Gasser

Gasser er betegnelsen for den tredje fase, et materiale eller grundstof kan have. Stoffer betragtes almindeligvis som gasser, når det ved stuetemperatur og 1 atmosfæres tryk er på gasform. Når et stof er på gasform, er dets atomer ikke bundet til hinanden og kan bevæge sig helt frit i forhold til hinanden.

Leverandører af og viden om gasser:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Baldersbækvej 38
2635 Ishøj
Tlf.: 43 52 25 24
E-mail: fksvejs@fksvejs.dk

www.fksvejs.dk

Kompetencer: Industrigas, Kølemidler, Svejsemaskiner, Svejseapparater, Reparation af svejsemaskiner, Generatorer, Elektroder, Reservedele, CO2 tråde, Svejseelektroder, Svejsegasser

Læs mere om FK Svejseudstyr


Randers Industri Service

Toldbodgade 81
8930 Randers NØ
Tlf.: 70 23 28 75
E-mail: jm@randersindustriservice.dk

www.randersindustriservice.dk

Kompetencer: Svejsning, svejseudstyr, svejsemaskiner, gasser, svejsetråd, værktøjsmaskiner, reparationer

Læs mere om Randers Industri Service


Teknidan Handelsselskab ApS

Lundsbjerg Industrivej 29
6200 Aabenraa
Telf.: 74 61 36 36
E-mail: salg@teknidan.dk

www.teknidan.dk

kompetencer: Værktøj, Skær-Slib, Svejs-Gas, Teknik, Indretning og Inventar, Beklædning og Værnemidler, Befæstelse, Lejer, Transmission, Forbrug-Kemi

Læs mere om Teknidan Handelsselskab ApS


Mere viden om gasser:

Hvis gasser varmes meget op, frigøres de mindst bundne elektroner fra atomerne og stoffet er nu på plasmaformen. Et tændt lysstofrørs gasser er på plasmaform.

Gas, brændbar gasblanding, der bruges industrielt eller i husholdningen, mest til produktion af varme, men også til produktion af mekanisk energi i motorer og gasturbiner. De vigtigste brændbare komponenter i brændselsgas er hydrogen (H2), kulmonoxid (CO), methan (CH4) og ethan (C2H6). Ikke brændbare komponenter som nitrogen (N2) og kuldioxid (CO2) forekommer også, ofte i anseelige koncentrationer, idet disse komponenter kan benyttes til at indstille gassens brændværdi. Nitrogen kan tilsættes i form af atmosfærisk luft. Den dermed følgende oxygen (O2) gør ikke gasblandingen eksplosiv, når blot koncentrationen af de brændbare bestanddele holdes væsentligt over den øvre eksplosionsgrænse. Brændselsgas fremstilles på mange forskellige måder.

Naturgas kan udvindes direkte fra gasholdige jordlag. Oliegas findes opløst i mineralolie og frigøres derfra, delvis umiddelbart når olien kommer op fra det høje tryk i oliereservoiret, delvis ved den første destillation i de påfølgende raffinaderiprocesser. Betydelige gasmængder fremkommer også ved raffinaderiernes krakning (dvs. opvarmning til høj temperatur) af tunge (højtkogende) produkter. Disses store molekyler nedbrydes til gas, benzin med videre.


Strandmøllen styrker sin brintposition


17.feb 2021


Den danske gasleverandør indkøber nye 300 bars brint-trailere og fordobler sin kapacitet som led i en ny strategi for at omstille sig til den stigende vækst i brintmarkedet.

Den samlede trailer-kapacitet lyder nu på over 30.000 m3, som forsyner Strandmøllens mange forskellige kunder med miljøvenlig brint. Gasleverandøren med over 30 års erfaring inden for brintproduktion og -distribution opruster nemlig sin vognpark med flere nye brint-trailere, som fordobler den eksisterende kapacitet. Den første trailer blev leveret i starten af året og er den første 300 bars trailer i Danmark.

”Det sker som led i vores nye strategi, hvor vi intensiverer vores fokus på distribution af brint til hele vores kundesegment. Det drejer sig både om brint til Power-to-X-projekter, brint-tankstationer, metalindustri og kemisk industri samt backup-power, siger Lars Laursen, som er markedsdirektør i Strandmøllen A/S, og fortsætter:

”Det er vidt forskellige kunder med hver deres forskellige behov for brint-leverancer. Vi opruster derfor ikke kun med nye brint-trailere for at levere til de allerstørste kunder, men investerer samtidig i flaskebatterier og flasker med 300 bar til vores øvrige kunder”.

MILJØVENLIG BRINT

De mange trailere, batterier og flasker fyldes i Ejby på Fyn, hvor Strandmøllen selv producerer brint via elektrolyse og med strøm fra de nordiske vandkraftanlæg. Der er med andre ord tale om miljøvenlig brint, som distribueres til kunder i både Danmark, Sverige og Tyskland.

Strandmøllen A/S har tidligere være en del af Danish Hydrogen Fuel A/S, som etablerede og drev de første brinttankstationer i Danmark. Danish Hydrogen Fuel A/S blev solgt til Everfuel i begyndelsen af året, men Strandmøllen leverer fortsat miljøvenlig brint til tankstationerne.


Tridan nyt Linde depot i Sønderborg


11.feb 2021


Fremover kan Lindes kunder i Sønderborg-området, herunder hele Als, Broager samt Gråsten og omegn bestille og afhente deres gasser og udstyr hos Tridan ApS, Fynsgade 12-14 i Sønderborg.

Tridan er Nordens største uafhængige reservedelsgrossist med de mest anvendte reservedele til alle gængse fabrikater af hårde hvidevarer. Herudover er virksomheden grossist på varmepumper og køleområdet.

Tridan er kendt for sin hurtige og kompetente vejledning og sit meget høje service niveau.

Linde depotet kan kontaktes på tlf. 74 42 40 81


Strandmøllen – MINI BERTHA mere gas – mindre flaske
Strandmøllen har udviklet en kompakt og let gasflaske, som indeholder mere end standarden

Den er udviklet til entreprenører og håndværkere, som typisk er på farten. Derfor har man lavet en gasflaske med 300 bar hvilket er lig med ca. 50 % mere indhold. Mini Bertha er udstyret med KVIK TOP®, som gør lynkobling mulig. Mini Bertha har også integreret regulator samt beskyttelseshætte. Den er også lavet som et let svejse-/skæresæt, som gør sættet yderligere nemt at håndtere. Strandmøllen udvikler løsninger for kunderne.


Energistyrelsen – Få overblik over olie- og gasproduktionen i 2015
Energistyrelsen offentliggør afsnittet om produktionen af olie og gas fra dansk område i 2015. I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014

Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015 med 3,8 mia. Nm3.

Tendensen med faldende produktion siden 2006 synes at fortsætte. Der har været fokus på forebyggende vedligehold og brøndvedligehold, og samtidig fortsatte udbygningen af Syd Arne feltet med en nordlig platform. Produktionen fra nye brønde fra både Syd Arnes nordlige platform og fra Tyra SE har været medvirkende til at dæmpe faldet i produktionen.

Trinvis udgivelse af rapport om olie og gas
Afsnittet om produktion er en del af den årlige afrapportering om Danmarks olie og gasproduktion. For året 2015 vil der blive udarbejdet individuelle afsnit om:

Efterforskning offentliggjort 22. september 2016
Ressourcer og prognoser offentliggjort 29. august 2016
Produktion offentliggjort 3. januar 2017
Økonomi 
De enkelte afsnit vil løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder desuden en række oplysninger om olie og gas, bl.a. produktionsdata samt oversigter over licenser og boringer

Læs mere her