Fjernvarmerør

Fjernvarmerør - Ved hovedledningerne samt ved transmissionsledninger anvendes primært præisolerede fjernvarmerør, ofte betegnet prærør. De består af et medierør, et kapperør og en mellemliggende isolering. Medierøret er normalt af stål, kapperøret af PEH og isoleringen af polyurethancelleplast (PUR) - Beregning af bl.a. unikke isoleringsegenskaber i præisolerede rør- Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om fjernvarmerør:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Entreprenørfirmaet Østergaard A/S

Sverigesvej 4
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 34 55
E-mail: mail@oestergaardas.dk

www.oestergaardas.dk

Kompetencer: Styret underboring, No-Dig, pilotrør, stålrør, tunnelering, mikrotunnelering, rørsprængning, pipebursting, recirkulering, klikrør, PE-Svejsning, anlæg, kloakseparering, bassin og jordarbejde, byggemodning, brolægning, molokker- nedgravede affaldsstationer, forsyningsledninger

Læs mere om Entreprenørfirmaet Østergaard A/S


GEMINA TERMIX A/S

Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 14 44
E-mail: mail@termix.dk

www.termix.dk

Kompetencer: Vandvarmere, Fjernvarme, Varmevekslere, Compactstationer, Vekslere, Fjernvarmeunits, Beholdere, Fjernvarme anlæg, Fjernvarmestationer, Varmeanlæg

Læs mere om GEMINA TERMIX A/S


LOGSTOR A/S

Danmarksvej 11
9670 Løgstør
Tlf.: 99 66 10 00
E-mail: logstor@logstor.com

www.logstor.com

Kompetencer: Fjernvarme, fjernvarmerør, præisolerede rør, præisolerede løsninger, industri, fødevareindustri, oil&gas, energieffektivitet

Læs mere om LOGSTOR A/S


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning

Læs mere om Per Aarsleff A/S


LOGSTOR fortsætter sin grønne rejse i samarbejde med DIN Forsyning


17.maj 2021


Vores rejse mod 100% genanvendelse og den cirkulære økonomi har indtil videre udelukkende været præget af vellykkede projekter, der bekræfter, at grøn fjernvarme er kommet for at blive.

De klimavenlige danske projekter, hvor kappen er lavet af eksternt genbrugsplast fra udtjente fjernvarme- og vandrør, indikerer, at vi er godt på vej mod en bæredygtig fremtid. Som førende rørleverandør sætter vi derfor alt ind for at bidrage til klimaforbedringerne og nedsættelse af CO₂ udslip.

Vores vision er, at vi på sigt vil producere hele det præisolerede rør, dvs. medierøret, skummet og kappen af genanvendelige materialer. Der kan dog gå nogle år, før det 100 % genanvendelige fjernvarmerør er en realitet, da branchestandarderne skal følge med, så vi tager ét lag ad gangen for at nå vores vision.  

En fælles vision og et godt samarbejde 
Som det næste led i vores rejse mod energieffektiv og bæredygtig fjernvarme, har vi indledt samarbejde med DIN Forsyning, hvor to større renoveringsprojekter i Esbjerg bliver startskuddet på en længere samarbejdsrejse.

Mere specifikt er der tale om etablering af mere end 2 km grønne fjernvarmerør i kappedimensionerne ø500 mm og ø560 mm, når fjernvarmenettet på Skolebakken og Fyrparken i Esbjerg skal renoveres. DIN Forsyning, som i den grad deler vores grønne vision er spændte på denne bæredygtige udvikling.

”Der er helt sikkert tale om et samarbejde med ambitioner. Det er nemlig vores ambition, at vi i højere og højere grad skal bruge fjernvarmerør lavet af genanvendelige materialer. Det kræver dog test og erfaring, og vi starter derfor i det små, så vi ved, at de nye rør lever op til den sædvanlige høje kvalitet. Vi tror på, at vi opnår større resultater sammen end hver for sig, og LOGSTOR er en del af vores rejse fra dygtige til bæredygtige”, siger Thomas Bornhøft som er Genbrugs- og Distributionschef hos DIN Forsyning.

Dette renoveringsprojekt er endnu et skridt i retningen af cirkulær økonomi og medfører blandt andet en miljøbesparelse på minimum 32 tons CO₂ ved anvendelse af 20 tons genbrugsplast i stedet for nyt produceret plast.

Vi kan altid gøre mere

Ud over den åbenlyse besparelse, som de grønne rør bidrager med, har vi tilføjet en nyt genbrugstiltag, der vil løfte vores samarbejde yderligere.

LOGSTOR rør bliver som velkendt altid leveret med røde plastikbeskyttelseshætter, som under normale omstændigheder ikke bliver genbrugt. 

For at minimere plastikspild, introducerer vi hermed et returkoncept, som går ud på, at vi skal genbruge i stedet for at kassere.

Ved installationen af vores grønne fjernvarmerør, vil DIN Forsyning samle alle røde plastikbeskyttelseshætter sammen og sende dem retur til LOGSTOR. Her vil de enten blive genbrugt hos LOGSTOR eller smeltet om for at blive brugt til noget andet.

”Selvom genbrug ikke er et nyt koncept for LOGSTOR, har vi stadig brug for innovative og visionære samarbejdspartnere. Derfor er vi super glade for at DIN Forsyning vil være del af vores rejse mod at skabe energieffektiv og bæredygtig fjernvarme til gavn for fremtidige generationer”, siger Christian Schrøder, Salgsdirektør hos LOGSTOR. 


LOGSTOR og Lemvig Varmeværk skriver grøn verdenshistorie sammen
Klimavenlig varme og fjernvarmerør i genanvendt plast. Det er grønt samarbejde, når det er allerbedst, når LOGSTOR og Lemvig Varmeværk igen samarbejder om at finde grønne løsninger, der viser vejen for, hvordan fremtidens klima- og miljøvenlige fjernvarmeprojekter kan se ud

”Det er kun tredje gang i verdenshistorien, at der laves fjernevarmerør af genanvendt plast, og det er anden gang i Lemvig" siger Thomas Byskov, leder af projektet hos Lemvig Varmeværk. 

Ideen fik han efter et oplæg om genanvendt plast i forbindelse med klimacenteret Klimatoriums tilblivelse i Lemvig for et par år siden, hvor der efterfølgende blev lagt 70 meter fjernvarmerør med genanvendt plast ved det lokale klimacenter. Siden er der lavet et projekt i Aalborg og nu altså også i Rom ved Lemvig. Og det er LOGSTOR, der har været den drivende faktor i at kunne skrive verdenshistorie.

” Det er vores pligt at tage de udfordringer op, som verden står overfor og være med til at gøre en forskel for miljøet og kommende generationer. Vi sigter mod 100 procent genbrug og cirkulær økonomi. Dvs. når levetiden på et rørsystem er udtjent, skal det være muligt at genbruge de materialer, der indgår i det præisolerede rørsystem” fortæller Christian Schrøder, LOGSTORs salgsdirektør i Danmark.

LOGSTOR har gennem de seneste 20 år genbrugt eget plastaffald af HDPE-materiale. Det svarer til 1000 tons genbrugsplast årligt, som giver en samlet besparelse på 1600 ton CO2 hvert år. Så det kommende projekt mellem Lemvig Varmeværk og LOGSTOR er et vaskeægte cirkulært og klimavenligt projekt, som begge parter er glade for og håber kan tjene som fremtidig inspiration over hele landet, understreger Christian Schrøder.

”Det er super godt, men vi skal videre endnu. Vores ærinde er at ændre branchestandarden, så vi åbner op for eksternt genbrugsplast. Her har vi brug for innovative samarbejdspartnere, både energiværker som bl.a. Lemvig Fjernvarme, og rådgivere som DFP.”

Syv ud af otte mulige virksomheder i industriområdet Rom ved Lemvig skifter fra opvarmning med pille- og oliefyr til fjernvarme. Over de næste 20 år betyder det en besparelse på 4550 ton CO2.


Teknologisk Institut – Klimaskadelige fjernvarmerør med CFC skal graves op og genanvendes
Nyt projekt skal udvikle koncept for håndtering og genanvendelse af 26.000 km nedgravede fjernvarmerør med 4.000 tons klimaskadelige gasser.

Står det til en række aktører inden for genanvendelse, skal det være muligt at gøre noget ved de 4.000 ton CFC-gasser, der over tid siver ud af gamle fjernvarmerør, der ligger nedgravet overalt i Danmark. CFC nedbryder ozonlaget, og dens drivhuseffekt er 4.000 gange kraftigere end CO2. Samtidig bør materialerne i rørene genanvendes, mener de.

Ingen regler for fjernvarmerør med CFC
Det er efterhånden mange år siden, at den stærkt klimaskadelige gas CFC - også kendt som freon® - blev forbudt og udfaset som del af det isoleringsmateriale, der frem til 1987 blev brugt i blandt andet køleskabe, frysere, airconditionanlæg og fjernvarmerør. Mens der findes regler for, hvordan CFC-holdige kølemøbler skal håndteres og genanvendes, gælder det ikke for CFC-holdige fjernvarmerør. Dem findes der cirka 26.000 kilometer af – nedgravet i den danske jord.

Et konsortium bestående af Dan Jord A/S, Eldan Recycling A/S, Stena Recycling A/S, GasDetect ApS og Teknologisk Institut vil – støttet af Miljøstyrelsen - bruge de næste år på at udvikle et koncept for håndtering og genanvendelse af de gamle fjernvarmerør. Det skylder vi de kommende generationer, mener seniorspecialist Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut:

- Hvis vi ikke gør noget ved det, siver CFC-gassen lige så stille ud af rørene, og dermed bliver problemet overladt til de næste generationer. Isoleringen i rørene indeholder så meget CFC-gas, at det svarer til en tredjedel af Danmarks årlige CO2-udledning. Derudover udgør de nedgravede rør en værdifuld ressource. De indeholder en masse stål, plast og PUR-skum, som med den rette teknologi helt eller delvis kan genanvendes, siger han.

Udvikling af behandlingskoncept
Målet er at udvikle et behandlingskoncept, som gør, at de CFC-holdige fjernvarmerør kan identificeres, neddeles, sorteres og oparbejdes til genanvendelse. Det skal ske ved at:

  • Udvikle nye metoder til sortering og forbehandling af opgravede rør
  • Videreudvikle instrument til identifikation af CFC-gasser i fjernvarmerør
  • Udvikle nye oparbejdningsmetoder
  • Udvikle nyt udstyr til oparbejdningen med fokus på miljørigtig udvinding af plastkappen (HDPE), isoleringsskummet (PUR) og stålet til genanvendelse.

Mål om 95 procent genanvendelse
I projektet deltager to af landets førende virksomheder inden for teknologi til håndtering og genindvinding af affald, Eldan Recycling A/S og Stena Recycling A/S.

Behandlingskonceptet til fjernvarmerør skal bygge videre på den teknologi, Eldan Recycling A/S i forvejen bruger til neddeling af kølemøbler, som også indeholder metal, plast og PUR-skum. Målet er at sikre, at 99 procent af CFC-gasserne fra alle processer opsamles, og at mere end 95 procent af materialerne i rørene bliver genanvendt.

- I dag er det kun stålet i rørene, som bliver genanvendt – og kun delvist. De øvrige materialer bliver typisk deponeret. Det skal vi gøre noget ved, og vi ved i forvejen en masse om, hvordan man håndterer CFC-holdige kølemøbler sikkert og miljørigtigt. Den viden kan vi trække på i dette projekt, fortæller Jan Kjær, markedsdirektør hos Eldan Recycling A/S.

Nyskabende løsning på et internationalt problem
Nedgravede CFC-holdige fjernvarmerør er ikke kun et problem i Danmark, men også i andre lande hvor fjernvarme er udbredt, fx i de nordiske lande, Tyskland og Baltikum. Der findes ingen koncepter på markedet, som kan håndtere rørene på forsvarlig og bæredygtig vis. Derfor forventer de involverede teknologileverandører, at en fuldskalaløsning vil rumme betydelige eksportmuligheder.

- Når først vi har vist, at det kan lade sig gøre at fjerne CFC-gassen og genanvende rørene, vil der være et incitament til at indføre lovkrav til behandling, så det efterfølgende vil være muligt at investere i fuldskalaanlæg. Derfor forventer vi, at vi med dette projekt vil bane vejen for både at komme på forkant med lovgivningen og opnå gode forretningsmuligheder på længere sigt, fortæller Jakob Kristensen, markedsdirektør i Stena Recycling A/S.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.


Teknologisk Institut – Ny metode forhindrer udledning af drivhusgasser
4.000 tons forbudte drivhusgasser er bundet i gamle fjernvarmerør, som står foran udskiftning. Ny målemetode kan afsløre de skadelige gasser
I Danmark står en stor del af fjernvarmerørene for udskiftning. Mange af de gamle rør er isoleret med skum, der indeholder ca. 4.000 tons forbudte drivhusgasser. Gasserne vil, hvis de frigøres, kunne nedbryde ozonlaget og påvirke klimaet svarende til 16.000.000 tons CO2. En nyudviklet målemetode kan afsløre de miljøfarlige rør.

Den danske muld gemmer på 4.000 tons forbudte drivhusgasser. De forbudte gasser er bundet i isoleringen om gamle varmerør. Hvis rørene ved udskiftning klippes op til genbrug, som det har været praksis indtil nu, vil gasserne blive frigivet, og det vil skade ozonlaget og medføre en voldsom drivhuseffekt.

- Når man skal genbruge stålet fra udtjente fjernvarmerør, vil man samtidig frigive hovedparten af de drivhusgasser, som er bundet i isoleringsskummet. Hvis al gassen slippes ud i atmosfæren, vil det svare til ca. en tredjedel af Danmarks årlige CO2-udledning eller 16.000.000 tons CO2,siger specialist Casper Laur Byg fra Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med GasDetect A/S og Stena Recycling A/S og med støtte fra Miljøstyrelsen udviklet en ny målemetode, som på stedet kan afklare, om isoleringsskum indeholder CFC-gasser. Hermed kan klimaet spares for en ellers anseelig udledning af drivhusgas. 

Svært at se forskel på rør med og uden drivhusgas

CFC-gas blev anvendt i isoleringsskum til køleskabe, frysere, byggematerialer og fjernvarmerør frem til 1995, hvorefter gassen blev forbudt. Det skønnes, at der indtil 1995 er nedgravet 26.000 km fjernvarmerør, som indeholder 4.000–4.500 tons CFC-gas, der er bundet i isoleringen. 

Når fjernvarmerør bliver udskiftet med rør med tidssvarende isolering, sendes de gamle rør til genanvendelse på grund af indholdet af stål. 

- Ved klipning og knusning af de udtjente rør frigives stort set hele den CFC-mængde, der har været bundet i isoleringen, til atmosfæren. Udfordringen er, at rør med og uden CFC ser ens ud, og derfor kan genbrugsfirmaerne ikke umiddelbart afgøre, hvilke rør der indeholder CFC i isoleringsskummet, siger Casper Laur Byg. 

Med Teknologisk Instituts nye målemetode kan genbrugsfirmaerne på stedet identificere det isoleringsskum, der indeholder de forbudte drivhusgasser ved hjælp af usynligt nærinfrarødt lys. Måleudstyret suger gassen ind i en bærbar målecelle, og hvis indholdet af CFC overstiger en bestemt grænse, lyder en alarm. Målingen kan udføres på under et minut. 

Ulig køleskabe, der frasorteres og håndteres på specielle anlæg, stilles der i dag ingen krav til håndteringen af ældre fjernvarmerør, hvorfor udstyret vil blive benyttet på frivillig basis.  

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram, projektnummer MST-141-01417


Ny samarbejdsaftale baner vejen for yderligere vækst hos isoplus
Det blev isoplus Fjernvarmeteknik, der vandt ordren, da otte sjællandske varmeværker kort før jul udbød en rammeaftale på levering af rør til deres daglige forbrug samt særlige projekter

Kontrakten, som trådte i kraft den 1. marts, løber over to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Leverancerne inden for kontrakten anslås at have en værdi på omkring 28 millioner kroner årligt.
Der kan således blive tale om et trecifret millionbeløb, hvis samarbejdet løber
over fire år.

Vi er utroligt glade for denne aftale. Både fordi den økonomisk er en af de større, vi har, den har geografisk en stor udstrækning, og så er vi også meget tilfredse med at bibeholde de pågældende værker som kunder og samarbejdspartnere. Nogle af selskaberne har vi haft et tæt samarbejde med igennem flere år, andre har vi leveret til fra tid til anden, og et enkelt af dem er et nyt bekendtskab for os, fortæller salgschef Bo Olsen.

Den store sjællandske aftale flugter godt med isoplus' mål om at blive en gradvist større og stærkere spiller på markedet de kommende år. Den betyder også, at der vil blive mandet op i serviceafdelingen, lige som det naturligvis smitter positivt af på medarbejderantallet i resten af virksomheden, bemærker Bo Olsen.
isoplus har derfor i øjeblikket flere ledige stillinger opslået, ligesom der hen over
sommeren vil blive opført en midlertidig kontor pavillon til at huse de nye medarbejdere.

De otte selskaber i aftalen er:
Guldborgsund Varme A/S
Odsherred Varme A/S
Vordingborg Fjernvarme A/S
Fors St. Merløse Varme A/S
Fors Jyderup Varme A/S
Kalundborg Varmeforsyning A/S
SK Varme A/S
Ringsted Fjernvarme A/S