Fjernvarmerør

Fjernvarmerør

Fjernvarmerør til transport af fjernvarme

Fjernvarmerør er rørledninger, der bruges til at transportere varmt vand eller damp fra en central varmeproducerende enhed til forskellige bygninger eller brugere inden for et fjernvarmesystem. Fjernvarmesystemer er centraliserede varmesystemer, der leverer varme til flere forbrugere i et større område, typisk en by eller et boligområde. Fjernvarme-rør spiller en vigtig rolle i at distribuere og levere varmeeffektivitet og pålideligt til fjernvarmebrugere.

Ved at opbygge et pålideligt og velisoleret rørsystem kan fjernvarmesystemer opnå høj effektivitet og bidrage til reduktion af energiforbrug og CO2-udledning i opvarmningsprocessen. Det er vigtigt at overholde lokale standarder, reguleringer og branchepraksis vedrørende design, installation og vedligeholdelse af fjernvarmerør for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.

Leverandører af Fjernvarmerør:

GEMINA TERMIX A/S

Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 14 44
E-mail: mail@termix.dk

www.termix.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1
8450 Hammel
Tlf.: 86 96 20 00
E-mail: salg.dk@wavin.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Pro-Pipe Norway AS

Sydagervej 3, Alslev
6800 Varde
Tlf.: 75 11 53 93
E-mail: kontakt@pro-pipe.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Fjernvarmerør:

Her er nogle vigtige egenskaber og aspekter ved fjernvarme-rør:

  1. Materiale: Fjernvarmerør kan være fremstillet af forskellige materialer, herunder stål, kobber, plast (polyethylen) eller forvarmebestandigt materiale som PEX (cross-linked polyethylen). Valget af materiale afhænger af faktorer som tryk, temperatur, korrosionsmodstand og økonomi.
  2. Isolering: Fjernvarmerør er normalt isoleret for at minimere varmetab under transporten. Isoleringen hjælper med at bevare varmen og forhindrer varmetab til omgivelserne. Typisk anvendes isoleringsmaterialer som mineraluld eller skumplast omkring røret for at opnå en høj isoleringsydelse.
  3. Dimensionering: Fjernvarmerør skal dimensioneres korrekt for at sikre tilstrækkelig vandstrøm og varmeoverførsel til fjernvarmebrugerne. Dimensioneringen tager højde for parametre som varmeeffektbehov, tryktab, rørlængde og vandflow.
  4. Distributionssystem: Fjernvarmerør opbygger et omfattende netværk af rørledninger, der distribuerer varmen fra varmecentralen til forskellige forbrugere inden for fjernvarmesystemet. Rørledningerne er normalt forbundet i parallelle eller serieforbindelser for at sikre kontinuerlig forsyning og fordele varmen jævnt.
  5. Vedligeholdelse og reparation: Fjernvarmerør kræver regelmæssig vedligeholdelse og inspektion for at sikre, at de fungerer optimalt. Dette kan omfatte inspektion af isolering, kontrol af korrosion, reparation af lækager og udskiftning af beskadigede eller slidte dele.

Fjernvarme-rør spiller en vigtig rolle i at levere effektiv og bæredygtig varme til fjernvarmebrugere

Ved hovedledningerne samt ved transmissionsledninger anvendes primært præisolerede fjernvarme-rør, ofte betegnet prærør. De består af et medierør, et kapperør og en mellemliggende isolering. Medierøret er normalt af stål, kapperøret af PEH og isoleringen af polyurethancelleplast (PUR).

Beregning af bl.a. unikke isoleringsegenskaber i præisolerede rør- Formler, formelsamlinger og teknisk viden


LOGSTOR – Vores grønne rejse fortsætter
Vores grønne rejse fortsætter med Løsning Fjernvarme, hvor vi er påbegyndt leverancen af rørsystemet til konverteringen af Stjernevejskvarteret. Vores rør med kapper af 100% genbrugsplast bidrager med intet mindre end en samlet besparelse på 55 tons CO2!

Se Leverandører af Fjernvarmerør her

”I fredags klippede vi snoren på projekt Stjernevejen. I alt sparer vi 185 tons CO2 om året ved at konvertere mere end 200 husstande fra olie- og gasfyr til fjernvarme lavet på flis og overskudsvarme”, siger Esben Iversen, driftsleder fra Løsning Fjernvarme og understreger, at uden innovative leverandører vil deres mission om klimavenlig fjernvarme ikke blive en realitet.

Vi er utroligt glade for, at Løsning Fjernvarme har været visionære på dette projekt, som i væsentligt grad bidrager til vores fælles rejse mod en bæredygtig fremtid med cirkulær økonomi indenfor fjernvarmebranchen.

Fællesskabet bliver stærkere når flere deltager. Hjertelig velkommen til alle der nu skal have grøn fjernvarme.


Arkil – Fjernvarmestrækning færdig før tid
Åbenhed var med til at gøre samarbejde effektivt, da vi lagde transmissionsledninger for TVIS.

For nylig begyndte det varme vand at cirkulere i TVIS’ nye distributionsledning, som forsyner Vamdrup med fjernvarme fra TVIS-nettet.

TVIS-nettet, der blandt andet får bæredygtig fjernvarme fra aktører ved Fredericia og Kolding, gik i forvejen til Lunderskov, men med otte kilometer ekstra distributionsledning kan TVIS nu stå for 70 pct. af forsyningen til de mere end 1000 fjernvarmeforbrugere i Vamdrup.

Arbejdet begyndte i 2020, og som med så mange andre projekter har der været uforudsete udfordringer undervejs. Alligevel er projektet nu afsluttet før tid, og ifølge Henrik Skafte, der er entrepriseleder i Arkil, skyldes det ikke mindst, at samarbejdet imellem de forskellige aktører har været forbilledligt.

- Fra bygherrens side har der helt fra begyndelsen været et ønske om åbenhed, og det ligger jo rigtig godt i tråd med de værdier, vi plejer at arbejde ud fra i Arkil, siger han.

Det betyder blandt andet, at det er blevet varslet med det samme, hvis en aktør er blevet forsinket. Det samme gælder, hvis nogen har manglet viden for komme videre med en opgave, eller hvis nogen er kommet til at begå fejl.

Hensyn til berørte langs fjernvarme-tracé

Det har også været en prioritet at minimere generne for de berørte borgere og virksomheder langs tracéet. Det gjorde sig blandt andet gældende, da fjernvarmeledningen skulle forbi en mellemstor virksomhed på Kolding-egnen. Vi havde gravetilladelsen var på plads, men virksomheden var forståeligt nok ikke tilfreds med udsigten til, at flere hundrede medarbejdere og leverandører fik en længere vej på arbejde.

Efter en konstruktiv dialog lykkedes det Henrik Skafte at ændre planerne, så arbejdet ud for virksomheden blev lagt i påsken og i sommerferien, hvor færrest muligt medarbejdere blev generet, og hvor der ikke var transport af materialer til og fra virksomheden.

I TVIS fremhæver projektleder Brian Schmidt episoden som et godt eksempel.

- Det er ressourcebesparende for os, når Arkil selv går i dialog med interessenter langs tracéet og tager os med, når det er nødvendigt. Det var det i dette tilfælde, men langt hovedparten af interessenthåndteringen har Arkil stået for selv, siger han og fortsætter:

- Det er tydeligt, at erfaringen er der, og at tilgangen er fleksibel, så man finder løsninger sammen med bygherre, borgere, interessenter og kommunen, siger Brian Schmidt. 


LOGSTOR fortsætter sin grønne rejse i samarbejde med DIN Forsyning
Vores rejse mod 100% genanvendelse og den cirkulære økonomi har indtil videre udelukkende været præget af vellykkede projekter, der bekræfter, at grøn fjernvarme er kommet for at blive.

De klimavenlige danske projekter, hvor kappen er lavet af eksternt genbrugsplast fra udtjente fjernvarme- og vandrør, indikerer, at vi er godt på vej mod en bæredygtig fremtid. Som førende rørleverandør sætter vi derfor alt ind for at bidrage til klimaforbedringerne og nedsættelse af CO₂ udslip.

Vores vision er, at vi på sigt vil producere hele det præisolerede rør, dvs. medierøret, skummet og kappen af genanvendelige materialer. Der kan dog gå nogle år, før det 100 % genanvendelige fjernvarmerør er en realitet, da branchestandarderne skal følge med, så vi tager ét lag ad gangen for at nå vores vision.  

En fælles vision og et godt samarbejde 
Som det næste led i vores rejse mod energieffektiv og bæredygtig fjernvarme, har vi indledt samarbejde med DIN Forsyning, hvor to større renoveringsprojekter i Esbjerg bliver startskuddet på en længere samarbejdsrejse.

Mere specifikt er der tale om etablering af mere end 2 km grønne fjernvarmerør i kappedimensionerne ø500 mm og ø560 mm, når fjernvarmenettet på Skolebakken og Fyrparken i Esbjerg skal renoveres. DIN Forsyning, som i den grad deler vores grønne vision er spændte på denne bæredygtige udvikling.

”Der er helt sikkert tale om et samarbejde med ambitioner. Det er nemlig vores ambition, at vi i højere og højere grad skal bruge fjernvarmerør lavet af genanvendelige materialer. Det kræver dog test og erfaring, og vi starter derfor i det små, så vi ved, at de nye rør lever op til den sædvanlige høje kvalitet. Vi tror på, at vi opnår større resultater sammen end hver for sig, og LOGSTOR er en del af vores rejse fra dygtige til bæredygtige”, siger Thomas Bornhøft som er Genbrugs- og Distributionschef hos DIN Forsyning.

Dette renoveringsprojekt er endnu et skridt i retningen af cirkulær økonomi og medfører blandt andet en miljøbesparelse på minimum 32 tons CO₂ ved anvendelse af 20 tons genbrugsplast i stedet for nyt produceret plast.

Vi kan altid gøre mere

Ud over den åbenlyse besparelse, som de grønne rør bidrager med, har vi tilføjet en nyt genbrugstiltag, der vil løfte vores samarbejde yderligere.

LOGSTOR rør bliver som velkendt altid leveret med røde plastikbeskyttelseshætter, som under normale omstændigheder ikke bliver genbrugt. 

For at minimere plastikspild, introducerer vi hermed et returkoncept, som går ud på, at vi skal genbruge i stedet for at kassere.

Ved installationen af vores grønne fjernvarmerør, vil DIN Forsyning samle alle røde plastikbeskyttelseshætter sammen og sende dem retur til LOGSTOR. Her vil de enten blive genbrugt hos LOGSTOR eller smeltet om for at blive brugt til noget andet.

”Selvom genbrug ikke er et nyt koncept for LOGSTOR, har vi stadig brug for innovative og visionære samarbejdspartnere. Derfor er vi super glade for at DIN Forsyning vil være del af vores rejse mod at skabe energieffektiv og bæredygtig fjernvarme til gavn for fremtidige generationer”, siger Christian Schrøder, Salgsdirektør hos LOGSTOR


Nyheder og Indlæg om Fjernvarmerør


Seneste om Fjernvarmerør
Cookie-indstillinger