Fjernvarme

Fjernvarme dækker opvarmning, hvor der er en vis afstand mellem det sted, hvor varme produceres, og der hvor den bruges. Fjernvarme har en lang tradition og en stor udbredelse i Danmark. I udlandet vil kunne ses andre installationsformer.

Leverandører af og viden om fjernvarme:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


CORYHEX PLATE HEAT EXCHANGER

Essen 43
6000 Kolding
Tlf.: +45 77 660 000
E-mail: corydon@coryhex.com

www.coryhex.com

Kompetencer: industriservicemanpowerrenovering af vekslervarmevekslere, Pladevekslere, loddede vekslere, Veksler, Fjernvarme, Køl, Fejlsøgning, lækagetest, Trykprøvning, Renovering, Service , On- site, Teknikker, Pakninger, Udsyring, CIP , Marine, Industri, Proces, Kondensator, Fordamper, Røggasvarmevekslere, NH3, Fouling, snavs, kalk

Læs mere om Coryhex ApS


ElectroCare ApS

electrocare

Generatorvej 8 A
2860 Søborg
Telf: 38 34 60 10
E-mail: kbh@electrocare.dk

www.electrocare.dk

kompetencer: elektromotorerpumper, elmotorer, gearmotorer, tilstandskontrol, Grundfospumper, Centrifugalpumper, Grundvandspumper, Spildevandspumper, Spildevands pumper, Drænpumper, Dræn pumper, Søvandspumper, Kloakpumper, Kloak pumper,  Gearpumper, Dykpumper, Industri pumper, Industripumper, Pump, Pumpe, Pumper, Mixere, Fjernvarmepumper, Fjernvarme køling, Asfaltpumper, Chokolade pumper, Chokoladepumper, Pumpe service,  Pumpeservice, Service, Tandhjulspumper, Tandhjuls pumpe, Svømmebads pumper, Svømmebadspumper, Sprinkler pumper, Pumpebrønd, Marinepumper, Marine pump, Støbejernspumper, Bronzepumper, elmotor, elektromotor, DC motor, frekvensomformer, Gearmotor, SKF, lejer, SKFleje, strømisoleret leje, Vedligeholdelses partner

Læs mere om ElectroCare ApS


GEMINA TERMIX A/S

Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 14 44
E-mail: mail@termix.dk

www.termix.dk

Kompetencer: Vandvarmere, Fjernvarme, Varmevekslere, Compactstationer, Vekslere, Fjernvarmeunits, Beholdere, Fjernvarme anlæg, Fjernvarmestationer, Varmeanlæg

Læs mere om GEMINA TERMIX A/S


LOGSTOR A/S

Danmarksvej 11
9670 Løgstør
Tlf.: 99 66 10 00
E-mail: logstor@logstor.com

www.logstor.com

Kompetencer: Fjernvarme, fjernvarmerør, præisolerede rør, præisolerede løsninger, industri, fødevareindustri, oil&gas, energieffektivitet

Læs mere om LOGSTOR A/S


Mere víden om fjernvarme:

Fjernvarme defineres som distribution af varme gennem rør til to eller flere ejendomme med forskellige ejere. Fjernvarme er en forholdsvis ældre teknologi, hvis anvendelse er blevet mere aktuel på grund af energikriserne i 1970'erne, problemer med deponering af dagrenovation og CO2-problematikken. Ved hjælp af fjernvarmeteknologien kan man således reducere varmeproduktionens afhængighed af fossile brændsler og løse problemer i forbindelse med affaldshåndtering, byplanlægning og forurening.

En beskrivelse af fjernvarmeteknologien baserer sig på fjernvarmesystemets tre hoveddele: produktion, distribution og husinstallationer.

I produktionsanlæggene produceres varmen i form af varmt vand eller damp. Mange anlæg er såkaldte kraftvarmeanlæg, der producerer både elektricitet og varme. Ved den samtidige produktion øges udnyttelsen af brændslerne betragteligt, hvorved man både sparer brændsel og formindsker de miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Andre fjernvarmeanlæg udnytter varmen fra forbrænding af dagrenovation eller fra industrielle processer med overskudsvarme.

Fra produktionsanlæggene pumpes det varme vand eller dampen ud i distributionssystemet. Det er opbygget af isolerede rør, hvorved varmetabet begrænses. Danske virksomheder har gennem en årrække markeret sig stærkt som producenter af præisolerede rør. Det er fabriksfremstillede stålrør isoleret med skum og beskyttet af en kappe, der som hovedregel er fremstillet af plast. Der anvendes i almindelighed to rør: et til fremløb og et til returløb. I fremløbet fra produktionsanlægget til de bygninger, der skal opvarmes, er temperaturen af det varme vand normalt 70-120 °C. Det afkølede vand i returløbet er normalt 40-65 °C. Rørene er som regel gravet ned i jorden. Enkelte steder i verden, fx i Island, hvor man udnytter geotermisk energi til fjernvarme, benyttes kun fremløbsrør; efter varmeafgivelsen ledes vandet til havet.

Husinstallationer dimensioneres og udføres i forhold til bygningens behov for rumvarme og varmt brugsvand. Hovedbestanddelene i en husinstallation er varmeveksler, varmemåler, trykstyringsventiler og andre reguleringsventiler.

I Danmark anvendes både direkte og indirekte systemer. Fælles for dem er, at det varme brugsvand opvarmes via en varmtvandsbeholder eller varmeveksler, således at man ikke risikerer at blande fjernvarmevand med brugsvand. I de direkte systemer løber det opvarmede vand fra produktionsanlæggene og distributionssystemet direkte i forbrugerens radiatorer, mens det i de indirekte systemer løber gennem en varmeveksler, hvor varmen afgives til husets eget varmtvandssystem, som da må forsynes med cirkulationspumpe.


BROEN – Flexbeslag til fjernvarme


05.mar 2021


Over hele landet konverteres gasanlæg til fjernvarme. Det er glædeligt, at flere vælger en energieffektiv og miljørigtig varmeløsning.

Til husindføringen anbefaler vi BROEN BALLOMAX® flexbeslaget, der sikrer en stabil og fleksibel installation og et system, der kan maksimere varmevirkningsgraden i fjernvarmen.

Her får du markedets bedste KvS værdi, der gør det muligt at undgå tryktab helt frem til måleren. Det fleksible beslag kan anvendes til både enkeltrør og dobbeltrør.


Gemina Termix producerer fjernvarmeanlæg til Danmarks højeste beboelsesejendom


04.feb 2021


Usædvanligt boligbyggeri kalder på usædvanlige løsninger. 172 lejligheder i Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen  får individuelle Termix-fjernvarmeunits, der sikrer fuldt forbrugsoverblik for den enkelte beboer og frisk varmt vand helt op til 37. etage

Pasteurs Tårn er et ud af i alt ni tårne, der skyder op i Carlsberg Byen. Med sine 120 meter er tårnet Danmarks højeste beboelsesejendom. Ejendommen på 37 etager er klar til indflytning i 2022. Gemina Termix leverer 172 Termix VVX fjernvarmeunits til projektet.

Termix VVX-løsningen er et godt valg i forhold til miljøet. Energiforbruget er lavt, vandforbruget reduceres, og samtidig får de kommende beboere fuldt overblik over forbruget, hvilket er med til at reducere energiforbruget yderligere.

Læs mere om det spændende projekt, der også adskiller sig ved kun at være opbygget med tre centrale stigrør mod normalt fem - Se mere her


Termix-fjernvarmeløsning til Danmarks største industrifredning
Ikonisk spritfabrik i Aalborg omdannes til helt ny bydel – Gemina Termix leverer lille kompakt fjernvarmeanlæg til 222 lejligheder i Taffeltårnet og Høkergården

Til Danmarks største industrifredning – De Danske Spritfabrikker i Aalborg – har vi leveret 222 små og kompakte fjernvarmeunits til de to nye ejendomme Taffeltårnet og Høkergården. De to ejendomme rummer tilsammen 90 ejerboliger, 117 ungdomsboliger og 15 seniorboliger. De nye beboere er netop ved at flytte ind i de første lejligheder i det ikoniske byggeri, hvor varme og brugsvand vil blive styret af en Termix VMTD Mini i hver lejlighed.

Termix VMTD Mini er en komplet projektunit til direkte forsyning af varme og varmt brugsvand. Det er en kompakt og pladsbesparende projektløsning, der især er velegnet i etagebyggeri med minimale pladsforhold. Når fjernvarmeunitten er installeret og indreguleret, skal der ikke efterreguleres på varmtvandstemperaturen. Termix VMTD Mini er udstyret med differenstrykregulator, der sørger for et roligt flow i varmekredsen.

Læs mere om projektet her: https://termix.dk/projekter/spritten-aalborg/


Termix Fjernvarmeanlæg i Nordjyllands højeste bygning
Til Nordjyllands højeste bygning Horisonten på 66 m og 22 etager på havnepromenaden i Nørresundby, har Gemina Termix leveret en lille og kompakt fjernvarmeløsning til hver af de 160 ejerlejligheder

I foråret 2020 blev opførelsen af Horisonten på Nørresundbys havnefront afsluttet. Byggeriet indeholder 160 Termix VMTD Mini. Termix VMTD Mini er en komplet projektunit til direkte forsyning af varme og varmt brugsvand. Det er en kompakt og pladsbesparende projektløsning, der især er velegnet i etagebyggeri med minimale pladsforhold.

Horisonten består af tre cylinderformede søjler, der er undfanget som en arkitektonisk fortolkning af de gamle siloer, der oprindeligt stod på industrigrunden. Netop højden på 22 m har stillet store krav til fjernarmeinstallationerne. Så da vvs-entreprisen landede hos Nørhalne VVS A/S, var man derfor heller ikke sen til at inddrage Gemina Termix i projekteringen.

Læs mere om det spændende projekt her


Gemina Termix lancerer vigtige forbedringer til to af deres fjernvarmebestsellere
Den danske producent af kvalitetsløsninger til fjernvarme, Gemina Termix, har længe været markedsleder inden for bl.a. komplette units til direkte forsyning af rumvarme og varmt brugsvand i private hjem. Mange vvs’ere har derfor med spænding ventet på den nyeste opdatering af de to bestsellere Termix VMTD og Termix VMTD opbl.

Det er forbundet med et betydeligt forventningspres, når salgsafdelingen i samarbejde med produktudviklerne hos Gemina Termix sætter sig for at forbedre et fjernvarmeprodukt, der allerede er særdeles populært i markedet. Sådan var det også, da designerne kastede sig over den storsælgende fjernvarmeunit Termix VMTD og søsterproduktet Termix VMTD opbl. (med indbygget blandekreds).

På den tekniske front er de to fuldisolerede fjernvarmeunits kendt for at levere høj komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den nyeste opdatering har derfor koncentreret sig om at gøre det endnu nemmere for vvs’erne at installere og servicere de komplette units.

”Vi ved, hvor meget det betyder i vvs’ernes daglige arbejde, at der for eksempel er nem adgang til de vitale dele i vores produkter,” fortæller salgsdirektør Lars Christensen og fortsætter: ”En af de nyttige forbedringer ved det nye design er derfor, at den øverste del af isoleringskappen nu kan fjernes separat for hurtig adgang til de elektroniske dele af produktet.”

Lars Christensen fremhæver en anden designændring, som uden tvivl vil blive modtaget med glæde hos landets vvs’ere. Indvendigt i kabinettet har Gemina Termix således indbygget kanaler, der gør ledningsføringen både hurtigere og nemmere. Designerne har samtidig integreret fire ledningsholdere inde i unitten. Dermed løser man en udfordring, som de fleste vvs’ere kan nikke genkendende til; nemlig indvendige ledninger, der kommer i direkte berøring med varme rør og i værste fald resulterer i driftsstop.

Nemt at skifte til ny unit

Summen af små og store designændringer giver både et forfinet udtryk og en lang række praktiske fordele, når en unit skal monteres og serviceres. Salgsdirektør Lars Christensen lægger imidlertid vægt på, at han og kollegerne har haft fokus på at lave forbedringerne uden at ændre unødvendigt på det velkendte design.

”Man skal ikke ændre bare for at ændre, så vi har eksempelvis placeret de seks studse i bunden af unitten præcis samme sted som på tidligere modeller,” siger Lars Christensen og forklarer, at det med den uændrede placering er nemt at skifte fra en gammel model af de populære fjernvarmeunits til de nye udgaver, også hvis der er tale om udtag til radiator.

Lever op til nyeste isoleringskrav En af de ting, der ikke er ændret ved i de opdaterede units, er isoleringsevnen. Gemina Termix var i sin tid de første på markedet, der med fuldisolerede units kunne leve op til den nyeste standard DS452. I dag er den kompakte og innovative isolering af kabinetterne således en vigtig faktor, når Gemina Termix’ produkter igen og igen bliver fremhævet som markedets mest energieffektive.


Ny kommerciel direktør ansat i isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Tidligere formand for bestyrelsen, Claus Jarlgaard Jensen, tiltræder stilling som Kommerciel direktør i isoplus Fjernvarmeteknik A/S pr. 11. marts 2019 og bliver således fremover en del af virksomhedens direktion
Pr. 11 marts 2019 styrker isoplus ledelsen med ansættelsen af Kommerciel direktør Claus Jarlgaard Jensen. Claus Jarlgaard Jensen indgår således i virksomhedens direktion sammen med Administrerende direktør Bo Olsen. Som Kommerciel direktør vil Claus Jarlgaard Jensen varetage ansvar for Økonomi, Lager, Indkøb, It samt enkelte eksportlande; Storbritannien, Nordamerika, Estland og Finland. Claus Jarlgaard Jensen er 56 år gammel og har indgående kendskab til isoplus, da han de seneste 2 år har været bestyrelsesformand for isoplus Fjernvarmeteknik A/S. Han kommer senest fra en stilling som Business development director hos Poul Schou A/S, og har desuden gennem 32 år hos Riegens A/S haft flere forskellige ledelsesmæssige poster samt projektsalg på B2B markeder. Administrerende direktør Bo Olsen udtaler: ”Vi styrker nu ledelsen hos isoplus med Claus som er en stærk profil, der udover sine betydelige ledelses- og forretningsmæssige kompetencer tillige har stor viden om virksomheden fra hans rolle som bestyrelsesformand. Jeg er derfor utrolig glad både på egne og isoplus’ vegne over, at Claus har sagt ja til at indtræde i rollen som Kommerciel direktør, og jeg ser frem den positive synergieffekt som et endnu tættere fremtidigt samarbejde mellem os vil bringe”. Claus Jarlgaard Jensen kommenterer: ”Jeg ser isoplus Fjernvarmeteknik som en spændende virksomhed med et stort potentiale. For mig er denne nye udfordring et perfekt match med mine kompetencer, hvor jeg skal varetage det kommercielle ledelsesansvar, udvikle eksportsalget, og være med til at forme isoplus strategisk i fremtiden”.

Process Engineering – Gennembrud, 2200 husstande i Køge forsynet med overskudsfjernvarme
En ny samarbejdsaftale i Køge sikrer byen overskudsvarme fra pektinfabrikken CP Kelco

Overskudsvarmen kan forsyne i omegnen af 2200 husstande med fjernvarme, svarende til hele 25 procent af fjernvarmebehovet i Køge.

I december 2016 underskrev virksomhederne Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og pektinfabrikken CP Kelco i Lille Skensved en kontrakt om udnyttelse af overskudsenergien fra CP Kelcos produktion til fjernvarme. Aftalen har resulteret i et konkret projekt, som betyder, at overskudsvarmen nu forsyner 2200 husstande i Køge By med fjernvarme - varme som tidligere blev kølet ned i to køletårne og sendt op i luften. Det betyder, at overskudsvarmen nu dækker 25 procent af fjernvarmebehovet i Køge. Det er lidt af et gennembrud indenfor dansk energiforsyning, da energiafgifter hidtil har spændt ben for denne type projekter. Men her er afgifterne medregnet i projektet som alle andre udgifter og indgår i beregningen af projektets rentabilitet. Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) deltog da også i indvielsen.

– I har set mulighederne i overskudsvarme, som ellers var et spildprodukt. Samtidig har I løst et støjproblem til glæde for naboerne. Det vil jeg gerne rose jer for. Det er godt tænkt. Flere virksomheder skal se den vej, som I har valgt, sagde han.

Der er også kontante fordele ved projektet
– Aftalen har en positiv effekt på vores kunder. Vi ved endnu ikke præcist, hvor stor en besparelse, der vil være, men jeg kan dog forsikre, at kunderne vil opleve en billigere varme, fortæller Lars Gullev, direktør for VEKS.

Varme i stedet for støj
Ideen opstod for et par år siden, fortæller Jørn Gammeljord Pedersen, salgsdirektør hos Process Engineering:
– CP Kelco arbejdede med bekæmpelse af støj til omgivelserne fra køletårne. Frem for at støjdæmpe disse blev der udarbejdet et projekt, hvor overskudsvarmen blev leveret til fjernvarmenettet. I et samarbejde med Viegand & Maagøe, VEKS og Process Engineering udviklede det sig til et fjernvarmeprojekt, som på én gang er både rentabelt og godt for miljøet, forklarer han.

Projekt fik guldmedalje
Viegand & Maagøe var energirådgiver på projektet, og Process Engineering havde ansvaret for design og konstruktion. Internt har projektet og resultatet af aftalen allerede opnået en guldmedalje i CP Kelco-koncernens årlige Mike Huber Award-konkurrence. Guldmedaljen blev givet for projektets bæredygtighed og tredobbelte bundlinje, hvor der er taget hensyn til mennesker, miljø og rentabilitet.

Faktaboks: Varme genbruges i varmepumpe
Overskudsvarmen kommer fra det kølevand, der på CP Kelco bruges til destillation. Kølevandet, der er i det nye system er 60° C, skal gennem varmeveksling og varmepumper, før den tilføres fjernvarmenettet med en temperatur på mellem 80 og 85 °C. Som følge af den høje temperatur på spildvarmen, er der en stor virkningsgrad, én til 30.


METRO THERM – Køreklar kvalitetsopvarmning af boligblokke
METRO THERMs fjernvarmekompaktstation er særligt velegnet til opvarmning af boligblokke, hoteller, industribygninger samt andre større bygninger. Fjernvarmestationen er udviklet for at sikre en optimal økonomi uden at gå på kompromis med komforten
Hvorfor vælge METRO THERMs VXT-anlæg? Der er naturligvis mange fordele ved et VXT-anlæg, her er et overskueligt udpluk: • Elegant, dansk design • Sparer penge med god afkøling • Inkl. vejrkompensator, udetemperaturføler og varmekreds • Kvalitetsprodukt med lang holdbarhed og præcis regulering Enkel og hurtig tilslutning METRO THERMs VXT er et komplet fjernvarmeanlæg med vejrkompensator og varmekreds, samt primære tilslutninger til varmtvandsbeholder. Anlægget er forsynet med alle nødvendige komponenter såsom pumpe, varmeveksler, termometre, manometre, sikkerheds- og afspærringsventiler, alle nødvendige temperaturfølere, snavssamlere, passtykke for fjernvarmemåler m.m. Der skal derfor ikke tilkøbes noget. Anlægget er altså allerede klar til at blive tilsluttet så snart det er pakket ud. Optimal styring Den maksimale tilladelige fremløbstemperatur på primærsiden er 110 °C. Anlægget er på primærsiden udført i enten PN16 (Type 1 og 4) eller PN6/10 (Type 2 og 3), og på sekundærsiden i PN10. Varmekredsen er på primærsiden forsynet med bl.a. motorventil og differenstrykregulator, hvilket giver mulighed for optimal styring. Samtlige komponenter er elektrisk forbundne og anlægget er forsynet med stik til 230V.

METRO THERM – Enkel og hurtig montering med ny fordelerunit
METRO THERMs nye kompakte fordelerunit er tilpasset med rørsæt til alle METRO THERMs væghængte systemunits. Dette sikrer, at monteringen er nem, fleksibel og hurtig

Tilpasset dine behov
Med installatørenes behov som ledestjerne sælges METRO fordelerunit i to udgaver - nemlig med tilslutning i højre eller venstre side. I den forbindelse kan det nævnes, at i kombination med METRO System 4 Slimline kan man med fordel vælge tilslutning i højre side. Den fleksible montageramme giver mulighed for at montere fordelerrør inde i selve rammen med mulighed for udbygning uden for rammen på højre side. Dette giver altså en fleksibel, enkel og hurtig løsning for installatøren.

Hvorfor vælge METRO fordelerunit?
Der er mange fordele ved at vælge en METRO fordelerunit – her er nogle af dem:
• Passer direkte på METRO THERM væghængte systemunits
• Fleksibel og kompakt opbygning
• Kan bruges med de fleste fabrikater af fordelerrørsystemer på det danske marked
• Enkel og hurtig montering
• Giver mulighed for isolering i henhold til DS 452
• Valgfri tilslutning af koldt brugsvand i højre eller venstre side

Fordelerrør for vand og varme
Den nye kompakte fordelerunit fra METRO THERM er tilpasset med rørsæt til montering under alle METRO THERMs væghængte systemunits. Unitten leveres med fordelerrør til koldt og varmt brugsvand og er forberedt til montage af fordelerrør til radiator- eller gulvvarme af flere forskellige fabrikater med tilhørende standard isoleringsskåle. Og som tidligere nævnt fås unitten med fleksibel tilslutning i enten højre eller venstre side.


Vestforbrænding – Trods brud på fjernvarmeledningen: slut med kolde stuer
Vestforbrænding udskifter 80 meter hovedledning under fuld drift. Teknikken, der kaldes hot tapping, er hentet fra olie- og gasindustrien og anvendes første gang i Danmark til fjernvarme

Et hul på en fjernvarmeledning i Bagsværd kunne have medført koldt vand i hanen og i radiatorerne for mange af Vestforbrændings kunder i Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby. Men en helt ny teknik på fjernvarmeområdet, som er hentet fra gas- og olieindustrien, sikrer fuld forsyning, mens reparationen står på.

Det er første gang i Danmark, at teknikken, hvor det 105 grader varme fjernvarmevand ledes uden om reparationsområdet i en midlertidig ledning, bruges i forbindelse med fjernvarme. Særlige fittings svejses på fjernvarmerøret. Det gør det muligt at bore hul i røret under fuldt tryk og lede vandet uden om den beskadigede del af røret. Herefter bliver vandflowet stoppet i den del af røret, der skal skiftes. Det nye rør svejses på, og der åbnes for vandet igen. De særlige fittings bliver siddende på røret og kan bruges igen, hvis rørene på strækningen skal repareres en anden gang.

Bedre forsyningssikkerhed
Normalt er det nødvendigt at lukke for varmeforsyningen i ca. to døgn i forbindelse med et arbejde af denne type. Midt i vinterkulden kan det skabe problemer med at få nok varme frem til fjernvarmekunderne, selv når Vestforbrænding har startet reserveforsyningen op og opstillet mobile kedler.

- Vi går langt for at sikre forsyningen til vores kunder, men det kan være tæt på umuligt, hvis man skal reparere en hovedledning midt om vinteren. Med den nye teknik kan vi opretholde fuld drift, mens vi reparerer ledningen. Samtidig undgår vi at starte reserveanlæg og mobilekedler op, som normalt kører på gas eller olie. Det betyder, at der også er en miljøgevinst, fordi vi kan fortsætte med at sende grøn, CO2-neutral fjernvarme ud til borgerne, siger produktionschef Martin Christensen fra Vestforbrænding.

Hvis det overhovedet er muligt, bliver reparationer på hovedledningen planlagt til sommerperioden, hvor varmebehovet ikke er nær så stort. Men det aktuelle brud i Bagssværd er så stort, at det ikke er muligt at vente indtil sommervarmen vender tilbage. Vestforbrænding skønner, at der strømmer ca. 20 m3 vand ud i døgnet, hvilket potentielt kan skabe problemer for veje og bygninger i området, hvis det får lov til at stå på for længe.

Ekstra fakta:
• Midlertidig omlægningen af ledninger sker henholdsvis den 14. og den 18. december. De føres gennem luften over indkørslen til Novos p-kælder
• Projektet udføres af EMS ApS - Esbjerg Maritime Services
• I stedet for at reparere den beskadige fjernvarmeledning, lægges der en ny ledning, som føres ud i vejen. Den nuværende ledning ligger nemlig i fem meters dybde og er vanskelig at komme til, fordi man ellers vil spærre for tilkørslen til Novo Nordisk parkering.
• Teknikken hedder TDW hot tapping og kan ses her

Vestforbrænding påbegynder vedarbejdet på Krogshøjvej i starten af december og forventer, at det er færdigt i midten af januar 2018


Dansk Fjernvarme – Biomassefyret Kraftvarmeværk bringer Aarhus i front med grøn omstilling
Indvielsen af Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg er et stort skridt for den grønne omstilling i Aarhus Kommune og Danmark, mener Dansk Fjernvarme, der forventer, at den grønne udvikling fortsætter

Danmarks grønne omstilling tager et kæmpe skridt, når Aarhus Kommune senere i dag indvier Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S i Lisbjerg ved Aarhus.

Biomassefyret Kraftvarmeværk fyrer med halm og er et stort led i den grønne omstilling, der skal gøre Aarhus Kommune C02-neutral i 2030 og Danmark fri af fossile brændsler i 2050.
- Med det nye biomassefyrede kraftvarmeværk kan Aarhus nu forsyne sine varme- og elforbrugere med vedvarende energi. Det er et stort og flot skridt, der viser, hvordan især de store byer kan gå forrest med den grønne omstilling. Vi forventer, at denne gode udvikling fortsætter, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, der deltager i værkets åbning.

Anlægget har kostet 1,3 milliarder kroner at opføre og bidrager sammen med omstilling af Studstrupværket til, at Aarhus Kommune nu er selvforsynende med grøn fjernvarme og grøn el. Kommunen har med omstillingen af Studstrupværket fra kul til træpiller alene lettet klimaet for 320.000 ton CO2 hvert år.
- Med omstillingen fra sort til grøn energi går Aarhus forrest med den grønne omstilling i fjernvarmen, der er i en rivende udvikling. Prisen på fjernvarmen er i gennemsnit reduceret 11 procent de seneste tre år, mens andelen af vedvarende energi er steget fra 47 procent til mere end 51 procent trods stigende brændselspriser, siger Kim Mortensen.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, klipper senere i dag røde snor, som i dagens anledning er grøn, til anlægget.
- Indvielsen er en mærkedag for Aarhus’ stærke position på den grønne front, hvor Danmarks næststørste by markerer sig med den hidtil største danske omlægning til grøn energi. Med den grønne energi fra Studstrupværket og det nye biomassefyrede kraftvarmeværk har vi nu tilstrækkeligt med grøn el og varme til at dække aarhusianernes forbrug, siger Kristian Würtz.

Biomassefyret Kraftvarmeværk havde første spadestik i november 2014, og kraftvarmeproduktionen begyndte tidligere i år.


METRO THERM – Har du husket at sommerlukke dit fjernvarmeanlæg?
Hvis du slukker for varmen på dit fjernvarmeanlæg om sommeren, sparer du både på varmekontoen og i CO2-regnskabet. Og det tager kun 5 minutter

Når sommeren kommer, slukker de fleste af os for varmen på radiatorerne. Men der cirkulerer alligevel vand rundt i varmerørene. Det betyder, at du bruger fjernvarmevand og strøm – og altså penge – til ingen verdens nytte.

På dit fjernvarmeanlæg kan du hurtigt og enkelt slukke for den del af fjernvarmen, der går til radiatorer og gulvvarme. Og du vil stadig have masser af varmt vand i vandhanen.

Fordele ved at sommerlukke
Ifølge HOFOR og Energitjenesten kan en gennemsnitlig parcelhusfamilie spare 3-5 % af deres varmeforbrug ved at lukke ned for varmen om sommeren. Det svarer årligt til omkring 100 kg CO2 og en besparelse på 500-1.000 kr. pr. familie afhængigt af prisen på fjernvarme, der hvor man bor.

Når fjernvarmevandet cirkulerer i rørene uden at blive brugt i radiatorerne, er det dårligt afkølet, når det sendes retur til fjernvarmeværket. Det kan udløse en merafgift hos dig som fjernvarmekunde – og omvendt kan kunderne få en bonus, hvis de har en god afkøling på fjernvarmevandet.

Sådan sommerlukker du dit fjernvarmeanlæg
1. Åbn fjernvarmeunitten og find sommerventilen, som du lukker. Står der ikke ’sommerventil’ nogen steder, kan du lede efter en ventil med et gult håndtag eller et gult klistermærke. Så har du lukket for varmen til radiatorerne og gulvvarmen.

2. Sluk for cirkulationspumpen og for kontakten på væggen. Nu bliver der ikke pumpet mere vand rundt i rørene. Cirkulationspumpen har ikke godt af at være lukket for længe, så tænd kortvarigt – 10 sekunder – en gang om måneden.
Har du en nyere fjernvarmeunit med vejrkompensator, lukker den selv ned, når vejret bliver varmt nok.

Hvornår skal du ikke sommerlukke for varmen
Når et hus ikke bliver varmet op, kan der være risiko for fugt. Hold øje, og husk at lufte godt ud. Hvis der bliver for fugtigt i nogle rum, bør du tænde for varmen igen. Det kan fx være:
- Hvis sommeren er kold
- Hvis kælderen normalt varmes op for at undgå fugt
- Hvis badeværelset er afhængigt af gulvvarme for at tørre.

Hvis du har en fjernvarmeunit med vejrkompensator, kan du undgå den automatiske sommerlukning ved at sætte indstillingen til ’Komfort’.


METRO THERM – Flad fjernvarmeunit til indbygningsskabe
Ny fjernvarmeunit måler kun 20 cm i dybden og kan passe ind, hvor pladsen er trang, fx i lejligheder Det kan være en udfordring at få plads til fjernvarmeinstallationer i lejligheder eller nybyggeri, hvor plads er en mangelvare.

Derfor lancerer METRO THERM en ny fjernvarmeunit: METRO System 4 Slimline, som kun måler 20 cm i dybden, 55,9 cm i bredden og 65 cm i højden. Det vil sige, at den passer ind i et almindeligt 60-centimeters skab. Unitten har en gennemstrømningsvandvarmer og blandesløjfe til direkte fjernvarme, så den kan både opvarme brugsvand og regulere rumopvarmning med direkte fjernvarme.

Nem at bruge og servicere
Slimline er let at skille ad og samle igen, og de mest brugte funktioner sidder udenpå. Det gælder fx energimåleren, som kan aflæses i fronten af unitten, og både pumpe og vejrkompensator kan reguleres udefra. Det betyder nem installation og gnidningsfri service.

Undgå vandskade
Den nye fjernvarmeunit er forberedt til Permanent Driftsovervågning, der kan tilkøbes som ekstraudstyr. Det gør det muligt at opdage lækager i radiatorerne hurtigt og stoppe dem, inden der kommer vandskade.

METRO System 4 Slimline kommer i handelen inden sommerferien – hold øje på metrotherm.dk.
Vejl. pris: 11.400 kr. ekskl. moms. Kan købes hos grossister og VVS-installatører.

Læs mere her


Metro Therm – Fjernvarmeunits: Betyder god isolering altid svær montering?
Fjernvarmeunits bliver designet til at være energieffektive og miljøvenlige. Men de skal også være nemme at bruge
Der er 3 ting, der er vigtige for en fjernvarmeunit: Brugervenlighed, brugervenlighed og brugervenlighed. Har man én gang stået og kæmpet med at samle sådan en svend, ved man det. Kabinettet skal kunne skilles ad og samles igen, uden at man skal bruge timer med skruetrækkeren, når unit’en skal installeres, indstilles eller serviceres. De nyeste lovkrav siger, at varmetabet skal reduceres med mindst 75 %, og det stiller store krav til kabinettet. Det skal isoleres effektivt og slutte helt tæt, så varmen ikke futter ud. Så hvordan forener man det med, at det skal være nemt at skille ad og samle? Tæt, men let at skille ad Designerne bag METRO System 3 fjernvarmeunit har løst opgaven – i form af et todelt, fuldisoleret kabinet i EPP-skum. Det yderste kabinetlåg er let at tage af, når styringer, pumpe og ventiler skal indstilles, eller manometeret skal aflæses. Skal du udføre service på fjernvarmeunit’en, kan du tage hele frontdelen af med et snuptag. Selvstyringen og energimeteret bliver så siddende på bagpladen, der også er isoleret. Fleksibel installation Du kan få METRO System 3 fjernvarmeunits i 3 forskellige modeller, som gør det nemt at tilpasse til forholdene, når de skal installeres: • Væghængt, til montering under beholder • Væghængt splitmodel, til montering under eller ved siden af beholder • Indbygget unit med gulvstillet beholder

Picca – Danmarks første fjernvarmeanlæg med Piccas nye HMI
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a er en del af det store kraftvarmesystem, som forsyner størstedelen af Storkøbenhavn. Forsyningen behøver naturligvis de bedste arbejdsbetingelser, hvilket Picca fremover vil skabe

Piccas nye brugerfladedesign skal i fremtiden sikre Høje Taastrup Fjernvarme et bedre overblik, en forbedret performance og en hurtigere reaktion på vigtige driftsinformationer. Fjernvarmeanlægget bliver det første af sin slags, som bliver opgraderet til ISA-101 standard.

Picca har fået til opgave at tegne nye billeder til hele forsyningens brugergrænseflade, som både inkluderer fjernvarme og fjernkøling. Det drejer sig i alt om ca. 500 billeder, hvilke tegnes med udgangspunkt i ISA-101 standarden.

Inden ovenstående projekt igangsættes, bliver det nuværende SCADA system opgraderet til den nyeste version af iFIX.
Opgaven omfatter endvidere udvikling af nye dynamoobjekter (ventiler og motorer) i skærmbilledet samt en opgradering af forsyningens rapporter. Derudover skal det eksisterende vagtmodul opgraderes, da der ønskes et mere fleksibelt koncept end det nuværende


Dansk Fjernvarme – Overskudsvarme kan dække mindst 12 procent af fjernvarmen
I dag kommer tre procent af fjernvarmen fra industriens overskudsvarme. En ny opgørelse fra Dansk Fjernvarme viser, at overskudsvarmen – med et nyt afgiftssystem - kan udgøre mere end 12 procent

Varmepumper vil kunne være med til at øge andelen af overskudsvarme i fjernvarmen betydeligt. Men her står – indtil videre - overskudsvarmeafgift, elafgift og en provenubetaling fra salget af overskudsvarmen i vejen. Ifølge Dansk Fjernvarme er potentialet, at mindst 12 procent af fjernvarmen kan komme fra industriel overskudsvarme.
»Det er meget svært at få øje på den samfundsmæssige gevinst ved, at virksomhederne i industrien har bedre forretning i at lade overskudsvarmen fise ud til fuglene end i at sende den ud i stuerne. Men det er nu en gang sådan, at afgiftssystemet er skruet sammen, selvom alle kan se, at det ikke giver mening,« siger John Tang, chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme.

Hvis et fjernvarmeselskab vælger at investere i en varmepumpe, der kan løfte temperaturen fra fx et omkringliggende havnebassin, slipper selskabet for at betale overskudsvarmeafgift. Vælger det derimod at udnytte den overskudsvarme, nabovirksomheden producerer, lægges der afgift på.
 
Datacentre har stort potentiale
For eksempel vil overskudsvarmen fra Apples og Facebooks kommende datacentre i henholdsvis Viborg og Odense kunne opvarme flere end 35.000 danske husstande.

»De kommende datacentre rummer et enormt potentiale. Den overskudsvarme, der kommer fra de mange servere, har stor værdi for de danske fjernvarmeforbrugere. Derfor er der også grund til at se frem mod, at regeringen snart vil offentliggøre den kommende afgiftsanalyse om netop overskudsvarme. Her bør vi få et godt afsæt for at justere afgiftsreglerne, så vi sikrer en effektiv udnyttelse af den energi, der allerede produceres,« siger John Tang.

Ifølge regeringen bliver den kommende afgiftsanalyse om overskudsvarme præsenteret senere i denne måned.
»Der har nok en gang i tidernes morgen været en mening med at indføre de mange forskellige afgifter. Men det må også stå klart, at det nu er på tide med en sanering af denne afgiftsjungle, der alene har til formål at sikre indtægter i statskassen,« siger John Tang


Flot modtagelse af ny, fuldisoleret compactstation fra Gemina Termix
Det skabte megen snak og store forventninger i fjernvarmebranchen, da Danmarks største producent af fjernvarmeanlæg -

- Gemina Termix, annoncerede, at de ville introducere markedets første fuldisolerede compactstation i forbindelse med Dansk Fjernvarmes Landsmøde i København. Allerede en uge efter landsmødet kan den midtjyske virksomhed da også melde om stor ordreindgang på den nye Termix Compactstation 28 ISO.

Termix Compactstation 28 ISO er det seneste resultat af den udviklingsproces, der blev sat i gang hos Gemina Termix, da kravene til isolering af bygningsinstallationer blev strammet op med 3. udgave af DS 452. De nye krav betød, at det tilladte energitab fra bygningsinstallationer skulle reduceres markant, og at ingen fjernvarmeanlæg i denne størrelse kunne leve op til kravene uden en ekstra rørisolering. Sådan en isolering er imidlertid både besværlig og tidskrævende, og hos Gemina Termix oplevede salgsdirektør Lars Christensen derfor meget snart et udtalt ønske fra både fjernvarmeværker, vvs-installatører og bygningsejere om en fuldisoleret compactstation.

– Vi igangsatte en udviklingsproces, hvor vi blandt andet valgte at lytte grundigt til vores kunder ved at invitere en række af dem til to heldags-workshops, fortæller Lars Christensen.

Det færdige resultat blev en fuldkommen re-designet compactstation til direkte og indirekte fjernvarmeforsyning i større bygninger. På flere punkter er Termix Compactstation 28 ISO således markant forbedret i forhold til sin ellers populære forgænger. Det gælder ud over fuldisoleringen parametre som fleksibel montage, nem adgang til service og lav vægt.

Nyheden blev i løbet af september introduceret for inviterede varmefolk på otte energiseminarer i hele landet, inden den blev officielt præsenteret på Dansk Fjernvarmes Landsmøde, som blev afviklet i København i dagene 27.-28. oktober. Og det var en glad salgsdirektør, der efterfølgende kunne gøre status.

– Begge dage var vores stand utrolig velbesøgt. Interessen og spørgelysten omkring vores nye compactstation var stor, siger Lars Christensen og tilføjer, at han ser den overvældende interesse som et klart signal om, at branchen har ventet på en compactstation, der opfylder de nye energikrav uden ekstra foranstaltninger.

– En reduktion af varmetabet på godt 80 procent samt en nemmere montage og servicering af compactstationen er tre klare budskaber, som er gået rent ind hos de besøgende på standen, lyder det fra Lars Christensen, der samtidig glæder sig over, at den umiddelbare interesse fra kunderne også meget hurtigt blev vekslet til konkrete ordrer på Termix Compactstation 28 ISO.

– De første compactstationer har allerede forladt vores fabrik i Sunds og er ved at blive installeret i etageejendomme og andre større bygninger i landet. Der er derfor ingen tvivl om, at det var en rigtig beslutning at udvikle markedets første fuldisolerede compactstation, slutter den tilfredse salgsdirektør.

 


Hoval – Fremtidens fjernvarme-units sikrer nyt niveau for energi-udnyttelse
Intelligent vandvarmer og vejrkompenseret varme til direkte anlæg med HomeHeat

Nu har Hoval udviklet nye fjernvarme-units med intelligente fordele. HomeHeat i versionerne VV, S og VX er fuldisolerede fjernvarmestationer, der har vejrkompensering og lever op til DS452-kravene, så varmetabet er minimalt.

Brugsvand har høj prioritet
HomeHeat er baseret på højtydende brugsvandvekslere, som kombineret med Hovals intelligente regulering sikrer optimal afkøling til fjernvarmeværket – både under tapning og i tomgang.

Der er ekstra fokus på komforten i S og VX versionerne, der har 100% brugsvands-prioritering. Så når der tappes brugsvand, sørger styringen for at slukke cirkulationspumpen til varmekredsen.

Selv når forsyningstemperaturen ændres med årstiderne, holder den intelligente styring brugsvandets temperatur konstant, og vejrkompenseringen - der opfylder DS469-standarden – er enkel at betjene for både installatør og bruger.

Intelligent-regulering
Hovedkomponenten i hver unit er intelligent-reguleringen, der adskiller sig fra andre ved at være uden selvvirkende ventiler. På brugsvandssiden er der heller ingen bevægelige dele, som kan kalke til og sætte sig fast – og ingen termostat, der kan miste fyldningen.

HomeHeat måler som markedets eneste fjernvarme-units værkets forsynings-temperatur, der indgår i  vejrkompenseringens beregninger. Det giver sikkerhed for, at systemet ikke kan beregne en højere varmefremløbstemperatur, end værket leverer.

Vigtige fordele i den daglige drift, som yderligere sikres af unittens kalkreducerende funktion, blandt andet hurtig afkøling af veksler med returen efter tapning.

Booster-funktion og optimal afkøling
Er der for lavt differenstryk til rådighed fra fjernvarmeværket, kan de nye HomeHeat units monteres med booster-kit. Herefter aktiveres denne funktion automatisk af styringen, når der er brug for det.

Som en effektiv sikkerhed mod for høj returtemperatur, er returen forsynet med en sensor. Sker det, at returtemperaturen overstiger den ønskede værdi, lukker systemet ned for reguleringsven-tilen, indtil systembalancen igen er opnået.

Fleksibel og nem at montere
Monteringen er fleksibel – uden hensyn til en bestemt følerretning. Man vælger den løsning, der passer bedst til den øvrige installation, og alt er ’Plug and Play’ med de samme tilslutningsafstande som markedets gængse mærker. Forhandles gennem VVS-installatører over hele landet.


Fjernvarmens Serviceordning – Der er fejl på halvdelen af fjernvarmeinstallationerne
Fjernvarmens Serviceordning markerer netop nu sit 10-års jubilæum og melder klart ud: Der er også brug for kvalitetssikring af fjernvarmeservice fremover, for der er fejl på over halvdelen af fjernvarmeinstallationerne hjemme hos boligejerne. Forbedringspotentialet er stort

Fejl er til for at blive rettet, men det skal gøres systematisk. Sådan har Fjernvarmens Serviceordning gjort siden 2006, og i dag 10 år efter har ordningens fokus på kvalitetssikret fjernvarmeservice bevist sit værd. De nu 3.556 certificerede montører, som gennem ordningen er uddannet i at udføre fjernvarmeservice i private hjem, retter ofte fejl og medvirker på den måde til, at fjernvarmen bliver udnyttet bedre.
 
Fejlfinding fører til besparelser
Kai Borggreen, sekretariatsleder for Fjernvarmens Serviceordning, siger:
 
"Når montørerne gennemfører et eftersyn, finder de tit fejl. Faktisk bliver der konstatereret fejl på over 50 % af fjernvarmeinstallationerne."
 
"Ensartede retningslinjer og fokus på kvalitet har de sidste 10 år ført til forbedringer af fjernvarme-installationer i Danmark og dermed besparelser både for fjernvarmeværker og deres kunder. Men for de certificerede servicemontører, der er med i ordningen, er der stadig rigeligt at tage fat på fremover."
 
Eftersyn og service gør afkølingen bedre
Det er ofte forindstilling af radiatorventiler, den er gal med, og der ses også jævnligt fejl på installationernes ekspansionssystemer, indstilling af varmtvandstemperatur og automatik til vejrkompensering. Der er altså et klart potentiale for at gøre det bedre. En analyse viser, at indsatsen med service nytter: For 20 % af installationerne betyder et eftersyn nemlig, at afkølingen to år efter er forbedret med mellem 4 og 16 ◦C.
 
Masser af fjernvarme med mindst muligt energiforbrug
Når det gælder de fremtidige udfordringer, er Fjernvarmens Serviceordning godt rustet:
 
"Vi har skabt et fagligt stærkt fællesskab omkring service på fjernvarmeinstallationer. Vores medlemmer har en fælles målsætning: et stigende antal private fjernvarmekunder skal tegne en serviceaftale for deres fjernvarmeinstallationer. På den lange bane betyder det masser af fjernvarme med mindst muligt energiforbrug. Det er en af grundene til, at vi har ensartede retningslinjer og høj kvalitet for servicearbejde på fjernvarmeinstallationer," siger Kai Borggreen.
 
En serviceaftale for boligejere under Fjernvarmens Serviceordning indebærer et Hovedeftersyn og et Vedligeholdelsestjek hvert andet år udført af en certificeret montør. Gennem stikprøver tjekker ordningen kvaliteten af dette servicearbejde.
 
Mød Fjernvarmens Serviceordning på Dansk Fjernvarmes Landsmøde i København den 26. og 27. oktober, stand 69


Gemina Termix fuldender sortimentet af fuldisolerede fjernvarmeanlæg
Da kravene til isolering af bygningsinstallationer blev strammet op med 3. udgave af DS 452, var det samtidig startskuddet til en intensiv produktudvikling hos Danmarks største producent af fjernvarmeanlæg, Gemina Termix i Sunds

Allerede et par år før den nye norm trådte i kraft, var virksomheden således i gang med at udvikle fuldisolerede anlæg, og som det seneste håndgribelige resultat af processen lancerer virksomheden nu sin populære Compactstation 28 i en ny og fuldisoleret udgave.

Gemina Termix har i en del år været markedsledende inden for fjernvarmeanlæg til såvel enfamiliehuse som etageejendomme, sportshaller, skoler, industrielle bygninger mv.

Til direkte og indirekte fjernvarmeforsyning i større bygninger har Compactstation 28-serien længe været et populært valg hos installatører og bygningsejere. Med Dansk Standards opdatering af DS 452 fulgte imidlertid nye og skærpede krav til det maksimale energitab fra bygningsinstallationer – og dermed også til isoleringen af fjernvarmeanlæg. For at tilpasse produkterne til de nye krav, satte Gemina Termix derfor gang i en omfattende udviklingsproces.

”Videreudviklingen af vores compactstationer havde flere formål,” siger salgsdirektør Lars Christensen og fortæller, at produkterne vigtigst af alt skulle fuldisoleres med en isoleringskappe, så den færdige installation kunne leve op til energikravet uden behov for yderligere rørisolering. ”Vi ønskede imidlertid også at inddrage vores kunder i processen for at få afdækket, om der var andre parametre, vi med fordel kunne optimere, når vi alligevel skulle til at udvikle på produkterne,” lyder det fra Lars Christensen.

Lyttede til kunderne
Gemina Termix gik i samarbejde med et bredt udsnit af sine kunder, der dækkede over både fjernvarmeværker, vvs-installatører og ingeniørfirmaer. Ved to heldags-workshops blev disse kunder bl.a. bedt om at prioritere vigtigheden af 8 forskellige parametre, herunder design, størrelse, vægt, servicevenlighed og leveringstid.

En af de deltagende kunder var direktør Carl Hellmers fra Fredericia Fjernvarme. Han er begejstret for, at han gennem workshoppen har haft mulighed for at påvirke et produkt, der i de kommende år vil blive installeret hos et stort antal af Fredericia Fjernvarmes kunder.

”Det var en rigtig fin proces, og det var meget tydeligt, at Gemina Termix lyttede til vores forskellige input,” siger Carl Hellmers og fortsætter: ”Vi lagde for eksempel stor vægt på, at produktets betjeningsenheder blev placeret, så de ville være meget synlige for installatørerne og dermed nemmere at servicere. Det ønske og flere andre input blev taget til efterretning, og jeg kan konstatere på det færdige produkt, at ikke mindst hensynet til servicering og aflæsning har vægtet højt hos Gemina Termix,” fortæller Carl Hellmers. Han hilser det i det hele taget særdeles velkomment, at der endelig er kommet en serie af fuldisolerede og montagefærdige compactstationer på markedet. ”Med DS 452 i kraft er den her type fjernvarmeanlæg klart at foretrække frem for at skulle rørisolere en installation efter monteringen.”

Eneste på markedet
Compactstation 28 lanceres i forbindelse med Dansk Fjernvarmes Landsmøde den 27.-28. oktober i København. Nyheden gør således Gemina Termix til den eneste producent på det danske marked, der tilbyder fuldisolerede væghængte fjernvarmestationer til hele spektret af kW-behov. Salgsdirektør Lars Christensen har da også store forventninger til de nye produkter.

”De nye fuldisolerede Compactstation 28-produkter reducerer varmetabet med over 80 procent og overholder derfor som de eneste DS 452-kravene uden behov for yderligere isolering. Samtidig er produkterne med afsæt i kundernes konstruktive feedback optimeret på en lang række andre områder, der samlet gør Compactstation 28 til den uden sammenligning mest færdige løsning i det her segment. Det er derfor svært ikke at være ganske optimistiske i vores forventninger til den nye produktserie,” slutter en begejstret Lars Christensen


Schneider – Åbne standarder optimerer fremtidens fjernvarmeproduktion
Fremtidens fjernvarme bliver produceret af biomasse i fast form, også kaldet bioflis.

Produktionen bliver styret automatisk, med indbygget intelligens i installationen og med åbne kommunikationsstandarder i styringen.

I Nordjylland har Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. taget hul på fremtiden med et helt nyt anlæg til varmeproduktion med bioflis. Kernen i det avancerede anlæg er en komplet automatikløsning med komponenter fra Schneider Electric.

"Vi har fokuseret meget på at vælge en løsning, som sikrer optimal drift og samtidig holder energiforbruget nede. Det har vi fået med det nye værk, blandt andet på grund af de nye frekvensomformere fra Schneider Electric, som indgår i løsningen," fastslår driftsleder Ole Elkjær Larsen fra Hanstholm Varmeværk.

Få meter fra værkets gamle bygninger tårner en 12 meter høj fliskedel sig nu op i landskabet. Den leverer to tredjedele af varmeværkets årlige produktion på 30.000 Mwh - resten kommer først og fremmet fra overskudsvarme fra den lokale fiskeindustri og fra en 10 MW el-kedel.

Optimal kommunikation
Kernen i det nye bioflis-anlæg er en avanceret styring med komponenter fra Schneider Electric, end-to-end. Især Schneider Electrics nye frekvensomformer, Altivar Process, og den potente Modicon M340 PLC gør en stor forskel i fremtidens varmeproduktion. Det forklarer Carsten Lindegaard, salgsingeniør hos Schneider Electric:

"Altivar Process og Modicon M340 har indbygget Modbus via ethernet. Det er en åben kommunikationsstandard, som giver den optimale kommunikation mellem omformer og PLC, uden behov for at indsætte andre komponenter mellem dem."

Carsten Lindegaard tilføjer, at den åbne arkitektur giver en række kontante fordele for slutkunderne. Fx lavere udgifter til kabling, kortere tid til idriftsættelse og langt nemmere service og vedligeholdelse.

40 % mindre energi end budgetteret
På Hanstholm Varmeværk kan driftsleder Ole Elkjær Larsen og hans kolleger allerede mærke værdien af den gennemtænkte løsning:

"Med Altivar Process kan vi nemt og hurtigt reversere askeredler og pumper. Nogle gange kan det fx være nødvendigt at stoppe og reversere askeredleren, og det har tidligere været svært at gøre hurtigt med andre typer frekvensomformere."

Også hvad angår energiforbruget er Hanstholm Varmeværks nye anlæg optimeret, så det kan måles og mærkes:

"Vi har været i drift siden september, og indtil nu har vi brugt omkring 40 % mindre energi end vi havde budgetteret med," siger Ole Elkjær Larsen.

I alt er der installeret 18 Altivar Process frekvensomformere i det nye bioflis-anlæg til at styre pumper, askeredler og ventilatorer. Anlægget er leveret af Tjæreborg Industri - et traditionsrigt entreprenørselskab med speciale i fjernvarmeanlæg, der opfylder alle krav til klimavenlig varmeproduktion.

Hensyn til miljøet

Et hav af sensorer i det store anlæg sender en konstant strøm af data til Modicon M340 PLC'en, så driften konstant er optimeret. Der måles blandt meget andet på temperatur i kedlen, fugtighed og ikke mindst temperaturen på den røggas, flisafbrændingen udvikler.

Netop her finder man et skoleeksempel på, hvordan anlægget tager det størst mulige miljøhensyn. Ud over at røggassen renses i en traditionel scrubber, bliver den varme røg sendt videre til en ribberørsveksler, der er tilknyttet en absorbtionsvarmepumpe. Resultatet er, at den rensede og afkølede røg ledes ud i atmosfæren ved en unikt lav temperatur på mellem 7 og 15 grader, afhængig af kedelbelastning. Det vidner om en optimal udnyttelse af energien med minimalt spild.

Fakta:

Løsningen
•Komplet automatik-løsning baseret på komponenter fra Schneider Electric, leveret af Tjæreborg Industri

•Modicon M340 PLC

•18 stk. Altivar Process frekvensomformere

•Diverse tavlekomponenter, fx automatsikringer, I/O-moduler m.m.

Fordele
•Optimal drift

•Meget lavt energiforbrug - op til 40 % lavere end budgetteret

•Åben kommunikationsstandard - Modbus over ethernet - mellem PLCer og frekvensomformere sparer kabling, tid og penge

•Ny Altivar Process frekvensomformer gør det nemt at reversere transportbånd og pumper

 


Euro Therm – Fjernvarmebranchen har vind i sejlene
Efter en række år med stagnation har fjernvarmeværkerne i ind- og udland fået investeringslysten tilbage. Det kan mærkes hos branchens leverandører.

Ligesom mange andre brancher blev også fjernvarmebranchen ramt af finanskrisen med mindre investeringslyst til følge. Men nu er konjunkturerne for alvor ved at vende i branchen og hos dens leverandører.

En af de virksomheder, der har skabt nye arbejdspladser som følge af en forbedret ordreindgang, er aarhusianske Euro Therm, der især leverer anlæg til biobrændselsværker. - Egentlig har vi haft et pænt antal projekter gennem hele krisen, men tingene er helt klart begyndt at gå stærkere, og aktuelt har vi gang i en række leverancer til værker i både ind- og udland. Det har betydet, at vi løbende har ansat flere medarbejdere, forklarer direktør Jan Depenau.

I løbet af få måneder har Euro Therm leveret mere end en håndfuld anlæg. Et af dem ligger i den vestjyske stationsby Vemb, hvor det lokale fjernvarmeværk har fået udskiftet en nedslidt fliskedel med et nyt og topmoderne anlæg.

Udskiftning i stedet for renovering

- Vores tidligere anlæg var installeret i 1994, og da aftaget gennem årene var øget med 30 procent, var det blevet for lille. Samtidig stod vi over for en gennemgribende renovering, og derfor tog vi beslutningen om at få installeret et nyt. Det gamle anlæg kom fra Euro Therm, så derfor var det naturligt at kigge den vej igen. Især har vi været tilfredse med den høje driftssikkerhed og samarbejdet med en professionel leverandørorganisation, forklarer varmemester Bent Follesen fra Vemb Varmeværk A.m.b.a., der selv har over 20 års erfaring fra fjernvarmebranchen.

- Andre anlæg er meget følsomme over for vådt flis, mens Euro Therms kedel kan brænde nærmest alt. I gennemsnit er der 40-45 procent fugt i flisen, men der kan være op til 60 procent i enkelte sendinger, og det kan give andre anlæg problemer, fortsætter han.

Hidtil har der kun været én udkaldsalarm på fjernvarmeanlægget på det halve år, den nye kedel har været i brug, hvilket er overordentlig tilfredsstillende.

På vej mod eksportsucces

Også eksportmarkederne viser stigende interesse for fjernvarmeløsninger fra Danmark. Ifølge Euro Therm oplever branchen især øget ordretilgang fra vore nordiske nabolande, hvor man venter stor fremgang i de kommende år.

- Sverige og Norge har ikke været præget af krisen i samme grad som vi, og med en generelt stor interesse for bæredygtighed i de to lande er det naturligt, at biobrændselsanlæg er inde på radaren. I kampen om de nordiske markeder er det afgørende for os at have en afprøvet og konkurrencedygtig teknologi, som er svær at finde hos andre. Flere af os danske leverandører har nogle meget fine referencer, og det spiller helt sikkert en betydelig rolle, når svenske eller norske varmeværker skal investere store millionbeløb, forklarer Jan Depenau


Godt bytte: Bæredygtig biomasse frem for fossile brændsler
Danmark har de sidste år smidt meget gas og kul ud af kraftvarmeværkerne, og den tendens fortsætter. De fossile brændsler bliver erstattet med biomasse, og det sparer Danmark for mange millioner tons CO2. For at sikre det kan ske bæredygtigt – også fremover - indgår Dansk Energi og Dansk Fjernvarme en brancheaftale om kun at bruge bæredygtig biomasse.

Indtil videre har Danmark smidt millionvis af tons kul ud af kraftvarmeværkerne, og el- og varmeproduktionen bliver hele tiden grønnere. Biomasse erstatter fossile brændsler som kul og gas, og er sammen med vindkraft en af de største byggesten i den grønne danske omstilling.

For at sikre, at den fremtidige brug af biomasse også er bæredygtig, indgår branchen nu en frivillig aftale. Energiselskaberne vil dokumentere, at de træpiller og det flis, der bliver til el og varme, kommer fra bæredygtigt drevne skove og resulterer i markante CO2-reduktioner.

- Fjernvarmeværkerne lægger stor vægt på at være en aktiv medspiller i den grønne omstilling af vores energisystem. Allerede nu er over halvdelen af den varme, som vi leverer til 3,5 millioner danskere, baseret på grønne og vedvarende energikilder. Med de nye bæredygtighedskriterier sikrer vi, at brugen af træflis og træpiller fortsat lever op til de krav, vi stiller til den grønne fjernvarmeproduktion, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- I fraværet af fælleseuropæiske kriterier, har vi besluttet at gå foran og lave en frivillig aftale, der ligger i international front. Vi har valget mellem at bruge fossile brændsler som eksempelvis kul på værkerne eller bæredygtig biomasse. Ved at ombygge de eksisterende centrale kraftværker i byerne til træpiller og træflis, får vi markante CO2-reduktioner på en omkostningseffektiv måde, og vi sikrer forbrugerne grøn el og varme til en konkurrencedygtig pris. Samtidig med, at kraftvarmeværkerne leverer et sikkerhedsnet under forsyningen, siger Lars Aagaard, adm. direktør Dansk Energi.

Aftalen indebærer, at kraftvarmeselskaberne i fremtiden vil dokumentere, at træpiller og træflis, der bliver brændt af i kraftvarmeværkerne, kommer fra bæredygtigt drevne skove. Det vil blandt andet sige, at der er sikkerhed for genplantning og bevarelse af biodiversitet. Branchen vil ligeledes dokumentere, at biomassen har en markant CO2-reduktion i forhold til kul og gas. Kraftvarmeselskaberne vil udarbejde en årlig rapport, som skal godkendes af en uafhængig tredjepart, og rapporten vil blive offentliggjort på deres hjemmesider.

Beregninger fra Dansk Energi viser, at vi i Danmark frem mod 2020 vil sige farvel til kul svarende til CO2-udledningen fra 4,4 millioner personbiler på kraftvarmeværkerne. Tilsvarende viser beregninger fra Dansk Fjernvarme, at ved at erstatte den mængde naturgas, som de decentrale kraftvarmeværker i dag er tvunget til at bruge til ren varmeproduktion, vil man med bæredygtig biomasse kunne spare CO2-udledning svarende til 500.000 personbiler årligt


ABB skal øge energieffektiviteten i Shangri-La med fjernvarmesystem
Ineffektive kulfyrede husfyr bliver erstattet med fjernvarme i Shangri-La. Skiftet til fjernvarme vil ikke kun medføre beskyttelse af naturen men også forbedre borgernes livskvalitet såvel som understøtte den økonomiske udvikling i området. Fjernvarmeløsningen er banebrydende og sætter ny standard inden for energieffektiv varmeproduktion i Kina.

ABB, der er førende inden for energi og automation, har fået ordre på et komplet fjernvarmesystem af Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture Heat Development Co., Ltd. of Development & Investment Group (DHDC) i Shangri-La i Himalayabjergene i Kina. Fjernvarmesystemet forventes idriftsat i 3. kvartal af 2015. Ordren har en værdi på 145 millioner kroner og blev booket i første kvartal i 2014.
Shangri-La, tidligere kendt som paradis på jord, er i dag gemt under et tykt tæppe af miljø- og luftforurening fra de mange træfyrede hus-ovne, der er de primære varmekilder for dens 50.000 indbyggere. Nu vil forureningen blive reduceret markant og det lokale økosystem fremmet ved at introducere fjernvarme i fem distrikter i Shangri-La, der ligger i 3.300 meters højde i den nordvestlige del af Yunnan-provinsen i Kina.
Kontrakten er delvist finansieret via DANIDA's Business Finance program, et støtteprogram under den danske regering* .
- I Danmark har vi en unik førerposition inden for udvikling af energieffektiv og miljøvenlig fjernvarme. Fjernvarme er anerkendt som en af de mest effektive løsninger, når det gælder reduktion af CO2-udledning, fordi overskudsvarme udnyttes, siger Claus Madsen, administrerende direktør i ABB i Danmark.
ABB skal levere den komplette fjernvarmeløsning fra selve kedelcentralen til slutbrugerinstallationen herunder elektrisk og mekanisk udstyr, der skal sikre en effektiv varmedistribution til indbyggerne. ABB's automations- og elektriske løsninger skal forbinde og monitorere de nye kedelcentraler for at sikre den mest sikre og pålidelige distribution af varme til 50.000 borgere. Som en del af løsningen indgår der varmepumper, som erstatter individuelle varmekedler og kedler baseret på elektricitet. Varmepumperne vil øge energieffektiviteten i systemet, og dermed forbedre livskvaliteten væsentligt, fordi udledningen fra kulafbrænding reduceres.
Dagstemperaturen i Shangri-La kan svinge dramatisk om vinteren fra så ekstremt lavt som minus 27 grader til plus en grad. For at imødekomme indbyggernes behov installeres fem lokale SCADA-systemer, som kommunikerer med et overordnet kontrolsystem, for at der kan leveres nok varme på den mest effektive måde.
Skiftet fra små lokale kulfyr til et samlet fjernvarmesystem vil medføre markante miljøforbedringer: Shangri-La sparer årligt 17.000 tons kul svarende til en årlig CO2-reduktion på omkring 105.000 ton. Mængden af støvpartikler vil blive reduceret med 460 ton. Blandt andre fordele er et reduceret træforbrug på 220.000 m3, der skal transporteres 1,8 millioner km (elforbrug svarende til 38.000 megawatt-timer).
Fjernvarmeprojektet vil foregå i et samarbejde imellem ABB i Danmark og ABB i Kina. Danmark er verdensførende i udvikling af fjernvarmeløsninger med en årlige eksport i dag på 5 mia. kr., men som forventes at blive tredoblet inden 2020. Af samme årsag er ABB i Danmark ABB's globale "Center of competence" inden for fjernvarme


En varmetyv mindre
Der er mange ”varmetyve”, når varmen fra fjernvarmeværket skal omsættes i den enkelte boligs varmesystem. Med METRO THERMs nye systemunit reduceres varmetabet fra kabinettet med hele 75 %. Samtidig øges holdbarheden af de varmefølsomme komponenter OG reguleringen af brugsvandet bliver mere præcis.

METRO THERM lancerer nu en ny type systemunit, der reducerer varmetabet med op til 75 % OG øger holdbarheden af komponenterne OG muliggør en mere præcis regulering af brugsvandet. Hver eneste detalje i de højteknologiske systemunits er udviklet til at optimere styringen af rumvarme og brugsvand og samtidig minimere varmespildet.
Naturlig afkøling
En af hemmelighederne bag den nye systemunit er, at den rummer en helt unik løsning til "indre" afkøling baseret på naturlig konvektion. Den naturlige afkøling holder de varmefølsomme komponenter nedkølede og øger dermed deres holdbarhed. Afkølingen medfører også en mere præcis regulering: - Luften ledes gennem en kanal i unitten med indsugning i bunden og udblæsning i to diskrete åbninger. Disse åbninger fungerer samtidig som håndtag på yderste låg af kabinettet. På den måde bliver de varmefølsomme komponenter afkølet og får en lang levetid - selv ved fjernvarmetemperaturer op til 110 grader. At komponenterne holdes afkølede muliggør endvidere en præcis regulering af brugsvandet, selv ved selvvirkende ventiler, der kræver en forskel på ca. 15°C mellem den omgivende temperatur og den indstillede brugsvandstemperatur, forklarer Christian Brydensholt, salg- og marketingchef hos METRO THERM.
Servicearbejdet er nemt
Systemunittens fuldisolerede kabinet gør servicearbejdet nemt. Ifølge Christian Brydensholt har dette været et vigtigt mål i udviklingsarbejdet: - Vi er jo meget interesserede i, at det er nemt og ukompliceret både for boligejeren og for installatøren at arbejde med METRO THERMs produkter. Denne systemunit er nem at gå til. Det yderste kabinetlåg kan tages af, når man "bare" skal indstille styringer og ventiler samt aflæse flowmåler og manometer. Skal der udføres egentlig service på unitten, kan hele frontdelen tages af, forklarer Christian Brydensholt.
Modeller til alle behov
METRO THERMs systemunits findes til både beholder og veksler til brugsvand. De kan varieres til stort set alle bymodeller. Det er nemt at ekstrabestykke hver varme- og brugsvandsdel, og der er gjort plads til de fleste ekstrabestykninger inden for det fuldisolerede kabinet.
Matcher fjernvarmeværkets krav - og lovkrav
Veksleren matcher fjernvarmeværkernes krav om lavtemperaturdrift og lavt differenstryk. Brugsvandsveksleren yder 32 kW ved temperatursæt 55-20°C/10-45°C med et tryktab på 28 kPa og 37 kW med et tryktab på 38 kPa. På rumvarmesiden yder veksleren 16 kW ved temperatursæt 60-40°/55-35C°C med et tryktab på 35kPa. Ved 20 kW er tryktabet på 57 kPa. Unitten lever naturligvis også op til alle de nyeste lovkrav i DS452 og DS469 om reduktion af varmetab og styring af fremløbstemperatur via udendørs vejrkompensering.
FAKTA:
Installatørfordele med METRO Systemunits
1. Naturlig afkøling øger præcis regulering
o Luftkanalen sikrer afkøling af de varmefølsomme komponenter, så driftstemperaturen for en præcis regulering kan opretholdes
2. Fremtidssikret veksler
o Forberedt for lavtemperaturdrift og lavt differenstryk
3. Servicevenlig løsning med fuldisoleret kabinet
o Det yderste kabinetlåg kan nemt tages af for aflæsning og indstilling. Hele isoleringskabinettet tages af ved decideret service
4. Fjernvarmetemperaturer op til 110°C
o Luftkanalen sikrer, at der kan køres med høje fjernvarmetemperaturer uden at komponenterne tager skade.
5. Nem at installere
o Unitten vægmonteres nemt med nøglehuller i unittens bagplade, så den kan løftes på plads på skruerne
6. Nem afkalkning af beholder over unitten
o Der er gjort plads til at flangen i beholderen over unitten kan tages ud, uden at hverken beholder eller unit skal afmonteres.
Slutbrugerfordele med METRO Systemunits
1. Mindre varmespild og mindre varmeregning
o Det fuldisolerede kabinet reducerer varmetabet og giver store besparelser på varmeregningen
2. Enkelt og klassisk kabinet
o Kabinettet er neutralt hvidt og fremtræder i et enkelt design, der matcher METRO varmtvandsbeholdere
3. Nem vedligeholdelse og rengøring
o Kabinettet er udført i EPP skum der er smudsafvisende og rengøringsvenligt
4. Optimeret varmeforbrug med vejrkompensering
o Styring af rumvarmetemperatur sker i forhold til udendørs temperaturen
5. Lang holdbarhed via naturlig luftkøling
o Luftkøling via en naturlig luftkanal forøger levetiden på unitten, og de varmefølsomme komponenter i den.
Læs mere på METROTHERM.dk