Dampgeneratorer

Dampgeneratorer er et glimrende alternativ til den almindelige klassiske dampkedel. En dampgenerator har bl.a. den mulighed, at den kan placeres både liggende vandret og lodret. En anden fordel ved dampgeneratorer er, at der ingen krav er til opstillings- og ibrugtagningstilladelse, ligesom der heller ikke er til at kedelpasserne skal være certificerede. Få mere at vide om generatorer her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden Bestemmelse af dampproduktion - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om Dampgeneratorer:


ArneCo - DA Group ApS

Upsalagade 18, 2th
2100 København
Tlf.: +45 31 12 21 41
E-mail:: aj@arneco.dk

www.arneco.dk

Kompetencer: Dampkedler, Dampkomponenter, Desinfektion af fødevareanlæg, Filtre, Filtersystemer, Fødevareprocesanlæg, QC udstyr, Sikkerhedsventiler

Læs mere om ArneCo – DA Group ApS


Atlas Copco Rental Denmark

Djursvang 5b
2620 Albertslund
Tlf.: +45 43 45 46 11
E-mail: rental.denmark@dk.atlascopco.com

www.www.atlascopco.com/da-dk/Rental

Kompetencer: Dampkedler, Generatorer, Kompressorer, Lystårne

Læs mere om Atlas Copco Rental Denmark


CHR. MØLLER A/S

chr møller

Tåsingevej 4
5800 Nyborg
​Tlf.: ​​​65 99 10 99
E-mail: info@chrmoeller.dk

www.chrmoeller.dk

Kompetencer: Dampkedler, Dampgenerator, Energioptimering, Hedtoliekedler, Kedler, Røggaskøling, Sikkerhedsventiler

Læs mere om CHR. MØLLER A/S


E-TEK engineering ApS

Allegade 10
4690 Haslev
Tlf.: (+45) 56 31 78 15
Mobil: (+45) 27 84 82 23
E-mail: info@e-tek.dk

www.e-tek.dk

Kompetencer: Containeranlæg, Dampanlæg, Dampgenerator, Dampkedler

Læs mere om E-TEK engineering ApS


OJ Energy A/S

Ørnevej 1
6705 Esbjerg
Tlf.: 75 12 07 44 - 24 timers service
E-mail: post@oj-energy.dk

www.oj-energy.dk

Kompetencer: Elektromekanisk service, Generator service, El-motor service ATEX & IECEx, Pumpe service, Tilstandsbaseret vedligehold, Marine elektronik

Læs mere om OJ Energy A/S


Spirax Sarco Denmark

Blokken 62
3460 Birkerød
Tlf.: (45) 38 10 4288
E-mail: Webmaster@dk.SpiraxSarco.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Dampanlæg, Dampkvalitet, Dampgeneratorer, Dampsystemer, Energi, Energioptimering, Flowmålere, Food Pharma, Fødevareproduktion, Kedelovervågning, Kondensatpumper, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Temperaturregulering, Vandudladere, Vandudskillere, Varmevekslere

Læs mere om Spirax Sarco Denmark


Stemas Maskinsalg A/S

Tolsagervej 2
8370 Hadsten
Tlf.: Jylland/Fyn: 86 43 49 00 / Sjælland: 57 61 46 67
E-mail: km@stemas.dk

www.stemas.dk

Kompetencer: Generatorer, generatoranlæg, nødstrømsanlæg, nødstrømsgeneratorer, nødstrøm, lystårne, lysmaster, marinegeneratorer, generatorservice, transformere, brændstoftanke, kabler, belastningmodstande, fordelingstavler, Himoinsa Minilæssere, læssemaskiner, Weidemann, vinterbekæmpelse, teleskophjullæssere, hjullæssere, teleskoplæssere, el-drevet minilæsser, Komprimering, Ammann, pladevibratorer, fremadkørende vibrationsplader, stampere, jordloppe, frem-bak vibrationsplader, fuldhydrauliske pladevibratorer, valser, valsetog, asfalttromler, råjordskompaktorer, asfaltudlæggere, Udstyr, skovle, pallegafler, greb, kost, sneskær, saltspredere, fejemaskiner

Læs mere om Stemas Maskinsalg A/S


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: 82303020
E-mail: 

www.ultra-filter.dk

Kompetencer: Nitrogen generatorer, trykluftfiltre, adsorptionstørrer, blødgøringsanlæg, Filterhuse, Erstatningsfiltre, Efterkølere, Dugpunktsmålere, flowmålere, Lækagemålere, Oliesensor, Partikelsensorer, Kondensat behandling, Autodræn, Trykluft beholdere/tanke, Sterilluft, Rustfri stål filtre, Sterile tankfiltre, Tankåndingsfiltre, Damp filtre, Posefiltre, Dybdefiltre, Spundne filtre, Støbte filtre, Plisserede filtre, Absolutte filtre, Membran filtre, Rustfri stål mesh filtre, Rustfri stål filterhuse, UV behandling, Erstatningsfilter, 3m filter, Cuno filter, Modulær Nitrogen Generator, Mini Nitrogen Generator, Twin Tower Nitrogen Generator, Membran Nitrogen Generator, Offshore Nitrogen Generator, Oxygen Generator, Modulær Oxygen Generator, Twin Tower Oxygen Generator, Medical Oxygen Generator, Oxygen Generator for Biogas, iogas filtrering, Biogas tørring, Methan gas filtrering, Methan gas tørring, ATEX godkendt udstyr, Vandbehandling, Omvendt Osmose anlæg ( RO anlæg), Ultrafiltreringsanlæg

Læs mere om Ultrafilter Skandinavien ApS


Spirax Sarco – Damp er langt fra bare damp


23.mar 2021


Dampkvalitet. Jo dårligere kvalitet, desto større negativ kvalitet på dit dampanlægget. Læs hvordan du får en god dampkvalitet og sparer penge på energi.

Varmeoverførslen og effektiviteten af dit anlæg påvirkes af dampkvaliteten. Jo dårligere kvalitet, desto større negativ kvalitet på anlægget.

Dampkvaliteten afgøres blandt andet af tilstedeværelsen af vand, ikke-kondenserbare gasser og andre urenheder. Og det er en væsentlig faktor for driften.

Hvad er dampkvalitet?

Dampkvaliteten er et mål for tilstedeværelsen og koncentrationen i dampen af:

 • Snavs og urenheder
 • Vandindhold (kondensat)
 • Ikke-kondenserbare gasser (inkl. Luft)
 • Overhedet damp

Det er også et mål for arten af disse urenheder, fx ethvert opløst eller ikke opløst stof i vandfilmen (vandindholdet), og hvilke ikke-kondenserbare gasser der er tale om.

Hvad sker der med damp af ringe kvalitet?

Virkningsgraden for damp til opvarmning, sterilisering og lignende, formindskes, når dampen ikke er ren, tør og (til de fleste applikationer) ikke-overhedet.

Nedenstående tabel viser de betydeligste negative virkninger.

dampkvalitet

*Lidt forenklet sagt, begrænser den dårlige dampkvalitet applikationens tekniske ydeevne og øger anlæggets produktionsomkostninger

De nævnte urenheder har stor indvirkning på varmeoverføringsevnen. I nedenstående figur kan du se, hvilken indflydelse / hindring de forskellige urenheder har for varmeoverføringsevnen.

Damp og dampkvalitet

Jo tykkere den isolerende film af ikke-kondenserbare gasser, kondensat og urenheder er, desto større er temperaturforskellen mellem damp og produkt.

dampens tørhedsgrad

Hvad giver den dårlige dampkvalitet?

I et industrielt anlæg, er det nærmest umuligt at garantere en konstant fremstilling og levering af 100 % tør damp. Dampen vil altid medtage noget vand som følge af medrivning af kondensat, der dannes i rørene grundet varmetab til omgivelserne. 

Der vil trænge luft ind i rørsystemet og maskinerne, hver gang der lukkes af for dampen, og ikke-kondenserbare gasser er et naturligt biprodukt ved mange vandbehandlingsprogrammer. Snavs og urenheder kan næsten ikke undgås helt i industrielle anlæg/processer.

Vi har noteret 10 områder, som kan bruges til en vurdering af dampkvaliteten. Det er områder, som bør være optimale for at sikre den bedst mulige dampkvalitet:

 1. Kedeldesign og type, valg af brænder og måden af kontrollere dampkedlen på har indflydelse på dampkvaliteten (ved kontrol af kedel menes, om valget af fødevandstyring er modulerende eller on/off-styring).
 2. Total Dissolved Solids (TDS) niveauet i kedlen skal være konstant overvåget og holdes stabilt via kontrolleret bundblæsning
 3. Dampkedlen må aldrig overbelastes
 4. Fødevandstanken skal holdes på højst mulig temperatur
 5. Alle dampledninger skal drænes korrekt med rette type vandudlader.
 6. Der må ikke være u-drænede lave niveauer på dampledningen
 7. Dampledningen bør have et korrekt antal luftudladere, korrekt installeret ved slutdræn og andre strategiske steder.
 8. Alle damprør og ventiler bør være korrekt designet for at sikre korrekte hastigheder og trykfald.
 9. Dampudtag skal altid være taget ud i top af dampledningen
 10. Alle damprør og ventiler bør være isolerede.

Hvordan forbedres dampkvaliteten?

Nogle af de vigtigste parametre for at få et optimalt dampanlæg med bedste dampkvalitet er korrekt installation samt korrekt dimensionering af rør og ventiler.

Normalt bruges snavssamlere til beskyttelse af produktionsudstyr mod de negative virkninger af snavs og urenheder. Men den fineste si, der normalt kan leveres til snavssamlere, har en maskestørrelse på 150 mikron (0,15 mm). Det er ikke fint nok til kritiske applikationer, fx når dampen kommer i direkte kontakt med – eller specielt når den injiceres i – føde- og drikkevarer. Her kræves rendampsfiltre, som typisk vil filtrere ned til 25,5 eller endda 1 mikron.

Snavn og urenheder er normalt meget tydelige, men de skadelige virkninger af vand i damp og ikke-kondenserbare gasser er normalt ikke så tydelige. Derfor er der ofte ikke så stor opmærksomhed mod forebyggelse. Men korrekt design, installation, drift og vedligeholdelse af et nyt komplet dampsystem sikrer højest mulig dampkvalitet.

I en eksisterende installation bør årsagerne til dårlig dampkvalitet fjernes, men det er ikke altid praktisk eller økonomisk muligt. Heldigvis er der fire ting, der er relativt lette og billige at indføre, som altid vil have en positiv effekt på dampkvaliteten:

 1. Montering af dampseparatorer
 2. Montering af automatiske luftudladere
 3. Montering af snavssamlere og filtre
 4. Test af dampkvalitet for at bestemme størrelsen af problemet

De første 3 bør altid sættes ind, selv når test viser god dampkvalitet, da der ikke er nogen garanti for, at det varer ved.


Spirax Sarco – Dampgeneratorer sikrer høj dampkvalitet


02.mar 2021


Dampgeneratorer sikrer høj dampkvalitet til fødevareproduktion. Er du fødevareproducent og vil du sikre kvaliteten af dit slutprodukt?

Serie af dampgeneratorer sikrer høj dampkvalitet til fødevareproduktion

Damp er den mest energieffektive, pålidelige og fleksible metode til varmeoverføring i mange processer indenfor produktion af føde- og drikkevarer. Damp bruges ofte i direkte kontakt med slutprodukter, som er beregnet til forbrug og sterilisering. Men der kan opstå problemer med kvalitet og fødevaresikkerhed, hvis ikke den korrekte dampkvalitet bruges. Rendamp er løsningen, de steder, hvor der stilles stadigt strengere krav til fødevaresikkerheden, og har gjort dampkvalitet og -renhed til et vigtigt fokusområde. For at hjælpe producenter med at se vigtigheden af god dampkvalitet, har Spirax Sarco udviklet en ren damp-generator, som er specielt udviklet til at kunne levere sikker og regelmæssig damp til fødevareproduktion, særligt til processer der involverer direkte injektion og SIP (sterilise in place). 

God dampkvalitet

Damp anses ofte som den perfekte kilde til steril og forureningsfri energi. Men som med alle andre medier, som er i kontakt med processen, er det dog stadig vigtigt at tage visse forholdsregler for at minimere potentielle farer for forurening, som kan være skadelig i forbindelse med fødevarer, eller som kan påvirke farven, smagen eller kvaliteten af slutproduktet. Rendamp-generering eliminerer eventuelle forurenende stoffer i dampen og giver konsistens i dampkvalitet og renhed gennem hele fremstillingsprocessen. 

God produktionspraksis

For at generere rendamp, føres kontrolleret kemikaliefri fødevand, også kaldet omvendt osmose (RO), gennem en 316 L generator i rustfrit stål for at sikre, at dampkvaliteten holdes på et passende niveau. Generatoren, som lever op til EC1935/2004, europæisk lovgivning indenfor fødevareindustrien, holder den korrekte dampkvalitet og renhed på et konstant niveau. Ved at kontrollere kvaliteten af fødevandet ved kilden, fjerner generatoren behovet for filtreret damp, som kun delvist udelukker risikoen for forurening fra damp, som finder vej ind i slutproduktet. 

Med stigende hygiejne- og sikkerhedsproblemer blandt større detailhandlere og forbrugere omkring brugen af anlægs- og filtreret damp i direkte kontakt med føde- eller drikkevarer eller til sterilisationsformål, kan føde- og drikkevareproducenter afhjælpe disse problemer ved at anvende god fremstillingspraksis og skifte til ren dampgenerering.

Rendamp gør en forskel for sikkerhed og smag

Rendamp har potentialet til at gøre en stor forskel for det, der betyder mest for forbrugerne – nemlig sikkerhed og smag. Ved at gøre brug af den bedste praksis indenfor dampteknologi og arbejde tæt sammen med føde- og drikkevareindustrien, har Spirax Sarco haft succes med at udvikle en ny kompakt generator af ren damp som er specielt egnet til føde- og drikkevareindustrien. Omfattende test og grundige markedsundersøgelser har gjort det muligt, at udvikle denne løsning, som leverer sikker og konsekvent dampkvalitet til fødevareproduktion.

Kontakt:
Klaus Bruun, Food & Beverage driver, Maskinmester
kbr@spirax.dk
Tel: 40 22 81 32