dyrere at distribuere flydende brændstoffer end gas, når gastankstationerne er bygget, og dels at de flydende brændstoffer forventes at forblive dyrere end biogas.

"Gas-vejen" har samtidig et bedre klimaregnskab end "den flydende vej", fordi biogas anvender husdyrgødning og bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser herfra.

Svært at konkurrere med naturgas
Analyserne viser, at der skal meget markante økonomiske virkemidler til, hvis biogas og andre grønne gasser skal kunne udkonkurrere naturgas. Det har således en fortrængningsomkostning på op til 2000 kr. pr. ton CO2 at udskifte naturgas med biogas i både energi- og transportsektoren.

Endelig peger analyserne på, at efterspørgslen efter biobrændstoffer på lang sigt kan overskride de bæredygtige ressourcer. Integration af brint i brændstofproduktionen kan afhjælpe ressourceudfordringen


Energistyrelsen – Afprøv nyt værktøj til beregning af klimagevinsten ved biogas
Biogasproducenter har nu mulighed for at afprøve et beregningsværktøj, der kan beregne klimagevinsten ved biogas fra et bestemt biogasanlæg. Der er tale om en prototype og ikke om et færdigudviklet værktøj

Prototype-værktøjet beregner den sparede drivhusgas-udledning fra biogas sammenlignet med fossil energi. Metoden er en forsimplet livscyklusbetragtning, der indregner udledninger fra produktionskæden og tager hensyn til, at biogassen er produceret af forskellige biomasser. Værktøjet er bl.a. tiltænkt biogasproducenter, der ønsker at sælge opgraderet biogas til transportformål via naturgasnettet.

Opgraderet biogas kan bidrage til at opfylde kravet om iblanding af biobrændstoffer i transportbrændstoffer i henhold til lov om bæredygtige biobrændstoffer.Det kræver dog, at biogassen er bæredygtighedscertificeret og opfylder VE-direktivets bæredygtighedskriterier, herunder at biogassen skal fortrænge mindst 35 % drivhusgasser i forhold til fossil energi. Kravet hæves 1. januar 2018 til 50 % og i 2017 til 60 pct. for nye anlæg. Værktøjet er opbygget efter VE-direktivets retningslinier for beregning af drivhusgasfortrængningen og supplerer beregningsværktøjet BioGrace, der ofte bruges i forbindelse med flydende biobrændstoffer.

Brugeren af værktøjet skal indtaste oplysninger om de biomasser, der er anvendt i biogasanlægget, producerede gasmængder, og en række informationer om bl.a. procesenergiforbrug og metantab fra anlægget. Værktøjet beregner så den samlede drivhusgasudledning, som produktionen af biogassen giver anledning til, og resultatet sammenlignes med udledningen ved brug af fossil energi.

Værktøjet kan også anvendes til den løbende registrering af tilførte biomasser, som skal indberettes en gang om året til Energinet.dk, for at anvendelsen af biogassen kan få tilskud.

Energistyrelsen har offentliggjort prototypen for at illustrere, hvordan klimagevinsten fra et biogasanlæg kan beregnes, og for at give potentielle brugere mulighed for at afprøve værktøjet, inden det er færdigudviklet. Brugeren er selv ansvarlig for de data, der indsættes, og for beregningerne i øvrigt. Energistyrelsen vil meget gerne høre kommentarer til prototypen fra brugerne. Send dine kommentarer til Bodil Harder på bha@ens.dk.
Hent værktøjet eller læs mere om værktøjet til beregning af klimagevinsten ved et bestemt anlæg


E.ON – Danmarks største biogasanlæg er i luften
Der blev skrevet Danmarkshistorie, da landets største biogasanlæg, Sønderjysk Biogas, mandag åbnede for hanerne

Anlægget, der ligger på en tidligere majsmark i Bevtoft, er en investering på 250 mio. kroner, som partnere E.ON Danmark og Sønderjysk Biogas Invest (SBI) står bag. Det nye biogasanlæg der omdanner gylle og andre restprodukter til miljøvenlig biogas, er E.ON koncernens største anlæg.

Det var energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der i høj sol foran hundredevis af tilskuere, drejede på gashanen og dermed officielt indviede anlægget.
"Vi står med et lille stykke Danmarkshistorie her i dag," sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og understregede, at biogasproduktionen har mange fordele. "Sønderjysk biogas giver et stort bidrag til udbygningen af biogas i Danmark til fordel for klimaet, landbruget og lokalsamfundet," sagde ministeren.
Bag det 20 fodboldbaner store anlæg, står energiselskabet E.ON Danmark og leverandørforeningen fra SBI, som også forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd.
"Det er en særlig glæde at stå her i dag. Med dette biogasanlæg har vi vist vejen for, hvordan vi kan løse nogle af vores klima- og miljøudfordringer, og hvordan vi kan sikre en mere bæredygtig udvikling," sagde Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og påpegede, at anlægget reducerer Danmarks CO2–udslip med cirka 51.000 tons årligt.

Vigtigt bidrag til landbruget
Første spadestik til anlægget blev taget i april 2015, så etableringen er gået stærkt. Der er dog tale om længere rejse, da projektet har været undervejs siden 2009, hvor dengang 86 landmænd gik sammen om at danne Sønderjysk leverandørforening for i fællesskab at skabe mulighed for at opføre et stort biogasanlæg.
Erling Christensen, som er bestyrelsesformand for leverandørforeningen, leverer også selv gylle til biogasanlægget, glæder sig også over samarbejdet mellem E.ON og SBI. "Vi har et unikt partnerskab, hvor begge parter er ligeværdige og har samme medbestemmelse. Leverandørerne af råvarerne har lige så meget indflydelse på produktionen som aftagerne af biometanen, og det er helt særligt," sagde Erling Christensen.

På sigt ser han et stort potentiale i den værdi som afgasset gylle tilfører landbrugsafgrøderne. "Når man kan designe gødningen til de forskellige afgrøder, så gør man det samtidig lettere for afgrøderne at optage næringsstofferne og på den måde kan landmændene på sigt udfase den dyrt indkøbte handelsgødning," forklarede Erling Christensen og påpegede, at en øget recirkulering af næringsstofferne vil styrke dansk landbrug, både økonomisk og miljømæssigt.

Den danske biogasproduktion er endnu ikke særlig udbredt til trods for, at Danmark har enestående forudsætninger for at producere biogas i form af et vidtforgrenet gasnet og en stor landbrugssektor. Selvom regeringen har et mål om at bruge op til 50% i 2020, bliver i dag kun cirka 15% af husdyrgødningen anvendt til energiformål. E.ON åbnede tidligere i år Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå og vil med dagens åbning producere knapt en femtedel af Danmarks samlede biometan-produktion.

Ud over den officielle indvielse af Sønderjysk Biogas blev dagen også markeret med et åbent hus arrangement, som tiltrak mange hundrede besøgende i det sønderjyske, der havde valgt at bruge den solfyldte eftermiddag på at blive lidt klogere på biogasproduktion.


Greenline planlægger og bygger nyt 3-MW-biogasanlæg i Brandenburg
Biogasanlægget i branchestandard blev taget i brug i juni 2016

 

Stedet er industriområdet Lenzen i Brandenburg, og den overordnede planlægger af biogasanlægget, som drives med en blanding af sukkerroer, ensilage og majs, er planlægningskontoret Greenline i Flensborg.

I øjeblikket er anlægget i prøvedrift indtil omkring oktober 2016. Anlægget drives af Biogas Osters & Voß GmbH & Co. KG i Gross Gottschow.

Der er lagt stor værdi på valget af kvalitetsorienterede komponenter og materialer under opbygningen, ligesom en betjenings- og sikkerhedsbevidst funktion blev vægtet højt. Trods den høje standard var produktionsomkostningerne betydeligt lavere end normalt.

I alt vil anlægget fermentere ca. 56.000 ton majs, ensilage og sukkeroer pr. år, som bliver forarbejdet til ca. 12 millioner standardkubikmeter biogas. Konceptet består af en kombination af høje, glasforede ståltanke til fermentering og betonbeholdere til efter-fermentering og fermenteringsrester. Takket være deres høje konstruktion, udmærker de høje fermenteringsbeholdere i stål sig ved stærk lodret egenstrømning og dermed et lavt energiforbrug.

I kombination med et centralt røreværk betyder det, at selv krævende substrater kan forarbejdes økonomisk. Den afsluttende betonbeholder er af omkostningsmæssige årsager en velegnet kombination.

I en nybygget silo i færdigbeton er cirka 30.000 ton substrat oplagret. Siloen er opdelt i kamre ved hjælp af lodrette vægge med U-dele. Der er anvendt støbeasfalt som syrebestandigt afdækningslag i kamrene med sukkeroer.

Indføringssystemet til majs og ensilage består af en kompakt beholder til faststoffer. Sukkeroerne fyldes i en syrebestandig tragt i rustfrit stål med snegletransportør.

Ved hjælp af en organisk-fysikalsk vask forarbejdes bionaturgassen og ledes derefter ind i HanseWerk AG's, det tidligere E- On Hanse, regionale naturgasnet.

Anlæggets lange levetid, høje automatiseringsgrad, lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger samt en høj rentabilitet har været det grundlæggende princip bag hele projektet. Derfor har vi designet et anlægslayout, der på optimal måde tager højde for de driftstekniske krav, som procesbiologien stiller, samt regulering og retlige rammebetingelser.

Solrød Biogas – et firedobbelt columbusæg
Stærkt signal fra de lokale kræfter i Solrød, som er gået sammen om at etablere et unikt biogasanlæg, lød det fra minister ved indvielsen af anlægget.

Fra både EU-Kommissionen og den danske regering var der masser af ros, da Solrød Biogas A/S mandag formiddag officielt blev indviet. Anlægget vil på årsbasis producere ca. 10 mio. m3 biogas på basis af lokale råvarer som gylle fra landbruget, tang fra stranden og restprodukter fra industrien. Teknologien med en unik sammensætning af restprodukter, der omdannes til energi, kan blive et internationalt forbillede.

Tre sakse skulle der til, da den røde snor til anlægget blev klippet mandag formiddag. Lars Christian Lilleholt, minister for Energi, Forsyning og Klima, og Vincent Berrutto fra EU-Kommissionen klippede snoren sammen med Niels Hörup, borgmester i Solrød og formand for Solrød Biogas A/S.

Alle columbusægs moder
Lars Christian Lilleholt beskrev anlægget som et banebrydende bidrag til fornyelse af bæredygtig energi.

- Der er tale om mindst et firedobbelt columbusæg, ja nærmest alle columbusægs moder, lød det fra den begejstrerede minister. I fortrænger fossile brændsler. I udnytter spildprodukter fra landbrug, industri og strand. I skaber en bedre fordeling af næringsstoffer til landbrugsjorden. Og I hjælper med at få ildelugtende tang væk fra stranden.

Lars Christian Lilleholt sagde, at det er stærkt signal, at når Solrød ønsker ren energi, så er der lokale kræfter, som går sammen om at bygge et værk. Lige som tidligere, hvor lokalsamfund, som ønskede rent drikkevand, gik sammen og byggede et vandværk.

Ministeren glædede sig over, at det er en grøn omstilling, som er lokalt funderet og med brug af lokale kræfter og med lokale råvarer. At dette anlæg kan udnytte tang er ganske unikt. Han kaldte projektet et godt bidrag til at udvikle nye biogasløsninger, der kan inspirere andre, ikke mindst i kystnære områder, i Danmark og resten af EU. Indvielsen blev da også symbolsk markeret ved, at det hidtil første læs tang blev kørt i modtagetanken på anlægget.

Hele Europa kan lære af jer
Også Vincent Berrutto fra EU-Kommissionen, mener, at biogasanlægget i Solrød kan inspirere andre lokalsamfund i Europa. Det er et af 95 projekter med bæredygtig energi, som Kommissionen har støttet de seneste fem år, og Solrød bliver brugt som et succeseksempel på, hvordan projektstøtte reelt kan realisere yderligere anlægsinvesteringer på klima- og Energiområdet.

- Lad os hjælpes ad med at få fortalt resten af EU om jeres unikke projekt, hvor det er muligt at skabe konkurrencedygtig grøn energi. Det er et eksempel, som hele Europa kan bruge og lære af. I har udvist politiske visioner og lederskab i et projekt, der matcher EU's mål om at bruge fornybare brændsler i stedet for, at vi, som vi gør i dag, dækker over halvdelen af energiforbruget ved at importere fossile brændsler. Dette her er et stærkt bidrag til kampen mod klimaændringer og til at nå en mere grøn energifremtid, sagde Vincent Berrutto.

Tjent hjem på ti år
Niels Hörup slog i sin tale fast, at Solrød ikke blot sætter ambitiøse mål - man realiserer dem også. Når anlægget om en måned er i fuld drift, vil det, på årsplan, producere ca. 10 mio. m3 biogas. Solrød Kommune har et klimamål om at reducere udledningen af CO2 med 55 procent inden 2025. Biogasanlægget alene indfrier halvdelen af dette mål.

Miljømæssigt er det derfor en god investering. Men økonomisk holder den også, konstaterede Niels Hörup. Indtægterne fra salg af gas m.m. betyder, at anlægget tjener sig selv hjem på ti år


GreenLine – Biogas af gylle og restprodukter – brændsel med fremtidspotentiale
Udnyttelse af landbrugs substrater som gylle, gødning og foderrester er stadig lukrativt. Som fx på det 650 kiloWatt - biogasanlæg i Nessa, Sachsen-Anhalt - I fuld drift siden 2015, projekteret og bygget af ingeniørfirmaet Greenline fra Flensburg

Ingeniørfirmaet GreenLine har projekteret og bygget et 650 kilo-watt landbrugs-biogasanlæg i Nessa, som ligger i Burgenlandområdet i Sachsen-Anhalt. Anlægget, som har kørt på fuld kraft siden 2015, forarbejder primært gylle og fast gødning.

I Tyskland er energiudnyttelse af substrater fra landbruget, som gylle, gødning og foderrester, stadig rentabelt, når der er tale om en vis besætningsstørrelse. I forbindelse med en ny udgaver af gødningsforordningen og en tilladelse til at øge lagerkapaciteten i animalsk landbrug, kan biogasanlæg alt i alt blive endnu mere attraktive.

"Hvis man alligevel skal bygge en tank, kan et bio-gasanlæg udgøre en del af denne investering og samtidigt generere en god forrentning af egenkapitalen", understreger Frank Nielsen, administrerende direktør for Greenline GmbH & Co. KG. Dertil kan rene gylleanlæg kan bygges betydeligt billigere end Nawaro-anlæg.

Ifm. egenudnyttelsen af varme og strøm, giver anlæg på mere end 75 kW sammenlagt mere mening.

Ud over at gylleproblematikken medfører strengere betingelser for anvendelse af restprodukter fra fødevareindustrien, bliver flere substrater fra malterier, mejeriselskaber og fødevareproducenter i stigende grad tilgængelige på markedet.

Anlæggets operatør er "Milch- und Zuchtfarm GmbH" med hovedsæde i Teuchern/Nessa samt Biogas Oster & Voss fra Plattenburg/Groß Gottschow. Sammenlagt kan der genanvendes 30.000 tons gylle, 2.000 tons fast gødning og 3.000 tons majs pr. år.

Ifm. konstruktionen af anlægget blev der især lagt vægt på synergieffekterne til mejeridriften. Etableringen af de nødvendige gærings- og lagertanke, et lukket pumpekredsløb, en komplet varmekoncept og en optimal nyttiggørelse af de flydende og separerede restprodukter har medført en meget høj effektivitet, både i mejeridriften og i biogasanlægget.

Det aktuelle udbytte af gæringen er fx. langt over forventningerne, hvorfor den planlagte mængde af majs sandsynligvis kan reduceres betydeligt. Takket være et kvalitetsorienteret materialevalg og optimerede systemfunktioner sikrer landbrugsbiogasanlægget også høj produktivitet med lave investeringer og driftsomkostninger, sammenlignet med branchens standarder.

Årligt bliver 2.2 millioner normalkubikmeter biogas ledt via et kraftvarmeværk og ind i de regionale elnet. Varmen anvendes som procesvarme til biogasanlægget og mejeridriften, samt til opvarmning af boliger.

"Netop pga. de forringede rammebetingelser om vedvarende energi (EEG), spiller substrat- og logistikkoncepter, samt lave anlægsomkostninger en stadig vigtigere rolle. Kun på denne måde kan man sikre, at vedvarende energi og især energiudnyttelse af biogas forbliver en af flere konkurrencedygtige muligheder", opsummerer Nielsen.


Tør din biogas – Parker
og vær med til at reducere drivhuseffekten og nå målene i Kyoto-protokollen!

Bioenergi er en vedvarende energi lagret i organiske materialer såsom plantematerialer og animalsk affald - bedre kendt som biomasse. Den brede vifte af biomasse omfatter landbrugsrester, papirmasse, træaffald, energiafgrøder, lossepladser og animalsk affald. Anaerob nedbrydning er den proces, der opstår, når bakterier nedbryder organisk materiale ved mangel af ilt, hvorved der genereres biogas.

Biogas består primært af metan og kuldioxid med mindre mængder af svovlbrinte og ammoniak. En normal biogas er ofte mættet med vanddampe, og kan indeholde støvpartikler. Benyttes biogassen som brændstof er det nødvendigt at fjerne urenheder og vand, så de ikke forårsager korrosion og skade på udstyr.

Parker har mere end 20 års erfaring indenfor løsninger til biogas og tilbyder de rette løsninger af vandkølede vekslere og chillere, som kan tørre din biogas ved at afkøle den til en temperatur tæt på 5°C.

Biogas er et attraktivt alternativ til traditionelle brændstoffer og hjælper med til at nedbringe drivhuseffekten!

Kontakt
Ønsker du yderligere information om vandkølede vekslere og chillere til biogas bedes du kontakte Market Sales Manager Cliff Jeppesen
mobil:  2273 0642

E-mail: cliff.jeppesen@parker.com